Microgynon (Lyf og heilsa) Noregur

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Microgynon (Lyf og heilsa) Noregur Tafla 0, 15 mg/ 30 míkróg
 • Skammtar:
 • 0, 15 mg/ 30 míkróg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

 • fyrir almenning:
 • Upplýsingabæklingurinn fyrir þessa vöru er ekki í boði, þú getur sent beiðni um þjónustu við viðskiptavini okkar og við munum tilkynna þér um leið og við getum aflað það.


  Biðjið upplýsingabæklinginn fyrir almenning.

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Microgynon (Lyf og heilsa) Noregur Tafla 0,15 mg/30 míkróg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • df1a2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Samantekt á eiginleikum vöru: skammtar, milliverkanir, aukaverkanir

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1.

HEITI LYFS

Microgynon (Lyf og heilsa) 150 míkróg/30 míkróg, húðaðar töflur.

2.

INNIHALDSLÝSING

Levónorgestrel 150 míkróg og etinýlestradíól 30 míkróg.

Hver tafla inniheldur 32,970 mg af laktósa og 19,371 mg af sakkarósa.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Húðuð tafla

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

Sjá SmPC Microgyn (Bayer Pharma AG)

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Sjá SmPC Microgyn (Bayer Pharma AG)

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Mjólkursykur, maíssterkja, póvídón 25 000, magnesíumsterat, súkrósi, póvídón 700 000, makrógól

6000, kalsíumkarbónat, talkúm, montanglýkólvax, glýseról 85%, títantvíoxíð (E 171), gult járnoxíð (E

172).

6.2

Ósamrýmanleiki

Enginn þekktur.

6.3

Geymsluþol

5 ár.

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

6.5

Gerð íláts og innihald

Þynnupakkningar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Engin sérstök fyrirmæli.

7.

HANDHAFI MARKAÐSLEYFIS

Leyfi til samhliða innflutnings og merkingar:

Lyf og heilsa hf., Síðumúla 20, 108 Reykjavík

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

IS/1/07/137/01/SA

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

27. júní 2007 / 23. maí 2014.

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

23. maí 2014.

ATH. sama lyf og Microgyn.

Sjá nánari upplýsingar undir Microgyn (Bayer Pharma AG)

 • Upplýsingabæklingurinn fyrir þessa vöru er ekki í boði, þú getur sent beiðni um þjónustu við viðskiptavini okkar og við munum tilkynna þér um leið og við getum aflað það.

  Biðjið upplýsingabæklinginn fyrir almenning. • Skjöl á öðrum tungumálum eru tiltækar here