Dengvaxia

Evrópusambandið - hollenska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
chimerisch gele koorts, dengue virus serotype 1 (levend, verzwakt) / chimerisch gele koorts, dengue virus serotype 2 (levend, verzwakt) / chimerisch gele koorts, dengue virus serotype 3 (levend, verzwakt) / chimerisch gele koorts, dengue virus serotype 4 (levend, verzwakt)
Fáanlegur frá:
Sanofi Pasteur
ATC númer:
J07BX
INN (Alþjóðlegt nafn):
dengue tetravalent vaccine (live, attenuated)
Meðferðarhópur:
Vaccins,
Lækningarsvæði:
Dengue
Ábendingar:
Dengvaxia is geïndiceerd voor de preventie van dengue-ziekte veroorzaakt door het dengue virus serotypen 1, 2, 3 en 4 personen 9 tot en met 45 jaar met voorafgaande dengue virus infectie en wonen in endemische gebieden. Het gebruik van Dengvaxia moet gebeuren in overeenstemming met officiële aanbevelingen.
Vörulýsing:
Revision: 2
Leyfisstaða:
Erkende
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/004171
Leyfisdagur:
2018-12-12
EMEA númer:
EMEA/H/C/004171

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. BIJSLUITER

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Dengvaxia, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

dengue tetravalent vaccin (levend verzwakt)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle

bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind wordt gevaccineerd want er staat belangrijke

informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u of uw kind

voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als

Krijgt u of uw kind last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u of uw

kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of

apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Dengvaxia en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u of uw kind er extra

voorzichtig mee zijn?

Hoe gebruikt u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe bewaart u dit middel?

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Dengvaxia en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dengvaxia is een vaccin. Het wordt gebruikt om u of uw kind te helpen beschermen tegen

‘dengueziekte’ (knokkelkoorts), dat wordt veroorzaakt door serotypes 1, 2, 3, en 4 van het

denguevirus. Het bevat versies van deze 4 varianten van het virus in een afgezwakte vorm, zodat deze

de ziekte niet kunnen veroorzaken.

Dengvaxia wordt gegeven aan volwassenen, jongeren en kinderen (van 9 tot 45 jaar) die eerder een

infectie met denguevirus hebben gehad en die leven in endemische gebieden (zie rubriek 2 en 3).

Endemische gebieden zijn gebieden waar de ziekte altijd aanwezig is onder de mensen die daar leven

en waar uitbraken of epidemieën zijn voorgekomen.

Dengvaxia dient te worden gebruikt in overeenstemming met de lokale officiële aanbevelingen.

Hoe het vaccin werkt

Dengvaxia stimuleert de natuurlijke afweer van het lichaam (het immuunsysteem) om antistoffen te

produceren die helpen beschermen tegen de virussen die dengueziekte veroorzaken, als het lichaam in

de toekomst aan die virussen wordt blootgesteld.

Wat is dengue en dengueziekte?

Dengue is een virale infectie die wordt verspreid door de beet van een besmette

Aedes

-mug. Het virus

kan zich van een geïnfecteerde persoon via muggenbeten naar andere mensen verspreiden, ongeveer 4

tot 5 dagen (maximaal 12 dagen) nadat de eerste symptomen zich voordoen. Dengue wordt niet direct

van persoon op persoon doorgegeven.

Dengueziekte leidt tot symptomen waaronder koorts, hoofdpijn, pijn achter de ogen, spier- en

gewrichtspijn, misselijkheid, overgeven (braken), gezwollen klieren of huiduitslag. Gewoonlijk duren

de symptomen 2 tot 7 dagen. U kunt ook dengue hebben, maar geen symptomen vertonen (dat noemen

we ‘asymptomatisch’).

Soms kan dengue zo ernstig zijn dat men in het ziekenhuis moet worden opgenomen en in zeldzame

gevallen kan men eraan overlijden. Bij ernstige dengue kunt u hoge koorts hebben en een van de

volgende symptomen: ernstige buikpijn, aanhoudend braken, snelle ademhaling, ernstige bloedingen,

bloedingen in de maag, bloedend tandvlees, een moe gevoel, een rusteloos gevoel, coma, plotselinge

aanvallen en orgaanfalen.

2.

Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u of uw kind er extra

voorzichtig mee zijn?

Om er zeker van te zijn dat Dengvaxia geschikt is voor u of uw kind, is het belangrijk dat u het aan de

arts, apotheker of verpleegkundige vertelt als een van de volgende punten op u of uw kind van

toepassing is. Is er iets wat u niet begrijpt, vraag dan de arts, apotheker of verpleegkundige om het u

uit te leggen.

Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken?

U bent of uw kind is allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt

u vinden in rubriek 6.

U of uw kind heeft eerder een allergische reactie gehad na gebruik van Dengvaxia. Tekenen

van een allergische reactie kunnen zijn een jeukende huiduitslag, kortademigheid en zwelling

van gezicht of tong.

U of uw kind heeft een zwak immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam). Dit

kan het gevolg zijn van een genetisch defect, een HIV-infectie of omdat u een geneesmiddel

gebruikt dat invloed heeft op het immuunsysteem (zoals een hoge dosis

bijnierschorshormonen (corticosteroïden) of chemotherapie). In het laatste geval zal uw arts

geen Dengvaxia toedienen tot 4 weken na het einde van die behandeling.

U bent zwanger of geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u of uw kind nooit eerder geïnfecteerd bent/is geweest met het denguevirus vóór de vaccinatie,

dan is er mogelijk een grotere kans op een meer ernstige dengueziekte die kan leiden tot

ziekenhuisopname, als u of uw kind later wordt gebeten door een met dengue besmette mug.

Voor toediening van dit vaccin zal uw arts, apotheker of verpleegkundige controleren of u of uw kind

ooit eerder met het denguevirus geïnfecteerd bent/is geweest en u laten weten of er een serologische

test moet worden uitgevoerd.

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als een van de

volgende zaken van toepassing is op u of uw kind:

U of uw kind heeft een lichte tot hoge koorts of acute ziekte. Dit vaccin wordt pas toegediend

als u of uw kind weer beter bent/is.

U of uw kind heeft ooit gezondheidsproblemen gehad na toediening van een vaccin. Uw arts

zal de voordelen en risico’s van de vaccinatie zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

U bent of uw kind is ooit flauwgevallen voor of na een injectie. Flauwvallen, en soms vallen,

kan voorkomen (vooral bij jonge mensen) na, of zelfs voor, een injectie waarbij een naald

wordt gebruikt.

Een allergische reactie op latex had. De tip-caps (dopjes) van de voorgevulde spuiten

bevatten een derivaat van natuurlijk rubberlatex, dat allergische reacties kan veroorzaken.

Reizigers

Vaccinatie wordt niet aanbevolen als u woont in een gebied waar dengue-infecties niet regelmatig

voorkomen en als u van plan bent om te reizen naar een gebied waar dengue-infecties regelmatig

voorkomen.

Uitbraken

Dengvaxia dient niet te worden gebruikt in de context van uitbraken van dengue (plotseling optreden

van ziekte) in niet-endemische gebieden.

Belangrijke informatie over de bescherming die het vaccin biedt

Zoals bij alle vaccins kan het gebeuren dat niet iedereen die met Dengvaxia wordt gevaccineerd,

beschermd is. Zelfs na vaccinatie moet u zorgen voor bescherming tegen muggenbeten.

Na vaccinatie moet u contact opnemen met een arts als u of uw kind menen een dengue-infectie te

hebben opgelopen, en als zich een van de volgende symptomen voordoet: hoge koorts, ernstige

buikpijn, aanhoudend braken, snelle ademhaling, bloedend tandvlees, moeheid, rusteloosheid en bloed

in het braaksel.

Extra beschermende maatregelen

Neem maatregelen om muggenbeten te voorkomen. Dit betreft onder andere insectenwerende

middelen, beschermende kleding, en het gebruik van klamboes of muggennetten.

Jongere kinderen

Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het vaccin niet ontvangen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u of uw kind naast Dengvaxia nog andere geneesmiddelen, heeft u of uw kind dat kort

geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere

geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is met name van belang uw arts of apotheker in te lichten als u of uw kind een van de volgende

geneesmiddelen gebruikt:

geneesmiddelen die van invloed zijn op de natuurlijke afweer van het lichaam (het

immuunsysteem) zoals hoge doses corticosteroïden of chemotherapie. In dat geval zal de arts

dit vaccin niet toedienen tot 4 weken na het einde van die behandeling. Dit is omdat dit

vaccin mogelijk minder goed zal werken.

geneesmiddelen die we ‘immunoglobulinen’ noemen of bloedproducten waar

immunoglobulinen in zitten, zoals bloed of plasma. In dat geval zal de arts dit vaccin niet

toedienen tot 6 weken, en bij voorkeur 3 maanden, na het einde van die behandeling. Dit is

omdat dit vaccin mogelijk minder goed zal werken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit vaccin niet als u/uw dochter zwanger bent/is of borstvoeding geeft.

Als u/uw dochter zwanger kunt/kan worden, moet u/uw dochter een doeltreffend

voorbehoedsmiddel gebruiken om een zwangerschap te voorkomen, tot ten minste één maand

na iedere dosis Dengvaxia.

Denkt u/uw dochter zwanger te zijn, wilt u/uw dochter zwanger worden of geeft u/uw dochter

borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit

geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dengvaxia heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Dengvaxia bevat fenylalanine, natrium en sorbitol

Dengvaxia bevat 41 microgram fenylalanine per 0.5 ml dosis. Fenylalanine kan schadelijk zijn als u

fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt

doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.

Dengvaxia bevat minder dan 1mmol natrium (23 mg) per 0.5 ml dosis, d.w.z. in wezen “natriumvrij”.

Dengvaxia bevat 9.38 milligram sorbitol per 0.5 ml dosis.

3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dit vaccin wordt door uw arts of verpleegkundige toegediend via een injectie onder de huid

(subcutane injectie) van de bovenarm. Het mag niet in een bloedvat worden geïnjecteerd.

U of uw kind krijgen 3 injecties van 0,5 ml - iedere 6 maanden een injectie.

De eerste injectie wordt toegediend op de gekozen of geplande datum.

De tweede injectie is 6 maanden na de eerste injectie.

De derde injectie is 6 maanden na de tweede injectie.

Dit vaccin moet worden gebruikt in overeenstemming met de officiële aanbevelingen.

Eerdere infectie met het denguevirus moet beoordeeld worden aan de hand van een door een

laboratorium bevestigde voorgeschiedenis van dengue of door serologische tests volgens de officiële

aanbevelingen.

Aan het einde van de bijsluiter staan instructies voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over

het voorbereiden van het vaccin.

Bent u of uw kind vergeten dit middel te gebruiken?

Als u of uw kind een geplande injectie heeft gemist, kan de arts besluiten de gemiste injectie

alsnog toe te dienen. Het is belangrijk dat u of uw kind de instructies opvolgt van de arts,

apotheker of verpleegkundige betreffende de volgende injectie.

Als u de volgende afspraak vergeet of u kunt niet komen, vraag dan aan uw arts, apotheker of

verpleegkundige wat u moet doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,

apotheker of verpleegkundige.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

daarmee te maken.

Ernstige allergische (anafylactische) reacties

Als een van de volgende symptomen optreden wanneer u de locatie heeft verlaten waar u of uw kind

een injectie heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts:

moeilijk ademen

een blauwe tong of lippen

huiduitslag

zwelling van gezicht of keel

duizeligheid of flauwvallen als gevolg van lage bloeddruk

een plotseling en ernstig gevoel van ziekte of ongemak met een val in bloeddruk die leidt tot

duizeligheid en bewustzijnsverlies, snelle hartslag die samenhangt met moeilijk ademen.

Deze klachten en verschijnselen (anafylactische reacties) ontwikkelen zich gewoonlijk snel nadat de

injectie is gegeven en terwijl u of uw kind nog in het ziekenhuis of de artsenpraktijk aanwezig bent/is.

In zeer zeldzame gevallen kunnen ze ook optreden na het krijgen van een vaccin (komen voor bij

minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

Andere ernstige reacties

Sommige mensen die voor hun vaccinatie niet eerder met dengue zijn geïnfecteerd, hebben mogelijk

een grotere kans op een meer ernstige dengueziekte, waarbij een ziekenhuisopname is vereist, als zij

later worden gebeten door een met dengue besmette mug. Dit verhoogde risico kan met name

beginnen vanaf het derde jaar na de eerste injectie.

Andere bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kwamen voor tijdens onderzoeken bij kinderen, jongeren en volwassenen.

De meeste bijwerkingen traden op binnen 3 dagen na de injectie met Dengvaxia.

Zeer vaak:

(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

hoofdpijn

spierpijn (myalgie)

algemeen gevoel van onwelbevinden (malaise)

zwakheid (asthenie)

pijn op de injectieplaats

koorts

Vaak:

(komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

reacties op de injectieplaats: roodheid (erytheem), blauwe plek (hematoom), zwelling, en jeuk

(pruritus)

Soms

: (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

infecties van de neus of keel (bovenste luchtwegen)

zich duizelig voelen

zere keel (orofaryngeale pijn)

hoesten

zich misselijk voelen (nausea)

uitslag (huideruptie)

nekpijn

verharding van de huid op de plek van de injectie (verharding op de injectieplaats)

Zeer zelden

: (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

allergische reacties

Bijkomende bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen:

Soms

: (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

pijn of zwelling van de neus of keel (nasofaryngitis)

gezwollen klieren (lymfadenopathie)

droge mond

huideruptie over het hele lichaam (rash gegeneraliseerd)

gewrichtspijn (artralgie)

warmte op de injectieplaats

koude rillingen

vermoeidheid

Bijkomende bijwerkingen die bij kinderen en jongeren (van 9 tot en met 17 jaar) kunnen

voorkomen:

Soms

: (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

jeukende huiduitslag (urticaria).

Zelden

: (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

loopneus (rinorroe)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u of uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of

verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt

bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van

dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na

EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste

houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2

C tot 8

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar het vaccin in de buitenverpakking, ter bescherming tegen licht.

Na het mengen (reconstitutie) met het bijgeleverde oplosmiddel moet het product onmiddellijk worden

gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Na reconstitutie bevat één dosis (0,5 ml) 4,5 - 6,0 log 10 CCID50* van ieder serotype van het

chimerisch gele koorts denguevirus** (1, 2, 3 en 4) (levend, verzwakt).

*CCID

: 50% Celcultuur infectieuze dosis.

**Geproduceerd in Vero-cellen met behulp van DNA-recombinatietechniek. Dit product bevat

genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s).

De andere stoffen in dit middel zijn: essentiële aminozuren waaronder fenylalanine, niet-

essentiële aminozuren, arginine-hydrochloride, sucrose, trehalosedihydraat, sorbitol (E420),

trometamol, ureum, natriumchloride, water voor injecties en zoutzuur en natriumhydroxide

voor pH-aanpassing.

Hoe ziet Dengvaxia eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dengvaxia is een poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie. Dengvaxia wordt geleverd als

poeder in een flacon met een enkele dosis en een oplosmiddel in een voorgevulde spuit voor een

enkele dosis (0,5 ml) met 2 losse naalden of zonder naalden. Het poeder en het oplosmiddel moeten

voor gebruik worden gemengd.

Dengvaxia is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 of 10 stuks. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten

worden in de handel gebracht.

Het poeder is een wit, homogeen, gevriesdroogd poeder met mogelijke klontvorming onderin (een

ringvormige klont is mogelijk).

Het oplosmiddel (0,4%-natriumchlorideoplossing) is een heldere en kleurloze oplossing.

Na reconstitutie met het bijgeleverde oplosmiddel ziet Dengvaxia eruit als een heldere, kleurloze

vloeistof met mogelijke aanwezigheid van witte tot transparante deeltjes.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Frankrijk

Fabrikant:

SANOFI PASTEUR

Parc Industriel d’Incarville

27100 Val de Reuil

Frankrijk

SANOFI PASTEUR NVL

31-33 Quai Armand Barbès

69250 Neuville-sur-Saône

Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale

vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

tel.: +32 2 710.54.00

Lietuva

Sanofi – Aventis Lietuva, UAB

Tel.: +370 5 2755224

България

Sanofi Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi België

tel.: +32 2 710.54.00

Česká republika

Sanofi Pasteur

divize. vakcín sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt

Tel.: +36 1 505 0055

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tel: +45 4516 7000

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394983

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 54 54 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Tel.: +372 627 3488

Norge

Sanofi-aventis Norge AS

Tel: + 47 67 10 71 00

Ελλάδα

Sanofi-aventis AEBE

Τηλ.+30 210 900 16 00

Österreich

Sanofi-Aventis GmbH

Tel.: +43 (1) 80185-0.

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

Sanofi Pasteur Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 05 00

France

Sanofi Pasteur Europe

Tél: 0800 42 43 46

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 67 97

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o

Tel.: +385 1 6003 400

România

Sanofi Romania SRL

Tel.: +40(21) 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI

Tel: + 353 (0) 1 4035 600

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel.: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor

Tel.: +354 535 7000

Slovenská

republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

divízia vakcín Sanofi Pasteur

Tel.: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800536389

Tel dall'estero: +39 02 39394983

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 – 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 8-634 50 00

Latvija

Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa

Tel.: +371 67332451

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 845 372 7101

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau:

http://www.ema.europa.eu.

Scan de QR-code op de buitenkant van de verpakking met een smartphone voor een link naar meer

informatie over dengue en vaccinatie. Dezelfde informatie kunt u ook vinden op de volgende website:

http://qr.sanofi.com/Dengvaxia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Net als bij alle injecteerbare vaccins dient er altijd gepaste medische behandeling en toezicht

beschikbaar te zijn in het geval van een zeldzame anafylactische reactie na toediening van

Dengvaxia.

Dengvaxia mag niet met andere geneesmiddelen worden gemengd in dezelfde spuit.

Dengvaxia mag in geen geval via intravasculaire injectie worden toegediend.

Immunisatie dient te geschieden via subcutane (SC) injectie, bij voorkeur in de bovenarm

nabij de musculus deltaoideus (deltaspier).

Syncope (flauwvallen) kan voorkomen na, of zelfs voor, een vaccinatie als psychogene

reactie op een injectie met een naald. Zorg voor procedures om letsel als gevolg van een val

te voorkomen en om syncope reacties te behandelen.

Reconstitutie en instructies voor het bereiden van een enkele dosis

Dengvaxia moet worden gereconstitueerd voorafgaand aan toediening.

Reconstitutie van Dengvaxia vindt plaats door al het oplosmiddel (0,4%-natriumchlorideoplossing) dat

wordt geleverd in de voorgevulde spuit met blauw etiket over te brengen naar de flacon met

gevriesdroogd poeder met een geelgroene flip-offdop.

Plaats een steriele naald op de voorgevulde spuit voor het overbrengen van het oplosmiddel.

Spuit de gehele inhoud van de voorgevulde spuit in de flacon met poeder.

Draai dit rustig rond tot het poeder geheel is opgelost.

Doe een visuele inspectie van de suspensie voorafgaand aan het toedienen. Na reconstitutie ziet

Dengvaxia eruit als een heldere, kleurloze vloeistof met mogelijke aanwezigheid van witte tot

transparante deeltjes (van endogene aard).

Na het volledig oplossen van het poeder wordt een dosis van 0,5 ml in dezelfde spuit opgezogen.

Voorafgaand aan de injectie moet er een nieuwe steriele naald op de spuit worden geplaatst.

Vermijd contact met desinfecterende middelen aangezien deze het virus in het vaccin kunnen

inactiveren.

Na reconstitutie met het bijgeleverde oplosmiddel moet Dengvaxia onmiddellijk worden gebruikt.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale

voorschriften.

BIJLAGE I

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden

verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van

bijwerkingen.

1

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dengvaxia, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

dengue tetravalent vaccin (levend, verzwakt)

2

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Een dosis (0,5 ml) bevat na reconstitutie:

Chimerisch gele koorts denguevirus serotype 1 (levend, verzwakt)

........ 4,5 - 6,0 log

CCID

/dosis

Chimerisch gele koorts denguevirus serotype 2 (levend, verzwakt)

........ 4,5 - 6,0 log

CCID

/dosis

Chimerisch gele koorts denguevirus serotype 3 (levend, verzwakt)

........ 4,5 - 6,0 log

CCID

/dosis

Chimerisch gele koorts denguevirus serotype 4 (levend, verzwakt)

........ 4,5 - 6,0 log

CCID

/dosis

Geproduceerd in

ero-cellen met behulp van recombinant-DNA-recombinatietechniek. Dit product

bevat genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s, genetically modified organisms).

CCID

: 50% Celcultuur infectieuze dosis.

Hulpstoffen met bekend effect: (zie rubriek 4.4)

Fenylalanine...............41 microgram

Sorbitol………..........9,38 milligram

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3

FARMACEUTISCHE VORM

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Voorafgaand aan reconstitutie is het vaccin een wit, homogeen, gevriesdroogd poeder met mogelijke

klontvorming onderin (een ringvormige klont is mogelijk).

Het oplosmiddel is een heldere en kleurloze oplossing.

4

KLINISCHE GEGEVENS

4.1

Therapeutische indicaties

Dengvaxia is geïndiceerd voor de preventie van dengue veroorzaakt door serotypes 1, 2, 3 en 4 van het

denguevirus bij personen van 9 tot 45 jaar die leven in endemische gebieden en bij wie eerder een

infectie met denguevirus is vastgesteld en gedocumenteerd (zie rubriek 4.2, 4.4 en 4.8).

Dengvaxia dient te worden gebruikt in overeenstemming met de officiële aanbevelingen.

4.2

Dosering en wijze van toediening

Dosering

Kinderen en volwassenen tussen 9 en 45 jaar

Het vaccinatieschema bestaat uit 3 injecties van één gereconstitueerde dosis (0,5 ml), toe te dienen met

tussenpozen van 6 maanden.

Andere pediatrische patiënten

Dengvaxia dient niet te worden gebruikt bij kinderen jonger dan 9 jaar (zie rubriek 4.8).

Bij gevaccineerde kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar zonder eerdere infectie met dengue toonden

de veiligheidsgegevens uit langetermijnfollow-up aan dat er een toegenomen risico is op dengue

waarvoor ziekenhuisopname was vereist, waaronder klinisch ernstige dengue. De beschikbare

gegevens zijn onvoldoende om de veiligheid en werkzaamheid vast te stellen bij kinderen die eerder

een infectie hadden met een denguevirus en die jonger zijn dan 9 jaar.

Wijze van toediening

Een eerdere infectie met dengue dient te worden vastgesteld voorafgaand aan vaccinatie, door een

door het laboratorium bevestigde voorgeschiedenis van dengue of een geschikte, gevalideerde

serologietest (zie rubriek 4.4).

Immunisatie dient te geschieden via subcutane (SC) injectie, bij voorkeur in de bovenarm nabij de

deltaspier.

Niet toedienen via intravasculaire injectie.

Voor instructies over reconstitutie van Dengvaxia voorafgaand aan toediening, (zie rubriek 6.6).

4.3

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde

hulpstoffen, of na eerdere toediening van Dengvaxia of een ander vaccin met dezelfde

bestanddelen.

Personen met aangeboren of verworven celgemedieerde immunodeficiëntie, waaronder

immunosuppressiva zoals chemotherapie of hoge doses systemische corticosteroïden (bijv. 20 mg

of 2 mg/kg prednison gedurende 2 weken of langer), binnen 4 weken voorafgaand aan vaccinatie.

Personen met een symptomatische HIV-infectie of met een asymptomatische HIV-infectie met

daarbij bewijs van een verstoord immuunsysteem.

Zwangere vrouwen (zie rubriek 4.6).

Vrouwen die borstvoeding geven (zie rubriek 4.6).

4.4

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Bescherming

Het is mogelijk dat niet alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons krijgen door

toediening van Dengvaxia. Het wordt dan ook aanbevolen om na vaccinatie persoonlijke

beschermende maatregelen te nemen tegen muggenbeten.

Speciale patiëntengroepen

Personen die niet eerder een infectie met denguevirus hebben gehad of van wie deze gegevens niet

bekend zijn

Personen die niet eerder zijn geïnfecteerd met het denguevirus of die dit niet met zekerheid kunnen

zeggen, dienen niet te worden gevaccineerd, omdat er een verhoogd risico op ziekenhuisopname voor

dengue en klinisch ernstige dengue (voornamelijk dengue-hemorragische koorts van graad 1 of 2) is

waargenomen bij deze personen tijdens de langetermijnfollow-up van klinische onderzoeken (zie

rubriek 4.8).

In afwezigheid van documentatie van een eerdere infectie met dengue, dient deze te worden bevestigd

door serotesten voorafgaand aan vaccinatie. Om vaccinatie en fout-positieven te vermijden, dient men

alleen testmethoden te gebruiken die adequaat presteren voor wat betreft specificiteit en

kruisreactiviteit, gebaseerd op de plaatselijke ziekte-epidemiologie.

Reizigers

Er zijn geen gegevens betreffende veiligheid, immunogeniciteit of werkzaamheid om vaccinatie te

ondersteunen van personen die in niet-endemische gebieden leven en op reis gaan naar endemische

gebieden; vaccinatie van deze personen wordt daarom niet aanbevolen.

Uitbraken

Dengvaxia dient niet te worden gebruikt in het kader van een uitbraak van dengue in niet-endemische

gebieden.

Andere situaties

Als mensen lijden aan matige tot ernstige febriele of acute ziekte dient de toediening van Dengvaxia te

worden uitgesteld.

Vaccinatie bij een persoon dient te worden voorafgegaan door een beoordeling van de medische

voorgeschiedenis (met name voorgaande vaccinaties en mogelijke bijwerkingen die optraden na

vaccinatie).

Adequate medische behandeling en toezicht dient altijd voorhanden te zijn in het geval een

anafylactische reactie optreedt na toediening van het vaccin.

Syncope (flauwvallen) kan voorkomen na, of zelfs voor, elke vaccinatie als psychogene reactie op een

injectie met een naald. Zorg voor procedures om letsel als gevolg van een val te voorkomen en om

syncope reacties te behandelen.

Tip-caps (dopjes) van de voorgevulde spuiten bevatten een derivaat van natuurlijk rubberlatex, dat

allergische reacties kan veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn voor latex.

Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen doeltreffende contraceptie te gebruiken gedurende ten

minste een maand na iedere dosis (zie rubriek 4.6).

Dengvaxia mag in geen geval via intravasculaire injectie toegediend worden.

Dengvaxia bevat fenylalanine, natrium en sorbitol

Dengvaxia bevat 41 microgram fenylalanine per 0.5 ml dosis Fenylalanine kan schadelijk zijn als u

fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt

doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.

Dengvaxia bevat minder dan 1mmol natrium (23 mg) per 0.5 ml dosis, d.w.z. in wezen “natriumvrij”.

Dengvaxia bevat 9.38 milligram sorbitol per 0.5 ml dosis.

Terugvinden herkomst

Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het

batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden.

4.5

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Bij patiënten die worden behandeld met immunoglobulinen of met bloedproducten die

immunoglobulinen bevatten, zoals bloed of plasma, wordt aanbevolen vaccinatie met Dengvaxia uit te

stellen tot ten minste 6 weken, en bij voorkeur 3 maanden, na het einde van de behandeling, om te

voorkomen dat het verzwakte virus in het vaccin wordt geneutraliseerd.

Dengvaxia mag niet worden toegediend aan personen die immunosuppressieve behandelingen

ontvangen, zoals chemotherapie of hoge doses systemische corticosteroïden binnen 4 weken

voorafgaand aan de vaccinatie (zie rubriek 4.3).

Aangezien geen gegevens beschikbaar zijn betreffende het gelijktijdig toedienen van Dengvaxia met

andere vaccins voor de populatie van 9 jaar en ouder, wordt het gelijktijdig gebruik van Dengvaxia

met andere vaccins niet aanbevolen.

4.6

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft

reproductietoxiciteit (zie rubriek 5.3).

Er is een beperkte hoeveelheid gegevens beschikbaar betreffende het gebruik van Dengvaxia bij

zwangere vrouwen. Deze gegevens zijn niet voldoende om de afwezigheid van mogelijke effecten

van Dengvaxia op de zwangerschap, embryo-foetale ontwikkeling, partus en postnatale

ontwikkeling te concluderen.

Dengvaxia is een levend, verzwakt vaccin, daarom is Dengvaxia gecontra-indiceerd tijdens

zwangerschap (zie rubriek 4.3).

Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken gedurende ten

minste een maand na iedere dosis.

Borstvoeding

De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft

borstvoeding.

Er is een zeer beperkte ervaring met uitscheiding van denguevirus via moedermelk.

Bovendien, aangezien Dengvaxia een levend verzwakt vaccin is en er zeer beperkte ervaring is

vanuit postmarketinggegevens van Dengvaxia bij vrouwen die borstvoeding geven, is het vaccin

gecontra-indiceerd tijdens de periode van borstvoeding (zie rubriek 4.3).

Vruchtbaarheid

Er is geen specifiek onderzoek naar vruchtbaarheid uitgevoerd.

De resultaten van dieronderzoek duiden niet op schadelijke effecten wat betreft vrouwelijke

vruchtbaarheid (zie rubriek 5.3).

4.7

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Dengvaxia heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

4.8

Bijwerkingen

Samenvatting van het veiligheidsprofiel

Bij proefpersonen van 9 tot 45 jaar waren de meest gemelde reacties, ongeacht de serostatus van

dengue voorafgaand aan vaccinatie, hoofdpijn (54%), pijn op de injectieplaats (49%), malaise (44%),

myalgie (43%), asthenie (34%) en koorts (16%).

Bijwerkingen traden op binnen 3 dagen na vaccinatie, behalve koorts, welke optrad binnen 14 dagen

na de injectie. De bijwerkingen waren gewoonlijk licht tot matig in intensiteit en van korte duur (0 tot

3 dagen).

Systemische bijwerkingen leken minder frequent voor te komen na de tweede en de derde injectie met

Dengvaxia vergeleken met de eerste injectie.

Allergische, waaronder anafylactische, reacties zijn zelden gemeld.

Over het algemeen werden dezelfde bijwerkingen gemeld bij proefpersonen die seropositief voor

dengue waren, maar in lagere frequenties.

Tabel met lijst van bijwerkingen

Bijwerkingen worden opgesomd volgens de volgende frequenties:

Zeer vaak (≥1/10)

Vaak (≥1/100, <1/10)

Soms (≥1/1000, <1/100)

Zelden (≥1/10.000, <1/1000)

Zeer zelden (<1/10.000)

Bijwerkingen die zijn verzameld binnen 28 dagen na elke injectie tijdens klinische onderzoeken met

proefpersonen van 9 tot 45 jaar, bij een reactogeniciteitsubgroep van 1306 volwassenen en 3067

kinderen, en bijwerkingen die zijn waargenomen tijdens commercieel gebruik worden weergegeven in

Tabel 1

voor kinderen van 9 tot 17 jaar en in

Tabel 2

voor volwassenen van 18 tot 45 jaar.

Tabel 1: Bijwerkingen tijdens klinische onderzoeken en gemeld tijdens commercieel gebruik bij

kinderen (9 tot 17 jaar)

Systeem/orgaanklasse

Frequentie

Bijwerkingen

Infecties en parasitaire

aandoeningen

Zelden

Infecties van bovenste luchtwegen

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

Allergische reacties waaronder

anafylactische reacties*

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak

Hoofdpijn

Zelden

Duizeligheid

Ademhalingsstelsel-, borstkas-

en mediastinumaandoeningen

Zelden

Orofaryngeale pijn

Hoesten

Rinorroe

Maagdarmstelselaandoeningen

Zelden

Misselijkheid

Huid- en

onderhuidaandoeningen

Soms

Urticaria

Zelden

Rash

Skeletspierstelsel- en

bindweefselaandoeningen

Zeer vaak

Myalgie

Zelden

Nekpijn

Algemene aandoeningen en

toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak

Pijn op de injectieplaats

Malaise

Asthenie

Koorts

Vaak

Reacties op de injectieplaats (erytheem,

zwelling)

Soms

Reacties op de injectieplaats (hematoom,

pruritus)

Verharding op de injectieplaats

*Bijwerkingen die spontaan zijn gemeld.

Tabel 2: Bijwerkingen tijdens klinische onderzoeken en gemeld tijdens commercieel gebruik bij

volwassenen (18 tot 45 jaar)

Systeem/orgaanklasse

Frequentie

Bijwerkingen

Infecties en parasitaire

aandoeningen

Soms

Infecties van de bovenste luchtwegen

Nasofaryngitis

Bloed- en

lymfestelselaandoeningen

Soms

Lymfadenopathie

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

Allergische reacties waaronder

anafylactische reacties*

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak

Hoofdpijn

Soms

Duizeligheid

Ademhalingsstelsel-, borstkas-

en mediastinumaandoeningen

Soms

Orofaryngeale pijn

Hoesten

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms

Misselijkheid

Droge mond

Huid- en

onderhuidaandoeningen

Soms

Rash

Rash gegeneraliseerd

Skeletspierstelsel- en

bindweefselaandoeningen

Zeer vaak

Myalgie

Soms

Nekpijn

Artralgie

Algemene aandoeningen en

toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak

Pijn op de injectieplaats

Malaise

Asthenie

Vaak

Koorts

Reacties op de injectieplaats (erytheem,

hematoom, zwelling, pruritus)

Soms

Verharding op de injectieplaats

Warmte op de injectieplaats

Koude rillingen

Vermoeidheid

*Bijwerkingen die spontaan zijn gemeld.

Ziekenhuisopname en/of klinisch ernstige denguekoorts in veiligheidsgegevens van

langetermijnfollow-up

Een verkennende analyse van drie werkzaamheidsonderzoeken met opvolging op lange termijn vanaf

de eerste injectie toonde een toegenomen risico op ziekenhuisopname voor dengue aan, waaronder

klinisch ernstige dengue (voornamelijk dengue-hemorragische koorts van graad 1 of 2 [WHO 1997]),

bij gevaccineerde personen die niet eerder met denguevirus waren geïnfecteerd. Over een periode van

6 jaar, bij proefpersonen die niet eerder met denguevirus geïnfecteerd zijn, is het risico op ernstige

dengue 2,41 keer verhoogd (95%-BI: 0,50; 11,75) in proefpersonen van 9 tot 16 jaar die gevaccineerd

zijn met Dengvaxia vergeleken met proefpersonen die niet zijn gevaccineerd uit dezelfde

leeftijdsgroep. Bij proefpersonen van 9 jaar of ouder werd geschat dat er tijdens een follow-up van 6

jaar na vaccinatie ongeveer 5 extra ziekenhuisopnamen voor dengue plaatsvonden of 3 extra gevallen

van ernstige dengue per 1000 gevaccineerde personen die niet eerder met denguevirus waren

geïnfecteerd. Schattingen gebaseerd op de langetermijnanalyse suggereren dat de eerste symptomen

van het toegenomen risico met name plaatsvonden tijdens het 3e jaar na de eerste injectie.

Het toegenomen risico werd niet waargenomen bij personen die eerder waren geïnfecteerd met het

denguevirus, waarbij werd ingeschat dat 16 ziekenhuisopnamen voor dengue of 4 ernstige gevallen

van dengue per 1000 gevaccineerde personen die eerder geïnfecteerd waren met denguevirus konden

worden voorkomen tijdens 6 jaar follow-up na de eerste injectie.

De hierboven beschreven schattingen voor een periode van 6 jaar zijn afkomstig van gegevens die zijn

verkregen uit de doorslaggevende klinische onderzoeken in landen met een bepaalde dengue-

seroprevalentie en epidemiologische context. Er kan geen extrapolatie plaatsvinden van deze aantallen

naar gebieden met andere seroprevalentie en epidemiologische situaties.

Pediatrische patiënten

Pediatrische gegevens van proefpersonen van 9 tot 17 jaar

Bij de pediatrische populatie wordt vaker koorts waargenomen (zeer vaak voorkomend) dan bij

volwassenen (vaak).

Urticaria (soms) werd alleen gemeld bij proefpersonen van 9 tot 17 jaar (niet bij volwassenen).

Pediatrische gegevens van proefpersonen jonger dan 9 jaar, d.w.z. buiten de leeftijdsindicatie

De reactogeniciteitsubgroep met proefpersonen jonger dan 9 jaar betrof 2960 proefpersonen en omvat

het volgende: 1287 proefpersonen jonger dan 2 jaar, 905 proefpersonen tussen de 2 en 5 jaar, en 768

proefpersonen tussen de 6 en 8 jaar.

Bij proefpersonen van 2 tot 8 jaar werden, in vergelijking met proefpersonen van 9 jaar of ouder,

erytheem en zwelling op de injectieplaats en zwelling vaker gemeld (frequentie: zeer vaak), en werden

aanvullende bijwerkingen gemeld (frequentie: soms): hemorragie op de injectieplaats, verminderde

eetlust en braken.

Bij proefpersonen van 2 tot 8 jaar, bij gevaccineerde personen zonder eerdere infectie met

denguevirus, toonden de veiligheidsgegevens van langetermijnfollow-up een toegenomen risico aan

op dengue waarbij ziekenhuisopname was vereist, waaronder klinisch ernstige dengue.

Bij proefpersonen jonger dan 2 jaar waren de meest gemelde bijwerkingen na iedere injectie met

Dengvaxia koorts, prikkelbaarheid, verloren eetlust, abnormaal huilen en injectieplaatsgevoeligheid.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op

deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden

gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen

te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V.

4.9

Overdosering

Er werden geen gevallen van overdosis gemeld.

5

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1

Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: vaccins, virale vaccins, ATC-code: J07BX/ nog niet toegewezen

Werkingsmechanisme

Dengvaxia bevat levende, verzwakte virussen. Na toediening zullen de virussen zich plaatselijk

vermeerderen en neutraliserende antistoffen veroorzaken alsmede celgemedieerde immuunrespons

tegen de vier serotypes van het denguevirus (zie de gegevens hieronder voor meer informatie,

subrubriek 3 immunogeniciteit).

Klinische werkzaamheid

De klinische werkzaamheid van Dengvaxia is beoordeeld in 3 onderzoeken: een ondersteunend fase

IIb-werkzaamheidsonderzoek (CYD23) in Thailand, en 2 grootschalige fase III-hoofdonderzoeken

naar werkzaamheid, CYD14 in Azië (Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Thailand, Vietnam) en

CYD15 in Latijns-Amerika (Brazilië, Colombia, Honduras, Mexico, Puerto Rico).

De controlegroep bij dengueonderzoeken werd gedefinieerd als proefpersonen die ten minste één

injectie van een placebo of vergelijkbaar vaccin hadden ontvangen.

In een fase IIb-onderzoek werden in totaal 4002 proefpersonen tussen de 4 en 11 jaar gerandomiseerd

om Dengvaxia of een controlemiddel te ontvangen, ongeacht een eerdere infectie met denguevirus. De

werkzaamheid bij proefpersonen van 9 tot 11 jaar werd beoordeeld bij 1554 proefpersonen (1032 in de

vaccingroep en 522 in de controlegroep).

In de twee fase III-hoofdonderzoeken (CYD14 en CYD15) werden in totaal ongeveer 31.000

proefpersonen van 2 tot 16 jaar gerandomiseerd voor het ontvangen van Dengvaxia of een placebo,

ongeacht een eerdere infectie met denguevirus. De werkzaamheid bij proefpersonen van 9 jaar en

ouder werd beoordeeld bij 17.230 proefpersonen die Dengvaxia ontvingen (3316 proefpersonen in

CYD14 en 13.914 in CYD15) en 8596 proefpersonen die een placebo kregen (1656 in CYD14 en

6940 in CYD15).

Bij de start van de CYD14- en CYD15-onderzoeken varieerde de seroprevalentie voor dengue voor de

totale populatie in de onderzoekscentra van 52,8%-81,1% in CYD14 (regio Azië/Pacific) en 55,7%-

92,7% in CYD15 (Latijns-Amerika).

De werkzaamheid werd beoordeeld tijdens een actieve fase van 25 maanden, waarbij de controle was

ontworpen met het oog op maximale opsporing van alle symptomatische virologisch bevestigde

voorvallen van dengue (

virologically-confirmed dengue,

VCD), ongeacht de ernst. Het actief opsporen

van symptomatische gevallen van dengue begon op de dag van de eerste injectie en duurde tot iedere

proefpersoon ten minste 13 maanden lang na de derde injectie was gevolgd. Deze fase bevatte

daarmee de observatieperiode voor het primaire eindpunt, van 28 dagen na de derde injectie tot het

einde van de actieve fase.

Voor het primaire eindpunt werd de incidentie van symptomatische gevallen van VCD die optraden

tijdens de periode van 12 maanden vanaf 28 dagen na de derde injectie vergeleken met de

controlegroep.

Verkennende analyses naar de werkzaamheid van het vaccin volgens de dengue-serostatus zoals

gemeten door een plaque-reductie neutralisatietest (PRNT50-) bij aanvang van het onderzoek (vóór de

eerste injectie) werden uitgevoerd in de immunogeniciteit-subset van 2000 proefpersonen in zowel

CYD14 als CYD15 en 300 proefpersonen in CYD23. Van de 2930 proefpersonen in de leeftijd van 9

tot 16 jaar oud in deze subset (ongeveer 80%) die seropositief voor dengue waren bij aanvang van het

onderzoek kregen 1974 proefpersonen het vaccin (901 proefpersonen in CYD14 en 1073 in CYD15)

en 956 proefpersonen kregen de placebo (444 in CYD14 en 512 in CYD15) (zie ook subrubriek 3).

2.1

Klinische werkzaamheidsgegevens

voor proefpersonen van 9 tot 16 jaar in endemische gebieden,

met serostatus bij aanvang van het onderzoek

De resultaten voor werkzaamheid van het vaccin (Vaccine Efficacy, VE) volgens het primaire

eindpunt (symptomatische gevallen van VCD gedurende de periode van 12 maanden vanaf 28 dagen

na de derde injectie) bij proefpersonen van 9 tot 16 jaar met serostatus bij aanvang van het onderzoek

worden weergegeven in.

Table 3

voor de onderzoeken CYD14, CYD15 en CYD23.

Tabel 3: VE tegen symptomatische VCD gedurende de periode van 12 maanden vanaf 28 dagen

na de derde injectie, als gevolg van elk van de 4 serotypes bij proefpersonen van 9 tot 16 jaar

(met een serostatus bij aanvang van het onderzoek)

CYD14

CYD15

CYD23

Gepoold

CYD14+CYD15

Gepoold*

CYD14+CYD15+

CYD23

Vaccingr

Controlegr

Vaccingr

Controlegr

Vaccingr

Controlegr

Vaccingr

Controlegr

Vaccingr

Controlegr

Gevallen /

persoonja

ren

34/3199

55/1585

185/

12.458

236/6157

6/1033

10/514

219/

15.657

291/7742

225/

16.690

301/8256

VE %

(95%-BI)

69,4

(52,2; 80,6)

61,3

(52,8; 68,2)

70,1

(9,3; 91,1)

62,8

(55,7; 68,8)

63,0

(56,1; 68,9)

Gevallen: aantal proefpersonen met ten minste één symptomatische virologisch bevestigde episode van dengue in de

betreffende periode.

Persoonjaren: totaal aan risicotijd (in jaren) voor de proefpersonen tijdens de onderzoeksperiode.

BI: betrouwbaarheidsinterval.

*Gepoolde resultaten van CYD14, 15 en 23 dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd gezien de verschillen in de

bevestigingstest voor dengue en in de definitie van acute koortsziekte tussen CYD14/15 en CYD23.

Bij proefpersonen van 9 tot 16 jaar werd de werkzaamheid van Dengvaxia tegen symptomatische,

virologisch bevestigde gevallen van dengue (VCD) als gevolg van eender welk van de 4 serotypes

aangetoond in alle drie onderzoeken, CYD14, CYD15 en CYD23 (zie

Tabel 3

De werkzaamheid van het vaccin (VE) tegen symptomatische VCD, ernstige VCD en VCD waarbij

ziekenhuisopname is vereist gedurende de periode van 25 maanden na de eerste injectie, wat

secundaire doelstellingen waren, bij proefpersonen van 9 tot 16 jaar oud worden weergegeven in

Tabel 4

voor eender welke serostatus bij aanvang van het onderzoek voor de onderzoeken CYD14,

CYD15 en CYD23. Voor ernstige gevallen van VCD werden twee soorten eindpunten overwogen:

klinisch ernstige gevallen van VCD en gevallen van VCD die voldeden aan de WHO-criteria van 1997

voor dengue-hemorragische koorts (

dengue hemorrhagic fever

, DHF).

Werkzaamheid van het vaccin werd aangetoond voor deze eindpunten in CYD14 en CYD15 (zie

Tabel 4

De werkzaamheid van het vaccin tegen symptomatische VCD is matig voor serotypes 1 en 2, en hoger

voor serotypes 3 en 4 (zie

Tabel 4

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/739699/2018

EMEA/H/C/004171

Dengvaxia (tetravalent denguevaccin [levend, verzwakt])

Een overzicht van Dengvaxia en de reden(en) van toelating in de EU

Wat is Dengvaxia en wanneer wordt het voorgeschreven?

Dengvaxia is een vaccin dat gebruikt wordt om bescherming te bieden tegen de ziekte dengue.

Dengue is een door muggen overgedragen tropische ziekte, veroorzaakt door het denguevirus. Terwijl

het virus bij de meeste mensen tot milde, griepachtige symptomen leidt ontwikkelt een klein aantal

patiënten een ernstige ziekte met mogelijk fatale bloedingen en orgaanschade. Bij mensen die een

tweede keer besmet raken is de kans op de ernstige ziekte hoger.

Er zijn verschillende varianten (zogeheten serotypen) van het denguevirus en Dengvaxia beschermt

tegen de serotypen 1, 2, 3 en 4.

Dengvaxia is uitsluitend bestemd voor gebruik bij personen van 9 tot en met 45 jaar die eerder met

het denguevirus besmet zijn geweest en die in endemische gebieden leven. Endemische gebieden zijn

gebieden waar de ziekte gedurende het hele jaar regelmatig voorkomt.

Dengvaxia bevat verzwakte gelekoortsvirussen, die gemanipuleerd zijn en eiwitten van het

denguevirus bevatten.

Hoe wordt Dengvaxia gebruikt?

Dengvaxia mag alleen worden toegediend aan personen die positief getest zijn voor een eerdere

denguevirusinfectie. Het vaccin wordt in drie doses toegediend, met tussenpozen van zes maanden. De

injectie wordt onderhuids toegediend, bij voorkeur in de bovenarm.

Dengvaxia is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en moet worden gebruikt volgens de

officiële aanbevelingen. Zie de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer

informatie over het gebruik van Dengvaxia.

Hoe werkt Dengvaxia?

Vaccins werken doordat ze het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam)

'leren' het lichaam tegen ziekten te verdedigen. Dengvaxia bevat verzwakte virussen die geen ziekte

veroorzaken. Wanneer iemand het vaccin krijgt toegediend, herkent het immuunsysteem de dengue-

Dengvaxia (tetravalent denguevaccin [levend, verzwakt])

EMA/739699/2018

Blz. 2/3

eiwitten in het verzwakte virus als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het er antilichamen tegen aan. Als

diegene dan weer met het denguevirus in contact komt, kunnen deze antilichamen samen met andere

onderdelen van het immuunsysteem het virus doden en de persoon beschermen tegen de ziekte.

Welke voordelen bleek Dengvaxia tijdens de studies te hebben?

In Azië en Latijns-Amerika zijn drie studies uitgevoerd onder meer dan 35 000 kinderen in de leeftijd

van 2 tot 16 jaar. Aan de studies namen kinderen deel die in het verleden al dan niet een infectie met

het denguevirus hadden gehad. De kinderen kregen met tussenpozen van zes maanden hetzij drie

injecties met Dengvaxia, hetzij met placebo (een schijnbehandeling). Gevallen van dengue werden

geregistreerd gedurende één jaar na de laatste injectie.

Onder de kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar die eerder een dengue-infectie hadden

gehad, was er bij de kinderen die gevaccineerd waren met drie doses Dengvaxia sprake van rond 79%

minder gevallen van de ziekte dengue dan bij degenen die placebo hadden gekregen. Er zijn niet

voldoende gegevens beschikbaar om te bevestigen dat het vaccin ook goed werkt bij eerder met

denguevirus geïnfecteerde kinderen jonger dan 9 jaar.

Bij kinderen tussen 9 en 16 jaar die niet eerder een dengue-infectie hadden gehad, was de kans op

ernstige dengue bij latere infectie met het virus hoger bij gevaccineerde personen dan bij degenen die

placebo hadden gekregen (in een periode van vijf jaar is de schatting twee extra gevallen per 1 000

gevaccineerde personen).

Uit aanvullende studies blijkt dat het vaccin ook werkzaam is bij mensen tussen 16 en 45 jaar.

Welke risico’s houdt het gebruik van Dengvaxia in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Dengvaxia (die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen

optreden) zijn hoofdpijn, pijn op de injectieplaats, malaise (gevoel van onbehagen), spierpijn, zwakte

en koorts. Allergische reacties, die ernstig kunnen zijn, zijn een zeer zeldzame bijwerking van

Dengvaxia.

Dengvaxia mag niet worden toegediend aan mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hiertoe

behoren mensen bij wie het immuunsysteem verzwakt is door een hiv-infectie of door geneesmiddelen

zoals kankergeneesmiddelen of corticosteroïden. Het mag evenmin worden toegediend aan vrouwen

die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van de bijwerkingen van en beperkende voorwaarden voor

Dengvaxia.

Waarom is Dengvaxia in de EU toegelaten?

Dengvaxia is werkzaam voor het verminderen van het aantal gevallen van de ziekte dengue bij

mensen in de leeftijd van 9 tot 45 jaar, die in het verleden met het virus geïnfecteerd zijn geweest.

Voor mensen die in het verleden geen dengue-infectie hebben gehad is de kans op ernstige dengue

mogelijk hoger zijn als zij na vaccinatie met Dengvaxia geïnfecteerd raken met het virus. Het vaccin

mag daarom alleen worden toegediend aan mensen die een eerdere dengue-infectie hebben gehad,

zoals bevestigd door laboratoriumonderzoek.

Er is geen ander vaccin voor de ziekte dengue en er bestaat ook geen specifieke behandeling. De

bijwerkingen van Dengvaxia zijn gewoonlijk mild of matig en duren niet langer dan drie dagen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Dengvaxia

groter zijn dan de risico's en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU.

Dengvaxia (tetravalent denguevaccin [levend, verzwakt])

EMA/739699/2018

Blz. 3/3

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend

gebruik van Dengvaxia te waarborgen?

De firma die Dengvaxia op de markt brengt zal professionele zorgverleners voorzien van

voorlichtingsmateriaal met informatie over het gebruik van Dengvaxia, over de noodzaak om te testen

op een eerdere dengue-infectie en over het in een vroeg stadium herkennen van de ziekte dengue.

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten

nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Dengvaxia, zijn ook opgenomen in de samenvatting

van de productkenmerken en de bijsluiter.

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Dengvaxia continu gemonitord.

Bijwerkingen waargenomen voor Dengvaxia worden nauwkeurig geëvalueerd en indien nodig wordt

actie genomen om patiënten te beschermen.

Overige informatie over Dengvaxia

Het volledige EPAR voor Dengvaxia is te vinden op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Dengvaxia.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information