Lamivudine/ Zidovudine Teva

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Lamivudine/ Zidovudine Teva
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Lamivudine/Zidovudine Teva
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Veirur fyrir almenn nota,
 • Lækningarsvæði:
 • HIV sýkingar
 • Ábendingar:
 • Lamivúdín / zídóvúdín Teva er ætlað í samsettri andretróveirulyfjameðferð til meðferðar við HIV-sýkingum (human immunodeficiency virus).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 10

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/001236
 • Leyfisdagur:
 • 27-02-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/001236
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Lamivudine/Zidovudine Teva 150 mg/300 mg filmuhúðaðar töflur

lamivúdín/zídóvúdín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Lamivudine/Zidovudine Teva og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Lamivudine/Zidovudine Teva

Hvernig nota á Lamivudine/Zidovudine Teva

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Lamivudine/Zidovudine Teva

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Lamivudine/Zidovudine Teva og við hverju það er notað

Lamivudine/Zidovudine Teva

er notað til meðferðar við sýkingum af völdum HIV (human

immunodeficiency virus) hjá fullorðnum

og börnum.

Lamivudine/Zidovudine Teva inniheldur tvö virk efni sem eru notuð til meðferðar við HIV-sýkingu:

lamivúdín og zídóvúdín. Þau tilheyra bæði flokki retróveirulyfja sem kallast

núkleósíðabakritahemlar.

Lamivudine/Zidovudine Teva læknar ekki fullkomlega HIV-sýkingu; það fækkar veirum í líkamanum

og heldur fjölda þeirra niðri. Það fjölgar einnig CD4-frumum í blóðinu. CD4-frumur eru tegund hvítra

blóðkorna sem er mikilvæg til að aðstoða líkamann við að verjast sýkingum.

Það svara ekki allir meðferð með Lamivudine/Zidovudine Teva á sama hátt. Læknirinn mun fylgjast

með því hversu áhrifarík meðferðin er hjá þér.

2.

Áður en byrjað er að nota Lamivudine/Zidovudine Teva

Ekki má taka Lamivudine/Zidovudine Teva

ef þú ert með ofnæmi fyrir lamivúdíni eða zídóvúdíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

talin upp í kafla 6

rauð blóðkorn eru mjög

blóðleysi

) eða ef

hvít blóðkorn eru mjög

hlutleysiskyrningafæð

Ráðfærðu þig við lækninn

ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Lamivudine/Zidovudine Teva

Sumir sem taka Lamivudine/Zidovudine Teva eða önnur samsett lyf við HIV eiga alvarlegar

aukaverkanir frekar á hættu. Þú þarft að vita af aukinni áhættu:

ef þú hefur einhvern tíma verið með

lifrarsjúkdóm

þar með talda lifrarbólgu B eða C (ef þú ert

með lifrarbólgu B skaltu ekki hætta að taka Lamivudine/Zidovudine Teva án samráðs við

lækninn, þar sem lifrarbólgan getur komið fram aftur)

ef þú ert með

nýrnasjúkdóm

ef þú ert allt

of þung(ur)

(einkum ef þú ert kona)

Ræddu við lækninn ef eitthvað af þessu á við um þig.

Læknirinn tekur ákvörðun um hvort

virku efnin henta þér. Þú gætir þurft frekari skoðanir, þar með talin blóðpróf, á meðan þú tekur

lyfið. Sjá nánari upplýsingar í kafla 4.

Fylgist með mikilvægum einkennum

Sumir sem taka lyf við HIV-sýkingu fá aðra kvilla, sem geta verið alvarlegir. Þú þarft að þekkja

mikilvæg einkenni sem fylgjast þarf með á meðan þú tekur Lamivudine/Zidovudine Teva.

Lesið upplýsingarnar „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna samsettrar meðferðar við

HIV“ í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Verndið aðra

HIV-sýking dreifist við kynlíf með einstaklingi sem er sýktur eða berst með sýktu blóði (til dæmis

með því að deila sprautunálum með öðrum). Þú getur enn smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir

þetta lyf, þótt áhættan sé minni með virkri retróveirulyfjameðferð.

Ræddu við lækninn um nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra.

Önnur lyf og Lamivudine/Zidovudine Teva

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð

eða hafa nýlega verið notuð,

einnig náttúrulyf eða önnur lyf sem fengin eru án lyfseðils.

Mundu að láta lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú byrjar að taka nýtt lyf á meðan þú tekur

Lamivudine/Zidovudine Teva.

Þessi lyf skal ekki nota með Lamivudine/Zidovudine Teva:

önnur lyf sem innihalda lamivúdín,

til meðferðar við

HIV-sýkingu eða lifrarbólgu B

emtricítabín, til meðferðar við

HIV-sýkingu

stavúdín eða zalcítabín,

til meðferðar við

HIV-sýkingu

ríbavírín eða stungulyf með gancíklóvíri til meðferðar við

veirusýkingum

háa skammta af

trímetóprími/súlfametoxazóli

sýklalyfi.

cladribín, notað til meðferðar á

loðfrumuhvítblæði

Láttu lækninn vita

ef þú ert í meðferð með einhverju þessara lyfja.

Sum lyf geta aukið líkur á að þú fáir aukaverkanir, eða gert aukaverkanir verri.

Þeirra á meðal

eru:

natríumvalpróat,

til meðferðar við

flogaveiki

interferón,

til meðferðar við

veirusýkingum

pýrimetamín, til meðferðar við

malaríu

og öðrum sýkingum af völdum sníkjudýra

dapsón,

til að fyrirbyggja

lungnabólgu

og til meðferðar við húðsýkingum

flúkónasól eða flúcýtósín

,

til meðferðar við

sveppasýkingum

svo sem

hvítsveppasýkingum

(Candida)

pentamidín eða atóvaqón

til meðferðar við sýkingum af völdum sníkjudýra svo sem lungnabólgu

af völdum

Pneumocystis jirovecii

(oft kölluð

PCP

amfótericín eða trímetóprím/súlfametoxazól,

til meðferðar við

sveppa- og bakteríusýkingum

próbenesíð,

til meðferðar við

þvagsýrugigt

og sambærilegum sjúkdómum og gefið með sumum

sýklalyfjum til að auka virkni þeirra

metadón,

notað

í stað

heróíns

vínkristín, vínblastín eða doxórúbicín

,

til meðferðar við

krabbameini.

Láttu lækninn vita

ef þú tekur eitthvert þessara lyfja.

Sum lyf hafa milliverkanir við Lamivudine/Zidovudine Teva

Þeirra á meðal eru:

klaritrómýcín,

sýklalyf

ef þú tekur klaritrómýcín skaltu taka skammtinn minnst 2 klst. áður eða eftir að þú tekur

Lamivudine/Zidovudine Teva.

fenýtóín

, til meðferðar við

flogaveiki.

Láttu lækninn vita

ef þú tekur fenýtóín. Læknirinn gæti þurft að fylgjast með þér á meðan þú

tekur Lamivudine/Zidovudine Teva.

lyf (yfirleitt á vökvaformi) sem

innihalda sorbitól og önnur sykuralkóhól

(t.d. xylitól,

mannitól, lactitól eða maltitól) ef þau eru notuð að staðaldri

Láttu lækninn

eða lyfjafræðing vita ef þú notar einhver þessara lyfja.

Meðganga

Ef þú ert barnshafandi, ef þú verður barnshafandi eða ráðgerir að verða barnshafandi skaltu ræða við

lækninn um áhættu og ávinning fyrir þig og barnið af töku Lamivudine/Zidovudine Teva.

Lamivudine/Zidovudine Teva og sambærileg lyf geta valdið aukaverkunum hjá ófæddum börnum. Ef

þú hefur tekið Lamivudine/Zidovudine Teva á meðgöngu gæti læknirinn óskað eftir reglulegum

blóðprufum og öðrum greiningarprófum til að hafa megi eftirlit með þroska barns þíns. Hjá börnum

mæðra sem tóku NRTI-lyf á meðgöngu vó ávinningur af vernd gegn HIV þyngra en áhættan af

aukaverkunum.

Brjóstagjöf

HIV-jákvæðar konur eiga ekki að hafa barn á brjósti

því HIV-sýkingin getur borist í barnið með

brjóstamjólk.

Lítið magn af innihaldsefnum Lamivudine/Zidovudine Teva getur einnig borist í brjóstamjólkina.

Ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hugsa um að hafa barn á brjósti:

Ræddu strax við lækninn.

Akstur og notkun véla

Lamivudine/Zidovudine Teva getur valdið sundli

og öðrum aukaverkunum sem skerða árvekni

þína.

Ekki aka eða stjórna vélum

nema þér líði vel.

3.

Hvernig nota á Lamivudine/Zidovudine Teva TEVA

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um

. Ef ekki er ljóst hvernig

nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypið Lamivudine/Zidovudine Teva töflur með svolitlu vatni. Lamivudine/Zidovudine Teva má

taka með eða án matar.

Ef þú getur ekki gleypt töflurnar máttu mylja þær og blanda saman við lítið magn af mat eða drykk og

taka allan skammtinn strax.

Vertu í reglulegu sambandi við lækninn

Lamivudine/Zidovudine Teva hjálpar til við að hafa stjórn á sjúkdómi þínum. Þú þarft að halda áfram

að taka það á hverjum degi til að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn versni. Þú getur eftir sem áður

fengið aðrar sýkingar eða kvilla sem tengjast HIV-sýkingu.

Vertu í sambandi við lækninn og ekki hætta að taka Lamivudine/Zidovudine

Teva

nema að ráði

læknisins.

Hversu mikið á að taka

Fullorðnir og unglingar sem vega 30 kg eða meira

Venjulegur skammtur af Lamivudine/Zidovudine

Teva

er ein tafla tvisvar á dag.

Taktu töflurnar á ákveðnum tímum og láttu líða um 12 klst. á milli taflna.

Börn sem eru á milli 21 og 30 kg að þyngd

Venjulegur upphafsskammtur af Lamivudine/Zidovudine Teva er hálf tafla (½) tekin að morgni og ein

heil tafla tekin að kvöldi.

Börn sem eru á milli 14 og 21 kg að þyngd

Venjulegur upphafsskammtur af Lamivudine/Zidovudine Teva er hálf tafla (½) tekin að morgni og

hálf tafla (½) tekin að kvöldi.

Börn sem vega innan við 14 kg skulu taka lamivúdín og zídóvúdín (innihaldsefni

Lamivudine/Zidovudine Teva) hvort í sínu lagi.

Ef tekinn er stærri skammtur af Lamivudine/Zidovudine Teva en mælt er fyrir um

Ef þú tekur óvart of mikið af Lamivudine/Zidovudine Teva skaltu láta lækninn eða lyfjafræðing vita

eða leita ráða á bráðamóttöku á næsta sjúkrahúsi.

Ef gleymist að taka Lamivudine/Zidovudine Teva

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Haltu síðan meðferðinni

áfram eins og áður. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Á meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta

tengt betri heilsu og lífsstíl og hvað varðar blóðfitur er það stundum tengt HIV-lyfjunum sjálfum.

Læknirinn mun gera próf vegna breytinganna.

Meðferð með Lamivudine/Zidovudine Teva veldur oft rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í

andliti (fiturýrnun). Komið hefur fram að þessi rýrnun líkamsfitu er ekki að fullu afturkræf þegar

notkun zídóvúdíns er hætt. Læknirinn skal fylgjast með vísbendingum um fiturýrnun. Láttu lækninn

vita ef þú verður var/vör við rýrnun fitu á fótleggjum, handleggjum og í andliti. Komi þessar

vísbendingar fram skal stöðva notkun Lamivudine/Zidovudine Teva og breyta HIV-meðferð þinni.

Þegar þú ert í meðferð við HIV getur verið erfitt að segja til um hvort einkenni sé aukaverkun af

völdum Lamivudine/Zidovudine Teva eða annarra lyfja sem þú tekur eða áhrif af HIV-sjúkdómnum

sjálfum.

Því er mjög mikilvægt að þú ræðir allar breytingar á heilsu þinni við lækninn.

Eins og aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir fyrir Lamivudine/Zidovudine Teva

geta

aðrir kvillar komið fram meðan á samsettri meðferð við HIV stendur.

Mikilvægt er að lesa upplýsingarnar síðar í þessum kafla undir „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir

af völdum samsettrar meðferðar við HIV“.

Mjög algengar aukaverkanir

Þær geta komið fyrir hjá

meira en 1 af hverjum 10

einstaklingum:

höfuðverkur

ógleði.

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

uppköst

niðurgangur

magaverkir

lystarleysi

sundl

þreyta, þróttleysi

hiti

almenn vanlíðan

svefnvandamál (

svefnleysi

verkir og óþægindi í vöðvum

liðverkir

hósti

erting í nefi eða nefrennsli

húðútbrot

hármissir (

skalli

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

of fá rauð blóðkorn (

blóðleysi

) eða of fá hvít blóðkorn (

hlutleysiskyrningafæð

eða

hvítkornafæð

hækkun á lifrarensímum

hækkun á

bílírúbíni

í blóði

(efni framleitt í lifur) sem getur valdið því að húðin virðist gul.

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 100

einstaklingum:

mæði

vindgangur (

uppþemba

kláði

máttleysi í vöðvum.

Sjaldgæf aukaverkun sem getur komið fram í blóðprófum er:

fækkun frumna sem taka þátt í blóðstorknun (

blóðflagnafæð

eða allra tegunda blóðfrumna

blóðfrumnafæð

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 1000

einstaklingum:

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda þrota í andliti, tungu eða hálsi, sem getur valdið

kyngingar- eða öndunarörðugleikum

lifrarkvillar, svo sem gula, lifrarstækkun eða fitulifur, lifrarbólga

mjólkursýrublóðsýring (yfirmagn mjólkursýru í blóði,

sjá næsta kafla

„Aðrar hugsanlegar

aukaverkanir samsettrar meðferðar við HIV-sýkingu“

brisbólga

brjóstverkur; sjúkdómur í hjartavöðva (

hjartavöðvakvilli

flog (

krampar

þunglyndis- eða kvíðatilfinning, einbeitingarvandamál, syfja

meltingartruflanir, bragðskynstruflanir

litabreytingar á nöglum, húð eða húð innan í munni

flensulík tilfinning – kuldahrollur og svitamyndun

náladofi

máttleysistilfinning í útlimum

niðurbrot vöðvavefs

doði

tíðari þvaglát

brjóstastækkun hjá körlum.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum eru:

hækkun á ensími sem kallast amýlasi

misbrestur í framleiðslu beinmergs á nýjum rauðum blóðkornum.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum:

Aukaverkun sem getur komið örsjaldan fram í blóðprófum er:

misbrestur í framleiðslu beinmergs á nýjum rauðum eða hvítum blóðkornum

vanmyndunarblóðleysi

Ef þú færð aukaverkanir

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita

ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar eða

ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir vegna samsettrar meðferðar við HIV

Samsett meðferð sem inniheldur Lamivudine/Zidovudine Teva getur valdið því að aðrir kvillar komi

fram meðan á HIV-meðferð stendur.

Gamlar sýkingar geta blossað upp

Einstaklingar með langt gengna HIV-sýkingu (alnæmi) hafa veikara ónæmiskerfi og eru líklegri til að

fá alvarlegar sýkingar (tækifærissýkingar). Þegar þessir einstaklingar hefja meðferð getur komið fyrir

að gamlar, duldar sýkingar blossa upp og valda bólgueinkennum. Þessi einkenni stafa líklega af því að

ónæmiskerfi líkamans styrkist og líkaminn fer að verjast þessum sýkingum.

Auk tækifærissýkinga geta einnig komið fyrir sjálfsofnæmissjúkdómar (ástand sem kemur fyrir þegar

ónæmiskerfið ræðst gegn heilbrigðum líkamsvef) eftir að þú byrjar að taka lyf til meðferðar við HIV-

sýkingunni. Sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fyrir mörgum mánuðum eftir að meðferð er hafin. Ef

þú finnur fyrir einhverjum einkennum sýkingar eða öðrum einkennum eins og máttleysi í vöðvum,

máttleysi sem kemur fyrst fram í höndum og fótum og berst síðan í átt að búknum, hjartsláttarónotum,

skjálfta eða ofvirkni, skaltu strax leita til læknisins til að fá nauðsynlega meðferð.

Ef þú færð einhver einkenni sýkingar á meðan þú tekur Lamivudine/Zidovudine Teva:

Láttu lækninn strax vita.

Ekki taka önnur lyf við sýkingunni án ráðlegginga frá lækninum.

Mjólkursýrublóðsýring er mjög sjaldgæf en alvarleg aukaverkun

Sumir sem taka Lamivudine/Zidovudine Teva fá kvilla sem kallast mjólkursýrublóðsýring, ásamt

lifrarstækkun.

Mjólkursýrublóðsýring stafar af uppsöfnun mjólkursýru í líkamanum. Hún er mjög sjaldgæf og ef hún

kemur fram gerist það yfirleitt eftir meðferð í nokkra mánuði. Hún getur verið lífshættuleg og valdið

bilun í innri líffærum. Meiri líkur eru á að mjólkursýrublóðsýring komi fram hjá einstaklingum sem

eru með lifrarsjúkdóm eða hjá einstaklingum sem eiga við offitu að stríða, einkum konum.

Meðal einkenna mjólkursýrublóðsýringar eru:

djúp, hröð, erfið öndun

svefnhöfgi

dofi eða máttleysi í útlimum

ógleði, uppköst

magaverkur.

Meðan á meðferðinni stendur mun læknirinn fylgjast með þér með tilliti til einkenna um

mjólkursýrublóðsýringu. Ef þú færð einhver af einkennunum sem lýst er hér fyrir ofan eða einhver

önnur einkenni sem valda þér áhyggjum:

Leitaðu til læknisins eins fljótt og hægt er.

Beinvandamál geta komið upp

Sumir einstaklingar sem eru í samsettri meðferð við HIV fá kvilla sem kallast beindrep. Við þennan

kvilla deyr hluti beinvefsins vegna skerts blóðflæðis til beinsins. Líklegra er að einstaklingar fái

þennan kvilla:

ef þeir hafa verið í samsettri meðferð í langan tíma

ef þeir taka einnig bólgueyðandi lyf sem nefnast barksterar

ef þeir neyta áfengis

ef ónæmiskerfi þeirra er mjög veikt

ef þeir eru of þungir.

Meðal einkenna beindreps eru:

stirðleiki í liðum

óþægindi og verkir (einkum í mjöðm, hné eða öxl)

erfiðleikar við hreyfingu.

Ef vart verður við einhver þessara einkenna:

Láttu lækninn vita.

Önnur áhrif sem geta komið fram í blóðprófum

Samsett meðferð við HIV getur einnig valdið:

hækkun á mjólkursýru í blóðinu, sem í mjög sjaldgæfum tilfellum getur leitt til

mjólkursýrublóðsýringar

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Lamivudine/Zidovudine Teva

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á ílátinu eða og þynnunni á eftir

Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Lamivudine/Zidovudine Teva

Virku efnin eru lamivúdín 150 mg og zídóvúdín 300 mg.

Önnur innihaldsefni eru:

- Töflukjarni:

Sellulĺósi örkristallaður, natríumsterkjuglýkólat (gerð A), natríum stearýl fúmarat.

- Filmuhúð töflu:

Hýprómellósi 3cP, hýprómellósi 6cP, pólýsorbat 80, makrógól 400,

títantvíoxíð E171.

Útlit Lamivudine/Zidovudine Teva og pakkningastærðir

Hvít, ílöng, tvíkúpt, filmuhúðuð tafla með deiliskoru og ígreyptri áletrun „L/Z“ á annarri hlið og

„150/300“ á hinni.

Hægt er að brjóta töfluna.

Lamivudine/Zidovudine Teva er fáanlegt í álþynnum eða HDPE glösum sem innihalda 60 töflur.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Framleiðandi

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company,

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungverjaland

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Bretland

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

80 Mogilska St.

31-546 Krakow

Pólland

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Þýskaland

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á

hverjum stað.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: (47) 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 970070

España

Teva Pharma, S.L.U

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0)51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

{MM/ÁÁÁÁ}.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu:

http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.