Mulpleo (previously Lusutrombopag Shionogi)

Evrópusambandið - lettneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
Lusutrombopag
Fáanlegur frá:
Shionogi B.V.
ATC númer:
B02BX
INN (Alþjóðlegt nafn):
lusutrombopag
Meðferðarhópur:
Antihemorrhagics,
Lækningarsvæði:
Trombocitopēnija
Ábendingar:
Mulpleo ir indicēts, lai ārstētu smaga trombocitopēnija pieaugušiem pacientiem ar hronisku aknu slimību pārcieš invazīvās procedūras,.
Vörulýsing:
Revision: 3
Leyfisstaða:
Autorizēts
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/004720
Leyfisdagur:
2019-02-18
EMEA númer:
EMEA/H/C/004720

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Mulpleo 3 mg apvalkotās tabletes

lusutrombopag

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Mulpleo un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Mulpleo lietošanas

Kā lietot Mulpleo

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Mulpleo

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Mulpleo un kādam nolūkam to lieto

Mulpleo satur aktīvo vielu lusutrombopagu, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par trombopoetīna

receptoru agonistiem. Šīs zāles palīdz palielināt

trombocītu

skaitu asinīs. Trombocīti ir asins

sastāvdaļas, kas palīdz asinīm sarecēt un tādējādi novērst asiņošanu.

Mulpleo lieto, lai

mazinātu asiņošanas risku ķirurģiskās operācijās un citās procedūrās

(

piemēram, zobu raušanas un endoskopijas laikā). To lieto pieaugušajiem, kam hroniskas aknu

slimības dēļ ir mazs trombocītu skaits.

2.

Kas Jums jāzina pirms Mulpleo lietošanas

Nelietojiet Mulpleo šādos gadījumos:

-

ja Jums ir alerģija

pret lusutrombopagu vai kādu citu (6. punkta sadaļā „

Ko Mulpleo satur

minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Konsultējieties ar ārstu,

vai tas attiecas uz Jums, pirms lietojat Mulpleo.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu:

-

ja ir risks, ka Jums veidojas asins recekļi

vēnās vai artērijās, vai ja Jums agrāk ir bijuši

asins recekļi;

-

ja Jums ir smaga aknu slimība;

-

ja Jums ir izņemta liesa;

-

ja Jūs ārstējaties ar interferonu.

Pirms Mulpleo lietošanas

konsultējieties ar ārstu

, ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums.

Asins recekļa pazīmes:

pievērsiet uzmanību jebkurai no tālāk norādītajām

pazīmēm

.

Tūska, sāpes, karstuma sajūta, apsārtums

vai jutīgums

kājā.

Pēkšņs elpas trūkums

, īpaši ar asām sāpēm krūškurvī vai ātru elpošanu.

Sāpes vēderdobumā

(vēderā), vēdera uzpūšanās, asinis izkārnījumos.

Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību

, ja novērojat kaut ko no iepriekš minētā.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo šo zāļu lietošana bērniem un

pusaudžiem nav pētīta.

Citas zāles un Mulpleo

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Mulpleo

, ja Jūs esat grūtniece, izņemot gadījumu, ja to īpaši iesaka ārsts. Mulpleo

iedarbība grūtniecības laikā nav zināma.

Pastāstiet ārstam

, ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību.

Mulpleo lietošanas laikā

izmantojiet drošas kontracepcijas metodes.

Ja grūtniecība Jums iestājas

ārstēšanās ar Mulpleo laikā,

nekavējoties

pastāstiet to

ārstam.

Nebarojiet bērnu ar krūti, ārstējoties

ar Mulpleo, jo nav zināms, vai zāles izdalās pienā.

→ Ja Jūs jau barojat bērnu ar krūti

, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Mulpleo nav zināmas ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Mulpleo satur nātriju

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, — būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

3.

Kā lietot Mulpleo

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva

: lietojiet vienu tableti vienreiz dienā katru dienu vienā un tajā pašā laikā tikai septiņas

dienas. Tableti lietojiet kopā ar šķidrumu un norijiet veselu. Tableti nedrīkst sakošļāt, salauzt vai

sasmalcināt. Jūs to varat lietot kopā ar uzturu vai starp ēdienreizēm.

Ārstēšanos Jūs sāksiet vismaz 8 dienas pirms ķirurģiskās operācijas vai procedūras. Nemainiet

Mulpleo devu vai lietošanas grafiku, ja ārsts vai farmaceits nav licis to darīt.

Ja Jums ir smaga aknu slimība

, pirms Mulpleo lietošanas pastāstiet par to ārstam.

Ja esat lietojis vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Mulpleo vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Ja

iespējams, parādiet ārstam iepakojumu vai šo lietošanas instrukciju. Jūs var uzraudzīt, vai nerodas ar

pārmērīgu trombocītu skaitu saistītas blakusparādības, piemēram, asins recekļi (skatīt sadaļu

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

” 2. punktā un 4. punktu „

Iespējamās blakusparādības

”).

Ja esat aizmirsis lietot tableti

Ja esat izlaidis Mulpleo tabletes lietošanu, lietojiet to tajā pašā dienā, tiklīdz atceraties.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Mulpleo

Nepārtrauciet lietot Mulpleo, nekonsultējoties ar ārstu, un nelietojiet Mulpleo ilgāk par 7 dienām.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Paaugstināts risks veidoties asins recekļiem

Dažiem cilvēkiem, piemēram, cilvēkiem ar aknu slimību, var būt paaugstināts risks veidoties asins

recekļiem, un tādas zāles kā Mulpleo

šo problēmu var pastiprināt.

Asins recekļa pazīmes:

pievērsiet uzmanību jebkurai no tālāk norādītajām pazīmēm.

Tūska, sāpes, karstuma sajūta, apsārtums

vai jutīgums

kājā.

Pēkšņs elpas trūkums

, īpaši ar asām sāpēm krūškurvī vai ātru elpošanu.

Sāpes vēderdobumā

(vēderā), vēdera uzpūšanās, asinis izkārnījumos.

Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību

, ja novērojat kaut ko no iepriekš minētā.

Biežas

blakusparādības

(var novērot ne vairāk kā 1 cilvēkam no 10)

Galvassāpes

Slikta dūša

Asins receklis aknās (vārtu vēnas tromboze)

Izsitumi

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5

Kā uzglabāt Mulpleo

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot

šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Der.līdz” un blisteriem

pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Mulpleo satur

Aktīvā viela ir lusutrombopags. Katra apvalkotā tablete satur 3 mg lusutrombopaga.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols:

mannīts, mikrokristāliskā celuloze, magnija oksīds, nātrija laurilsulfāts,

hidroksipropilceluloze, karmelozes kalcija sāls un magnija stearāts;

tabletes apvalks:

hipromeloze, titāna dioksīds, trietilcitrāts, talks un sarkanais dzelzs oksīds

(E172).

Mulpleo ārējais izskats un iepakojums

Mulpleo 3 mg apvalkotās tabletes ir gaiši sarkanas, 7 mm apaļas apvalkotās tabletes ar iespiestu

Shionogi prečzīmi virs identifikatora koda „551” vienā pusē un iespiestu stiprumu „3” otrā pusē.

Mulpleo ir iepakots alumīnija blisteros kartona kastītē pa 7 apvalkotajām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Shionogi B.V.

Kingsfordweg 151,

1043GR Amsterdam

Nīderlande

Ražotājs

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Appelhof 13

Oudehaske

8465RX

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, IE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, LT,

LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Shionogi B.V. Tel/Tel./Teл./Tlf/Tél/Puh/Sími/Τηλ:

+31 (0) 207038327

contact@shionogi.eu

DE

Shionogi GmbH

Tel: +49 (0)89 2109 3049

kontakt@shionogi.eu

ES

Shionogi SLU

Tel: +34 911 239 258

contacta@shionogi.eu

IT

Shionogi Srl

Tel: +39 06 94 805 118

contattaci@shionogi.eu

UK

Shionogi B.V.

Tel: +44 (0)20 3053 4190

contact@shionogi.eu

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Mulpleo 3 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 3 mg lusutrombopaga (

lusutrombopag

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Gaiši sarkanas, 7,0 mm apaļas apvalkotās tabletes ar iespiestu Shionogi prečzīmi virs identifikatora

koda „551” vienā pusē un iespiestu stiprumu „3” otrā pusē.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Mulpleo ir paredzēts smagas trombocitopēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar hronisku aknu

slimību, kuriem veic invazīvas procedūras (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir 3 mg lusutrombopaga vienreiz dienā 7 dienas.

Procedūra jāveic ne agrāk par 9. dienu pēc ārstēšanas ar lusutrombopagu sākuma. Pirms procedūras

jānosaka trombocītu skaits.

Izlaista deva

Ja kāda deva ir izlaista, tā jālieto iespējami drīz. Nedrīkst lietot dubultu devu, lai aizvietotu izlaistu

devu.

Ārstēšanas ilgums

Mulpleo nedrīkst lietot ilgāk par 7 dienām.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

65 gadus veciem vai vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Tā kā ir pieejama ierobežota informācija, nav pierādīts Mulpleo drošums un efektivitāte, lietojot

pacientiem ar smagiem (C klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem (skatīt

4.4. un 5.1. apakšpunktu). Šādiem pacientiem devas pielāgošana nav paredzēta. Ārstēšanu ar

lusutrombopagu pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem drīkst sākt tikai tad, ja

paredzamais ieguvums pārsniedz paredzamos riskus (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Pacientiem ar

viegliem (A klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) vai vidēji smagiem (B klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo.

Pediatriskā populācija

Lusutrombopaga drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem (vecums < 18 gadi), nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Mulpleo paredzēts iekšķīgai lietošanai. Apvalkotā tablete jālieto vienreiz dienā kopā ar šķidrumu, tā

jānorij vesela, un to nedrīkst sakošļāt, sadalīt vai sasmalcināt. To var lietot kopā ar uzturu vai tukšā

dūšā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Trombotiskas/trombemboliskas komplikācijas

Pacientiem ar hronisku aknu slimību ir vārtu vēnas trombozes un apzarņa vēnas trombozes risks.

Invazīvas procedūras dēļ risks var būt paaugstināts. Zināms, ka trombemboliskas un trombotiskas

komplikācijas rodas, lietojot trombopoetīna (TPO) receptoru agonistus, un tā pamatā ir ar trombocītu

skaita palielināšanos saistītais darbības mehānisms. Pēc invazīvas procedūras un pēc ārstēšanas

neatkarīgi no trombocītu skaita jāievēro piesardzība attiecībā uz trombemboliskiem notikumiem.

Pacientiem, kam ir tromboze vai trombembolija, kam anamnēzē ir tromboze vai trombembolija, kam

vārtu vēnas galvenajā stumbrā nav hepatopetālas asins plūsmas, vai pacientiem, kam ir iedzimta

koagulopātija, trombozes vai trombembolijas risks var paaugstināties. Ārstējot ar lusutrombopagu, šie

pacienti klīniski jānovēro.

Smagi aknu darbības traucējumi

Informācija par lusutrombopaga lietošanu pacientiem ar smagiem (C klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem ir ierobežota (skatīt 5.1. apakšpunktu). Šādiem pacientiem

lusutrombopagu drīkst lietot tikai tad, ja paredzamie ieguvumi pārsniedz paredzamos riskus (skatīt

4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Šo pacientu nestabilā stāvokļa dēļ viņiem saskaņā ar klīnisko praksi jānodrošina balstterapija un rūpīgi

jākontrolē, vai nerodas aknu encefalopātijas, ascīta un trombozes vai asiņošanas tendences vai šo

stāvokļu progresēšanas agrīnas pazīmes, kontrolējot aknu funkcionālo izmeklējumu un recēšanas

novērtēšanas pārbaužu rādītājus un ar attēldiagnostiku izmeklējot vārtu vēnas asinsvadu sistēmu, ja

nepieciešams. Turklāt, lai gan šiem pacientiem deva nav jāpielāgo, viņiem jānosaka trombocītu skaits

vismaz vienu reizi aptuveni pēc 5 dienām pēc pirmās devas lietošanas un turpmāk pēc

nepieciešamības. Ja trombocītu skaits sasniedz ≥ 50,000/µl, pieaugumam esot 20 000/µl kopš sākuma

stāvokļa, jāveic atbilstoši pasākumi, piemēram, jāpārtrauc lusutrombopaga lietošana.

Lietošana pacientiem ar hronisku aknu slimību, kuriem veic invazīvas procedūras

Lusutrombopags jālieto, ja uzskatāms, ka atbilstoši klīniski laboratorisko analīžu rezultātiem,

piemēram, trombocītu skaitam un koagulācijas-fibrinolīzes sistēmas laboratorisko analīžu rezultātu

vērtībām, klīniskajiem simptomiem un invazīvās procedūras veidam, asiņošanas risks ir augsts.

Lusutrombopaga drošums un efektivitāte, lietojot pirms laparotomijas, torakotomijas, sirds vaļējas

operācijas, kraniotomijas vai orgānu ekscīzijas, nav pierādīta.

Atkārtota ārstēšana

Informācija par lusutrombopaga lietošanu pacientiem, kas agrāk saņēmuši lusutrombopagu, ir

ierobežota.

Lietošana pacientiem ar splenektomiju anamnēzē

Lusutrombopaga drošums un efektivitāte, lietojot pacientiem ar splenektomiju anamnēzē, nav

pierādīta. Pacientiem ar splenektomiju anamnēzē, kurus ārstē ar lusutrombopagu, rūpīgi jākontrolē

trombocītu skaits.

Lietošana vienlaikus ar interferonu saturošiem līdzekļiem

Zināms, ka interferonu saturoši līdzekļi samazina trombocītu skaitu, tāpēc tas jāņem vērā, ja

lusutrombopagu lieto vienlaikus ar interferonu saturošiem līdzekļiem.

Pacienti ar ķermeņa masu < 45 kg

Informācija par lusutrombopaga lietošanu pacientiem ar ķermeņa masu < 45 kg ir ierobežota.

Trombocītu skaits jānosaka vismaz vienu reizi aptuveni pēc 5 dienām pēc pirmās devas lietošanas un

turpmāk pēc nepieciešamības. Ja trombocītu skaits sasniedz ≥ 50,000/µl, pieaugumam esot 20 000/µl

kopš sākuma stāvokļa, jāveic atbilstoši pasākumi, piemēram, jāpārtrauc lusutrombopaga lietošana.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

P-gp un BCRP inhibitori

Lusutrombopags ir P-gp un BCRP substrāts, bet nav OATP1B1, OATP1B3 un OCT1 substrāts.

Klīniskajā zāļu mijiedarbības pētījumā ciklosporīna, P-gp un BCRP divkārša inhibitora, vienlaikus

lietošana palielināja lusutrombopaga C

un AUC

vērtību par apmēram 20% salīdzinājumā ar

lusutrombopaga viena paša lietošanu. Tāpēc nevar izslēgt iespējamu mijiedarbību ar P-gp vai BCRP

inhibitoriem, taču, lietojot ieteicamo klīnisko devu 3 mg pieaugušajiem, deva nav jāpielāgo.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija

Mulpleo jālieto kopā ar kontracepcijas līdzekļiem (skatīt sadaļu „Grūtniecība” un 5.3. apakšpunktu).

Grūtniecība

Dati par lusutrombopaga lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar

dzīvniekiem, kas pierāda reproduktīvo toksicitāti, nav pietiekami (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Lusutrombopagu grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas

līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai lusutrombopags vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pētījumi ar dzīvniekiem

pierāda, ka lusutrombopags izdalās žurku pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tāpēc nevar izslēgt risku ar

krūti barotam bērnam. Mulpleo nedrīkst lietot sievietes, kas baro bērnu ar krūti, jo tas izdalās pienā

dzīvniekiem.

Fertilitāte

Lusutrombopags neietekmēja žurku tēviņu vai mātīšu fertilitāti, saņemot devas, kas līdz 176 un

252 reizēm pārsniedz klīnisko iedarbību cilvēkiem, lietojot pieaugušajiem, pamatojoties uz AUC

attiecīgi sievietēm un vīriešiem (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Lusutrombopagam nav zināmas ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk novērotās blakusparādības bija galvassāpes (4,7%, 8/171 pacientiem lusutrombopaga grupā;

3,5%, 6/170 pacientiem placebo grupā), slikta dūša (2,3%, 4/171 pacientiem lusutrombopaga grupā;

4,1%, 7/170 pacientiem placebo grupā), vārtu vēnas tromboze (1,2%, 2/171 pacientiem

lusutrombopaga grupā; 1,2%, 2/170 pacientiem placebo grupā) un izsitumi (1,2%, 2/171 pacientiem

lusutrombopaga grupā; 0%, 0/170 pacientiem placebo grupā).

Nevēlamo blakusparādību apkopojums tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas randomizētos, dubultmaskētos, ar placebo kontrolētos

pētījumos (M0626, M0631 un M0634; N = 171), lietojot 3 mg lusutrombopaga vienreiz dienā līdz

7 dienām, trombocitopēniskiem pacientiem ar hronisku aknu slimību, kuriem veic invazīvu procedūru,

norādītas 1. tabulā pēc

MedDRA

orgānu sistēmu klasifikācijas.

Nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēmu klase

Nevēlamā blakusparādība – bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

traucējumi

Vārtu vēnas tromboze

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Biežuma iedalījums: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti

(≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000).

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Trombotiskas/trombemboliskas komplikācijas

3. fāzes randomizētos, dubultmaskētos, ar placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos, lietojot 3 mg

lusutrombopaga vienreiz dienā līdz 7 dienām, ziņots par vārtu vēnas trombozi (1,2%, 2/171 pacients);

sastopamība bija salīdzināma ar placebo grupā novēroto (1,2%, 2/170 pacienti); par sirds kambara

trombozi ziņots vienā gadījumā (0,6%, 1/171) tikai lusutrombopaga grupā. 2.b fāzes pētījumā par

vārtu vēnas trombozi vienam pacientam ziņots kā par ārstēšanas izraisītu nevēlamu notikumu (ĀINN)

lusutrombopaga 2 mg un 4 mg grupā. Par apzarņa vēnas trombozi vienam pacientam ziņots kā par

ĀINN lusutrombopaga 4 mg grupā; par apzarņa vēnas trombozi diviem pacientiem ziņots kā par

ĀINN placebo grupā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Pārdozēšana var izraisīt pārmērīgu trombocītu skaita palielināšanos, tas pēc tam var izraisīt

medicīnisku stāvokli, kas varētu izraisīt trombozi un trombemboliju. Lusutrombopaga pārdozēšanai

nav īpaša antidota. Bieži jānosaka trombocītu skaits un rūpīgi jāvēro pacientu stāvoklis.

Lusutrombopaga saistīšanās ar proteīniem rādītājs serumā ir augsts, tāpēc nav domājams, ka

hemodialīze ir iedarbīga.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, citi hemostatiskie līdzekļi sistēmiskai lietošanai,

ATĶ kods: B02BX07

Darbības mehānisms

Lusutrombopags ir iekšķīgi lietojams aktīvs TPO receptoru agonists. Lusutrombopags iedarbojas uz

asinsrades cilmes šūnām un uz cilvēka TPO receptoru, kuri sintezējas megakariocītos,

transmembrānas domēnu, stimulējot to, ka megakariocīts vairojas un diferencējas līdzīgā signālu

transdukcijas ceļā producēšanas palielināšanai, kādu izmanto endogēnais TPO, tādējādi izraisot

trombocitopoēzi.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Divi 3. fāzes randomizēti, dubultmaskēti, ar placebo kontrolēti pētījumi tika veikti Japānā (M0631

(L-PLUS 1)) un vairākās valstīs (M0634 (L-PLUS 2)), lai novērtētu lusutrombopagu salīdzinājumā ar

placebo trombocitopēniskiem (trombocītu skaits < 50 000/µl) pacientiem ar hronisku aknu slimību

(A un B klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas), kuriem veic iepriekš plānotas invazīvas procedūras

(izņemot laparotomiju, torakotomiju, kraniotomiju, sirds vaļēju operāciju, orgānu rezekciju vai daļēju

orgānu rezekciju). Pacientus attiecībā 1:1 nejaušināti iedalīja 3 mg lusutrombopaga vai placebo grupā.

Randomizāciju sadalīja pēc trombocītu skaita atlases brīdī/pētījuma sākumā un primārās invazīvās

procedūras. Pētījuma zāles lietoja iekšķīgi līdz 7 dienām. No 5. dienas līdz 7. dienai trombocītu skaitu

noteica pirms pētījuma zāļu lietošanas. Pētījuma zāļu lietošanu pārtrauca, ja trombocītu skaits bija

≥ 50 000/µl un pieaugums bija ≥ 20 000/µl kopš pētījuma sākuma.

Invazīvo procedūru veica no 9. līdz 14. dienai.

Pētījumā M0631 lusutrombopagu vai placebo vienreiz dienā lietoja 96 pacienti: 48 pacienti

lusutrombopaga grupā un 48 pacienti placebo grupā. Astoņiem ar lusutrombopagu ārstētajiem

pacientiem un 2 placebo saņēmušajiem pacientiem ārstēšanas kurss bija īsāks par 7 dienām, jo viņi

atbilda kritērijam par atbildes reakciju pirms 7. dienas. No 48 pacientiem lusutrombopaga grupā

40 pacienti lusutrombopagu lietoja 7 dienas, 4 pacienti – 6 dienas, 1 pacients – 5 dienas, bet

3 pacienti – 4 dienas. No 48 pacientiem placebo grupā 46 pacienti to lietoja 7 dienas, bet 2 pacienti –

4 dienas.

Pētījumā M0634 nejaušināti grupās iedalīja 215 pacientus: 108 pacienti lusutrombopaga 3 mg grupā

un 107 pacienti placebo grupā. No pētījuma pirms pētījuma zāļu lietošanas izstājās viens pacients no

lusutrombopaga grupas. Lusutrombopaga grupā 73/107 pacienti (68,2%) pētījuma zāles lietoja

7 dienas. No pārējiem pacientiem lusutrombopaga grupā 15, 8 un 11 pacienti pētījuma zāles lietoja

attiecīgi 4, 5 un 6 dienas. Placebo grupā 94/107 pacienti (87,9%) pētījuma zāles lietoja 7 dienas. No

pārējiem pacientiem placebo grupā 5, 4 un 4 pacienti pētījuma zāles lietoja attiecīgi 4, 5 un 6 dienas.

Primārais mērķa kritērijs pētījumā M0631 bija pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu

pārliešana (t. i., sasniedza trombocītu skaitu > 50 000/µl) pirms primārās invazīvās procedūras.

Primārais mērķa kritērijs pētījumā M0634 bija pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu

transfūzija (t. i., sasniedza trombocītu skaitu > 50 000/µl) pirms primārās invazīvās procedūras un

glābējterapija asiņošanas dēļ no randomizācijas līdz 7 dienām pēc primārās invazīvās procedūras.

Lai būtu iespējams vispārējs salīdzinājums pētījumā M0631 un M0634 iegūtajiem rezultātiem, kas

atainoti 2.–5. tabulā, pētījumā M0631 iegūtos datus atkārtoti analizēja atbilstoši pētījuma M0634

primārajam mērķa kritērijam. Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana pirms

primārās invazīvās procedūras un glābējterapija asiņošanas dēļ no randomizācijas līdz 7 dienām pēc

primārās invazīvās procedūras, bija statistiski nozīmīgi lielāka lusutrombopaga grupā, salīdzinot ar

placebo grupu, atsevišķajā pētījumā un apkopoto datu analīzē (2. tabula).

Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana un glābējterapija

Pētījums M0631

Pētījums M0634

Vispārēji

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Pacientu daļa [a]

75,5%

12,5%

64,8%

29,0%

68,2%

23,9%

(pacientu skaits)

(37)

(70)

(31)

(107)

(37)

Salīdzinājumā ar

placebo [b]: daļas

atšķirība (95% TI)

61,8

(46,4; 77,2)

36,6

(24,6; 48,5)

44,4

(34,9; 54,0)

Pētījums M0631

Pētījums M0634

Vispārēji

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

P vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

LUSU = lusutrombopags.

Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana pirms primārās invazīvās procedūras un

glābējterapija (arī trombocītu pārliešana) asiņošanas dēļ no randomizācijas līdz 7 dienām pēc primārās invazīvās

procedūras. Par tādiem, kam pārlēja trombocītus, uzskatīja gan pacientus, kuriem pārlēja trombocītus, gan arī

pacientus, kuriem jebkādu iemeslu dēļ invazīvu procedūru neveica.

Kokreina–Menteļa–Henšela (

Cochran-Mantel-Haenszel

) tests ar trombocītu skaitu pētījuma sākumā kā

grupu. Apkopoto datu analīzē kā grupu pievienoja pētījumu. P vērtību un ticamības intervālu aprēķināja pēc

Valda (

Wald

) metodes.

Tālāk aprakstīti galvenie sekundārie mērķa kritēriji pētījumos M0631 un M0634.

Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana pētījuma laikā (no 1. dienas līdz

35. dienai)

Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana pētījuma laikā, bija nozīmīgi lielāka

lusutrombopaga grupās atsevišķajos pētījumos un apkopotajā (pētījumi M0631 un M0634)

lusutrombopaga grupā salīdzinājumā ar placebo (3. tabula).

Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana pētījuma laikā (no 1. dienas

līdz 35. dienai)

Pētījums M0631

Pētījums M0634

Vispārēji

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Pacientu daļa [a]

77,6%

12,5%

63,0%

29,0%

67,5%

23,9%

(pacientu skaits)

(38)

(68)

(31)

(106)

(37)

Salīdzinājumā ar

placebo [b]: daļas

atšķirība (95% TI)

63,8

(48,7; 78,9)

34,7

(22,6; 46,8)

43,8

(34,2; 53,4)

P vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

[a] Pacientu daļa, kam nebija vajadzīga trombocītu pārliešana pētījuma laikā (t. i., no 1. dienas līdz 35. dienai).

Par tādiem, kam pārlēja trombocītus, uzskatīja gan pacientus, kuriem pārlēja trombocītus, gan arī pacientus,

kuriem jebkādu iemeslu dēļ invazīvu procedūru neveica.

[b] Kokreina–Menteļa–Henšela (

Cochran-Mantel-Haenszel

) tests ar trombocītu skaitu pētījuma sākumā kā

grupu. Apkopoto datu analīzē kā grupu pievienoja pētījumu. P vērtību un ticamības intervālu aprēķināja pēc

Valda (

Wald

) metodes.

Pacientu daļa, kam bija atbildes reakcija

Pacientu daļa, kuri atbilda kritērijam par atbildes reakciju (definēts kā trombocītu skaita palielināšanās

līdz ≥ 50 000/μl ar pieaugumu ≥ 20 000/μl kopš pētījuma sākuma) pētījuma laikā, bija nozīmīgi lielāka

lusutrombopaga grupās atsevišķajos pētījumos un apkopotajā (pētījumi M0631 un M0634)

lusutrombopaga grupā salīdzinājumā ar placebo (4. tabula).

Pacientu daļa, kam bija atbildes reakcija

Pētījums M0631

Pētījums M0634

Vispārēji

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Pacientu daļa [a]

75,5%

6,3%

64,8%

13,1%

68,2%

11,0%

(pacientu skaits)

(37)

(70)

(14)

(107)

(17)

Salīdzinājumā ar

placebo [b]: daļas

atšķirība (95% TI)

68,4

(54,4; 82,3)

51,7

(41,1; 62,4)

56,9

(48,4; 65,4)

P vērtība

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Pacients, kam bija atbildes reakcija, definēts kā pacients, kas sasniedza trombocītu skaitu ≥ 50 000/μl ar

pieaugumu ≥ 20 000/μl kopš pētījuma sākuma. Ja kritērijam par atbildes reakciju pacients atbilda tikai pēc

trombocītu pārliešanas, tad pacientu uzskatīja par tādu, kam nav atbildes reakcijas.

Kokreina–Menteļa–Henšela (

Cochran-Mantel-Haenszel

) tests ar trombocītu skaitu pētījuma sākumā kā

grupu. Apkopoto datu analīzē kā grupu pievienoja pētījumu. P vērtību un ticamības intervālu aprēķināja pēc

Valda (

Wald

) metodes.

Ilgums līdz trombocītu skaita pieaugumam līdz ≥ 50 000/μl

Ilgums līdz trombocītu skaita pieaugumam līdz ≥ 50 000/µl pētījumos M0631 un M0634 un

apkopotajā (pētījumi M0631 un M0634) lusutrombopaga grupā bija nozīmīgi lielāks salīdzinājumā ar

placebo (5. tabula).

Ilgums līdz trombocītu skaita pieaugumam līdz ≥ 50 000/μl

Pētījums M0631

Pētījums M0634

Vispārēji

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Kopā

- Mediāna (dienas)

21,1

15,1

17,3

- (Q1, Q3)

(13,7; 25,5)

(0,0; 11,3)

(6,6; 23,9)

(0,0; 9,2)

(9,7; 24,4)

(0,0; 9,5)

- P vērtība [a]

0,0197

0,0002

< 0,0001

LUSU = lusutrombopags; Q1 = 25. procentīle; Q3 = 75. procentīle.

P vērtību parēķināja pēc van Elterena (

van Elteren

) testa ar trombocītu pārliešanas statusu kā grupu.

Apkopoto datu analīzē kā grupu pievienoja pētījumu.

Trombocītu skaits laika gaitā

Vidējais (diapazons) maksimālais trombocītu skaits pacientiem bez trombocītu pārliešanas

lusutrombopaga grupā pētījumā M0631 un pētījumā M0634 bija attiecīgi 90 200 (59 000–145 000)/µl

un 86 900 (25 000–219 000)/µl; laika mediāna (diapazons) līdz maksimālā trombocītu skaita

sasniegšanai bija attiecīgi 14,0 (6–28) dienas un 12,0 (5–35) dienas, pēc tam paredzama trombocītu

skaita samazināšanās.

Trombocītu skaits laika gaitā ar lusutrombopagu ārstētajiem pacientiem bez trombocītu pārliešanas un

placebo saņēmušajiem pacientiem ar trombocītu pārliešanu pētījumos M0631 un M0634 atainots

1. attēlā.

Trombocītu skaits laika gaitā 3. fāzes pētījumos trombocitopēniskiem pacientiem ar

hronisku aknu slimību (ar lusutrombopagu ārstētajiem pacientiem bez trombocītu

pārliešanas un placebo saņēmušajiem pacientiem ar trombocītu pārliešanu)

3. fāzes pētījums M0631

Trombocītu skaits (*10^4/ul)

10,0

Pētījuma

sākums

Diena

Ārstēšanas grupa

Lusutrombopags 3 mg

Placebo

3. fāzes pētījums M0634

Trombocītu skaits (*10^4/ul)

10,0

Pētījuma

sākums

Diena

Ārstēšanas grupa

Lusutrombopags 3 mg

Placebo

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem

Pētījumā M0634 kļūdas dēļ tika iesaistīti 3 pacienti ar C klases aknu slimību pēc

Child-Pugh

klasifikācijas (visi lusutrombopaga grupā). Visiem 3 pacientiem ārstēšanas kurss ar lusutrombopagu

bija 7 dienas. Šie ierobežotie dati neliecināja par trombocītu skaita palielināšanās patoloģisku modeli

šajā apakšgrupā.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Mulpleo visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās aknu slimības ietekmētas sekundāras trombocitopēnijas

indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Lusutrombopags uzsūcas, maksimālo koncentrāciju sasniedzot 6–8 stundas pēc iekšķīgas lietošanas.

un AUC uzkrāšanās koeficients ir apmēram 2, lietojot vairākas devas vienreiz dienā, bet

lusutrombopaga līdzsvara koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 5. dienas. Lusutrombopaga

farmakokinētika bija līdzīga veseliem pacientiem un hroniskas aknu slimības pacientu grupā.

Farmakokinētikas rādītāji pacientiem ar hronisku aknu slimību atainoti 6. tabulā.

6. tabula.

Lusutrombopaga farmakokinētikas rādītāji pēc 3 mg devas lietošanas vienreiz

dienā trombocitopēniskiem pacientiem ar hronisku aknu slimību (pētījums M0634)

(ng/ml)

0-τ

(ng·h/ml)

CL/F (l/h)

157 (34,7)

5,95 (2,03; 7,85)

2737 (36,1)

1,10 (36,1)

n = 9.

Ģeometriskais vidējais (%VK), izņemot T

, kas ir mediāna (diapazons).

Mijiedarbība ar uzturu

Lusutrombopaga farmakokinētiku klīniski nozīmīgi neietekmē ne uzturs (arī tāds, kam ir augsts tauku

saturs un daudz kaloriju), ne lietošana kopā ar kalciju.

Izkliede

Saistīšanās ar cilvēka plazmas olbaltumu koeficients ir ≥ 99,9%. Vidējais (% variācijas koeficients)

šķietamais izkliedes tilpums lusutrombopaga terminālās fāzes laikā veseliem pieaugušiem pacientiem

(n = 16) bija 39,5 l (23,5%).

Rezultāti par žurkām liecināja, ka lusutrombopags un tā metabolīti tiek pārnesti uz augli caur placentu.

Biotransformācija

Lusutrombopags ir P-gp un BCRP substrāts, bet nav OATP1B1, OATP1B3 vai OCT1 substrāts.

Masas bilances pētījumā cilvēkam izmantojot [

C]-lusutrombopagu, lusutrombopags neizmainītā

veidā (97% radioaktīvo savienojumu plazmā) bija galvenais cirkulējošais komponents, bet

metabolītus, piemēram, desheksilu, β oksidētu karboksilskābi, β oksidētas karboksilskābes taurīna

konjugātu un acilglukuronīdu, konstatēja mazāk par 2,6% radioaktīvo savienojumu plazmā. Fēcēs

radioaktīvo savienojumu komponenti bija lusutrombopags neizmainītā veidā (16% ievadīto

radioaktīvo savienojumu) un ar β oksidāciju saistīti metabolīti (35% ievadīto radioaktīvo

savienojumu), kas liecina, ka lusutrombopags vispirms metabolizējas ω oksidācijas ceļā un pēc tam

O-heksila sānu ķēdes β oksidācijas ceļā.

In vitro

pētījumos atklāja, ka CYP4 enzīmi, tostarp CYP4A11

un daļēji CYP3A4 enzīms, veicina ω oksidāciju, veidojot 6-hidroksilētu lusutrombopagu. Klīniskajā

lietošanā nav ziņots par zāļu mijiedarbību, inhibējot vai nomācot kādu CYP4A enzīmu. Tāpēc maz

ticams, ka CYP4A enzīmu, tostarp CYP4A11, induktori un inhibitori ietekmē lusutrombopaga

farmakokinētiku.

Lusutrombopagam ir mazs potenciāls inhibēt CYP enzīmus (CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,

2D6 un 3A4/5) un inducēt CYP enzīmus (CYP1A2, 2C9 un 3A4) un UGT enzīmus (UGT1A2, 1A6 un

2B7). Lusutrombopagam ir arī mazs potenciāls inhibēt P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1,

OCT2, OAT1, OAT3, MATE1, MATE2-K un BSEP. Nav uzskatāms, ka lusutrombopags ietekmē

farmakokinētiku vienlaikus lietotām zālēm, kas ir šo enzīmu vai transportieru substrāti.

Eliminācija

Cilvēkam lusutrombopags tika izvadīts galvenokārt ar fēcēm (apmēram 83% fēcēs un 1% urīnā).

Pēc vairākām iekšķīgi lietotām 3 mg lusutrombopaga devām t

ģeometriskais vidējais (% variācijas

koeficients) bija 38,3 stundas (18,7%).

Linearitāte/nelinearitāte

Pacientiem ar hronisku aknu slimību lusutrombopaga C

un AUC palielinās proporcionāli devai,

vienreiz dienā iekšķīgi lietojot dažādas devas 0,25–4 mg devu diapazonā.

Farmakokinētika apakšgrupās

Vecums, dzimums un rase

Grupas farmakokinētikas analīzē, izmantojot klīniskajos pētījumos ar lusutrombopagu iegūtos datus

par lusutrombopaga koncentrāciju plazmā, nekonstatēja klīniski nozīmīgu vecuma, dzimuma vai rases

ietekmi uz lusutrombopaga farmakokinētiku.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas dati par bērniem nav iegūti.

Nieru darbības traucējumi

Lusutrombopags reti tiek izvadīts ar urīnu (apmēram 1%). Populācijas farmakokinētikas analīzē,

izmantojot klīniskajos pētījumos ar lusutrombopagu iegūtos datus par lusutrombopaga koncentrāciju

plazmā, nekonstatēja klīniski nozīmīgu nieru darbības ietekmi uz lusutrombopaga farmakokinētiku.

Aknu darbības traucējumi

Paredzams, ka viegli un vidēji smagi aknu darbības traucējumi (viegli – A klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas; vidēji smagi – B klase pēc

Child-Pugh

klasifikācijas) maz ietekmē lusutrombopaga

farmakokinētiku. Vienas 0,75 mg lusutrombopaga devas farmakokinētikas atšķirības bija samērā

nelielas pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem un pacientiem ar vidēji smagiem aknu

darbības traucējumiem, salīdzinot ar atbilstīgu veselu cilvēku kontroles grupu. AUC vērtība, salīdzinot

ar atbilstīgu veselu cilvēku kontroles grupu, bija 1,05 pacientiem ar viegliem aknu darbības

traucējumiem un 1,20 pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem.

Novērotās C

un AUC

0-τ

diapazoni daļēji sakrita pacientiem ar A, B un C klasi pēc

Child-Pugh

klasifikācijas. C

un AUC

0-τ

visiem pacientiem ar C klasi pēc

Child-Pugh

klasifikācijas nepārsniedza

maksimālās vērtības, ko novēroja pacientiem ar A klasi un B klasi pēc

Child-Pugh

klasifikācijas.

Ierobežotās pieejamās informācijas dēļ lusutrombopagu nedrīkst lietot pacientiem ar C klasi pēc

Child-Pugh

klasifikācijas, izņemot gadījumu, ja paredzamais ieguvums pārsniedz paredzamos riskus.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Cilvēka unikālā TPO receptora specifiskuma dēļ lusutrombopags nestimulē trombocītu veidošanos

toksiskuma noteikšanā izmantotajām sugām. Tādējādi šo dzīvnieku toksikoloģijas programmā iegūtie

dati neataino iespējamu nevēlamu iedarbību saistībā ar pārspīlētu farmakoloģisku iedarbību cilvēkam.

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja izmantotāsdevas un iedarbības

ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav

būtiska.

Žurkām lusutrombopags un tā metabolīti izdalās pienā, koncentrācija pienā samazinājās līdz ar

koncentrācijas samazināšanos plazmā.

Atkārtota toksicitāte

Galvenās ar lusutrombopaga lietošanu saistītās toksicitātes atrades ietvēra PT un APTT paildzināšanos

(žurkām), AlAT un AsAT līmeņa plazmā paaugstināšanos (žurkām un suņiem), toksisku ietekmi uz

virsnierēm (žurkām un suņiem), ādas un priekškuņģa bojājumus (žurkām) un toksisku ietekmi uz

nierēm (žurkām).

Ilgstoša (8 nedēļas) ārstēšana ar lielām (10 mg/kg dienā) lusutrombopaga devām ir potenciāls risks

fibrozes attīstībai kaulu smadzenēs cilvēka TPO receptora dēļ, kā pamatā ir rezultāti, kas iegūti

pētījumā ar TPOR-Ki/Shi pelēm ar himerisku cilvēka transmembrānas domēna TPO receptoru, ar ko

aizstāts peles TPO receptors.

Kanceroģenēze

Lusutrombopags nebija kancerogēns nedz pelēm, saņemot devas līdz 20 mg/kg dienā tēviņiem un

mātītēm (deva, kas vismaz 45 reizes pārsniedz klīnisko iedarbību cilvēkam, lietojot pieaugušajiem,

pamatojoties uz AUC), nedz žurkām, saņemot devas līdz 20 mg/kg dienā tēviņiem un 2 mg/kg dienā

mātītēm (deva, kas attiecīgi 49 un 30 reizes pārsniedz klīniso iedarbību cilvēkam, lietojot

pieaugušajiem, pamatojoties uz AUC).

Mutaģenēze

Lusutrombopags nebija genotoksisks, pārbaudot baktēriju reversās mutācijas testā, Ķīnas kāmju

plaušu šūnu kultūras hromosomu aberāciju testā vai peļu kaulu smadzeņu šūnu mikrokodolu testā

in vivo

Fertilitāte

Lusutrombopags neietekmēja tēviņu un mātīšu fertilitāti un embrija agrīno attīstību žurkām, saņemot

devas līdz 100 mg/kg dienā (attiecīgi 176 un 252 reizes pārsniedz klīnisko iedarbību cilvēkam, lietojot

pieaugušajiem, pamatojoties uz AUC).

Embrija-augļa attīstība

Lusutrombopags neuzrādīja teratogenitāti žurkām un trušiem, saņemot attiecīgi 80 mg/kg dienā un

1000 mg/kg dienā. Trušiem saņemot devas līdz 1000 mg/kg dienā (161 reizi pārsniedz klīnisko

iedarbību cilvēkam, lietojot pieaugušajiem, pamatojoties uz AUC) ietekmi uz augļa dzīvotspēju vai

embrija-augļa attīstību nenovēroja. Žurkām lusutrombopaga nelabvēlīga ietekme uz augļa intrauterīno

augšanu un skeleta morfoloģiju bija šāda: augļa intrauterīnās augšanas nomākums (augļa maza

ķermeņa masa un pārkaulojušos krūškaula segmentu skaita samazināšanās), saņemot 80 mg/kg dienā,

bieži sastopamas virsskaita īsās kakla ribas, saņemot 40 mg/kg dienā vai vairāk, un bieži sastopama

virsskaita īsā torakolumbālā riba, saņemot 4 mg/kg dienā vai vairāk. Augļa intrauterīnās augšanas

nomākumu, kā arī kakla ribas novēroja, saņemot devas (40 mg/kg dienā vai vairāk), kas uzrāda mātes

toksicitāti. Turpretim virsskaita īsās torakolumbālās ribas novēroja, saņemot devas, kam nebija mātes

toksicitātes. Izmaiņas novēroja arī F1 mazuļiem 4. dienā pēc piedzimšanas, saņemot 12,5 mg/kg dienā

vai vairāk prenatālās un postnatālās attīstības pētījumā; taču F1 nobriedušiem dzīvniekiem nenovēroja

virsskaita pilno un īso torakolumbālo ribu. Atbilstoši rezultātiem novērtēts, ka deva, kas neizraisa

novērojamas blakusparādības (

no observed adverse effect level

NOAEL

), ir ap 4 mg/kg dienā embrija-

augļa attīstības pētījumā žurkām (23 reizes pārsniedz klīnisko iedarbību cilvēkam, lietojot

pieaugušajiem, pamatojoties uz AUC).

Prenatālā un postnatālā attīstība

Prenatālās un postnatālās attīstības pētījumā žurkām, saņemot devas līdz 40 mg/kg dienā,

lusutrombopaga nelabvēlīga ietekme uz postnatālo attīstību, saņemot devas 40 mg/kg dienā, bija šāda:

grūsnības perioda paildzināšanās mātītēm, maza dzīvotspēja pirms atradināšanās no zīšanas, kavēta

postnatālā augšana, piemēram, kavēts negatīvais ģeotropisms vai kavēta plakstiņu atvēršanās, mazuļu

maza ķermeņa masa, zems mātīšu fertilitātes rādītājs, tendence uz dzelteno ķermeņu vai implantāciju

mazu skaitu, tendence uz paaugstinātu pirms implantācijas zuduma rādītāju un patoloģiska klīniska

pazīme, piemēram, izvirzīts apaļš gredzens uz astes pēc atradināšanās no zīšanas. Ietekmi uz grūsnību,

dzemdībām, laktāciju F0 mātītēm un postnatālo attīstību F1 mazuļiem nenovēroja, saņemot devas līdz

12,5 mg/kg dienā (89 reizes pārsniedz klīnisko iedarbību cilvēkam, lietojot pieaugušajiem,

pamatojoties uz AUC).

Fototoksicitāte

Lusutrombopagam nenovēroja fototoksisku potenciālu ādas fototoksicitātes pētījumā ar pelēm bez

apmatojuma, saņemot devas līdz 500 mg/kg (96,3 µg/ml) (613 reizes pārsniedz klīnisko iedarbību

cilvēkam, lietojot pieaugušajiem, pamatojoties uz C

[0,157 µg/ml]).

Vides riska novērtējums (VRN)

Vides riska novērtējuma pētījumi pierādīja, ka lusutrombopagam ir potenciāls būt ļoti noturīgam, ļoti

bioakumulatīvam un toksiskam videi.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mannīts

Mikrokristāliskā celuloze

Magnija oksīds

Nātrija laurilsulfāts

Hidroksipropilceluloze

Karmelozes kalcija sāls

Magnija stearāts

Tabletes apvalks

Hipromeloze

Titāna dioksīds

Trietilcitrāts

Talks

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

OPA/alumīnija folijas/PVH plēves blisteris ar izspiežamu alumīnija pārseguma foliju, iepakots kartona

kārbā. Katrā kārbā ir 7 apvalkotās tabletes.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Šīs zāles var apdraudēt vidi (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Shionogi B.V.

Kingsfordweg 151,

1043GR Amsterdam

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/18/1348

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

02/2019

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/553072/2019

EMEA/H/C/004720

Mulpleo

(luzutrombopags)

Mulpleo pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Mulpleoun kāpēc tās lieto?

Mulpleo ir zāles, ko lieto, lai novērstu pārmērīgu asiņošanu pieaugušajiem ar trombocitopēniju, ko

izraisījusi ilgstoša aknu slimība. Pacientiem ar trombocitopēniju ir samazināts trombocītu (asins

sastāvdaļu, kas veicina asinsreci) skaits, un tas var izraisīt pārmērīgu asiņošanu.

Šīs zāles ir paredzētas pacientiem, kuriem veic invazīvu procedūru (medicīnisku procedūru, kuras laikā

izdara griezumu ādā vai to pārdur, vai arī ievada ķermenī medicīniskus instrumentus).

Mulpleo satur aktīvo vielu luzutrombopagu.

Kā lieto Mulpleo?

Mulpleo ir pieejamas kā 3 mg tabletes. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Ārstēšana ar Mulpleo ir jāsāk vismaz 8 dienas pirms procedūras, un ieteicamā deva ir 1 tablete dienā

septiņas dienas.

Papildu informāciju par Mulpleo lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Mulpleo darbojas?

Organismā hormons, ko dēvē par trombopoetīnu, stimulē trombocītu veidošanos, piesaistoties

receptoriem (mērķiem) kaulu smadzenēs. Mulpleo aktīvā viela luzutrombopags piesaistās tiem pašiem

receptoriem kā trombopoetīns, palīdzot palielināt trombocītu skaitu.

Kādi Mulpleo ieguvumi atklāti pētījumos?

Divos pamatpētījumos, iesaistot pieaugušos ar zemu trombocītu līmeni ilgstošas aknu slimības dēļ,

Mulpleo palielināja trombocītu skaitu pirms invazīvas procedūras un samazināja transfūziju

nepieciešamību.

Iepriekšējais nosaukums — Lusutrombopag Shionogi.

Mulpleo0F (luzutrombopags)

EMA/553072/2019

2. lpp. no 2

Pirmajā pētījumā, iesaistot 96 pieaugušos, konstatēja, ka 79 % pacientu, kuri lietoja Mulpleo, pirms

procedūras nebija nepieciešama trombocītu transfūzija salīdzinājumā ar 13 % pacientu, kuri saņēma

placebo (zāļu imitāciju). Otrajā pētījumā, kurā piedalījās 215 pieaugušie, konstatēja, ka 65 %

pacientu, kuri lietoja Mulpleo, pirms procedūras nebija nepieciešama trombocītu transfūzija

salīdzinājumā ar 29 % pacientu, kuri saņēma placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Mulpleo?

Nevēlamas blakusparādības, kas radās pētījumos ar pacientiem, kuri lietoja Mulpleo, bija galvassāpes,

slikta dūša (nelabums), vārtu vēnas tromboze (asinsvada, kas transportē asinis no zarnām uz aknām,

blokāde) un izsitumi. Līdzīgu iedarbību novēroja pacientiem, kuri lietoja placebo.

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Mulpleo, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Mulpleo ir reģistrētas ES?

Pētījumos konstatēja, ka Mulpleo palielina trombocītu skaitu, tādējādi samazinot pārmērīgas

asiņošanas risku invazīvas procedūras laikā vai pēc tās un samazinot nepieciešamību pēc trombocītu

transfūzijām. Uzskata, ka pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības bija atkarīgas no pacientu

veselības stāvokļa un invazīvās procedūras rakstura, izmantojot Mulpleo.

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Mulpleo, pārsniedz šo zāļu radīto risku un šīs zāles

var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Mulpleo lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Mulpleo lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Mulpleo

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Mulpleo

2019 gada 18. februārī Mulpleo saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Mulpleo ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/mulpleo

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada oktobrī.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information