Ingelvac CircoFLEX

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ingelvac CircoFLEX
 • Lyf við lungum:
 • Dýr
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ingelvac CircoFLEX
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • gríska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Χοίροι
 • Lækningarsvæði:
 • Ανοσολογικά για suidae,
 • Ábendingar:
 • Για την ενεργητική ανοσοποίηση χοίρων ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων κατά του κυκλοϊού του χοίρου τύπου 2 (PCV2) για τη μείωση της θνησιμότητας, των κλινικών σημαδιών - συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βάρους και βλάβες στον λεμφικού ιστού που σχετίζονται με PCV2 που σχετίζονται με την ασθένεια (PCVD). Επιπλέον, ο εμβολιασμός έχει αποδειχθεί για να μειώσει τον PCV2 ρινική απέκκριση, το ιικό φορτίο στο αίμα και λεμφοειδείς ιστούς και τη διάρκεια της ιαιμία. Η έναρξη της προστασίας λαμβάνει χώρα δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί τουλάχιστον 17 εβδομάδες.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Εξουσιοδοτημένο
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/V/C/000126
 • Leyfisdagur:
 • 13-02-2008
 • EMEA númer:
 • EMEA/V/C/000126
 • Síðasta uppfærsla:
 • 10-05-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/595160/2007

EMEA/V/C/000126

Περίληψη EPAR για το κοινό

Ingelvac CircoFLEX

εμβόλιο κατά του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του

Ingelvac CircoFLEX. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός αξιολόγησε το κτηνιατρικό αυτό

φάρμακο, προτού εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και

διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. Δεν αποσκοπεί στην παροχή

πρακτικών συμβουλών για τον τρόπο χρήσης του Ingelvac CircoFLEX.

Για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ingelvac CircoFLEX, οι κάτοχοι ζώων ή οι

κτηνοτρόφοι πρέπει να συμβουλεύονται το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνούν με τον

κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό τους.

Τι είναι το Ingelvac CircoFLEX και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Ingelvac CircoFLEX είναι ένα εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την προστασία των χοίρων, ηλικίας

δύο εβδομάδων και άνω, κατά του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου (PCV2). Στα κλινικά σημεία που

σχετίζονται με τις λοιμώξεις από τον ιό PCV2 μπορεί να περιλαμβάνονται απώλεια βάρους ή ελλιπής

ανάπτυξη, διόγκωση λεμφαδένων, δυσκολία στην αναπνοή, μη φυσιολογική χρώση δέρματος και

ίκτερος (κίτρινη χρώση του δέρματος). Το Ingelvac CircoFLEX περιέχει ως δραστική ουσία την

πρωτεΐνη ORF2 του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου.

Πώς χρησιμοποιείται το Ingelvac CircoFLEX;

Το Ingelvac CircoFLEX διατίθεται υπό μορφή ενέσιμου εναιωρήματος και χορηγείται μόνο με

κτηνιατρική συνταγή. Χορηγείται μέσω ενδομυϊκής ένεσης ως εφάπαξ δόση. Η επίδραση του εμβολίου

ξεκινά 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και η προστασία διαρκεί 17 εβδομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Πώς δρα το Ingelvac CircoFLEX;

Το Ingelvac CircoFLEX είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστημα

Ingelvac CircoFLEX

EMA/595160/2007

Σελίδα 2/3

(τη φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αντιμετωπίζει τις νόσους. Το Ingelvac CircoFLEX περιέχει

μικρές ποσότητες πρωτεΐνης από τον PCV2 Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε έναν χοίρο, το

ανοσοποιητικό του σύστημα αναγνωρίζει την πρωτεΐνη ως «ξένο» σώμα και αντιδρά προκαλώντας

ενεργή ανοσοαπόκριση. Όταν το ζώο εκτεθεί μελλοντικά ξανά στον ιό, το ανοσοποιητικό του

σύστημα θα είναι σε θέση να παράγει αντισώματα γρηγορότερα, βοηθώντας στην προστασία του

χοίρου έναντι της νόσου που προκαλείται από τον εν λόγω ιό.

Ποια είναι τα οφέλη του Ingelvac CircoFLEX σύμφωνα με τις μελέτες;

Εκπονήθηκαν αρκετές δοκιμές για το Ingelvac CircoFLEX στις οποίες μετείχαν διάφορες φυλές

χοίρων. Οι εν λόγω μελέτες διενεργήθηκαν υπό εργαστηριακές συνθήκες καθώς και υπό τις συνήθεις

συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν στα αγροκτήματα της Ευρώπης. Οι δοκιμές κατέδειξαν ότι ο

εμβολιασμός των χοίρων με Ingelvac CircoFLEX περιόρισε την απώλεια βάρους στα χοιρίδια. Επίσης,

μείωσε τα επίπεδα του PCV2 στο αίμα, τα κλινικά σημεία της λοίμωξης PCV2, τον αριθμό καχεκτικών

ζώων και το ποσοστό θνησιμότητας.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Ingelvac CircoFLEX;

Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια του Ingelvac CircoFLEX (ενδέχεται να εμφανιστεί σε περισσότερα

από 1 στα 10 ζώα) είναι η ήπια και παροδική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά την ημέρα

του εμβολιασμού.

Ο πλήρης κατάλογος των περιορισμών και των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το

Ingelvac CircoFLEX περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το

φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων;

Ο χρόνος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως

τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Η περίοδος αναμονής για το κρέας χοίρων στα οποία έχει χορηγηθεί Ingelvac CircoFLEX είναι

«μηδέν» ημέρες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικός χρόνος αναμονής.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Ingelvac CircoFLEX;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) του Οργανισμού έκρινε ότι τα οφέλη του

Ingelvac CircoFLEX υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση

της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ.

Λοιπές πληροφορίες για το Ingelvac CircoFLEX:

Στις 13 Φεβρουαρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ingelvac CircoFLEX.

Ingelvac CircoFLEX

EMA/595160/2007

Σελίδα 3/3

Η πλήρης EPAR του Ingelvac CircoFLEX διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη

διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment

reports. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Ingelvac CircoFLEX, οι κάτοχοι

ζώων ή οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διαβάσουν το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνήσουν με τον

κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό τους.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Μάρτιος 2017.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ :

Ingelvac CircoFLEX ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους.

1.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Ingelvac CircoFLEX ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους.

3.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε δόση (1 ml) περιέχει:

Πρωτεΐνη ORF2 του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου

ΣΙ* 1,0–3,75

* Σχετική Ισχύς (δοκιμή ELISA) από σύγκριση με ένα εμβόλιο αναφοράς

Ανοσοενισχυτικό: Carbomer

Διαυγές έως ελαφρά ιριδίζον, άχρωμο έως κιτρινωπό ενέσιμο εναιώρημα.

4.

ΕΝΔΕΙΞΗ

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των χοίρων ηλικίας άνω των 2 εβδομάδων κατά του κυκλοϊoύ τύπου

2 του χοίρου (PCV2), για τον περιορισμό της θνησιμότητας, των κλινικών συμπτωμάτων –

συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας βάρους - και των αλλοιώσεων των λεμφοειδών ιστών που

σχετίζονται με τη νόσο από κυκλοϊό του χοίρου (ΝΚΧ).

Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός έχει αποδειχθεί ότι περιορίζει τη ρινική απέκκριση, το ιϊκό φορτίο στο

αίμα και τους λεμφοειδείς ιστούς και τη διάρκεια της ιαιμίας.

Εγκατάσταση ανοσίας:

2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό

Διάρκεια ανοσίας:

τουλάχιστον για 17 εβδομάδες

5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία.

6.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά την ημέρα του εμβολιασμού, πολύ συχνά επισυμβαίνει ελαφρά και παροδική υπερθερμία.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να

αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

Η συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη

διάρκεια της θεραπείας)

συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)

μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 υπό θεραπεία ζώα)

σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των

μεμονωμένων αναφορών).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο

εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι

8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση (ΕΜ) μιας δόσης (1 ml) σε χοίρους, ανεξαρτήτως σωματικού βάρους.

9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση.

Αποφύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.

Αποφύγετε την πολλαπλή διάτρηση.

Οι συσκευές εμβολιασμού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής που

παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Όταν αναμιγνύεται με το Ingelvac MycoFLEX:

εμβολιάζετε μόνο χοίρους από την ηλικία των 3 εβδομάδων.

το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χορηγείται σε χοίρους κατά τη διάρκεια της κύησης ή της

γαλουχίας.

Όταν αναμιγνύεται με το Ingelvac MycoFLEX, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο παρακάτω

εξοπλισμός:

Χρησιμοποιείστε ίδιου όγκου συσκευασίες για το Ingelvac CircoFLEX και για το Ingelvac

MycoFLEX.

Χρησιμοποιείστε μία προ-αποστειρωμένη βελόνα μετάγγισης. Οι προ-αποστειρωμένες βελόνες

μετάγγισης (πιστοποιημένες κατά CE), είναι συνήθως διαθέσιμες μέσω των προμηθευτών

ιατρικού εξοπλισμού.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή ανάμιξη, ακολουθείστε τα παρακάτω περιγραφόμενα βήματα:

Συνδέστε τη μια αιχμή της βελόνας μετάγγισης στη φιάλη εμβολίου του Ingelvac MycoFLEX.

Συνδέστε την άλλη αιχμή της βελόνας μετάγγισης στη φιάλη του εμβολίου του Ingelvac

CircoFLEX.

Μεταγγίστε το εμβόλιο Ingelvac CircoFLEX στη φιάλη του εμβολίου Ingelvac MycoFLEX.

Εάν χρειαστεί, πιέστε ελαφρά τη φιάλη του εμβολίου Ingelvac CircoFLEX για να

διευκολύνετε τη μετάγγιση.

Μετά την πλήρη μετάγγιση του περιεχομένου του Ingelvac CircoFLEX, αποσυνδέστε και

απορρίψτε τη βελόνα μετάγγισης και την κενή φιάλη του εμβολίου Ingelvac CircoFLEX

Για τη σωστή ανάμιξη των εμβολίων, ανακινείστε ελαφρά τη φιάλη του Ingelvac MycoFLEX,

έως ότου το μίγμα αποκτήσει ομοιογενές πορτοκαλί έως κοκκινωπό χρώμα. Κατά τη διαδικασία

του εμβολιασμού, θα πρέπει να παρακολουθείται η ομοιογένεια στο χρώμα του μίγματος και να

διατηρείται με συνεχή ανατάραξη.

Χορηγείστε μια εφάπαξ δόση (

2 ml

) του μίγματος ενδομυϊκά ανά χοίρο, ασχέτως σωματικού

βάρους. Για τη χορήγηση, οι συσκευές εμβολιασμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα

με τις οδηγίες της συσκευής που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείστε το πλήρες περιεχόμενο του μίγματος εμβολίων, αμέσως μετά την ανάμιξη. Κάθε

αχρησιμοποίητο μίγμα ή υπολείμματα, θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές

απαιτήσεις.

10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν ημέρες.

11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης

που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη, μετά τη συντομογραφία ΛΗΞΗ.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου: Αμεση χρήση.

12.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να εμβολιάζονται μόνο κλινικά υγιή ζώα.

Κύηση και τη γαλουχία

Μπορεί να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, τα οποία

αποδεικνύουν ότι το εμβόλιο αυτό μπορεί να αναμιχθεί με το Ingelvac MycoFLEX της Boehringer

Ingelheim και να χορηγηθεί σε ένα σημείο ένεσης.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του εμβολίου αυτού,

όταν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, εκτός από αυτό που

αναφέρεται παραπάνω. Συνεπώς, η απόφαση για τη χρήση του εμβολίου αυτού πριν ή μετά από

οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα)

Μετά από τη χορήγηση 4-πλάσιας από τη συνιστώμενη δόση, δεν έχουν παρατηρηθεί άλλες

ανεπιθύμητες ενέργειες, εκτός από αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθυμητες

ενέργειες».

Ασυμβατότητες

Να μην αναμιγνύεται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν εκτός από το Ingelvac

MycoFLEX της Boehringer Ingelheim

δεν πρέπει να χορηγείται σε χοίρους κατά τη κύηση ή τη

γαλουχία).

13.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απρρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον

δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu

15.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το εμβόλιο, προορίζεται να διεγείρει την ανάπτυξη ενεργητικής ανοσολογικής απάντησης κατά του

κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου.

Συσκευασία (ες) που περιέχει(ουν) 1 φιάλη ή 12 φιάλες των 10 ml (10 δόσεις), 50 ml (50 δόσεις),

100 ml (100 δόσεις) ή 250 ml (250 δόσεις).

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Το Ingelvac MycoFLEX μπορεί να μην είναι εγκεκριμένο για χρήση σε ορισμένα Κράτη Μέλη.