Cepedex

Evrópusambandið - króatíska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
dexmedetomidin hidroklorid
Fáanlegur frá:
CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
ATC númer:
QN05CM18
INN (Alþjóðlegt nafn):
dexmedetomidine
Meðferðarhópur:
Mačke, Psi
Lækningarsvæði:
Психолептиков, tablete za spavanje i sedativa
Ábendingar:
Neinvazivne, blago do umjereno bolne, postupke i ispite koji zahtijevaju suzdržanost, sedacija i analgeziju kod pasa i mačaka. Duboka sedacija i analgezija kod pasa uz istodobnu primjenu s butorfanolom za medicinske i manje kirurške zahvate. Predizdavanje kod pasa i mačaka prije indukcije i održavanja opće anestezije.
Vörulýsing:
Revision: 3
Leyfisstaða:
odobren
Leyfisnúmer:
EMEA/V/C/004376
Leyfisdagur:
2016-12-13
EMEA númer:
EMEA/V/C/004376

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP ZA

Cepedex 0,1 mg/ml otopina za injekciju za pse i mačke

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje proizvodne serije:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13, 31303 Burgdorf

Njemačka

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cepedex 0,1 mg/ml otopina za injekciju za pse i mačke deksmedetomidin hidroklorid

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

1 ml sadrži:

Djelatna tvar:

Deksmedetomidin hidroklorid

0,1 mg

(ekvivalentno deksmedetomidinu

0,08 mg)

Pomoćne tvari:

Metil parahidroksibenzoat (E 218)

2,0 mg

Propil parahidroksibenzoat

0,2 mg

Bistra, bezbojna otopina za injekciju.

4.

INDIKACIJE

Neinvazivni, blago do umjereno bolni zahvati i pregledi koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i

analgeziju u pasa i mačaka.

Duboka sedacija i analgezija u pasa i istodobna primjena s butorfanolom za medicinske i manje

kirurške zahvate.

Premedikacija u pasa i mačaka prije uvođenja i održavanja opće anestezije.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na životinjama s poremećajima kardiovaskularnog sustava.

Ne primjenjivati na životinjama s teškim sustavnim bolestima ili na životinjama koje su na umoru.

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

6.

NUSPOJAVE

Svojom α2-adrenergičkom aktivnošću deksmedetomidin dovodi do pada srčane frekvencije i tjelesne

temperature.

U nekih pasa i mačaka može doći do smanjenja frekvencije disanja. Zabilježeni su rijetki slučajevi

edema pluća. Inicijalno dolazi do povišenja krvnog tlaka, a zatim do normalizacije tlaka ili do

hipotenzije. Zbog periferne vazokonstrikcije i venske desaturacije uz normalnu arterijsku oksigenaciju,

sluznice mogu izgledati blijede i/ili poprimiti plavkastu nijansu.

Do povraćanja može doći 5-10 minuta nakon injiciranja.

Neki psi i mačke mogu povraćati i tijekom oporavka.

Mišićni tremor može se javiti tijekom sedacije.

Za vrijeme sedacije mogu nastati zamućenja rožnice (vidjeti dio o Posebnim mjerama opreza prilikom

primjene na životinjama).

Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste sekvencijalno, unutar 10-minutnog intervala u mačaka

može ponekad doći do AV bloka ili ekstrasistole. Očekivane promjene disanja su bradipneja,

intermitentni obrasci respiracije, hipoventilacija i apneja. U kliničkim ispitivanjima hipoksemija je bila

česta, pogotovo unutar prvih 15 minuta deksmedetomidin-ketaminske anestezije. Povraćanje,

hipotermija i nervoza zabilježeni su nakon takve primjene.

Kad se u pasa istodobno upotrebljavaju deksmedetomidin i butorfanol, može doći do bradipneje,

tahipneje, nepravilnog obrasca respiracije (apneja u trajanju 20-30 sekundi nakon koje slijedi nekoliko

brzih udisaja), hipoksemije, mišićnih trzaja ili tremora, ili „veslanja“, ekscitacije, hipersalivacije,

nagona na povraćanje, povraćanja, mokrenja, kožnog eritema, naglog buđenja ili prolongirane

sedacije. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije. One mogu uključivati tešku sinusnu bradikardiju,

AV blok 1. i 2. stupnja, sinusni arest ili pauzu, kao i atrijske, supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u pasa, može doći do bradipneje, tahipneje i

povraćanja. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije te uključuju tešku sinusnu bradikardiju, AV blok

1. i 2. stupnja i sinusni arest. U rijetkim slučajevima zabilježene su supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole, sinusne pauze i AV blok 3. stupnja.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u mačaka, može doći do povraćanja, nagona na

povraćanje, bljedila sluznica i niske tjelesne temperature. Intramuskularna primjena doze od 40

mikrograma/kg (potom primjena ketamina i propofola) često je dovodila do sinusne bradikardije i

sinusne aritmije, ponekad do AV bloka 1. stupnja, i rijetko do prijevremenih supraventrikularnih

depolarizacija, atrijske bigeminije, sinusnih pauza, AV bloka 2. stupnja, ekstrasistole.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))

- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

- manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve)

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se

javite veterinaru.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I

PUT(EVI)PRIMJENE

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod namijenjen je za:

Pse: intravenska ili intramuskularna primjena

Mačke: intramuskularna primjena

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nije namijenjen za ponavljano injiciranje.

Deksmedetomidin, butorfanol i/ili ketamin mogu se miješati u istoj štrcaljki, budući da je ustanovljeno

da su farmaceutski kompatibilni.

Preporučuju se sljedeće doze:

Psi:

Doze deksmedetomidina određuju se prema površini tijela:

Za neinvazivne, blago do umjereno bolne zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju:

Intravenski: do 375 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Intramuskularno: do 500 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Kad se primjenjuje istodobno s butorfanolom (0,1 mg/kg) za duboku sedaciju i analgeziju,

intramuskularna doza deksmedetomidina iznosi 300 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Premedikacijska doza deksmedetomidina iznosi 125 – 375 mikrograma/četvornom metru površine

tijela, primijenjeno 20 minuta prije indukcije za postupke u kojima je potrebna anestezija. Dozu treba

prilagoditi ovisno o vrsti operacije, trajanju postupka i temperamentu pacijenta.

Istodobna upotreba deksmedetomidina i butorfanola dovodi do sedativnih i analgetskih učinaka ne

kasnije od 15 minuta nakon primjene. Maksimalni sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 30

minuta nakon primjene. Sedacija traje najmanje 120 minuta nakon primjene, a analgezija najmanje 90

minuta. Do spontanog oporavka dolazi unutar 3 sata.

Premedikacija deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka potrebnog za uvođenje u

anesteziju te će smanjiti potrebu za inhalacijskim anestetikom pri održavanju anestezije. U kliničkom

ispitivanju potreba za propofolom je smanjena za 30%, a potreba za tiopentalom za 60%. Sve bi

anestetike korištene za uvođenje u anesteziju ili za održavanje anestezije trebalo primjenjivati do

nastupa učinka. U kliničkom je ispitivanju deksmedetomidin doprinio postoperativnoj analgeziji kroz

0,5 – 4 sata. Ipak, ovo je trajanje ovisno o nizu parametara pa bi primjenu daljnje analgezije trebalo

provoditi u skladu s kliničkom prosudbom.

Odgovarajuće doze zasnovane na tjelesnoj težini prikazane su u sljedećim tablicama. Preporučuje se

upotreba prikladno baždarene štrcaljke kako bi se osiguralo točno doziranje kod primjene malih

volumena.

Težina psa

Deksmedetomidin

125 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

375 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

500 mikrograma/m

2*

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

(mcg/kg)

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

28,1

0,75

3,1-4

0,25

0,85

4,1-5

0,35

5,1-10

19,6

1,45

10,1-13

0,65

16,8

13,1-15

0,75

15,1-20

0,85

* samo intramuskularno

Za duboku sedaciju i analgeziju s butorfanolom

Težina psa

Deksmedetomidin

300 mikrograma/m

2

intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

3,1-4

4,1-5

22,2

5,1-10

16,7

1,25

10,1-13

13,1-15

12,5

1,75

Za veće raspone težina, primijeniti Cepedex 0,5 mg/ml i pripadajuće tablice doziranja.

Mačke:

Doza za mačke je 40 mikrograma deksmedetomidin hidroklorida/kg tjelesne mase, jednako volumenu

doze od 0,4 ml Cepedexa/kg tjelesne mase pri korištenju za neinvazivne, blago do umjereno bolne

zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju.

Ista doza se upotrebljava kad se u mačaka deksmedetomidin koristi za premedikaciju. Premedikacija s

deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka koji se koristi za uvođenje u anesteziju i

dozu inhalacijskih anestetika koji se koriste za održavanje anestezije. U kliničkom ispitivanju potreba

za propofolom je smanjena za 50%. Sve bi anestetike korištene za uvođenje u anesteziju i za

održavanje anestezije trebalo primjenjivati do nastupa učinka.

Uvođenje u anesteziju postiže se 10 minuta nakon premedikacije intramuskularnom primjenom ciljne

doze od 5 mg ketamina/kg tjelesne težine, ili intravenskom primjenom propofola do nastupa učinka.

Doziranje za mačke prikazano je u sljedećoj tablici.

Težina

mačke

Deksmedetomidin 40 mikrograma/kg intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

2,1-3

Za veće raspone težina, primijeniti Cepedex 0,5 mg/ml i pripadajuće tablice doziranja.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Očekivani sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 15 minuta nakon primjene i traju do 60

minuta nakon primjene. Sedacija se može prekinuti pomoću atipamezola (vidjeti dio 12

.

Predoziranje

). Atipamezol ne bi trebalo primijeniti prije nego što je prošlo 30 minuta od primjene

ketamina.

10.

KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja neposrednog pakiranja: 56 dana.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ne koristiti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na

pakiranju nakon EXP (skraćenica za rok valjanosti).

Rok isteka valjanosti odnosi se na posljednji dan toga mjeseca.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja:

Primjena deksmedetomidina na štencima mlađima od 16 tjedana i mačićima mlađima od 12 tjedana

nije ispitivana.

Posebne mjere predostrožnosti za primjenu na životinjama.

Tretirane životinje treba držati na toplom i na stalnoj temperaturi, kako za vrijeme postupka, tako i

tijekom oporavka.

Preporuča se da životinje prije primjene Cepedexa budu 12 sati natašte. Može im se dati voda. Nakon

liječenja životinji se ne smije dati voda ili hrana prije nego što je sposobna gutati.

Za vrijeme sedacije mogu nastati zamućenja rožnice. Oči treba zaštititi prikladnim lubrikantom.

Na starijim životinjama primjenjivati s oprezom.

Neškodljivost deksmedetomidina nije utvrđena na mužjacima namijenjenima za rasplod. Nervoznim,

agresivnim ili uzbuđenim životinjama treba prije početka liječenja dati vremena da se opuste.

Potrebno je često i redovito pratiti respiratornu i kardijalnu funkciju. Pulsna oksimetrija može biti

korisna, ali nije neophodna za adekvatno praćenje. Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste

sekvencijalno za uvođenje mačaka u anesteziju oprema za manualnu ventilaciju treba biti dostupna za

slučaj depresije disanja ili apneje. Također je uputno imati odmah dostupan kisik u slučaju detektiranja

hipoksemije ili da se na nju posumnja.

Bolesni i oslabljeni psi i mačke trebali bi primiti premedikaciju deksmedetomidinom prije uvođenja i

održavanja opće anestezije samo na osnovi procjene rizika i koristi.

Primjena deksmedetomidina kao premedikacije u pasa i mačaka značajno smanjuje količinu VMP

potrebnog za uvođenje u anesteziju. Potreban je oprez za vrijeme intravenske primjene VMP za

uvođenje u anesteziju. Također je smanjena potreba za inhalacijskim anesteticima tijekom održavanja

anestezije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama

Deksmedetomidin je sedativ i sredstvo za spavanje. Potreban je oprez kako bi se izbjeglo

samoinjiciranje. U slučaju nehotičnog gutanja ili samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i

pokazati mu uputu o VMP, ali NE UPRAVLJATI VOZILIMA, jer može doći do sedacije i promjena

krvnog tlaka.

Trudnice trebaju s velikom opreznošću primjenjivati proizvod kako bi se izbjeglo samoinjiciranje, jer

nakon slučajne sustavne izloženosti može doći do kontrakcija maternice i sniženja krvnog tlaka u

fetalnom krvotoku.

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili sluznicom; preporučuje se upotreba nepropusnih rukavica. U

slučaju kontakta s kožom ili sluznicom, odmah nakon izloženosti oprati eksponiranu kožu velikim

količinama vode i skinuti kontaminiranu odjeću koja je u direktnom kontaktu s kožom. U slučaju

kontakta s očima, obilno se umiti svježom vodom. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet

liječnika.

Osobe preosjetljive na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari trebaju oprezno primjenjivati

ovaj veterinarsko-medicinski proizvod.

Savjet liječnicima: Cepedex je agonist α2-adrenergičkih receptora, simptomi nakon apsorpcije mogu

uključivati kliničke učinke, uključujući sedaciju ovisnu o dozi, depresiju disanja, bradikardiju,

hipotenziju, suhoću usne šupljine i hiperglikemiju. Ventrikularne aritmije su također zabilježene.

Respiratorne i hemodinamske simptome treba liječiti simptomatski. Specifični antagonist α2-

adrenergičkih receptora, atipamezol, koji je odobren za upotrebu na životinjama, upotrebljava se u

ljudi samo eksperimentalno za poništavanje učinaka deksmedetomidina.

Primjena tijekom graviditeta ili laktacije

Neškodljivost deksmedetomidina u ciljnih vrsta životinja nije utvrđena tijekom graviditeta i laktacije.

Stoga se korištenje proizvoda tijekom graviditeta i laktacije ne preporučuje.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Kod primjene drugih depresora središnjeg živčanog sustava očekuje se pojačanje učinka

deksmedetomidina pa je stoga potrebna prilagodba doze. Antikolinergike je uz deksmedetomidin

potrebno koristiti s oprezom.

Primjena atipamezola nakon deksmedetomidina brzo prekida njegove učinke pa stoga skraćuje period

oporavka. Kroz 15 minuta psi i mačke su normalnog stanja budnosti te ustaju.

Mačke:

Nakon istodobne intramuskularne primjene 40 mikrograma deksmedetomidina/kg tjelesne mase i 5 mg

ketamina/kg tjelesne mase u mačaka, maksimalna se koncentracija deksmedetomidina povećala dva

puta, ali nije bilo utjecaja na T

. Prosječno poluvrijeme eliminacije deksmedetomidina povećalo se

na 1,6 h, a ukupna izloženost (AUC) povećala se za 50%.

Istodobna primjena doze od 10 mg ketamina/kg s 40 mikrograma deksmedetomidina/kg može

uzrokovati tahikardiju.

Atipamezol ne prekida učinak ketamina.

Predoziranje (simptomi, postupci u hitnom slučaju, protulijekovi)

Psi

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladna doza atipamezola je 10 puta veća od inicijalne doze deksmedetomidina

(mikrogrami/kg tjelesne težine ili mikrogrami/četvornom metru površine tijela). Volumen doze

atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jest jedna petina volumena doze Cepedexa 0,1 mg/ml

primijenjenom na psu, neovisno o putu primjene Cepedexa.

Mačke:

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladni antagonist je atipamezol, primijenjen intramuskularnom injekcijom u sljedećoj

dozi: peterostruka inicijalna doza deksmedetomidina u mikrogramima/kg tjelesne težine. Volumen

doze atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jednak je jednoj desetini volumena Cepedexa 0,1

mg/ml primijenjenom na mački.

Nakon istodobne izloženosti trostrukom (3x) predoziranju deksmedetomidinom i 15 mg ketamina/kg,

atipamezol se može primijeniti u preporučenoj dozi za poništavanje učinaka deksmedetomidina.

Inkompatibilnosti

Nisu poznate.

Deksmedetomidin je kompatibilan s butorfanolom i ketaminom u istoj štrcaljki kroz najmanje dva

sata.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRIJEBLJENIH

VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA,

AKO IH IMA

Upitajte svojeg veterinara ili ljekarnika o načinu zbrinjavanja nepotrebnih lijekova. Te mjere pomažu u

očuvanju okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

15.

OSTALE INFORMACIJE

Bezbojne staklene bočice Tipa I od 5 i 10 ml zatvorene obloženim brombutilnim gumenim čepom i

aluminijskim poklopcem u kartonskoj kutiji.

Veličina kartonskih pakovanja:

1 bočica od 5 ml

1 ili 5 bočica od 10 ml

U prometu možda neće biti sve veličine pakovanja.

UPUTA O VMP ZA

Cepedex 0,5 mg/ml otopina za injekciju za pse i mačke

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje proizvodne serije:

CP Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13, 31303 Burgdorf

Njemačka

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cepedex 0,5 mg/ml otopina za injekciju za pse i mačke

deksmedetomidin hidroklorid

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

1 ml sadrži:

Djelatna tvar:

Deksmedetomidin hidroklorid

0,5 mg

(ekvivalentno deksmedetomidinu

0,42 mg)

Pomoćna(e) tvar(i)

Metil parahidroksibenzoat (E 218)

1,6 mg

Propil parahidroksibenzoat

0,2 mg

Bistra, bezbojna otopina za injekciju.

4.

INDIKACIJE

Neinvazivni, blago do umjereno bolni zahvati i pregledi koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i

analgeziju u pasa i mačaka.

Duboka sedacija i analgezija u pasa i istodobna primjena s butorfanolom za medicinske i manje

kirurške zahvate.

Premedikacija u pasa i mačaka prije uvođenja i održavanja opće anestezije.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na životinjama s poremećajima kardiovaskularnog sustava.

Ne primjenjivati na životinjama s teškim sustavnim bolestima ili na životinjama koje su na umoru.

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

6.

NUSPOJAVE

Svojom α2-adrenergičkom aktivnošću deksmedetomidin dovodi do pada srčane frekvencije i tjelesne

temperature.

U nekih pasa i mačaka može doći do smanjenja frekvencije disanja. Zabilježeni su rijetki slučajevi

edema pluća. Inicijalno dolazi do povišenja krvnog tlaka, a zatim do normalizacije tlaka ili do

hipotenzije. Zbog periferne vazokonstrikcije i venske desaturacije uz normalnu arterijsku oksigenaciju,

sluznice mogu izgledati blijede i/ili poprimiti plavkastu nijansu.

Do povraćanja može doći 5-10 minuta nakon injiciranja.

Neki psi i mačke mogu povraćati i tijekom oporavka.

Mišićni tremor može se javiti tijekom sedacije.

Za vrijeme sedacije mogu nastati zamućenja rožnice (vidi dio o Posebnim mjerama opreza prilikom

primjene na životinjama).

Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste sekvencijalno, unutar 10-minutnog intervala u mačaka

može ponekad doći do AV bloka ili ekstrasistole. Očekivane promjene disanja su bradipneja,

intermitentni obrasci respiracije, hipoventilacija i apneja. U kliničkim ispitivanjima hipoksemija je bila

česta, pogotovo unutar prvih 15 minuta deksmedetomidin-ketaminske anestezije. Povraćanje,

hipotermija i nervoza zabilježeni su nakon takve primjene.

Kad se u pasa istodobno upotrebljavaju deksmedetomidin i butorfanol, može doći do bradipneje,

tahipneje, nepravilnog obrasca respiracije (apneja u trajanju 20-30 sekundi nakon koje slijedi nekoliko

brzih udisaja), hipoksemije, mišićnih trzaja ili tremora, ili „veslanja“, ekscitacije, hipersalivacije,

nagona na povraćanje, povraćanja, mokrenja, kožnog eritema, naglog buđenja ili prolongirane

sedacije. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije. One mogu uključivati tešku sinusnu bradikardiju,

AV blok 1. i 2. stupnja, sinusni arest ili pauzu, kao i atrijske, supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u pasa, može doći do bradipneje, tahipneje i

povraćanja. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije te uključuju tešku sinusnu bradikardiju, AV blok

1. i 2. stupnja i sinusni arest. U rijetkim slučajevima zabilježene su supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole, sinusne pauze i AV blok 3. stupnja.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u mačaka, može doći do povraćanja, nagona na

povraćanje, bljedila sluznica i niske tjelesne temperature. Intramuskularna primjena doze od 40

mikrograma/kg (potom primjena ketamina i propofola) često je dovodila do sinusne bradikardije i

sinusne aritmije, ponekad do AV bloka 1. stupnja, i rijetko do prijevremenih supraventrikularnih

depolarizacija, atrijske bigeminije, sinusnih pauza, AV bloka 2. stupnja, ekstrasistole.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))

- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

- manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve)

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se

javite veterinaru.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I

PUT(EVI)PRIMJENE

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod namijenjen je za:

Pse: intravenska ili intramuskularna primjena.

Mačke: intramuskularna primjena.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nije namijenjen za ponavljano injiciranje.

Deksmedetomidin, butorfanol i/ili ketamin mogu se miješati u istoj štrcaljki, budući da je ustanovljeno

da su farmaceutski kompatibilni.

Preporučuju se sljedeće doze:

Psi:

Doze deksmedetomidina određuju se prema površini tijela:

Za neinvazivne, blago do umjereno bolne zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju:

Intravenski: do 375 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Intramuskularno: do 500 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Kad se primjenjuje istodobno s butorfanolom (0,1 mg/kg) za duboku sedaciju i analgeziju,

intramuskularna doza deksmedetomidina iznosi 300 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Premedikacijska doza deksmedetomidina iznosi 125 – 375 mikrograma/četvornom metru površine

tijela, primijenjeno 20 minuta prije indukcije za postupke u kojima je potrebna anestezija. Dozu treba

prilagoditi ovisno o vrsti operacije, trajanju postupka i temperamentu pacijenta.

Istodobna upotreba deksmedetomidina i butorfanola dovodi do sedativnih i analgetskih učinaka ne

kasnije od 15 minuta nakon primjene. Maksimalni sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 30

minuta nakon primjene. Sedacija traje najmanje 120 minuta nakon primjene, a analgezija najmanje 90

minuta. Do spontanog oporavka dolazi unutar 3 sata.

Premedikacija deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka potrebnog za uvođenje u

anesteziju te će smanjiti potrebu za inhalacijskim anestetikom pri održavanju anestezije. U kliničkom

je ispitivanju potreba za propofolom smanjena za 30%, a potreba za tiopentalom za 60%. Sve bi

anestetike korištene za uvođenje u anesteziju ili za održavanje anestezije trebalo primjenjivati do

nastupa učinka. U kliničkom je ispitivanju deksmedetomidin doprinio postoperativnoj analgeziji kroz

0,5 – 4 sata. Ipak, ovo je trajanje ovisno o nizu parametara pa bi primjenu daljnje analgezije trebalo

provoditi u skladu s kliničkom prosudbom.

Odgovarajuće doze zasnovane na tjelesnoj težini prikazane su u sljedećim tablicama. Preporučuje se

upotreba prikladno baždarene štrcaljke kako bi se osiguralo točno doziranje kod primjene malih

volumena.

Težina psa

Deksmedetomidin

125 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

375 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

500 mikrograma/m

2*

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

(mcg/kg)

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

0,04

28,1

0,12

0,15

3,1-4

0,05

0,17

4,1-5

0,07

5,1-10

19,6

0,29

10,1-13

0,13

16,8

0,38

13,1-15

0,15

15,7

0,44

15,1-20

0,17

14,6

0,51

20,1-25

13,4

25,1-30

0,23

12,6

0,69

30,1-33

0,25

0,75

33,1-37

0,27

11,6

0,81

37,1-45

14,5

45,1-50

0,33

10,5

0,99

50,1-55

0,35

10,1

1,06

13,5

55,1-60

0,38

1,13

60,1-65

1,19

12,8

65,1-70

0,42

1,26

12,5

70,1-80

0,45

1,35

12,3

>80

0,47

1,42

* samo intramuskularno

Za duboku sedaciju i analgeziju s butorfanolom

Težina psa

Deksmedetomidin

300 mikrograma/m

2

intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

0,12

3,1-4

0,16

4,1-5

22,2

5,1-10

16,7

0,25

10,1-13

13,1-15

12,5

0,35

15,1-20

11,4

20,1-25

11,1

25,1-30

0,55

30,1-33

33,1-37

0,65

37,1-45

45,1-50

50,1-55

0,85

55,1-60

60,1-65

0,95

65,1-70

70,1-80

>80

Mačke:

Doza za mačke je 40 mikrograma deksmedetomidin hidroklorida/kg tjelesne mase, jednako volumenu

doze 0,08 ml Cepedexa/kg tjelesne mase pri korištenju za neinvazivne, blago do umjereno bolne

zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju.

Ista doza se upotrebljava kad se u mačaka deksmedetomidin koristi za premedikaciju. Premedikacija s

deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka koji se koristi za uvođenje u anesteziju i

dozu inhalacijskih anestetika koji se koriste za održavanje anestezije. U kliničkom je ispitivanju

potreba za propofolom smanjena za 50%. Sve bi anestetike korištene za uvođenje u anesteziju i za

održavanje anestezije trebalo primjenjivati do nastupa učinka.

Uvođenje u anesteziju postiže se 10 minuta nakon premedikacije intramuskularnom primjenom ciljne

doze od 5 mg ketamina/kg tjelesne težine, ili intravenskom primjenom propofola do nastupa učinka.

Doziranje za mačke prikazano je u sljedećoj tablici.

Težina

mačke

Deksmedetomidin 40 mikrograma/kg intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

2,1-3

3,1-4

4,1-6

6,1-7

7,1-8

8,1-10

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Očekivani sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 15 minuta nakon primjene i traju do 60

minuta. Sedacija se može prekinuti pomoću atipamezola (vidjeti dio 12. o

predoziranju

). Atipamezol

ne bi trebalo primijeniti prije nego što je prošlo 30 minuta od primjene ketamina.

Čep se može sigurno probušiti do najviše 100 puta.

10.

KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja:56 dana.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ne koristiti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na

pakiranju nakon EXP (skraćenica za rok valjanosti).

Rok isteka valjanosti odnosi se na posljednji dan toga mjeseca.

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja:

Primjena deksmedetomidina na štencima mlađima od 16 tjedana i mačićima mlađima od 12 tjedana

nije ispitivana.

Posebne mjere predostrožnosti za primjenu na životinjama

Tretirane životinje treba držati na toplom i na stalnoj temperaturi, kako za vrijeme postupka, tako i

tijekom oporavka.

Preporuča se da životinje prije primjene Cepedexa budu 12 sati natašte. Može im se dati voda. Nakon

liječenja životinji se ne smije dati voda ili hrana prije nego što je sposobna gutati.

Za vrijeme sedacije mogu nastati zamućenja rožnice. Oči treba zaštititi prikladnim lubrikantom.

Na starijim životinjama primjenjivati s oprezom.

Neškodljivost deksmedetomidina nije utvrđena na mužjacima namijenjenima za rasplod.

Nervoznim, agresivnim ili uzbuđenim životinjama treba prije početka liječenja dati vremena da se

opuste.

Potrebno je često i redovito pratiti respiratornu i kardijalnu funkciju. Pulsna oksimetrija može biti

korisna, ali nije neophodna za adekvatno praćenje. Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste

sekvencijalno za uvođenje mačaka u anesteziju oprema za manualnu ventilaciju treba biti dostupna za

slučaj depresije disanja ili apneje. Također je uputno imati odmah dostupan kisik u slučaju detektiranja

hipoksemije ili da se na nju posumnja.

Bolesni i oslabljeni psi i mačke trebali bi primiti premedikaciju deksmedetomidinom prije uvođenja i

održavanja anestezije samo na osnovi procjene rizika i koristi.

Primjena deksmedetomidina kao premedikacije u pasa i mačaka značajno smanjuje količinu VMP

potrebnog za uvođenje u anesteziju. Potreban je oprez za vrijeme intravenske primjene VMP za

uvođenje u anesteziju. Također je smanjena potreba za inhalacijskim anesteticima tijekom održavanja

anestezije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama

Deksmedetomidin je sedativ i sredstvo za spavanje. Potreban je oprez kako bi se izbjeglo

samoinjiciranje. U slučaju nehotičnog gutanja ili samo injiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i

pokazati mu uputu o VMP, ali NE UPRAVLJATI VOZILIMA, jer može doći do sedacije i promjena

krvnog tlaka.

Trudnice trebaju s velikom opreznošću primjenjivati proizvod kako bi se izbjeglo samoinjiciranje, jer

nakon slučajne sustavne izloženosti može doći do kontrakcija maternice i sniženja krvnog tlaka u

fetalnom krvotoku.

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili sluznicom; preporučuje se upotreba nepropusnih rukavica. U

slučaju kontakta s kožom ili sluznicom, odmah nakon izloženosti oprati eksponiranu kožu velikim

količinama vode i skinuti kontaminiranu odjeću koja je u direktnom kontaktu s kožom. U slučaju

kontakta s očima, obilno se umiti svježom vodom. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet

liječnika.

Osobe s poznatom preosjetljivošću na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari trebale bi

primjenjivati proizvod s oprezom.

Savjet liječnicima: Cepedex je agonist α2-adrenergičkih receptora, simptomi nakon apsorpcije mogu

uključivati kliničke učinke, uključujući sedaciju ovisnu o dozi, depresiju disanja, bradikardiju,

hipotenziju, suhoću usne šupljine i hiperglikemiju. Ventrikularne aritmije su također zabilježene.

Respiratorne i hemodinamske simptome treba liječiti simptomatski. Specifični α2

–adrenoreceptorski

antagonist, atipamezol, koji je odobren za upotrebu na životinjama, upotrebljavan je u ljudi samo

eksperimentalno za poništavanje učinaka deksmedetomidina.

Primjena tijekom graviditeta ili laktacije

Neškodljivost deksmedetomidina u ciljnih vrsta životinja nije utvrđena tijekom graviditeta i laktacije.

Stoga se korištenje proizvoda tijekom graviditeta i laktacije ne preporučuje.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Kod primjene drugih depresora središnjeg živčanog sustava očekuje se pojačanje učinka

deksmedetomidina pa je stoga potrebna prilagodba doze. Antikolinergike je uz deksmedetomidin

potrebno koristiti s oprezom.

Primjena atipamezola nakon deksmedetomidina brzo prekida njegove učinke pa stoga skraćuje period

oporavka. Kroz 15 minuta psi i mačke su normalnog stanja budnosti te ustaju.

Mačke: Nakon istodobne intramuskularne primjene 40 mikrograma deksmedetomidina/kg tjelesne

mase i 5 mg ketamina/kg tjelesne mase u mačaka, maksimalna se koncentracija deksmedetomidina

povećala dva puta, ali nije bilo utjecaja na T

. Prosječno poluvrijeme eliminacije deksmedetomidina

povećalo se na 1,6 h, a ukupna izloženost (AUC) povećala se za 50%.

Istodobna primjena doze od 10 mg ketamina/kg s 40 mikrograma deksmedetomidina/kg može

uzrokovati tahikardiju.

Atipamezol ne prekida učinak ketamina.

Predoziranje (simptomi, postupci u hitnom slučaju, protulijekovi)

Psi

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladna doza atipamezola je 10 puta veća od inicijalne doze deksmedetomidina

(mikrogrami/kg tjelesne težine ili mikrogrami/četvornom metru površine tijela). Volumen doze

atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jednaka je dozi volumena doze Cepedexa 0,5 mg/ml

primijenjenom na psu, neovisno o putu primjene Cepedexa.

Mačke:

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladni antagonist je atipamezol, primijenjen intramuskularnom injekcijom u sljedećoj

dozi: peterostruka inicijalna doza deksmedetomidina u mikrogramima/kg tjelesne težine. Volumen

doze atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jednak je jednoj polovici volumena Cepedexa 0,5

mg/ml primijenjenom na mački.

Nakon istodobne izloženosti trostrukom (3x) predoziranju deksmedetomidinom i 15 mg ketamina/kg,

atipamezol se može primijeniti u preporučenoj dozi za poništavanje učinaka deksmedetomidina.

Inkompatibilnosti

Nisu poznate.

Deksmedetomidin je kompatibilan s butorfanolom i ketaminom u istoj štrcaljki kroz najmanje dva

sata.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRIJEBLJENIH

VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA,

AKO IH IMA

Upitajte svojeg veterinara ili ljekarnika o načinu odlaganja nepotrebnih lijekova. Te mjere pomažu u

očuvanju okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

15.

OSTALE INFORMACIJE

Bezbojne staklene bočice Tipa I od 5, 10 i 20 ml zatvorene obloženim brombutilnim gumenim čepom i

aluminijskim poklopcem u kartonskoj kutiji.

Veličina kartonskih pakovanja:

jedna bočica od 5 ml

1 ili 5 bočica od 10 ml

1 bočica od 20 ml

U prometu možda neće biti sve veličine pakovanja.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Allemagne

Lietuva

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Vokietija

Република България

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Германия

Luxembourg/Luxemburg

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Däitschland

Česká republika

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Německo

Magyarország

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Németország

Danmark

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

DK-3480 Fredensborg

info@scanvet.dk

Danmark

Malta

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Il-Ġermanja

Deutschland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Deutschland

Nederland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Duitsland

Eesti

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Saksamaa

Norge

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

DK-3480 Fredensborg

info@scanvet.dk

Danmark

Ελλάδα

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Γερμανία

Österreich

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Deutschland

España

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Alemania

Polska

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Niemcy

France

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Allemagne

Portugal

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Alemanha

Hrvatska

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Njemačka

România

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Germania

Ireland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Germany

Slovenija

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Nemčija

Ísland

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Þýskaland

Slovenská republika

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Nemecko

Italia

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Germania

Suomi/Finland

Vet Medic Animal Health Oy

PL 27

FI-13721 Parola

vetmedic@vetmedic.fi

Suomi

Κύπρος

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Γερμανία

Sverige

VM Pharma AB

Box 45010

SE-104 30 Stockholm

info@vetmedic.se

Sverige

Latvija

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Vācija

United Kingdom

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

D-31303 Burgdorf

Germany

DODATAK I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA

1.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cepedex 0,1 mg/ml otopina za injekciju za pse i mačke

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml sadrži:

Djelatna tvar:

Deksmedetomidin hidroklorid

0,1 mg

(ekvivalentno deksmedetomidinu

0,08 mg)

Pomoćne tvari:

Metil parahidroksibenzoat (E 218)

2,0 mg

Propil parahidroksibenzoat

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna otopina.

4.

KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1

Ciljne vrste životinja

Psi i mačke.

4.2

Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Neinvazivni, blago do umjereno bolni zahvati i pregledi koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i

analgeziju u pasa i mačaka.

Duboka sedacija i analgezija u pasa i istodobna primjena s butorfanolom za medicinske i manje

kirurške zahvate.

Premedikacija u pasa i mačaka prije uvođenja i održavanja opće anestezije.

4.3

Kontraindikacije

Ne primjenjivati na životinjama s poremećajima kardiovaskularnog sustava.

Ne primjenjivati na životinjama s teškim sustavnim bolestima ili na životinjama koje su na umoru.

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

4.4

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Primjena deksmedetomidina na štencima mlađim od 16 tjedana i mačićima mlađim od 12 tjedana nije

ispitivana.

4.5

Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Tretirane životinje treba držati na toplom i na stalnoj temperaturi, kako za vrijeme zahvata, tako i

tijekom oporavka.

Preporuča se da životinje prije primjene Cepedexa budu 12 sati natašte. Može im se dati voda.

Nakon tretmana, životinji se ne smije dati voda ili hrana prije nego što je sposobna gutati.

Za vrijeme sedacije mogu nastati zamućenja rožnice. Oči treba zaštititi prikladnim lubrikantom za oči.

Na starijim životinjama primjenjivati s oprezom.

Neškodljivost deksmedetomidina nije utvrđena na mužjacima namijenjenima za rasplod.

Nervoznim, agresivnim ili uzbuđenim životinjama treba prije početka liječenja dati vremena da se

smire.

Potrebno je često i redovito pratiti respiratornu i kardijalnu funkciju. Pulsna oksimetrija može biti

korisna, ali nije neophodna za adekvatno praćenje. Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste

sekvencijalno za uvođenje mačaka u anesteziju, oprema za manualnu ventilaciju treba biti dostupna za

slučaj depresije disanja ili apneje. Također je uputno imati odmah dostupan kisik u slučaju detektiranja

hipoksemije ili da se na nju posumnja.

Bolesni i oslabljeni psi i mačke trebali bi primiti premedikaciju deksmedetomidinom prije uvođenja i

održavanja opće anestezije samo na osnovi procjene rizika i koristi.

Upotreba deksmedetomidina u svrhu premedikacije u pasa i mačaka značajno smanjuje količinu VMP

potrebnog za uvođenje u anesteziju. Potreban je oprez za vrijeme intravenske primjene VMP, za

uvođenje u anesteziju. Također je smanjena potreba za inhalacijskim anesteticima tijekom održavanja

anestezije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama

Deksmedetomidin je sedativ i sredstvo za spavanje. Potreban je oprez kako bi se izbjeglo

samoinjiciranje. U slučaju da se nehotice proguta ili u slučaju samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć

liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili etiketu, ali NE UPRAVLJATI VOZILIMA jer može doći do

sedacije i promjena krvnog tlaka.

Trudnice trebaju s velikom opreznošću primjenjivati proizvod kako bi se izbjeglo samoinjiciranje, jer

nakon slučajne sustavne izloženosti može doći do kontrakcija maternice i sniženja krvnog tlaka u

fetalnom krvotoku.

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili sluznicom; preporučuje se upotreba nepropusnih rukavica. U

slučaju kontakta s kožom ili sluznicom, odmah nakon izloženosti oprati eksponiranu kožu velikim

količinama vode i skinuti kontaminiranu odjeću koja je u direktnom kontaktu s kožom. U slučaju

kontakta s očima, treba obilno isprati svježom vodom. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet

liječnika.

Osobe preosjetljive na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari trebaju oprezno primjenjivati

ovaj veterinarsko-medicinski proizvod.

Savjet liječnicima: Cepedex je agonist α2-adrenergičkih receptora, simptomi nakon apsorpcije mogu

uključivati kliničke učinke, uključujući sedaciju ovisnu o dozi, depresiju disanja, bradikardiju,

hipotenziju, suhoću usne šupljine i hiperglikemiju. Ventrikularne aritmije su također zabilježene.

Respiratorne i hemodinamičke simptome treba liječiti simptomatski. Specifični antagonist α2-

adrenergičkih receptora, atipamezol, koji je odobren za upotrebu na životinjama, upotrebljava se u

ljudi samo eksperimentalno za poništavanje učinaka deksmedetomidina.

4.6

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Svojom α2-adrenergičkom aktivnošću deksmedetomidin dovodi do pada srčane frekvencije i tjelesne

temperature.

U nekih pasa i mačaka može doći do smanjenja frekvencije disanja. Zabilježeni su rijetki slučajevi

edema pluća. Inicijalno dolazi do povišenja krvnog tlaka, a zatim do normalizacije tlaka ili do

hipotenzije. Zbog periferne vazokonstrikcije i venske desaturacije uz normalnu arterijsku oksigenaciju,

sluznice mogu izgledati blijede i/ili poprimiti plavkastu nijansu.

Do povraćanja može doći 5 – 10 minuta nakon injiciranja. Neki psi i mačke mogu povraćati i tijekom

oporavka.

Mišićni tremor može se javiti tijekom sedacije.

Zamućenja rožnice mogu se javiti tijekom sedacije (vidjeti dio 4.5).

Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste sekvencijalno, unutar 10-minutnog intervala u mačaka

može ponekad doći do AV bloka ili ekstrasistole. Očekivane promjene disanja su bradipneja,

intermitentni obrasci respiracije, hipoventilacija i apneja. U kliničkim ispitivanjima hipoksemija je bila

česta, pogotovo unutar prvih 15 minuta deksmedetomidin-ketaminske anestezije. Povraćanje,

hipotermija i nervoza zabilježeni su nakon takve primjene.

Kad se u pasa istodobno upotrebljavaju deksmedetomidin i butorfanol, može doći do bradipneje,

tahipneje, nepravilnog obrasca respiracije (apneja u trajanju 20-30 sekundi nakon koje slijedi nekoliko

brzih udisaja), hipoksemije, mišićnih trzaja ili tremora, ili „veslanja“, ekscitacije, hipersalivacije,

nagona na povraćanje, povraćanja, mokrenja, kožnog eritema, naglog buđenja ili prolongirane

sedacije. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije. One mogu uključivati tešku sinusnu bradikardiju,

AV blok 1. i 2. stupnja, sinusni arest ili pauzu, kao i atrijske, supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u pasa, može doći do bradipneje, tahipneje i

povraćanja. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije te uključuju tešku sinusnu bradikardiju, AV blok

1. i 2. stupnja i sinusni arest. U rijetkim slučajevima zabilježene su supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole, sinusne pauze i AV blok 3. stupnja.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u mačaka, može doći do povraćanja, nagona na

povraćanje, bljedila sluznica i niske tjelesne temperature. Intramuskularna primjena doze od 40

mikrograma/kg (potom primjena ketamina i propofola) često je dovodila do sinusne bradikardije i

sinusne aritmije, ponekad do AV bloka 1. stupnja, i rijetko do prijevremenih supraventrikularnih

depolarizacija, atrijske bigeminije, sinusnih pauza, AV bloka 2. stupnja, ekstrasistole.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e) )

- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

- manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

4.7

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Neškodljivost deksmedetomidina nije utvrđena tijekom graviditeta i laktacije u ispitivanim vrstama.

Stoga se primjena proizvoda ne preporučuje tijekom graviditeta i laktacije.

4.8

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Kod primjene drugih depresora središnjeg živčanog sustava očekuje se pojačanje učinka

deksmedetomidina pa je potrebna prilagodba doze. Antikolinergike je uz deksmedetomidin potrebno

koristiti s oprezom.

Primjena atipamezola nakon deksmedetomidina brzo prekida njegove učinke pa stoga skraćuje period

oporavka. Kroz 15 minuta psi i mačke su normalnog stanja budnosti te ustaju.

Mačke: Nakon istodobne intramuskularne primjene 40 mikrograma deksmedetomidina/kg tjelesne

mase i 5 mg ketamina/kg tjelesne mase u mačaka, maksimalna koncentracija deksmedetomidina se

povećala dva puta, ali nije bilo utjecaja na T

. Prosječno poluvrijeme eliminacije deksmedetomidina

povećalo se na 1,6 h, a ukupna izloženost (AUC) povećala se za 50%.

Istodobna primjena doze od 10 mg ketamina/kg s 40 mikrograma deksmedetomidina/kg može

uzrokovati tahikardiju.

Atipamezol ne prekida učinak ketamina.

4.9

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod namijenjen je za:

Pse: intravenska ili intramuskularna primjena.

Mačke: intramuskularna primjena.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nije namijenjen za ponavljano injiciranje.

Deksmedetomidin, butorfanol i/ili ketamin mogu se miješati u istoj štrcaljki, budući da je ustanovljeno

da su farmaceutski kompatibilni.

Preporučene su sljedeće doze:

Psi:

Doze deksmedetomidina određuju se prema površini tijela:

Za neinvazivne, blago do umjereno bolne zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju:

Intravenski: do 375 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Intramuskularno: do 500 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Kad se primjenjuje istodobno s butorfanolom (0,1 mg/kg) za duboku sedaciju i analgeziju,

intramuskularna doza deksmedetomidina iznosi 300 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Premedikacijska doza deksmedetomidina iznosi 125 – 375 mikrograma/četvornom metru površine

tijela, primijenjeno 20 minuta prije indukcije za postupke u kojima je potrebna anestezija. Dozu treba

prilagoditi ovisno o vrsti operacije, trajanju postupka i temperamentu pacijenta.

Istodobna upotreba deksmedetomidina i butorfanola dovodi do sedativnih i analgetskih učinaka ne

kasnije od 15 minuta nakon primjene. Maksimalni sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 30

minuta nakon primjene. Sedacija traje najmanje 120 minuta nakon primjene, a analgezija najmanje 90

minuta. Do spontanog oporavka dolazi unutar 3 sata.

Premedikacija deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka potrebnog za uvođenje u

anesteziju te će smanjiti potrebu za inhalacijskim anestetikom pri održavanju anestezije. U kliničkom

je ispitivanju potreba za propofolom smanjena za 30 %, a potreba za tiopentalom za 60%. Sve bi

anestetike korištene za uvođenje u anesteziju ili za održavanje anestezije trebalo primjenjivati do

nastupa učinka. U kliničkom je ispitivanju deksmedetomidin doprinio postoperativnoj analgeziji kroz

0,5 – 4 sata. Ipak, ovo je trajanje ovisno o nizu parametara pa bi primjenu daljnje analgezije trebalo

provoditi u skladu s kliničkom prosudbom.

Odgovarajuće doze zasnovane na tjelesnoj težini prikazane su u sljedećim tablicama. Preporučuje se

upotreba prikladno baždarene štrcaljke kako bi se osiguralo točno doziranje kod primjene malih

volumena.

Težina psa

Deksmedetomidin

125 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

375 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

500 mikrograma/m

2*

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

(mcg/kg)

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

28,1

0,75

3,1-4

0,25

0,85

4,1-5

0,35

5,1-10

19,6

1,45

10,1-13

0,65

16,8

13,1-15

0,75

15,1-20

0,85

* samo i.m.

Za duboku sedaciju i analgeziju s butorfanolom

Težina psa

Deksmedetomidin

300 mikrograma/m

2

intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

3,1-4

4,1-5

22,2

5,1-10

16,7

1,25

10,1-13

13,1-15

12,5

1,75

Za veće raspone težina, primijeniti Cepedex 0,5 mg/ml i pripadajuće tablice doziranja.

Mačke:

Doza za mačke je 40 mikrograma deksmedetomidin hidroklorida/kg tjelesne mase, jednako volumenu

doze od 0,4 ml Cepedexa/kg tjelesne mase pri korištenju za neinvazivne, blago do umjereno bolne

zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju.

Ista doza se upotrebljava kad se u mačaka deksmedetomidin koristi za premedikaciju. Premedikacija s

deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka koji se koristi za uvođenje u anesteziju i

dozu inhalacijskih anestetika koji se koriste za održavanje anestezije. U kliničkom je ispitivanju

potreba za propofolom smanjena za 50%. Sve bi anestetike korištene za uvođenje u anesteziju ili za

održavanje anestezije trebalo primjenjivati do nastupa učinka.

Uvođenje u anesteziju postiže se 10 minuta nakon premedikacije intramuskularnom primjenom ciljne

doze od 5 mg ketamina/kg tjelesne težine, ili intravenskom primjenom propofola do nastupa učinka.

Doziranje za mačke prikazano je u sljedećoj tablici.

Težina

mačke

Deksmedetomidin 40 mikrograma/kg intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

2,1-3

Za veće raspone težina, primijeniti Cepedex 0,5 mg/ml i pripadajuće tablice doziranja.

Psi i mačke

Očekivani sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 15 minuta nakon primjene i traju do 60

minuta. Sedacija se može prekinuti pomoću atipamezola (vidjeti dio 4.10). Atipamezol ne bi trebalo

primijeniti prije nego što je prošlo 30 minuta od primjene ketamina.

4.10

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti) , ako je nužno

Psi:

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladna doza atipamezola je 10 puta veća od inicijalne doze deksmedetomidina

(mikrogrami/kg tjelesne težine ili mikrogrami/četvornom metru površine tijela). Volumen doze

atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml iznosi jednu petinu (1/5) volumena doze Cepedexa 0,1

mg/ml koji je primijenjen na psu, neovisno o putu primjene Cepedexa.

Mačke:

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladni antagonist je atipamezol, primijenjen intramuskularnom injekcijom u sljedećoj

dozi: peterostruka inicijalna doza deksmedetomidina u mikrogramima/kg tjelesne težine. Volumen

doze atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jednak je jednoj desetini (1/10) volumena Cepedexa 0,1

mg/ml koji je primijenjen na mački.

Nakon istodobne izloženosti predoziranju deksmedetomidinom (trostruka preporučena doza) i 15 mg

ketamina/kg, atipamezol se može primijeniti u preporučenoj dozi za poništavanje učinaka

deksmedetomidina.

4.11

Karencija(e)

Nije primjenjivo.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: psiholeptici, hipnotici i sedativi.

ATCvet kod: QN05CM18.

5.1

Farmakodinamička svojstva

Cepedex kao djelatnu tvar sadrži deksmedetomidin, koji dovodi do sedacije i analgezije u pasa i

mačaka. Trajanje i dubina sedacije i anestezije ovisni su o dozi. Pri maksimalnom učinku životinja je

opuštena i ne reagira na vanjske podražaje.

Deksmedetomidin je potentni i selektivni agonist α2-adrenergičkih receptora koji inhibira otpuštanje

noradrenalina iz noradrenergičkih neurona. Simpatička neurotransmisija se sprječava, a stupanj svijesti

se smanjuje. Nakon primjene deksmedetomidina može doći do smanjenja srčane frekvencije i

prolaznog AV bloka. Nakon inicijalnog povišenja krvnog tlaka, dolazi do normalizacije tlaka ili do

hipotenzije. Ponekad može doći do smanjenja frekvencije disanja. Deksmedetomidin također dovodi

do niza učinaka posredovanih α2-adrenergičkim receptorima, uključujući kostriješenje, smanjenje

motornih i sekretornih funkcija gastrointestinalnog sustava, mokrenje i hiperglikemiju.

Može se primijetiti blago snižavanje tjelesne temperature.

5.2

Farmakokinetički podaci

Kao lipofilna tvar, deksmedetomidin se dobro apsorbira nakon intramuskularne primjene.

Deksmedetomidin se također brzo distribuira po organizmu i lako prolazi krvno moždanu barijeru.

Prema ispitivanjima na štakorima, maksimalna koncentracija u središnjem živčanom sustavu nekoliko

je puta veća od koncentracije u plazmi. U cirkulaciji je veliki dio deksmedetomidina vezan za proteine

plazme (>90%).

Psi: Nakon intramuskularne doze od 50 mikrograma/kg, maksimalna koncentracija u plazmi od

otprilike 12 nanograma/ml postiže se nakon 0,6 sati. Bioraspoloživost deksmedetomidina iznosi 60%,

a prividni volumen raspodjele (Vd) iznosi 0,9 l/kg. Poluvrijeme eliminacije (t½) iznosi 40-50 minuta.

Glavne biotransformacije u psa uključuju hidroksilaciju, konjugaciju s glukuronskom kiselinom i N-

metilaciju u jetri. Svi su poznati metaboliti bez farmakološke aktivnosti. Metaboliti se većinom

izlučuju mokraćom te u manjoj mjeri stolicom. Deksmedetomidin ima veliki klirens i njegova

eliminacija ovisi o protoku krvi kroz jetru. Povećanje poluvremena eliminacije očekuje se stoga kod

predoziranja ili kad se deksmedetomidin istodobno primjenjuje s drugim tvarima koje utječu na protok

krvi kroz jetru.

Mačke: Nakon intramuskularne doze od 40 mikrograma/kg tjelesne težine C

iznosi 17 ng/ml.

Maksimalna koncentracija u plazmi postiže se oko 0,24 h nakon intramuskularne primjene. Prividni

volumen raspodjele (Vd) iznosi 2,2 l/kg, a poluvrijeme eliminacije (t½) jedan sat.

Biotransformacija se u mačke odvija hidroksilacijom u jetri. Metaboliti se većinom izlučuju mokraćom

(51% doze) te u manjoj mjeri stolicom. Kao i u pasa, deksmedetomidin i u mačaka ima veliki klirens,

a njegova eliminacija ovisi o protoku krvi kroz jetru. Povećanje poluvremena eliminacije očekuje se

stoga kod predoziranja ili kad se deksmedetomidin istodobno primjenjuje s drugim tvarima koje utječu

na protok krvi kroz jetru.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

Metil parahidroksibenzoat (E 218)

Propil parahidroksibenzoat

Natrijev klorid

Natrijev hidroksid (E 524) (za podešavanje pH)

Klorovodična kiselina (E 507) (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2

Glavne inkompatibilnosti

Nisu poznate.

Deksmedetomidin je kompatibilan s butorfanolom i ketaminom u istoj štrcaljki kroz najmanje dva

sata.

6.3

Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 4 godine.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 56 dana.

6.4

Posebne mjere pri čuvanju

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5

Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Bezbojna staklena bočica Tipa I od 5 i 10 ml zatvorena obloženim brombutilnim gumenim čepom i

aluminijskim poklopcem u kartonskoj kutiji.

Veličina kartonskih pakovanja:

1 bočica od 5 ml,

1 ili 5 bočica od 10 ml.

U prometu možda neće biti sve veličine pakovanja.

6.6

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrijebljenog veterinarsko-medicinskog

proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih

veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

CP Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13, 31303 Burgdorf

Njemačka

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/16/200/001-003

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 13/12/2016.

<Datum posljednjeg produljenja odobrenja:> <{DD/MM/GGGG}> <{DD mjesec GGGG}.>

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

Detaljne informacije o ovome veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su na mrežnoj stranici

Europske agencije za lijekove

(

http://www.ema.europa.eu/

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

1.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cepedex 0,5 mg/ml otopina za injekciju za pse i mačke

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml sadrži:

Djelatna tvar:

Deksmedetomidin hidroklorid

0,5 mg

(ekvivalentno deksmedetomidinu

0,42 mg)

Pomoćne tvari:

Metil parahidroksibenzoat (E 218)

1,6 mg

Propil parahidroksibenzoat

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna otopina.

4.

KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1

Ciljne vrste životinja

Psi i mačke.

4.2

Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Neinvazivni, blago do umjereno bolni zahvati i pregledi koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i

analgeziju u pasa i mačaka.

Duboka sedacija i analgezija u pasa i istodobna primjena s butorfanolom za medicinske i manje

kirurške zahvate.

Premedikacija u pasa i mačaka prije uvođenja i održavanja opće anestezije.

4.3

Kontraindikacije

Ne primjenjivati na životinjama s poremećajima kardiovaskularnog sustava.

Ne primjenjivati na životinjama s teškim sustavnim bolestima ili na životinjama koje su na umoru.

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

4.4

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Primjena deksmedetomidina na štencima mlađima od 16 tjedana i mačićima mlađima od 12 tjedana

nije ispitivana.

4.5

Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Tretirane životinje treba držati na toplom i na stalnoj temperaturi, kako za vrijeme postupka, tako i

tijekom oporavka.

Preporuča se da životinje prije primjene Cepedexa budu 12 sati natašte. Može im se dati voda.

Nakon liječenja, životinji se ne smije dati voda ili hrana prije nego što je sposobna gutati.

Za vrijeme sedacije mogu nastati zamućenja rožnice. Oči treba zaštititi prikladnim lubrikantom za oči.

Na starijim životinjama primjenjivati s oprezom.

Neškodljivost deksmedetomidina nije utvrđena na mužjacima namijenjenima za rasplod.

Nervoznim, agresivnim ili uzbuđenim životinjama treba prije početka liječenja dati vremena da se

opuste.

Potrebno je često i redovito pratiti respiratornu i kardijalnu funkciju. Pulsna oksimetrija može biti

korisna, ali nije neophodna za adekvatan nadzor. Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste

sekvencijalno za uvođenje mačaka u anesteziju oprema za manualnu ventilaciju treba biti dostupna za

slučaj depresije disanja ili apneje. Također je uputno imati odmah dostupan kisik u slučaju detektiranja

hipoksemije ili da se na nju posumnja.

Bolesni i oslabljeni psi i mačke trebali bi primiti premedikaciju deksmedetomidinom prije uvođenja i

održavanja opće anestezije samo na osnovi procjene rizika i koristi.

Upotreba deksmedetomidina u svrhu premedikacije u pasa i mačaka značajno smanjuje količinu VMP

potrebnog za uvođenje u anesteziju. Potreban je oprez za vrijeme intravenske primjene VMP za

uvođenje u anesteziju. Također je smanjena potreba za inhalacijskim anesteticima tijekom održavanja

anestezije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama

Deksmedetomidin je sedativ i sredstvo za spavanje. Potreban je oprez kako bi se izbjeglo

samoinjiciranje. U slučaju da se nehotice proguta ili u slučaju samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć

liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili etiketu, ali NE UPRAVLJATI VOZILIMA jer može doći do

sedacije i promjena krvnog tlaka.

Trudnice trebaju s velikom opreznošću primjenjivati proizvod kako bi se izbjeglo samoinjiciranje jer

nakon slučajne sustavne izloženosti može doći do kontrakcija maternice i sniženja krvnog tlaka u

fetalnom krvotoku.

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili sluznicom; preporučuje se upotreba nepropusnih rukavica. U

slučaju kontakta s kožom ili sluznicom, odmah nakon izloženosti oprati eksponiranu kožu velikim

količinama vode i skinuti kontaminiranu odjeću koja je u direktnom kontaktu s kožom. U slučaju

kontakta s očima, treba obilno isprati svježom vodom. U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet

liječnika.

Osobe preosjetljive na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari trebaju oprezno primjenjivati

proizvod.

Savjet liječnicima: Cepedex je agonist α2-adrenergičkih receptora, simptomi nakon apsorpcije mogu

uključivati kliničke učinke, uključujući sedaciju ovisnu o dozi, depresiju disanja, bradikardiju,

hipotenziju, suhoću usne šupljine i hiperglikemiju. Ventrikularne aritmije su također zabilježene.

Respiratorne i hemodinamske simptome treba liječiti simptomatski. Specifični antagonist α2-

adrenergičkih receptora, atipamezol, koji je odobren za upotrebu na životinjama, upotrebljava se u

ljudi samo eksperimentalno za poništavanje učinaka deksmedetomidina.

4.6

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Svojom α2-adrenergičkom aktivnošću deksmedetomidin dovodi do pada srčane frekvencije i tjelesne

temperature.

U nekih pasa i mačaka može doći do smanjenja frekvencije disanja. Zabilježeni su rijetki slučajevi

edema pluća. Inicijalno dolazi do povišenja krvnog tlaka, a zatim do normalizacije tlaka ili do

hipotenzije. Zbog periferne vazokonstrikcije i venske desaturacije uz normalnu arterijsku oksigenaciju,

sluznice mogu izgledati blijede i/ili poprimiti plavkastu nijansu.

Do povraćanja može doći 5-10 minuta nakon injiciranja. Neki psi i mačke mogu povraćati i tijekom

oporavka.

Mišićni tremor može se javiti tijekom sedacije.

Zamućenja rožnice mogu se javiti tijekom sedacije (vidjeti dio 4.5).

Kad se deksmedetomidin i ketamin koriste sekvencijalno, unutar 10-minutnog intervala u mačaka

može ponekad doći do AV bloka ili ekstrasistole. Očekivane promjene disanja su bradipneja,

intermitentni obrasci respiracije, hipoventilacija i apneja. U kliničkim ispitivanjima hipoksemija je bila

česta, pogotovo unutar prvih 15 minuta deksmedetomidin-ketaminske anestezije. Povraćanje,

hipotermija i nervoza zabilježeni su nakon takve primjene.

Kad se u pasa istodobno upotrebljavaju deksmedetomidin i butorfanol, može doći do bradipneje,

tahipneje, nepravilnog obrasca respiracije (apneja u trajanju 20-30 sekundi nakon koje slijedi nekoliko

brzih udisaja), hipoksemije, mišićnih trzaja ili tremora, ili „veslanja“, ekscitacije, hipersalivacije,

nagona na povraćanje, povraćanja, mokrenja, kožnog eritema, naglog buđenja ili prolongirane

sedacije. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije. One mogu uključivati tešku sinusnu bradikardiju,

AV blok 1. i 2. stupnja, sinusni arest ili pauzu, kao i atrijske, supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u pasa, može doći do bradipneje, tahipneje i

povraćanja. Zabilježene su bradiaritmije i tahiaritmije te uključuju tešku sinusnu bradikardiju, AV blok

1. i 2. stupnja i sinusni arest. U rijetkim slučajevima zabilježene su supraventrikularne i ventrikularne

ekstrasistole, sinusne pauze i AV blok 3. stupnja.

Kad se deksmedetomidin koristi za premedikaciju u mačaka, može doći do povraćanja, nagona na

povraćanje, bljedila sluznica i niske tjelesne temperature. Intramuskularna primjena doze od 40

mikrograma/kg (potom primjena ketamina i propofola) često je dovodila do sinusne bradikardije i

sinusne aritmije, ponekad do AV bloka 1. stupnja, i rijetko do prijevremenih supraventrikularnih

depolarizacija, atrijske bigeminije, sinusnih pauza, AV bloka 2. stupnja, ekstrasistole.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e) )

- česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

- manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

- rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

- vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

4.7

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Neškodljivost deksmedetomidina nije utvrđena tijekom graviditeta i laktacije u ispitivanim vrstama.

Stoga se primjena proizvoda ne preporučuje tijekom graviditeta i laktacije.

4.8

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Kod primjene drugih depresora središnjeg živčanog sustava očekuje se pojačanje učinka

deksmedetomidina pa je stoga potrebna prilagodba doze. Antikolinergike je uz deksmedetomidin

potrebno koristiti s oprezom.

Primjena atipamezola nakon deksmedetomidina brzo prekida njegove učinke pa stoga skraćuje period

oporavka. Kroz 15 minuta psi i mačke su normalnog stanja budnosti te ustaju.

Mačke: Nakon istodobne intramuskularne primjene 40 mikrograma deksmedetomidina/kg tjelesne

mase i 5 mg ketamina/kg tjelesne mase u mačaka, maksimalna se koncentracija deksmedetomidina

povećala dva puta, ali nije bilo utjecaja na T

. Prosječno poluvrijeme eliminacije deksmedetomidina

povećalo se na 1,6 h, a ukupna izloženost (AUC) povećala se za 50%.

Istodobna primjena doze od 10 mg ketamina/kg sa 40 mikrograma deksmedetomidina/kg može

uzrokovati tahikardiju.

Atipamezol ne prekida učinak ketamina.

4.9

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod namijenjen je za:

Pse: intravenska ili intramuskularna primjena.

Mačke: intramuskularna primjena.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nije namijenjen za ponavljano injiciranje.

Čep se može sigurno probušiti do najviše 100 puta.

Deksmedetomidin, butorfanol i/ili ketamin mogu se miješati u istoj štrcaljki, budući da je ustanovljeno

da su farmaceutski kompatibilni.

Preporučene su sljedeće doze:

Psi:

Doze deksmedetomidina određuju se prema površini tijela:

Za neinvazivne, blago do umjereno bolne zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju:

Intravenski: do 375 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Intramuskularno: do 500 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Kad se primjenjuje istodobno s butorfanolom (0,1 mg/kg) za duboku sedaciju i analgeziju,

intramuskularna doza deksmedetomidina iznosi 300 mikrograma/četvornom metru površine tijela.

Premedikacijska doza deksmedetomidina iznosi 125 – 375 mikrograma/četvornom metru površine

tijela, primijenjeno 20 minuta prije indukcije za postupke u kojima je potrebna anestezija. Dozu treba

prilagoditi ovisno o vrsti operacije, trajanju postupka i temperamentu pacijenta.

Istodobna upotreba deksmedetomidina i butorfanola dovodi do sedativnih i analgetskih učinaka ne

kasnije od 15 minuta nakon primjene. Maksimalni sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 30

minuta nakon primjene. Sedacija traje najmanje 120 minuta nakon primjene, a analgezija najmanje 90

minuta. Do spontanog oporavka dolazi unutar 3 sata.

Premedikacija deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka potrebnog za uvođenje u

anesteziju te će smanjiti potrebu za inhalacijskim anestetikom pri održavanju anestezije. U kliničkom

je ispitivanju potreba za propofolom smanjena za 30%, a potreba za tiopentalom za 60%. Sve bi

anestetike korištene za uvođenje u anesteziju ili za održavanje anestezije trebalo primjenjivati do

nastupa učinka. U kliničkom je ispitivanju deksmedetomidin doprinio postoperativnoj analgeziji kroz

0,5 – 4 sata. Ipak, ovo je trajanje ovisno o nizu parametara pa bi primjenu daljnje analgezije trebalo

provoditi u skladu s kliničkom prosudbom.

Odgovarajuće doze zasnovane na tjelesnoj težini prikazane su u sljedećim tablicama. Preporučuje se

upotreba prikladno baždarene štrcaljke kako bi se osiguralo točno doziranje kod primjene malih

volumena.

Težina psa

Deksmedetomidin

125 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

375 mikrograma/m

2

Deksmedetomidin

500 mikrograma/m

2*

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

(mcg/kg)

(ml)

(mcg/kg)

(ml)

0,04

28,1

0,12

0,15

3,1-4

0,05

0,17

4,1-5

0,07

5,1-10

19,6

0,29

10,1-13

0,13

16,8

0,38

13,1-15

0,15

15,7

0,44

15,1-20

0,17

14,6

0,51

20,1-25

13,4

25,1-30

0,23

12,6

0,69

30,1-33

0,25

0,75

33,1-37

0,27

11,6

0,81

37,1-45

14,5

45,1-50

0,33

10,5

0,99

50,1-55

0,35

10,1

1,06

13,5

55,1-60

0,38

1,13

60,1-65

1,19

12,8

65,1-70

0,42

1,26

12,5

70,1-80

0,45

1,35

12,3

>80

0,47

1,42

* samo i.m.

Za duboku sedaciju i analgeziju s butorfanolom

Težina psa

Deksmedetomidin

300 mikrograma/m

2

intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

0,12

3,1-4

0,16

4,1-5

22,2

5,1-10

16,7

0,25

10,1-13

13,1-15

12,5

0,35

15,1-20

11,4

20,1-25

11,1

25,1-30

0,55

30,1-33

33,1-37

0,65

37,1-45

45,1-50

50,1-55

0,85

55,1-60

60,1-65

0,95

65,1-70

70,1-80

>80

Mačke:

Doza za mačke je 40 mikrograma deksmedetomidin hidroklorida/kg tjelesne mase, jednako volumenu

doze od 0,08 ml Cepedexa/kg tjelesne mase pri korištenju za neinvazivne, blago do umjereno bolne

zahvate koji zahtijevaju obuzdavanje, sedaciju i analgeziju.

Ista doza se upotrebljava kad se u mačaka deksmedetomidin koristi za premedikaciju. Premedikacija s

deksmedetomidinom značajno će smanjiti dozu pripravka koji se koristi za uvođenje u anesteziju i

dozu inhalacijskih anestetika koji se koriste za održavanje anestezije. U kliničkom je ispitivanju

potreba za propofolom smanjena za 50%. Sve bi anestetike korištene za uvođenje u anesteziju i za

održavanje anestezije trebalo primjenjivati do nastupa učinka.

Uvođenje u anesteziju postiže se 10 minuta nakon premedikacije intramuskularnom primjenom ciljne

doze od 5 mg ketamina/kg tjelesne težine, ili intravenskom primjenom propofola do nastupa učinka.

Doziranje za mačke prikazano je u sljedećoj tablici.

Težina

mačke

Deksmedetomidin 40 mikrograma/kg intramuskularno

(kg)

(mcg/kg)

(ml)

2,1-3

3,1-4

4,1-6

6,1-7

7,1-8

8,1-10

Psi i mačke

Očekivani sedativni i analgetski učinci postižu se unutar 15 minuta nakon primjene i traju do 60

minuta. Sedacija se može prekinuti pomoću atipamezola (vidjeti dio 4.10). Atipamezol ne bi trebalo

primijeniti prije nego što je prošlo 30 minuta od primjene ketamina.

4.10

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti) , ako je nužno

Psi:

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladna doza atipamezola je 10 puta veća od inicijalne doze deksmedetomidina

(mikrogrami/kg tjelesne težine ili mikrogrami/četvornom metru površine tijela). Volumen doze

atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jednak je volumenu doze Cepedexa 0,5 mg/ml

primijenjenom na psu, neovisno o putu primjene Cepedexa.

Mačke:

U slučajevima predoziranja ili ako učinci deksmedetomidina postanu potencijalno životno

ugrožavajući, prikladni antagonist je atipamezol, primijenjen intramuskularnom injekcijom u sljedećoj

dozi: peterostruka inicijalna doza deksmedetomidina u mikrogramima/kg tjelesne težine. Volumen

doze atipamezola pri koncentraciji od 5 mg/ml jest jedna polovina volumena Cepedexa 0,5 mg/ml

primijenjenog na mački.

Nakon istodobne izloženosti predoziranju deksmedetomidinom (trostruka preporučena doza) i 15 mg

ketamina/kg, atipamezol se može primijeniti u preporučenoj dozi za poništavanje učinaka

deksmedetomidina.

4.11

Karencija(e)

Nije primjenjivo.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: Psiholeptici, hipnotici i sedativi

ATCvet kod: QN05CM18.

5.1

Farmakodinamička svojstva

Cepedex kao djelatnu tvar sadrži deksmedetomidin, koji dovodi do sedacije i analgezije u pasa i

mačaka. Trajanje i dubina sedacije i anestezije ovisni su o dozi. Pri maksimalnom učinku životinja je

opuštena i ne reagira na vanjske podražaje.

Deksmedetomidin je potentni i selektivni agonist α2-adrenergičkih receptora koji inhibira otpuštanje

noradrenalina iz noradrenergičkih neurona. Simpatička neurotransmisija se sprječava, a stupanj svijesti

se smanjuje. Nakon primjene deksmedetomidina može doći do smanjenja srčane frekvencije i

prolaznog AV bloka. Nakon inicijalnog povišenja krvnog tlaka, dolazi do normalizacije tlaka ili do

hipotenzije. Ponekad može doći do smanjenja frekvencije disanja. Deksmedetomidin također dovodi

do niza učinaka posredovanih α2-adrenergičkim receptorima, uključujući kostriješenje, smanjenje

motornih i sekretornih funkcija gastrointestinalnog sustava, mokrenje i hiperglikemiju.

Može se primijetiti blago snižavanje tjelesne temperature.

5.2

Farmakokinetički podaci

Kao lipofilna tvar, deksmedetomidin se dobro apsorbira nakon intramuskularne primjene.

Deksmedetomidin se također brzo distribuira po organizmu i lako prolazi krvno moždanu barijeru.

Prema ispitivanjima na štakorima, maksimalna koncentracija u središnjem živčanom sustavu nekoliko

je puta veća od koncentracije u plazmi. U cirkulaciji je veliki dio deksmedetomidina vezan za proteine

plazme (>90%).

Psi: Nakon intramuskularne doze od 50 mikrograma/kg, maksimalna koncentracija u plazmi od

otprilike 12 nanograma/ml postiže se nakon 0,6 sati. Bioraspoloživost deksmedetomidina iznosi 60%,

a prividni volumen raspodjele (Vd) iznosi 0,9 l/kg. Poluvrijeme eliminacije (t½) iznosi 40-50 minuta.

Glavne biotransformacije u psa uključuju hidroksilaciju, konjugaciju s glukuronskom kiselinom i N-

metilaciju u jetri. Svi su poznati metaboliti bez farmakološke aktivnosti. Metaboliti se većinom

izlučuju mokraćom te u manjoj mjeri stolicom. Deksmedetomidin ima veliki klirens i njegova

eliminacija ovisi o protoku krvi kroz jetru. Povećanje poluvremena eliminacije očekuje se stoga kod

predoziranja ili kad se deksmedetomidin istodobno primjenjuje s drugim tvarima koje utječu na protok

krvi kroz jetru.

Mačke: Nakon intramuskularne doze od 40 mikrograma/kg tjelesne težine C

iznosi 17 ng/ml.

Maksimalna koncentracija u plazmi postiže se oko 0,24 h nakon intramuskularne primjene. Prividni

volumen raspodjele (Vd) iznosi 2,2 l/kg, a poluvrijeme eliminacije (t½) jedan sat.

Biotransformacija se u mačke odvija hidroksilacijom u jetri. Metaboliti se većinom izlučuju mokraćom

(51% doze) te u manjoj mjeri stolicom. Kao i u pasa, deksmedetomidin i u mačaka ima veliki klirens,

a njegova eliminacija ovisi o protoku krvi kroz jetru. Povećanje poluvremena eliminacije očekuje se

stoga kod predoziranja ili kad se deksmedetomidin istodobno primjenjuje s drugim tvarima koje utječu

na protok krvi kroz jetru.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

Metil parahidroksibenzoat (E 218)

Propil parahidroksibenzoat

Natrijev klorid

Natrijev hidroksid (E 524) (za podešavanje pH)

Klorovodična kiselina (E 507) (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2

Glavne inkompatibilnosti

Nisu poznate.

Deksmedetomidin je kompatibilan s butorfanolom i ketaminom u istoj štrcaljki kroz najmanje dva

sata.

6.3

Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 4 godine.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 56 dana.

6.4

Posebne mjere pri čuvanju

Ovaj medicinsko-veterinarski proizvod ne zahtijeva posebna uvjete čuvanja.

6.5

Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Bezbojna staklena bočica Tipa I od 5, 10 i 20 ml zatvorena obloženim klorbutilnim ili brombutilnim

gumenim čepom i aluminijskim poklopcem u kartonskoj kutiji.

Veličina kartonskih pakovanja:

1 bočica od 5 ml

1 ili 5 bočica od 10 ml

1 bočica od 20 ml

U prometu možda neće biti sve veličine pakovanja.

6.6

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrijebljenog veterinarsko-medicinskog

proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih

veterinarsko-medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

CP Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13, 31303 Burgdorf

Njemačka

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/16/200/004-007

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 13/12/2016.

<Datum posljednjeg produljenja odobrenja:> <{DD/MM/GGGG}> <{DD mjesec GGGG}.>

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su na mrežnoj stranici

Europske agencije za lijekove (http://www.ema.europa.eu/

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

EMA/664746/2016

EMEA/V/C/004376

EPAR, sažetak za javnost

Cepedex

deksmedetomidin

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) za Cepedex. Objašnjava kako

je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) kako bi preporučila njegovo odobrenje

u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o

primjeni VMP-a Cepedex.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Cepedex vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o

VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je Cepedex i za što se koristi?

Cepedex je VMP koji se koristi za sedaciju (smirivanje) i ublažavanje boli u pasa i mačaka:

prilikom provođenja blago do umjereno bolnih zahvata i pregleda kod kojih je potrebno obuzdavanje

ili sedacija životinje i smanjenje osjetljivosti na bol (analgezija). Cepedex se primjenjuje kod

neinvazivnih postupaka koji ne uključuju probijanje kože niti tjelesne šupljine.

kao premedikacija prije opće anestezije.

Cepedex se također može koristiti u pasa za ublažavanje boli i duboku sedaciju kod provođenja

medicinskih i manjih kirurških zahvata, kada se primjenjuje u kombinaciji s butorfanolom (sedativ i

analgetik).

Cepedex sadrži djelatnu tvar deksmedetomidin te je „generički VMP”. To znači da je Cepedex sličan

„referentnom VMP-u” koji je već odobren u EU-u pod nazivom Dexdomitor.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o VMP-u.

Kako se Cepedex koristi?

Cepedex je dostupan kao otopina za injekciju i izdaje se samo na veterinarski recept.

U pasa, Cepedex se ubrizgava se u venu ili mišić. U mačaka, Cepedex se ubrizgava se u mišić. U pasa doza

ovisi o površini tijela (koja se izračunava na temelju tjelesne težine), a u mačaka se ona temelji na

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

tjelesnoj težini. Ovisi također o primjeni i načinu primjene. Trajanje i dubina sedacije i analgezije ovisni

su o dozi koja se primjenjuje.

Kako djeluje Cepedex?

Cepedex je agonist alfa2-adrenergičkih receptora. Djeluje na način da prianja na alfa2-adregeničke

receptore i sprječava otpuštanje neuroprijenosnika noradrenalina iz živčanih stanica u tijelu.

Neuroprijenosnik je tvar koju živčane stanice upotrebljavaju za komunikaciju sa susjednim stanicama.

Budući da je noradrenalin uključen u održavanje budnosti i uzbuđenosti, smanjivanjem njegova

otpuštanja smanjuje se razina svijesti, uključujući i osjećaj boli. Deksmedetomidin je usko povezan s

drugom tvari koja se primjenjuje u sedaciji životinja, medetomidinom, koji se dugi niz godina primjenjuje

u veterinarskoj medicini.

Kako je Cepedex ispitivan?

Proizvođač je dostavio informacije o kvaliteti i proizvodnji VMP-a Cepedex. Nisu bila potrebna dodatna

ispitivanja jer je Cepedex generički VMP koji se daje injekcijom, sličnog je sastava i sadrži istu djelatnu

tvar kao i referentni VMP Dexdomitor.

Koje su koristi i rizici VMP-a Cepedex?

Budući da je Cepedex generički VMP te je bioekvivalentan referentnom VMP-u, smatra se da su njegove

koristi i rizici isti kao i oni referentnog VMP-a.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

U sažetku opisa svojstava VMP-a kao i u uputi o VMP-u Cepedex nalaze se sigurnosne informacije,

uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se veterinari te vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju

pridržavati pri primjeni VMP-a Cepedex. Budući da je Cepedex generički lijek te je bioekvivalentan

referentnom lijeku, smatra se da su njegove koristi i rizici isti kao i oni referentnog lijeka.

Zašto je Cepedex odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji zaključio je kako je, u skladu sa

zahtjevima EU-a, potvrđeno da Cepedex posjeduje kvalitetu usporedivu s VMP-om Dexdomitor. Stoga je

stav CVMP-a da, kao i u slučaju VMP-a Dexdomitor, koristi nadmašuju utvrđene rizike. Odbor je

preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje u promet VMP-a Cepedex u EU-u.

Ostale informacije o VMP-u Cepedex

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Cepedex na snazi u

Europskoj uniji od 13/12/2016.

Cjeloviti EPAR za VMP Cepedex nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne informacije o terapiji

VMP-om Cepedex vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se

obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Cjeloviti EPAR za referentni lijek također se nalazi na internetskim stranicama Agencije.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u listopadu 2016.

Cepedex

EMA/849114/2016

Stranica 2/2

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information