Cosentyx

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Cosentyx
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Cosentyx
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • litháíska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Imunosupresantai
 • Lækningarsvæði:
 • Artritas, Psoriazinis, Psoriazė, Spondilitas, Ankilozuojantis
 • Ábendingar:
 • Cosentyx skirtas vidutinio sunkumo ir sunkia plokšteline žvyneline sergančių suaugusiųjų, kuriems galėtų sisteminis gydymas gydymas. Psoriazinis arthritisCosentyx, atskirai arba kartu su metotreksatas (MTX), yra nurodyta, kad gydymo aktyviai psoriaziniu artritu suaugusių pacientų, kai atsakas į ankstesnius ligos pakeisti anti‑reumato narkotikų (DMARD) gydymas buvo netinkamas. Ankilozuojantis spondylitisCosentyx fluorouracilu ir folino aktyvių ankilozuojantis spondilitas yra suaugusiųjų, kurie reagavo netinkamai tradicinių terapijos.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Įgaliotas
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003729
 • Leyfisdagur:
 • 14-01-2015
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003729
 • Síðasta uppfærsla:
 • 13-04-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780949/2015

EMEA/H/C/003729

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Cosentyx

sekukinumabas

Šis dokumentas yra Cosentyx Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama,

kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir nustatytų jo

vartojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip vartoti Cosentyx.

Praktinės informacijos apie Cosentyx vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje arba kreiptis į

savo gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas?

Cosentyx – tai vaistas nuo uždegimo, kuriuo gydomi suaugę pacientai, sergantys:

vidutinio sunkumo arba sunkia plokšteline psoriaze (liga, dėl kurios ant odos formuojasi raudonos,

žvyneliais padengtos dėmės), kai pacientui būtinas sisteminis (visą organizmą veikiantis) gydymas;

psoriaziniu artritu (su psoriaze siejamu sąnarių uždegimu), kai ligos eigą modifikuojantys vaistai

nuo reumato nepakankamai veiksmingi;

ankiloziniu spondilitu (stuburo sąnarių uždegimą ir skausmą sukeliančia liga), kai įprasti vaistai

nepakankamai veiksmingi.

Jo sudėtyje yra veikliosios medžiagos sekukinumabo.

Kaip vartoti Cosentyx?

Cosentyx galima įsigyti tik pateikus receptą, o gydymą galima taikyti tik prižiūrint gydytojui, turinčiam

šiuo vaistu gydomų ligų diagnozavimo ir gydymo patirties.

Vaistas tiekiamas miltelių, iš kurių ruošiamas injekcinis tirpalas, forma arba užpildytuose švirkštuose ar

švirkštikliuose paruošto tirpalo forma. Cosentyx švirkščiamas po oda: keturios injekcijos atliekamos

kas savaitę, paskui kas mėnesį suleidžiama palaikomoji vaisto dozė. Vaisto dozė priklauso nuo ligos,

Cosentyx

EMA/780949/2015

kurią numatoma gydyti. Paprastai pagerėjimas pasireiškia per 16 savaičių nuo gydymo pradžios. Jeigu

per šį laiką paciento būklė nė kiek nepagerėja, gydytojas turėtų įvertinti galimybę nutraukti gydymą.

Kai kurių pacientų būklė, kuri iš pradžių tik iš dalies pagerėjo, tęsiant gydymą po 16-os savaitės, gali

dar labiau pagerėti. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Kaip veikia Cosentyx?

Cosentyx veiklioji medžiaga sekukinumabas yra monokloninis antikūnas – baltymas, sumodeliuotas

taip, kad atpažintų imuninės sistemos gaminamą molekulę pranešėją, vadinamą interleukinu 17A, ir

prie jos jungtųsi. Ši molekulė dalyvauja uždegiminiame ir kituose imuninės sistemos procesuose, kurie

sukelia psoriazę, ir dalyvauja pasireiškiant psoriaziniam artritui ir ankiloziniam spondilitui. Jungdamasis

prie interleukino 17A ir stabdydamas jo veikimą, sekukinumabas mažina imuninės sistemos aktyvumą

ir slopina ligos simptomus.

Kokia Cosentyx nauda nustatyta tyrimuose?

Tyrimais įrodyta, kad Cosentyx yra veiksmingas gydant psoriazę, psoriazinį artritą ir ankilozinį

spondilitą: vartojant Cosentyx, pacientų būklė pagerėjo labiau, nei vartojant placebą (preparatą be

veikliosios medžiagos) ar palyginamąjį vaistą etanerceptą.

Atliekant 4 psoriazės tyrimus, kuriuose dalyvavo 2 403 pacientai, po 12 gydymo savaičių 79 proc.

Cosentyx vartojusių pacientų vertinimo pagal psoriazės pažeidimo ploto ir sunkumo indeksą (angl.

Psoriasis Area Severity Index, PASI) balas sumažėjo 75 proc. Palyginamojo vaisto etanercepto grupėje

tokių pacientų buvo 44 proc., o placebo grupėje – 4 proc. Be to, 65 proc. Cosentyx vartojusių pacientų

oda buvo sveika arba beveik nepažeista, palyginti su 27 proc. tokių pacientų etanercepto grupėje ir

2 proc. – placebo grupėje.

Atliekant tyrimą, kuriame dalyvavo 397 psoriaziniu artritu sergantys pacientai, po 24 savaičių 51–

54 proc. patvirtintas Cosentyx dozes vartojusių pacientų vertinimas pagal Amerikos reumatologijos

koledžo (angl. American College of Rheumatology, ACR) skalę (pagal ją vertinamas sąnarių

skausmingumas, patinimas ir kiti simptomai) sumažėjo 20 proc. Placebo grupėje tokių pacientų buvo

15 proc.

Galiausiai, atliekant tyrimą, kuriame dalyvavo 219 ankiloziniu spondilitu sergančių pacientų, po 16

savaičių 61 proc. patvirtintą Cosentyx dozę vartojusių pacientų vertinimas pagal Tarptautinės

spondiloartrito draugijos vertinimų (angl. Assessments in Spondyloarthritis International Society,

ASAS) kriterijus sumažėjo 20 proc., o placebo grupėje tokių pacientų buvo 28 proc.

Kokia rizika siejama su Cosentyx vartojimu?

Dažniausi Cosentyx šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra viršutinių

kvėpavimo takų infekcijos (sloga) su nosies ir gerklės gleivinės uždegimu (nazofaringitu) ir užsikimšusi

arba tekanti nosis (rinitas). Dauguma šalutinių reiškinių yra lengvi arba vidutinio sunkumo. Kadangi

vartojant Cosentyx, gali padidėti infekcijos pavojus, šio vaisto negalima vartoti pacientams,

sergantiems sunkiomis aktyviomis infekcijomis, kaip antai tuberkulioze.

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų, apie kuriuos pranešta gydant Cosentyx, sąrašą galima

rasti pakuotės lapelyje.

Kodėl Cosentyx buvo patvirtintas?

Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) nusprendė, kad Cosentyx nauda yra

didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. Nustatyta, kad šio vaisto

Cosentyx

EMA/780949/2015

klinikinė nauda pacientams, sergantiems psoriaze, psoriaziniu artritu ir ankiloziniu spondilitu, yra

didelė. Laikytasi nuomonės, kad Cosentyx saugumo charakteristikos kelia pasitikėjimą, o pagrindinis

nerimą keliantis klausimas susijęs su nesunkiomis infekcijomis.

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą

Cosentyx vartojimą?

Siekiant užtikrinti kuo saugesnį Cosentyx vartojimą, parengtas rizikos valdymo planas. Remiantis šiuo

planu, į Cosentyx preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtraukta informacija apie vaisto

saugumą, įskaitant atsargumo priemones, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai.

Išsamesnę informaciją galima rasti rizikos valdymo plano santraukoje

Kita informacija apie Cosentyx

Europos Komisija 2015 m. sausio 15 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Cosentyx

rinkodaros leidimą.

Išsamų Cosentyx EPAR ir rizikos valdymo plano santrauką rasite agentūros interneto svetainėje

adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau

informacijos apie gydymą Cosentyx rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo

gydytojo ar vaistininko.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2015–11.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B.

PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Cosentyx 150 mg milteliai injekciniam tirpalui

sekukinumabas (secukinumabum)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Cosentyx

Kaip vartoti Cosentyx

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Cosentyx

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas

Cosentyx sudėtyje yra veikliosios medžiagos sekukinumabo. Sekukinumabas yra monokloninis

antikūnas, kuris priklauso interleukino (IL) inhibitoriais vadinamų vaistų grupei. Šis vaistas organizme

neutralizuoja IL-17A vadinamo baltymo aktyvumą, kurios kiekis padidėja sergant tokiomis ligomis,

kaip žvynelinė (psoriazė), psoriazinis artritas ir ankilozinis spondilitas.

Cosentyx vartojamas toliau išvardytoms uždegiminėms ligoms gydyti.

Plokštelinei žvynelinei.

Psoriaziniam artritui.

Ankiloziniam spondilitui.

Plokštelinė žvynelinė

Cosentyx vartojamas plokšteline žvyneline vadinamos odos ligos gydymui. Sergant šia liga

uždegiminiai procesai pažeidžia odą. Cosentyx slopina uždegimą ir lengvina kitus ligos simptomus.

Cosentyx vartojamas vidutinio sunkumo ar sunkia plokšteline žvyneline sergančių suaugusiųjų

gydymui.

Vartojant Cosentyx plokšteline žvyneline sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis, oda

taps švaresnė, palengvės patiriami ligos simptomai, pavyzdžiui, pleiskanojimas, niežėjimas ir

skausmas.

Psoriazinis artritas

Cosentyx vartojamas psoriaziniu artritu vadinama liga sergantiems pacientams gydyti. Ši būklė yra

uždegiminė sąnarių liga, kuri dažnai pasireiškia kartu su žvyneline. Jeigu sergate aktyviu psoriaziniu

artritu, iš pradžių Jums bus paskirta kitokių vaistų. Jeigu vartojant šių vaistų nepasireikš pakankamas

Jūsų organizmo atsakas, Jums bus paskirta Cosentyx, siekiant sumažinti aktyvaus psoriazinio artrito

požymius ir simptomus, pagerinti fizinę būklę ir sulėtinti ligos apimtų sąnarių kremzlinio bei kaulinio

audinių pažeidimą.

Cosentyx vartojamas suaugusiems aktyviu psoriaziniu artritu sergantiems pacientams gydyti, o šio

vaisto galima vartoti vieno arba kartu su kitu metotreksatu vadinamu vaistu.

Vartojant Cosentyx psoriaziniu artritu sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis, susilpnės

ligos sukeliami požymiai ir simptomai, sulėtės sąnarių kremzlinio bei kaulinio audinių pažeidimas ir

pagerės Jūsų gebėjimas atlikti įprastinius kasdienius veiksmus.

Ankilozinis spondilitas

Cosentyx vartojamas ankiloziniu spondilitu vadinama liga sergantiems pacientams gydyti. Ši būklė yra

uždegiminė liga, pirmiausia pažeidžianti stuburą ir sukelianti stuburo sąnarių uždegimą. Jeigu sergate

ankiloziniu spondilitu, iš pradžių Jums bus paskirta kitokių vaistų. Jeigu vartojant šių vaistų

nepasireikš pakankamas Jūsų organizmo atsakas, Jums bus paskirta Cosentyx, siekiant sumažinti ligos

sukeliamus požymius ir simptomus, sumažinti uždegimą ir pagerinti Jūsų fizinę būklę.

Cosentyx vartojamas suaugusiems aktyviu ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams gydyti.

Vartojant Cosentyx ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis,

susilpnės Jūsų ligos sukeliami požymiai ir simptomai bei pagerės Jūsų fizinė būklė.

2.

Kas žinotina prieš vartojant

Cosentyx

Cosentyx vartoti negalima:

jeigu yra alergija sekukinumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu manote, kad galite būti alergiški, prieš pradėdami vartoti Cosentyx kreipkitės į gydytoją

patarimo.

jeigu sergate aktyvia infekcine liga, kuri Jūsų gydytojo nuomone yra reikšminga.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami vartoti Cosentyx pasakykite gydytojui arba vaistininkui:

jeigu šiuo metu Jūs sergate infekcine liga;

jeigu Jums pasireiškia ilgai trunkančių ar pasikartojančių infekcinių ligų;

jeigu sergate tuberkulioze;

jeigu sergate Krono liga;

jeigu sergate opiniu kolitu;

jeigu neseniai Jūs buvote paskiepyti arba jeigu Jus planuojama skiepyti gydymo Cosentyx metu;

jeigu Jums skiriamas bet koks kitas gydymas nuo žvynelinės, pavyzdžiui, kitokie

imunosupresantai ar fototerapija ultravioletine (UV) šviesa.

Stebėjimas dėl infekcijų ir alerginių reakcijų pasireiškimo

Vartojant Cosentyx gali pasireikšti sunkių šalutinių reiškinių, įskaitant infekcijas ir alergines reakcijas.

Vartodami Cosentyx privalote stebėti savo būklę, ar nepasireiškia šių būklių požymių.

Jeigu pastebėtumėte bet kokių galimai sunkiai infekcijai arba alerginei reakcijai būdingų požymių,

nedelsdami nutraukite Cosentyx vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba medicininės pagalbos. Šie

požymiai yra išvardyti 4 skyriaus poskyryje „Sunkus šalutinis poveikis“.

Vaikams ir paaugliams

Cosentyx nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems kaip 18 metų amžiaus),

kadangi vaisto poveikis šios amžiaus grupės pacientams netirtas.

Kiti vaistai ir Cosentyx

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui:

jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri;

jeigu neseniai Jūs buvote paskiepyti arba Jus planuojama skiepyti. Cosentyx vartojimo metu

Jūsų negalima skiepyti tam tikro tipo vakcinomis (gyvosiomis vakcinomis).

Nėštumas

,

žindymo laikotarpis

ir vaisingumas

Cosentyx nėštumo metu geriau nevartoti. Šio vaisto poveikis nėštumo metu nežinomas.

Cosentyx vartojimo metu ir mažiausiai 20 savaičių po paskutinės Cosentyx dozės, vaisingo

amžiaus moterims patariama vengti pastoti ir joms būtina naudoti tinkamas kontracepcijos

priemones.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate

pastoti.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu žindote arba planuojate žindyti kūdikį. Jūs ir gydytojas turite

nuspręsti, ar toliau žindysite kūdikį, ar vartosite Cosentyx. Abiejų šių veiksmų daryti kartu

negalima. Po Cosentyx vartojimo neturėtumėte žindyti kūdikio mažiausiai 20 savaičių po

paskutinės dozės.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad Cosentyx veiktų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

3.

Kaip vartoti Cosentyx

Sveikatos priežiūros specialistas Cosentyx skirs injekcijų po oda būdu (suleis po Jūsų oda).

Būtinai aptarkite su gydytoju tai, kada Jums bus švirkščiama vaisto ir kada reikės atvykti pas gydytoją

sveikatos patikrinimui.

Kokia Cosentyx

dozė ir kiek laiko

skiriama

Gydytojas nuspręs, kokią Cosentyx dozę ir kiek laiko Jums skirti.

Plokšteline žvyneline sergantiems pacientams

Rekomenduojama dozė yra 300 mg leidžiant po oda.

Kiekviena 300 mg dozė skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį. Kiekvieną kartą Jums bus skiriama 300 mg dozė, suleidžiant dvi injekcijas po

150 mg.

Psoriaziniu artritu sergantiems pacientams

Psoriaziniu artritu sergantiems pacientams, kuriems kartu pasireiškia vidutinio sunkumo ar sunki

plokštelinė žvynelinė, arba tiems pacientams, kuriems nepasireiškė pakankamas organizmo atsakas

vartojant naviko nekrozės faktoriaus (NNF) inhibitoriais vadinamų vaistų:

rekomenduojama dozė yra 300 mg leidžiant po oda;

kiekviena 300 mg dozė skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį. Kiekvieną kartą Jums bus skiriama 300 mg dozė, suleidžiant dvi injekcijas po

150 mg.

Kitiems psoriaziniu artritu sergantiems pacientams:

rekomenduojama dozė yra 150 mg leidžiant po oda.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį.

Atsižvelgdamas į Jūsų atsaką, gydytojas gali padidinti dozę iki 300 mg.

Ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams

Rekomenduojama dozė yra 150 mg leidžiant po oda.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį.

Atsižvelgdamas į Jūsų atsaką, gydytojas gali padidinti dozę iki 300 mg. Kiekviena 300 mg dozė

skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Cosentyx skiriamas ilgalaikiam gydymui. Gydytojas reguliariai stebės Jūsų būklę ir tikrins, ar

gydymas yra pakankamai veiksmingas.

Ką daryti pavartojus per didelę Cosentyx dozę?

Jeigu pavartojote per didelę Cosentyx dozę arba vaisto dozė buvo sušvirkšta anksčiau nei buvo

paskirta gydytojo, pasakykite apie tai gydytojui.

Pamiršus pavartoti

Cosentyx

Jeigu praleidote Cosentyx injekciją, pasitarkite su gydytoju.

Nustojus vartoti Cosentyx

Nutraukti Cosentyx vartojimą nėra pavojinga. Tačiau nustojus vartoti vaisto, Jums gali atsinaujinti

žvynelinės, psoriazinio artrito arba ankilozinio spondilito simptomai.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

S

unkus šalutinis poveikis

Jeigu Jums pasireikštų bet kuris iš toliau nurodytų šalutinių reiškinių, nedelsdami nutraukite Cosentyx

vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba medicininės pagalbos.

Galima sunki infekci

nė liga

– jos požymiai gali būti tokie:

karščiavimas, į gripą panašūs simptomai, prakaitavimas naktimis;

nuovargio pojūtis ar dusulys, ilgai trunkantis kosulys;

šilta, paraudusi ir skausminga oda arba skausmingas odos bėrimas su pūslėmis;

deginimo pojūtis šlapinantis.

Sunki alergi

nė reakcija

– jos požymiai gali būti tokie:

pasunkėjęs kvėpavimas ar rijimas;

sumažėjęs kraujospūdis, dėl ko gali pasireikšti galvos svaigimas ar svaigulys;

veido, lūpų, liežuvio ar gerklės patinimas;

stiprus odos niežėjimas su raudonos spalvos bėrimu ar iškilusiais patinimais.

Gydytojas nuspręs, ar galite vėl pradėti vartoti vaisto ir kada galėsite tai daryti.

Kiti šalutiniai reiškiniai

Daugelis iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių yra nesunkūs ar vidutinio sunkumo. Jeigu bet kuris iš

šių šalutinių reiškinių taps sunkiu, pasakykite apie tai gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

L

abai dažni

(gali pasireikšti daugiau kaip 1 asmeniui iš 10):

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kurių simptomais gali būti, pavyzdžiui, gerklės

skausmas ir nosies užgulimas (nazofaringitas, rinitas).

D

ažni

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 10):

lūpų pūslelinė (herpes virusų infekcija);

viduriavimas;

sloga (rinorėja).

N

edažni

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 100):

burnos pienligė (burnos kandidamikozė);

sumažėjusio baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus požymiai, pavyzdžiui, infekcijų sukeltas

karščiavimas, gerklės skausmas ar opų susidarymas burnos ertmėje (neutropenija);

grybelinė pėdų infekcinė liga (tinea pedis);

išorinės ausies infekcinė liga (išorinės ausies uždegimas);

išskyros iš akių su niežėjimu, paraudimu ir patinimu (konjunktyvitas);

niežtintis bėrimas (dilgėlinė);

apatinių kvėpavimo takų infekcijos;

spazmai pilvo srityje ir skausmas, viduriavimas, svorio kritimas ar kraujas išmatose

(žarnyno sutrikimų požymiai).

Reti (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 1000):

sunki alerginė reakcija su šoku (anafilaksinė reakcija);

didelį kūno paviršiaus plotą apimantis odos paraudimas ir lupimasis, kuris gali sukelti

niežėjimą arba skausmą (eksfoliacinis dermatitas).

Dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis):

odos ir gleivinės grybelinės infekcijos (įskaitant stemplės kandidamikozę).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Cosentyx

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant išorinės dėžutės ir flakono etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima.

Prieš miltelių tirpinimą

: flakoną laikykite šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Po

miltelių ištirpinimo

: tirpalą galima vartoti nedelsiant arba galima laikyti 2 °C – 8 °C

temperatūroje ne ilgiau kaip 24 valandas. Negalima užšaldyti. Išėmus iš šaldytuvo tirpalą reikia

suvartoti ne vėliau kaip per vieną valandą.

Vaisto nevartokite, jeigu milteliai nevisiškai ištirpo arba jeigu paruoštame tirpale yra aiškiai matomų

dalelių, tirpalas yra drumstas ar ryškiai rudos spalvos.

Šis vaistas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios

priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Cosentyx

sudėtis

Veiklioji medžiaga yra sekukinumabas. Kiekviename miltelių injekciniam tirpalui flakone yra

150 mg sekukinumabo. Ištirpinus, 1 ml tirpalo yra 150 mg sekukinumabo.

Pagalbinės medžiagos yra sacharozė, histidinas, histidino hidrochloridas monohidratas ir

polisorbatas 80.

Cosentyx

išvaizda ir kiekis pakuotėje

Cosentyx milteliai injekciniam tirpalui yra baltos spalvos vientisi milteliai stikliniame flakone.

Cosentyx tiekiamas pakuotėse, kuriose yra po vieną flakoną.

Registruotojas

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Airija

Gamintojas

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/.

Cosentyx miltelių injekciniam tirpalui vartojimo

instrukcijos

Toliau pateikta informacija skirta tik gydytojams ir

sveikatos priežiūros specialistams

.

Tirpalo poodinei injekcijai paruošimas privalo būti nepertraukiamas užtikrinant aseptikos sąlygas.

Vaisto paruošimas nuo kamščio atidarymo iki tirpinimo pabaigos vidutiniškai trunka 20 minučių, ir

neturėtų viršyti 90 minučių.

Norint paruošti Cosentyx 150 mg miltelius injekciniam tirpalui, prašytume laikytis toliau pateiktų

instrukcijų.

Cosentyx 150 mg

miltelių injekciniam tirpalui paruošimo instrukcijos

:

Leiskite miltelių flakonui sušilti iki kambario temperatūros, taip pat įsitikinkite, kad sterilus

injekcinis vanduo yra kambario temperatūros.

Į 1 ml tūrio graduotą vienkartinį švirkštą įtraukite kiek daugiau nei 1 ml tūrio sterilaus

injekcinio vandens, pakoreguokite jo tūrį ir palikite lygiai 1 ml.

Nuimkite plastikinį flakono dangtelį.

Švirkšto adatą įdurkite į flakoną su milteliais pro gumos kamščio vidurį ir lėtai leisdami 1 ml

sterilaus injekcinio vandens į flakono vidų ištirpinkite viduje esančius miltelius. Sterilaus

injekcinio vandens srovė turi būti nukreipta į miltelius.

Pakreipkite flakoną maždaug 45° kampu ir švelniai pasukinėkite laikydami pirštų galais

maždaug 1 minutę. Flakono nepurtykite ir nepaverskite.

Palikite flakoną pastovėti kambario temperatūroje mažiausiai 10 minučių, kad milteliai visiškai

ištirptų. Atkreipkite dėmesį, kad gali susidaryti tirpalo putų.

Pakreipkite flakoną maždaug 45° kampu ir švelniai pasukinėkite laikydami pirštų galais

maždaug 1 minutę. Flakono nepurtykite ir nepaverskite.

Leiskite flakonui ramiai pastovėti kambario temperatūroje maždaug 5 minutes. Gautas tirpalas

turi būti skaidrus. Jis gali būti bespalvis ar šviesiai gelsvas. Vaisto nevartokite, jeigu liofilizuoti

milteliai nevisiškai ištirpo arba jeigu paruoštame tirpale yra aiškiai matomų dalelių, tirpalas yra

drumstas ar aiškiai rudos spalvos.

Paruoškite reikiamą flakonų skaičių (2 flakonus 300 mg dozei paruošti).

Palaikius 2 °C – 8 °C temperatūroje, iki vartojimo tirpalui reikia leisti sušilti iki kambario

temperatūros maždaug 20 minučių.

Cosentyx tirpalo skyrimo instrukcijos

Pakreipkite flakoną maždaug 45° kampu, įdurkite švirkšto adatą ir įtraukite tirpalą į švirkštą,

adatos galą laikydami pačioje flakone esančio tirpalo apačioje. NEAPVERSKITE flakono.

Į 1 ml tūrio graduotą vienkartinį švirkštą iš flakono atsargiai įtraukite kiek daugiau nei 1 ml

tirpalo poodinei injekcijai, naudodami tinkamą adatą (pvz., 21G x 2″ dydžio). Ši adata turi būti

naudojama tik Cosentyx tirpalo įtraukimui į vienkartinį švirkštą. Paruoškite reikiamą švirkštų

kiekį (2 švirkštus 300 mg dozei paruošti).

Laikydami adatą nukreiptą vertikaliai aukštyn, švelniai pabarbenkite švirkštą, kad visi oro

burbuliukai nuslinktų aukštyn.

Pakeiskite adatą į naują 27G x ½″ dydžio adatą.

Išstumkite oro burbuliukus ir stūmoklį nustatykite ties 1,0 ml žyma.

Nuvalykite injekcijos vietą alkoholiu suvilgytu tamponu.

Suvirkškite Cosentyx tirpalą po oda priekinėse šlaunų srityse, apatinėje pilvo dalyje (tačiau ne į

5 centimetrų plotą aplink bambą) arba išorinėse žastų srityse. Kiekvieną kartą švirkšdami vaisto

pasirinkite vis kitą odos sritį. Nešvirkškite tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista,

paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi. Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų.

Flakone likusio tirpalo vartoti negalima ir jį reikia išmesti laikantis vietinių reikalavimų.

Flakonai skirti tik vienkartiniam vartojimui. Panaudotą švirkštą išmeskite į aštriems daiktams

laikyti skirtą talpyklę (uždarą ir nepraduriamą talpyklę). Siekiant apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų

saugumą bei sveikatą, panaudotų adatų ir švirkštų niekada negalima naudoti pakartotinai.

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Cosentyx 150

mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

sekukinumabas (secukinumabum)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes

jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šia

me lapelyje?

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Cosentyx

Kaip vartoti Cosentyx

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Cosentyx

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas

Cosentyx sudėtyje yra veikliosios medžiagos sekukinumabo. Sekukinumabas yra monokloninis

antikūnas.,kuris priklauso interleukino (IL) inhibitoriais vadinamų vaistų grupei. Šis vaistas organizme

neutralizuoja IL-17A vadinamo baltymo aktyvumą, kurios kiekis padidėja sergant tokiomis ligomis,

kaip žvynelinė (psoriazė), psoriazinis artritas ir ankilozinis spondilitas.

Cosentyx vartojamas toliau išvardytoms uždegiminėms ligoms gydyti.

Plokštelinei žvynelinei.

Psoriaziniam artritui.

Ankiloziniam spondilitui.

Plokštelinė žvynelinė

Cosentyx vartojamas plokšteline žvyneline vadinamos odos ligos gydymui. Sergant šia liga

uždegiminiai procesai pažeidžia odą. Cosentyx slopina uždegimą ir lengvina kitus ligos simptomus.

Cosentyx vartojamas vidutinio sunkumo ar sunkia plokšteline žvyneline sergančių suaugusiųjų

gydymui.

Vartojant Cosentyx plokšteline žvyneline sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis, oda

taps švaresnės, palengvės patiriami ligos simptomai, pavyzdžiui, pleiskanojimas, niežėjimas ir

skausmas.

Psoriazinis artritas

Cosentyx vartojamas psoriaziniu artritu vadinama liga sergantiems pacientams gydyti. Ši būklė yra

uždegiminė sąnarių liga, kuri dažnai pasireiškia kartu su žvyneline. Jeigu sergate aktyviu psoriaziniu

artritu, iš pradžių Jums bus paskirta kitokių vaistų. Jeigu vartojant šių vaistų nepasireikš pakankamas

Jūsų organizmo atsakas, Jums bus paskirta Cosentyx, siekiant sumažinti aktyvaus psoriazinio artrito

požymius ir simptomus, pagerinti fizinę būklę ir sulėtinti ligos apimtų sąnarių kremzlinio bei kaulinio

audinių pažeidimą.

Cosentyx vartojamas suaugusiems aktyviu psoriaziniu artritu sergantiems pacientams gydyti, o šio

vaisto galima vartoti vieno arba kartu su kitu metotreksatu vadinamu vaistu.

Vartojant Cosentyx psoriaziniu artritu sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis, susilpnės

ligos sukeliami požymiai ir simptomai, sulėtės sąnarių kremzlinio bei kaulinio audinių pažeidimas ir

pagerės Jūsų gebėjimas atlikti įprastinius kasdienius veiksmus.

Ankilozinis spondilitas

Cosentyx vartojamas ankiloziniu spondilitu vadinama liga sergantiems pacientams gydyti. Ši būklė yra

uždegiminė liga, pirmiausia pažeidžianti stuburą ir sukelianti stuburo sąnarių uždegimą. Jeigu sergate

ankiloziniu spondilitu, iš pradžių Jums bus paskirta kitokių vaistų. Jeigu vartojant šių vaistų

nepasireikš pakankamas Jūsų organizmo atsakas, Jums bus paskirta Cosentyx, siekiant sumažinti ligos

sukeliamus požymius ir simptomus, sumažinti uždegimą ir pagerinti Jūsų fizinę būklę.

Cosentyx vartojamas suaugusiems aktyviu ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams gydyti.

Vartojant Cosentyx ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis,

susilpnės Jūsų ligos sukeliami požymiai ir simptomai bei pagerės Jūsų fizinė būklė.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Cosentyx

Cosentyx vartoti negalima:

jeigu yra alergija sekukinumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu manote, kad galite būti alergiški, prieš pradėdami vartoti Cosentyx kreipkitės į gydytoją

patarimo.

jeigu sergate aktyvia infekcine liga, kuri Jūsų gydytojo nuomone yra reikšminga.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami vartoti Cosentyx pasakykite gydytojui arba vaistininkui:

jeigu šiuo metu Jūs sergate infekcine liga;

jeigu Jums pasireiškia ilgai trunkančių ar pasikartojančių infekcinių ligų;

jeigu sergate tuberkulioze;

jeigu kada nors anksčiau Jums buvo pasireiškusi alergija lateksui;

jeigu sergate Krono liga;

jeigu sergate opiniu kolitu;

jeigu neseniai Jūs buvote paskiepyti arba jeigu Jus planuojama skiepyti gydymo Cosentyx metu;

jeigu Jums skiriamas bet koks kitas gydymas nuo žvynelinės, pavyzdžiui, kitokie

imunosupresantai ar fototerapija ultravioletine (UV) šviesa.

Stebėjimas dėl infekcijų ir alerginių reakcijų pasireiškimo

Vartojant Cosentyx gali pasireikšti sunkių šalutinių reiškinių, įskaitant infekcijas ir alergines reakcijas.

Vartodami Cosentyx privalote stebėti savo būklę, ar nepasireiškia šių būklių požymių.

Jeigu pastebėtumėte bet kokių galimai sunkiai infekcijai arba alerginei reakcijai būdingų požymių,

nedelsdami nutraukite Cosentyx vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba medicininės pagalbos. Šie

požymiai yra išvardyti 4 skyriaus poskyryje „Sunkus šalutinis poveikis“.

Vaikams ir paaugliams

Cosentyx nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems kaip 18 metų amžiaus),

kadangi vaisto poveikis šios amžiaus grupės pacientams netirtas.

Kiti vaistai ir Cosentyx

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui:

jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri;

jeigu neseniai Jūs buvote paskiepyti arba Jus planuojama skiepyti. Cosentyx vartojimo metu

Jūsų negalima skiepyti tam tikro tipo vakcinomis (gyvosiomis vakcinomis).

Nėštumas

,

žindymo laikotarpis

ir vaisingumas

Cosentyx nėštumo metu geriau nevartoti. Šio vaisto poveikis nėštumo metu nežinomas.

Cosentyx vartojimo metu ir mažiausiai 20 savaičių po paskutinės Cosentyx dozės, vaisingo

amžiaus moterims patariama vengti pastoti ir joms būtina naudoti tinkamas kontracepcijos

priemones.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate

pastoti.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu žindote arba planuojate žindyti kūdikį. Jūs ir gydytojas turite

nuspręsti, ar toliau žindysite kūdikį, ar vartosite Cosentyx. Abiejų šių veiksmų daryti kartu

negalima. Po Cosentyx vartojimo neturėtumėte žindyti kūdikio mažiausiai 20 savaičių po

paskutinės dozės.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad Cosentyx veiktų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

3.

Kaip vartoti Cosentyx

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją,

slaugytoją arba vaistininką.

Cosentyx skiriamas injekcijų po oda būdu (suleidžiamas po Jūsų oda). Jūs ir gydytojas turėtumėte

nuspręsti, ar galite Cosentyx susileisti patys.

Labai svarbu, kad nebandytumėte švirkšti vaisto patys, kol gydytojas, slaugytojas arba vaistininkas

neišmokys Jūsų tinkamai to daryti. Tinkamai apmokytas Jūsų slaugytojas taip pat gali Jums sušvirkšti

Cosentyx.

Išsamūs nurodymai apie tai, kaip susileisti Cosentyx, pateikiami šio lapelio pabaigoje poskyryje

„Cosentyx užpildytų švirkštų vartojimo instrukcijos“.

Kokia Cosentyx dozė ir kiek laiko skiriama

Gydytojas nuspręs, kokią Cosentyx dozę ir kiek laiko Jums skirti.

Plokšteline žvyneline sergantiems pacientams

Rekomenduojama dozė yra 300 mg leidžiant po oda.

Kiekviena 300 mg dozė skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį. Kiekvieną kartą Jums bus skiriama 300 mg dozė, suleidžiant dvi injekcijas po

150 mg.

Psoriaziniu artritu sergantiems pacientams

Psoriaziniu artritu sergantiems pacientams, kuriems kartu pasireiškia vidutinio sunkumo ar sunki

plokštelinė žvynelinė, arba tiems pacientams, kuriems nepasireiškė pakankamas organizmo atsakas

vartojant naviko nekrozės faktoriaus (NNF) inhibitoriais vadinamų vaistų:

rekomenduojama dozė yra 300 mg leidžiant po oda;

kiekviena 300 mg dozė skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį. Kiekvieną kartą Jums bus skiriama 300 mg dozė, suleidžiant dvi injekcijas po

150 mg.

Kitiems psoriaziniu artritu sergantiems pacientams:

rekomenduojama dozė yra 150 mg leidžiant po oda.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį.

Atsižvelgdamas į Jūsų atsaką, gydytojas gali padidinti dozę iki 300 mg.

Ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams

Rekomenduojama dozė yra 150 mg leidžiant po oda.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį.

Atsižvelgdamas į Jūsų atsaką, gydytojas gali padidinti dozę iki 300 mg. Kiekviena 300 mg dozė

skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Cosentyx skiriamas ilgalaikiam gydymui. Gydytojas reguliariai stebės Jūsų būklę ir tikrins, ar

gydymas yra pakankamai veiksmingas.

Ką daryti pavartojus per didelę Cosentyx dozę?

Jeigu pavartojote per didelę Cosentyx dozę arba vaisto dozė buvo sušvirkšta anksčiau nei buvo

paskirta gydytojo, pasakykite apie tai gydytojui.

Pamiršus pavartoti Cosentyx

Jeigu pamiršote susileisti Cosentyx dozę, padarykite tai kaip galėdami greičiau, kai tik prisiminsite. Po

to pasitarkite su gydytoju apie tai, kada turėtumėte leisti kitą vaisto dozę.

Nustojus vartoti Cosentyx

Nutraukti Cosentyx vartojimą nėra pavojinga. Tačiau nustojus vartoti vaisto, Jums gali atsinaujinti

žvynelinės, psoriazinio artrito arba ankilozinio spondilito simptomai.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis povei

kis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkus šalutinis poveikis

Jeigu Jums pasireikštų bet kuris iš toliau nurodytų šalutinių reiškinių, nedelsdami nutraukite Cosentyx

vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba medicininės pagalbos.

Galima sunki infekcinė liga

– jos požymiai gali būti tokie:

karščiavimas, į gripą panašūs simptomai, prakaitavimas naktimis;

nuovargio pojūtis ar dusulys, ilgai trunkantis kosulys;

šilta, paraudusi ir skausminga oda arba skausmingas odos bėrimas su pūslėmis;

deginimo pojūtis šlapinantis.

Gydytojas nuspręs, ar galite vėl pradėti vartoti vaisto ir kada galėsite tai daryti.

Sunki alerginė reakcija

– jos požymiai gali būti tokie:

pasunkėjęs kvėpavimas ar rijimas;

sumažėjęs kraujospūdis, dėl ko gali pasireikšti galvos svaigimas ar svaigulys;

veido, lūpų, liežuvio ar gerklės patinimas;

stiprus odos niežėjimas su raudonos spalvos bėrimu ar iškilusiais patinimais.

Kiti šalutiniai reiškiniai

Daugelis iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių yra nesunkūs ar vidutinio sunkumo. Jeigu bet kuris iš

šių šalutinių reiškinių taps sunkiu, pasakykite apie tai gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

L

abai dažni

(gali pasireikšti daugiau kaip 1 asmeniui iš 10):

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kurių simptomais gali būti, pavyzdžiui, gerklės

skausmas ir nosies užgulimas (nazofaringitas, rinitas).

D

ažni

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 10):

lūpų pūslelinė (herpes virusų infekcija);

viduriavimas;

sloga (rinorėja).

N

edažni

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 100):

burnos pienligė (burnos kandidamikozė);

sumažėjusio baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus požymiai, pavyzdžiui, infekcijų sukeltas

karščiavimas, gerklės skausmas ar opų susidarymas burnos ertmėje (neutropenija);

grybelinė pėdų infekcinė liga (tinea pedis);

išorinės ausies infekcinė liga (išorinės ausies uždegimas);

išskyros iš akių su niežėjimu, paraudimu ir patinimu (konjunktyvitas);

niežtintis bėrimas (dilgėlinė);

apatinių kvėpavimo takų infekcijos;

spazmai pilvo srityje ir skausmas, viduriavimas, svorio kritimas ar kraujas išmatose

(žarnyno sutrikimų požymiai).

Reti (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 1000):

sunki alerginė reakcija su šoku (anafilaksinė reakcija);

didelį kūno paviršiaus plotą apimantis odos paraudimas ir lupimasis, kuris gali sukelti

niežėjimą arba skausmą (eksfoliacinis dermatitas).

Dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis):

odos ir gleivinės grybelinės infekcijos (įskaitant stemplės kandidamikozę).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Cosentyx

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Šio vaisto vartoti negalima:

ant išorinės dėžutės ir švirkšto etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus;

jeigu tirpale yra aiškiai matomų dalelių, tirpalas yra drumstas ar aiškiai rudos spalvos.

Švirkštą laikykite sandariai jo dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Laikykite šaldytuve

(2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Negalima purtyti.

Jei reikia, Cosentyx gali būti laikomas ne šaldytuve vieną laikotarpį iki 4 parų, ne aukštesnėje kaip

30 °C kambario temperatūroje.

Šis vaistas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios

priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Cosentyx sudėtis

Veiklioji medžiaga yra sekukinumabas. Kiekviename užpildytame švirkšte yra 150 mg

sekukinumabo.

Pagalbinės medžiagos yra trehalozė dihidratas, histidinas, histidino hidrochloridas

monohidratas, metioninas, polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

Cosentyx išvaizda ir kiekis pakuotėje

Cosentyx injekcinis tirpalas yra skaidrus tirpalas. Jis gali būti bespalvis ar šviesiai gelsvas.

Cosentyx tiekiamas vienetinėse pakuotėse, kuriose yra 1 arba 2 užpildyti švirkštai ir daugiadozėje

pakuotėje kurioje yra 6 (3 pakuotės po 2) užpildyti švirkštai. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių

pakuotės.

Registruotojas

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Airija

Gamintojas

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/.

Cosentyx užpildytų švirkštų vartojimo instrukcijos

Prieš švirkšdami vaisto perskaitykite VISAS šias instrukcijas. Labai svarbu, kad nebandytumėte

švirkšti vaisto patys, kol gydytojas, slaugytojas arba vaistininkas neišmokys Jūsų tinkamai to daryti.

Dėžutėje yra Cosentyx užpildytas (-i) švirkštas (-ai), kuris (-ie) atskirai supakuoti į plastiko lizdinę

plokštelę.

Cosentyx užpildytas švirkštas

Sušvirkštus vaisto, bus aktyvuota švirkšto apsauga, kuri uždengs adatą. Šis švirkštas sukurtas taip, kad

sveikatos pasaugos specialistams, pacientams, kurie patys leidžiasi gydytojo paskirtų vaistų, ir šiems

pacientams padedantiems asmenims padėtų apsisaugoti nuo atsitiktinio įsidūrimo adata.

Ko dar papildomai Jums prireiks

norint sušvirkšti vaisto:

Alkoholiu suvilgyto tampono.

Medvilnės ar marlės

gniužulėlio.

Aštriems daiktams skirtos

talpyklės.

Svarbi saugumo informacija

Įspėjimas: laikykite švirkštą vaikams nepastebimoje ir

nepasiekiamoje vietoje.

Švirkšto adatos dangtelio sudėtyje gali būti sausos gumos (latekso), kurio neturėtų liesti šiai

medžiagai jautrūs asmenys.

Neatidarykite sandarios išorinės dėžutės, kol nebūsite pasiruošę vartoti šio vaisto.

Nevartokite šio vaisto, jeigu išorinės dėžutės sandarumas arba lizdinės plokštelės sandarumas

yra pažeisti, kadangi tokiu atveju švirkšto vartojimas gali būti nesaugus.

Niekada nepalikite švirkšto ten, kur jį gali pasiekti kiti asmenys.

Švirkšto negalima purtyti.

Būkite atsargūs ir iki vartojimo nelieskite švirkšto apsaugos sparnelių. Juos palietus, švirkšto

apsauga gali būti aktyvuojama per anksti.

Adatos dangtelį galima nuimti tik prieš pat injekcijos atlikimą.

Švirkšto negalima naudoti kartotinai. Panaudotą švirkštą išmeskite iškart po injekcijos atlikimo į

aštriems daiktams skirtą talpyklę.

Adatos dangtelis

Švirkšto apsauga

Apžiūros langelis, etiketė ir

tinkamumo laikas

Laikikliai pirštams

Švirkšto apsaugos

sparneliai

Stūmoklis

Stūmoklio

viršūnė

Cosentyx užpildyto švirkšto laikymo sąlygos

Ši vaistą laikykite sandarioje išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Laikykite šaldytuve (2

C – 8

C temperatūroje). NEGALIMA UŽŠALDYTI.

Prisiminkite, kad švirkštą reikia išimti iš šaldytuvo ir leisti sušilti iki kambario temperatūros,

prieš pradedant ruoštis injekcijos atlikimui (palaikyti 15-30 minučių).

Ant išorinės dėžutės ir švirkšto etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus,

švirkšto naudoti negalima. Jeigu tinkamumo laikas pasibaigęs, gražinkite visą vaisto pakuotę į

vaistinę.

Injekcijų sritys

Injekcijos sritis yra organizmo vieta, kurioje ketinate atlikti

injekciją naudodami švirkštą.

Rekomenduojamos injekcijų sritys yra priekiniai šlaunų

paviršiai. Taip pat vaisto galite švirkšti į apatinę pilvo

dalį, tačiau negalima švirkšti į 5 centimetrų plotą

aplink bambą.

Kiekvieną kartą švirkšdamiesi vaisto pasirinkite vis kitą

odos sritį.

Nešvirkškite tose srityse, kurių oda skausminga,

pažeista, paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi.

Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų.

Jeigu vaisto Jums švirkščia slaugytojas, injekciją taip pat

galima atlikti ir išorinėse žastų srityse.

Cosentyx

užpildyto švirkšto paruošimas naudoti

Pastaba: 300 mg dozei reikia paruošti 2 užpildytus švirkštus ir sušvirkšti abiejų jų turinį.

Iš šaldytuvo išimkite dėžutę su švirkštu ir palaikykite ją

neatidarytą

maždaug 15-30 minučių,

kad vaistas sušiltų iki kambario temperatūros.

Kai būsite pasiruošę vartoti švirkštą, kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu.

Nuvalykite injekcijos vietą alkoholiu suvilgytu tamponu.

Išimkite švirkštą iš išorinės dėžutės ir iš lizdinės plokštelės.

Apžiūrėkite švirkštą. Tirpalas turi būti skaidrus. Jis gali būti bespalvis ar šviesiai gelsvas. Galite

pastebėti nedidelių oro burbuliukų, tai yra normalu. NEVARTOKITE vaisto, jeigu tirpale yra

aiškiai matomų dalelių, tirpalas yra drumstas ar aiškiai rudos spalvos. NEVARTOKITE vaisto,

jeigu švirkštas sugedęs. Visais šiais atvejais gražinkite visą vaisto pakuotę į vaistinę.

Kaip vartoti Cosentyx užpildytą švirkštą

Atsargiai nuimkite švirkšto adatos dangtelį.

Adatos dangtelį išmeskite. Ant adatos smaigalio

galite pastebėti tirpalo lašelį. Tai yra normalu.

Švelniai suimkite odą injekcijos vietoje ir

įdurkite adatą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Stumkite adatą iki galo, kad užtikrintumėte, jog

bus galima sušvirkšti visą vaistą.

Laikykite švirkštą, kaip pavaizduota

paveikslėlyje.

Lėtai

spauskite stūmoklį iki pat

galo, kad stūmoklio viršūnė atsidurtų tiksliai tarp

švirkšto apsaugos sparnelių.

Nejudindami švirkšto laikykite stūmoklį

nuspaustą iki galo 5 sekundes.

Laikykite

stūmoklį nuspaustą iki galo

atsargiai tiesia kryptimi ištraukite adatą iš

injekcijos vietos.

Lėtai paleiskite stūmoklį ir leiskite švirkšto

apsaugai automatiškai uždengti panaudotą adatą.

Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo.

Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar

marlės gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių.

Injekcijos vietos netrinkite. Prireikus injekcijos

vietą galite pridengti nedideliu pleistru.

Tvarkymo instrukcijos

Panaudotą švirkštą išmeskite į aštriems daiktams

laikyti skirtą talpyklę (uždarą ir nepraduriamą

talpyklę). Siekiant apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų

saugumą bei sveikatą, panaudotų adatų ir

švirkštų niekada negalima naudoti pakartotinai.

Pakuotės lapelis:

informacija pacientui

Cosentyx 150

mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

sekukinumabas (secukinumabum)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Cosentyx

Kaip vartoti Cosentyx

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Cosentyx

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Cosentyx ir kam jis vartojamas

Cosentyx sudėtyje yra veikliosios medžiagos sekukinumabo. Sekukinumabas yra monokloninis

antikūnas, kuris priklauso interleukino (IL) inhibitoriais vadinamų vaistų grupei. Šis vaistas organizme

neutralizuoja IL-17A vadinamo baltymo aktyvumą, kurios kiekis padidėja sergant tokiomis ligomis,

kaip žvynelinė (psoriazė), psoriazinis artritas ir ankilozinis spondilitas.

Cosentyx vartojamas toliau išvardytoms uždegiminėms ligoms gydyti.

Plokštelinei žvynelinei.

Psoriaziniam artritui.

Ankiloziniam spondilitui.

Plokštelinė žvynelinė

Cosentyx vartojamas plokšteline žvyneline vadinamos odos ligos gydymui. Sergant šia liga

uždegiminiai procesai pažeidžia odą. Cosentyx slopina uždegimą ir lengvina kitus ligos simptomus.

Cosentyx vartojamas vidutinio sunkumo ar sunkia plokšteline žvyneline sergančių suaugusiųjų

gydymui.

Vartojant Cosentyx plokšteline žvyneline sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis, oda

taps švaresnė, palengvės patiriami ligos simptomai, pavyzdžiui, pleiskanojimas, niežėjimas ir

skausmas.

Psoriazinis artritas

Cosentyx vartojamas psoriaziniu artritu vadinama liga sergantiems pacientams gydyti. Ši būklė yra

uždegiminė sąnarių liga, kuri dažnai pasireiškia kartu su žvyneline. Jeigu sergate aktyviu psoriaziniu

artritu, iš pradžių Jums bus paskirta kitokių vaistų. Jeigu vartojant šių vaistų nepasireikš pakankamas

Jūsų organizmo atsakas, Jums bus paskirta Cosentyx, siekiant sumažinti aktyvaus psoriazinio artrito

požymius ir simptomus, pagerinti fizinę būklę ir sulėtinti ligos apimtų sąnarių kremzlinio bei kaulinio

audinių pažeidimą.

Cosentyx vartojamas suaugusiems aktyviu psoriaziniu artritu sergantiems pacientams gydyti, o šio

vaisto galima vartoti vieno arba kartu su kitu metotreksatu vadinamu vaistu.

Vartojant Cosentyx psoriaziniu artritu sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis, susilpnės

ligos sukeliami požymiai ir simptomai, sulėtės sąnarių kremzlinio bei kaulinio audinių pažeidimas ir

pagerės Jūsų gebėjimas atlikti įprastinius kasdienius veiksmus.

Ankilozinis spondilitas

Cosentyx vartojamas ankiloziniu spondilitu vadinama liga sergantiems pacientams gydyti. Ši būklė yra

uždegiminė liga, pirmiausia pažeidžianti stuburą ir sukelianti stuburo sąnarių uždegimą. Jeigu sergate

ankiloziniu spondilitu, iš pradžių Jums bus paskirta kitokių vaistų. Jeigu vartojant šių vaistų

nepasireikš pakankamas Jūsų organizmo atsakas, Jums bus paskirta Cosentyx, siekiant sumažinti ligos

sukeliamus požymius ir simptomus, sumažinti uždegimą ir pagerinti Jūsų fizinę būklę.

Cosentyx vartojamas suaugusiems aktyviu ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams gydyti.

Vartojant Cosentyx ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams pasireikš palankus poveikis,

susilpnės Jūsų ligos sukeliami požymiai ir simptomai bei pagerės Jūsų fizinė būklė.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Cosentyx

Cosentyx vartoti negalima:

jeigu yra alergija sekukinumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu manote, kad galite būti alergiški, prieš pradėdami vartoti Cosentyx kreipkitės į gydytoją

patarimo.

jeigu sergate aktyvia infekcine liga, kuri Jūsų gydytojo nuomone yra reikšminga.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš pradėdami vartoti Cosentyx pasakykite gydytojui arba vaistininkui:

jeigu šiuo metu Jūs sergate infekcine liga;

jeigu Jums pasireiškia ilgai trunkančių ar pasikartojančių infekcinių ligų;

jeigu sergate tuberkulioze;

jeigu kada nors anksčiau Jums buvo pasireiškusi alergija lateksui;

jeigu sergate Krono liga;

jeigu sergate opiniu kolitu;

jeigu neseniai Jūs buvote paskiepyti arba jeigu Jus planuojama skiepyti gydymo Cosentyx metu;

jeigu Jums skiriamas bet koks kitas gydymas nuo žvynelinės, pavyzdžiui, kitokie

imunosupresantai ar fototerapija ultravioletine (UV) šviesa.

Stebėjimas dėl infekcijų ir alerginių reakcijų

pasireiškimo

Vartojant Cosentyx gali pasireikšti sunkių šalutinių reiškinių, įskaitant infekcijas ir alergines reakcijas.

Vartodami Cosentyx privalote stebėti savo būklę, ar nepasireiškia šių būklių požymių.

Jeigu pastebėtumėte bet kokių galimai sunkiai infekcijai arba alerginei reakcijai būdingų požymių,

nedelsdami nutraukite Cosentyx vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba medicininės pagalbos. Šie

požymiai yra išvardyti 4 skyriaus poskyryje „Sunkus šalutinis poveikis“.

Vaikams ir paaugliams

Cosentyx nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams (jaunesniems kaip 18 metų amžiaus),

kadangi vaisto poveikis šios amžiaus grupės pacientams netirtas.

Kiti vaistai ir Cosentyx

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui:

jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri;

jeigu neseniai Jūs buvote paskiepyti arba Jus planuojama skiepyti. Cosentyx vartojimo metu

Jūsų negalima skiepyti tam tikro tipo vakcinomis (gyvosiomis vakcinomis).

Nėštumas

,

žindymo laikotarpis

ir vaisingumas

Cosentyx nėštumo metu geriau nevartoti. Šio vaisto poveikis nėštumo metu nežinomas.

Cosentyx vartojimo metu ir mažiausiai 20 savaičių po paskutinės Cosentyx dozės, vaisingo

amžiaus moterims patariama vengti pastoti ir joms būtina naudoti tinkamas kontracepcijos

priemones.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate

pastoti.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu žindote arba planuojate žindyti kūdikį. Jūs ir gydytojas turite

nuspręsti, ar toliau žindysite kūdikį, ar vartosite Cosentyx. Abiejų šių veiksmų daryti kartu

negalima. Po Cosentyx vartojimo neturėtumėte žindyti kūdikio mažiausiai 20 savaičių po

paskutinės dozės.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad veiktų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

3.

Kaip vartoti Cosentyx

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją,

slaugytoją arba vaistininką.

Cosentyx skiriamas injekcijų po oda būdu (suleidžiamas po Jūsų oda). Jūs ir gydytojas turėtumėte

nuspręsti, ar galite Cosentyx susileisti patys.

Labai svarbu, kad nebandytumėte švirkšti vaisto patys, kol gydytojas, slaugytojas arba vaistininkas

neišmokys Jūsų tinkamai to daryti. Tinkamai apmokytas Jūsų slaugytojas taip pat gali Jums sušvirkšti

Cosentyx.

Išsamūs nurodymai apie tai, kaip suleisti Cosentyx, pateikiami šio lapelio pabaigoje poskyryje

„Cosentyx SensoReady švirkštiklių vartojimo instrukcijos“.

Kokia Cosentyx dozė ir kiek laiko skiriama

Gydytojas nuspręs, kokią Cosentyx dozę ir kiek laiko Jums skirti.

Plokšteline žvyneline sergantiems pacientams

Rekomenduojama dozė yra 300 mg leidžiant po oda.

Kiekviena 300 mg dozė skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį. Kiekvieną kartą Jums bus skiriama 300 mg dozė, suleidžiant dvi injekcijas po

150 mg.

Psoriaziniu artritu sergantiems pacientams

Psoriaziniu artritu sergantiems pacientams, kuriems kartu pasireiškia vidutinio sunkumo ar sunki

plokštelinė žvynelinė, arba tiems pacientams, kuriems nepasireiškė pakankamas organizmo atsakas

vartojant naviko nekrozės faktoriaus (NNF) inhibitoriais vadinamų vaistų:

rekomenduojama dozė yra 300 mg leidžiant po oda;

kiekviena 300 mg dozė skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį. Kiekvieną kartą Jums bus skiriama 300 mg dozė, suleidžiant dvi injekcijas po

150 mg.

Kitiems psoriaziniu artritu sergantiems pacientams:

rekomenduojama dozė yra 150 mg leidžiant po oda.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį.

Atsižvelgdamas į Jūsų atsaką, gydytojas gali padidinti dozę iki 300 mg.

Ankiloziniu spondilitu sergantiems pacientams

Rekomenduojama dozė yra 150 mg leidžiant po oda.

Po pirmosios dozės Jums bus skiriamos injekcijos kas savaitę 1-ąją, 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją savaitėmis,

vėliau kas mėnesį.

Atsižvelgdamas į Jūsų atsaką, gydytojas gali padidinti dozę iki 300 mg. Kiekviena 300 mg dozė

skiriama kaip dvi injekcijos po 150 mg.

Cosentyx skiriamas ilgalaikiam gydymui. Gydytojas reguliariai stebės Jūsų būklę ir tikrins, ar

gydymas yra pakankamai veiksmingas.

Ką daryti pavartojus per didelę Cosentyx dozę?

Jeigu pavartojote per didelę Cosentyx dozę arba vaisto dozė buvo sušvirkšta anksčiau nei buvo

paskirta gydytojo, pasakykite apie tai gydytojui.

Pamiršus pavartoti Cosentyx

Jeigu pamiršote susileisti Cosentyx dozę, padarykite tai kaip galėdami greičiau, kai tik prisiminsite. Po

to pasitarkite su gydytoju apie tai, kada turėtumėte leisti kitą vaisto dozę.

Nustojus vartoti Cosentyx

Nutraukti Cosentyx vartojimą nėra pavojinga. Tačiau nustojus vartoti vaisto, Jums gali atsinaujinti

žvynelinės, psoriazinio artrito arba ankilozinio spondilito simptomai.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkus šalutinis poveikis

Jeigu Jums pasireikštų bet kuris iš toliau nurodytų šalutinių reiškinių, nedelsdami nutraukite Cosentyx

vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba medicininės pagalbos.

Galima sunki infekcinė liga

– jos požymiai gali būti tokie:

karščiavimas, į gripą panašūs simptomai, prakaitavimas naktimis;

nuovargio pojūtis ar dusulys, ilgai trunkantis kosulys;

šilta, paraudusi ir skausminga oda arba skausmingas odos bėrimas su pūslėmis;

deginimo pojūtis šlapinantis.

Sunki alerginė reakcija

– jos požymiai gali būti tokie:

pasunkėjęs kvėpavimas ar rijimas;

sumažėjęs kraujospūdis, dėl ko gali pasireikšti galvos svaigimas ar svaigulys;

veido, lūpų, liežuvio ar gerklės patinimas;

stiprus odos niežėjimas su raudonos spalvos bėrimu ar iškilusiais patinimais.

Gydytojas nuspręs, ar galite vėl pradėti vartoti vaisto ir kada galėsite tai daryti.

Kiti šalutiniai reiškiniai

Daugelis iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių yra nesunkūs ar vidutinio sunkumo. Jeigu bet kuris iš

šių šalutinių reiškinių taps sunkiu, pasakykite apie tai gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

L

abai dažni

(gali pasireikšti daugiau kaip 1 asmeniui iš 10):

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kurių simptomais gali būti, pavyzdžiui, gerklės

skausmas ir nosies užgulimas (nazofaringitas, rinitas).

D

ažni

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 10):

lūpų pūslelinė (herpes virusų infekcija);

viduriavimas;

sloga (rinorėja).

N

edažni

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 100):

burnos pienligė (burnos kandidamikozė);

sumažėjusio baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus požymiai, pavyzdžiui, infekcijų sukeltas

karščiavimas, gerklės skausmas ar opų susidarymas burnos ertmėje (neutropenija);

grybelinė pėdų infekcinė liga (tinea pedis);

išorinės ausies infekcinė liga (išorinės ausies uždegimas);

išskyros iš akių su niežėjimu, paraudimu ir patinimu (konjunktyvitas);

niežtintis bėrimas (dilgėlinė);

apatinių kvėpavimo takų infekcijos;

spazmai pilvo srityje ir skausmas, viduriavimas, svorio kritimas ar kraujas išmatose

(žarnyno sutrikimų požymiai).

Reti (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 asmeniui iš 1000):

sunki alerginė reakcija su šoku (anafilaksinė reakcija);

didelį kūno paviršiaus plotą apimantis odos paraudimas ir lupimasis, kuris gali sukelti

niežėjimą arba skausmą (eksfoliacinis dermatitas).

Dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis):

odos ir gleivinės grybelinės infekcijos (įskaitant stemplės kandidamikozę).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Cosentyx

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Šio vaisto vartoti negalima:

ant išorinės dėžutės ir švirkštiklio etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus;

jeigu tirpale yra aiškiai matomų dalelių, tirpalas yra drumstas ar aiškiai rudos spalvos.

Švirkštiklį laikykite sandariai jo dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Laikykite

šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Negalima purtyti.

Jei reikia, Cosentyx gali būti laikomas ne šaldytuve vieną laikotarpį iki 4 parų, ne aukštesnėje kaip

30 °C kambario temperatūroje.

Šis vaistas skirtas tik vienkartiniam vartojimui.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios

priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Cosentyx sudėtis

Veiklioji medžiaga yra sekukinumabas. Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 150 mg

sekukinumabo.

Pagalbinės medžiagos yra trehalozė dihidratas, histidinas, histidino hidrochloridas

monohidratas, metioninas, polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

Cosentyx išvaizda ir kiekis pakuotėje

Cosentyx injekcinis tirpalas yra skaidrus tirpalas. Jis gali būti bespalvis ar šviesiai gelsvas.

Cosentyx tiekiamas vienetinėse pakuotėse, kuriose yra 1 arba 2 užpildyti švirkštikliai ir daugiadozėje

pakuotėje kurioje yra 6 (3 pakuotės po 2) užpildyti švirkštikliai. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių

pakuotės.

Registruotojas

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Airija

Gamintojas

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/.

Cosentyx SensoReady

švirkštiklių vartojimo instrukcijos

Cosentyx 150

mg SensoReady švirkštiklis

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Sekukinumabas

Vartojimo instrukcijos pacientams

Prieš švirkšdami vaisto perskaitykite VISAS šias

instrukcijas

.

Šios instrukcijos skirtos padėti Jums teisingai susišvirkšti vaisto

naudojant Cosentyx SensoReady švirkštiklį.

Labai svarbu, kad nebandytumėte švirkšti vaisto patys, kol gydytojas,

slaugytojas arba vaistininkas neišmokys Jūsų tinkamai to daryti.

Jūsų Cosentyx SensoReady švirkštiklis:

Cosentyx SensoReady švirkštiklis

pavaizduotas su nuimtu dangteliu.

Nenuimkite dangtelio, kol nebūsite

pasiruošę atlikti injekcijos.

Švirkštiklį laikykite išorinėje dėžutėje

šaldytuve

(2 °C – 8 °C temperatūroje) ir vaikams

nepasiekiamoje vietoje.

Švirkštiklio

negalima užšaldyti

Švirkštiklio negalima purtyti.

Nenaudokite švirkštiklio, jeigu jis nukrito ir

nusiėmė dangtelis.

Kad injekcija būtų patogesnė, švirkštiklį išimkite iš

šaldytuvo ir 15-30

minučių iki švirkštimo

leiskite

sušilti iki kambario temperatūros.

Kokių priemonių reikės injekcijai atlikti:

Kartono dėžutėje yra:

Naujas ir nenaudotas Cosentyx

SensoReady švirkštiklis (300 mg

dozei paruošti prireiks

2 švirkštiklių).

Kartono dėžutėje nėra:

Alkoholiu suvilgyto

tampono.

Medvilnės ar marlės

gniužulėlio.

Aštriems daiktams

skirtos talpyklės

Adata

Adatos apsauga

Dangtelis

Apžiūros

langelis

Vidinis adatos

dangtelis

Prieš atliekant injekciją:

1. Svarbūs saugumo patikrinimai prieš atliekant injekciją:

Tirpalas turi būti skaidrus. Jis gali būti bespalvis ar šviesiai gelsvas.

Nevartokite vaisto, jeigu tirpale yra aiškiai matomų dalelių, tirpalas yra

drumstas ar aiškiai rudos spalvos. Galite pastebėti nedidelių oro

burbuliukų, tai yra normalu.

Nevartokite švirkštiklio, pasibaigus tinkamumo laikui.

Nevartokite vaisto, jeigu buvo pažeistas

sandarus įpakavimas

Kreipkitės į vaistininką, jeigu švirkštiklis neatitinka bent vienos iš šių

sąlygų.

2a. Pasirinkite injekcijos sritį:

Rekomenduojamos injekcijų sritys yra priekiniai šlaunų paviršiai.

Taip pat vaisto galite švirkšti į apatinę pilvo dalį, tačiau negalima

švirkšti į 5 centimetrų plotą aplink bambą.

Kiekvieną kartą švirkšdamiesi vaisto pasirinkite vis kitą odos sritį.

Nešvirkškite tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista,

paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi. Venkite tų odos sričių, kur

yra randų ar strijų.

2b. Informacija tik slaugytojams ir sveikatos priežiūros

specialistams:

Jeigu vaisto Jums švirkščia slaugytojas ar

sveikatos priežiūros

specialistas, injekciją taip pat galima atlikti ir išorinėse žastų

srityse.

3. Injekcijos vietos nuvalymas:

Nusiplaukite rankas muilu ir šiltu vandeniu.

Sukamaisiais judesiais nuvalykite injekcijos vietą alkoholiu

suvilgytu tamponu. Prieš atliekant injekciją leiskite odai nudžiūti.

Prieš atliekant injekciją nelieskite nuvalytos vietos.

Injekcijos atlikimas:

4. Nuimkite dangtelį:

Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai būsite pasirengę atlikti injekciją

naudodamiesi švirkštikliu.

Nusukite dangtelį pavaizduotos rodyklės kryptimi.

Nuimtą dangtelį išmeskite.

Nebandykite vėl pritvirtinti

dangtelio atgal.

Nuėmus dangtelį švirkštiklį reikia vartoti per 5 minutes.

5. Švirkštiklio laikymas:

Švirkštiklį laikykite 90° kampu ties nuvalyta injekcijos vieta.

Teisingai

Neteisingai

PRIEŠ ATLIKDAMI INJEKCIJĄ PRIVALOTE PERSKAITYTI

ŠIĄ INFORMACIJĄ.

Injekcijos atlikimo metu Jūs išgirsite 2

garsius spragtelėjimus

Pirmasis spragtelėjimas

rodo, kad injekcija pradėta. Praėjus keletui

sekundžių išgirsite

antrąjį spragtelėjimą

, kuris rodys, kad injekcija

beveik baigta.

Būtinai toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos, kol pamatysite,

žalias indikatorius

užpildys apžiūros langelį ir nustos judėjęs.

6. Injekcijos pradžia:

Tvirtai prispauskite švirkštiklį prie odos ir pradėkite injekciją.

Pirmasis

spragtelėjimas

rodo, kad injekcija pradėta.

Toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos.

Žalias

indikatorius rodys injekcijos eigą.

7. Injekcijos pabaiga:

Klausykite, kol išgirsite

antrąjį spragtelėjimą

. Jis parodys, kad

injekcija beveik baigta.

Patikrinkite, ar

žalias indikatorius

užpildė apžiūros langelį ir

nustojo judėjęs.

Dabar švirkštiklį galima atitraukti.

Po injekcijos:

8. Patikrinkite, ar

žalias indikatorius užpildė apžiūros langelį

:

Tai reiškia, kad vaistas buvo sušvirkštas. Jeigu nematote žalio

indikatoriaus, kreipkitės į gydytoją.

Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. Injekcijos vietą galite

prispausti medvilnės ar marlės gniužulėliu ir palaikyti

10 sekundžių. Injekcijos vietos netrinkite. Prireikus injekcijos

vietą galite pridengti nedideliu pleistru.

9. Išmeskite Cosentyx SensoReady švirkštiklį:

Panaudotą

švirkštiklį

išmeskite į aštriems daiktams laikyti skirtą

talpyklę (t.y., nepraduriamą uždarą ar panašią talpyklę).

Niekada nebandykite švirkštiklio naudoti pakartotinai.