Aerinaze

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Aerinaze
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Aerinaze
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • danska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • NASAL PRÆPARATER
 • Lækningarsvæði:
 • Rhinitis, Allergisk, Sæsonbestemt
 • Ábendingar:
 • Symptomatisk behandling af sæsonbetonet allergisk rhinitis, når den ledsages af næsestop.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 16

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autoriseret
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000772
 • Leyfisdagur:
 • 30-07-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000772
 • Síðasta uppfærsla:
 • 07-01-2019

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/817144/2011

EMEA/H/C/000772

EPAR - sammendrag for offentligheden

Aerinaze

Desloratadin/pseudoephedrin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Aerinaze.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Aerinaze.

Hvad er Aerinaze?

Aerinaze er et lægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer desloratadin (2,5 mg) og

pseudoephedrin (120 mg). Det leveres som blå og hvide tabletter med modificeret udløsning.

"Modificeret udløsning" betyder, at tabletterne er opbygget, så det ene aktive stof frigives straks, mens

det andet frigives i løbet af nogle timer.

Hvad anvendes Aerinaze til?

Aerinaze anvendes til behandling af symptomer på sæsonbundet allergisk rhinitis (høfeber, dvs.

inflammation af næseslimhinden forårsaget af pollenallergi) ledsaget af stoppet næse.

Lægemidlet udleveres kun på recept.

Hvordan anvendes Aerinaze?

Hos voksne og unge over 12 år er den anbefalede dosis af Aerinaze én tablet to gange dagligt.

Tabletten skal synkes hel med et helt glas vand. Behandlingen bør vare i kortest mulig tid og skal

ophøre, når symptomerne, hovedsagelig stoppet næse, er forsvundet. Det frarådes at tage medicinen i

mere end 10 dage, da dens virkning på stoppet næse efterhånden kan aftage. Når næsen ikke længere

er stoppet, kan man nøjes med at bruge desloratadin alene.

Hvordan virker Aerinaze?

Aerinaze indeholder to aktive stoffer: desloratadin, der er et antihistamin, og pseudoephedrin, der

modvirker stoppet næse. Desloratadin virker ved at blokere de receptorer, der normalt besættes af

histamin, som er et allergifremkaldende stof i kroppen. Når receptorerne er blokeret, kan histaminet

ikke udøve sin virkning, og det fører til et fald i allergisymptomerne. Pseudoephedrin virker ved at

stimulere nerveenderne til at afgive det kemiske stof noradrenalin, hvilket får blodkarrene til at trække

sig sammen. Derved afgiver karrene mindre væske, så hævelsen og slimproduktionen i næsen

mindskes. I Aerinaze anvendes de to aktive stoffer sammen, da et antihistamin i sig selv ikke altid

hjælper tilstrækkeligt på stoppet næse.

Aerinaze tabletter består af to lag, hvoraf det ene indeholder desloratadin, og det andet indeholder

pseudoephedrin. Desloratadin frigives straks, når man har taget tabletten, mens pseudoephedrin

frigives langsomt over 12 timer. Det betyder, at patienten kan nøjes med at tage tabletten to gange

dagligt.

Desloratadin har været på markedet i EU siden 2001, og pseudoephedrin har i mange år haft stor

udbredelse i håndkøbsmedicin.

Hvordan blev Aerinaze undersøgt?

Der blev udført to hovedundersøgelser af virkningen af Aerinaze hos i alt 1 248 voksne og unge

patienter. I begge undersøgelser blev Aerinaze sammenlignet med desloratadin alene og med

pseudoephedrin alene. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på ændringen i

sværhedsgraden af høfebersymptomerne, som patienterne indberettede, fra før behandlingens start og

i løbet af hele den 15 dage lange behandlingsperiode. Symptomerne blev af patienterne registreret i et

skema, og for hver 12 timer gav de symptomerne score-værdi efter, hvor svære de havde været i den

foregående 12 timers periode.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Aerinaze?

Aerinaze var mere effektivt til at mindske symptomerne end nogen af de to aktive stoffer hver for sig.

For alle høfebersymptomer under ét bortset fra stoppet næse mindskede Aerinaze symptomerne med

46,0 %, sammenholdt med 35,9 % med pseudoephedrin alene. Aerinaze mindskede symptomerne ved

stoppet næse med 37,4 %, sammenholdt med 26,7 % med desloratadin alene. Den anden

undersøgelse gav tilsvarende resultater.

Hvilken risiko er der forbundet med Aerinaze?

De almindeligste bivirkninger af Aerinaze (der ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af hver 100) er

hjertebanken, mundtørhed, svimmelhed, rastløshed, ondt i halsen, appetitløshed, forstoppelse,

hovedpine, træthed, søvnbesvær, søvnighed, søvnforstyrrelser og nervøsitet. Den fuldstændige liste

over de indberettede bivirkninger for Aerinaze fremgår af indlægssedlen.

Aerinaze må ikke anvendes hos patienter, der muligvis er overfølsomme (allergiske) over for

desloratadin, pseudoephedrin, andre af indholdsstofferne, adrenerge stoffer eller loratadin (et andet

lægemiddel til behandling af allergi). Det bør heller ikke anvendes hos patienter, der er i behandling

med monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. visse lægemidler mod depression) eller er

holdt op med at tage sådanne lægemidler inden for de seneste to uger. Aerinaze bør desuden ikke

anvendes hos patienter med snævervinklet glaukom (grøn stær, forhøjet tryk i øjet),

vandladningsbesvær, hjerte-karsygdomme, herunder for højt blodtryk, for stor produktion af

skjoldbruskkirtelhormon, tidligere hjerneblødning eller forhøjet risiko for hjerneblødning.

Aerinaze

Side 2/3

Aerinaze

Side 3/3

Hvorfor blev Aerinaze godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Aerinaze opvejer

risiciene til behandling af symptomerne ved sæsonbundet høfeber ledsaget af stoppet næse. Udvalget

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Aerinaze.

Andre oplysninger om Aerinaze

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Aerinaze den 30. juli 2007.

Den fuldstændige EPAR for Aerinaze findes på agenturets websted under ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Aerinaze, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2011.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tabletter med modificeret udløsning

desloratadin/pseudoephedrinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Aerinaze til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aerinaze

Sådan skal du tage Aerinaze

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Aerinaze er

Aerinaze-tabletter indeholder en kombination af to aktive indholdsstoffer, desloratadin, der er et

antihistamin, og pseudoefedrinsulfat, der er et dekongestant.

Sådan virker Aerinaze

Antihistaminer reducerer allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af et stof kaldet histamin,

som dannes i kroppen. Dekongestanter afhjælper tilstopning i næsen.

Hvornår Aerinaze skal anvendes

Aerinaze-tabletter lindrer symptomer, der er forbundet med sæsonbetinget allergisk rhinitis (høfeber),

såsom nysen, løbende eller kløende næse og øjne i forbindelse med tilstoppet næse hos voksne og

teenagere i alderen 12 år og ældre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Aerinaze

Tag ikke Aerinaze:

hvis du er allergisk over for desloratadin, pseudoephedrinsulfat, adrenergika eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6) eller over for loratadin

hvis du har højt blodtryk, hjerte-karsygdomme eller tidligere har haft slagtilfælde

hvis du har glaukom, vandladningsbesvær, forsnævret urinrør eller en overaktiv

skjoldbruskkirtel

hvis du får behandling med monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) (en type

antidepressive lægemidler) eller er stoppet med at tage denne type medicin inden for de sidste

14 dage.

Advarsler og forsigtighedsregler

Særlige tilstande kan gøre dig usædvanligt følsom over for dekongestanten pseudoephedrinsulfat, som

findes i dette lægemiddel. Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Aerinaze:

hvis du er 60 år eller ældre. Ældre voksne kan være mere følsomme over for virkningen af dette

lægemiddel

hvis du har diabetes

hvis du har intestinale mavesår, der fører til indsnævring af maven, tyndtarmen eller spiserøret

(stenotisk mavesår)

hvis du har blokade af tarmene (pyloral eller duodenal blokade)

hvis du har blokade af blæremunden (vesikal cervix blokade)

hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær pga. stramning af lungemusklerne

(bronkospasme)

hvis du har problemer med lever, nyrer eller blære.

Du skal desuden fortælle det til din læge, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du oplever eller får

diagnosticeret et eller flere af de følgende tilfælde. De vil da muligvis råde dig til at stoppe

behandlingen med Aerinaze:

-

højt blodtryk

hurtig eller bankende hjerterytme

unormal hjerterytme

føler dig syg, får hovedpine eller forværret hovedpine mens du bruger Aerinaze

hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det

alvorlige hudreaktioner, inklusive tegn og symptomer såsom rødme i huden, mange små bumser

(pustler), med eller uden feber.

Hvis det er planlagt, at du skal opereres, vil din læge måske anbefale dig at stoppe behandlingen med

Aerinaze 24 timer i forvejen.

Et af de aktive stoffer i Aerinaze, pseudoephedrinsulfat, kan misbruges, og store doser

pseudoephedrinsulfat kan være giftigt. Fortsat brug kan føre til at tage mere Aerinaze end den

anbefalede dosis for at få den ønskede virkning, hvilket kan medføre øget risiko for overdosering.

Hvis du stopper behandlingen pludseligt, kan depression forekomme.

Laboratorieprøver

Stop brugen af Aerinaze mindst 48 timer før du får foretaget hudtests, da antihistaminer kan påvirke

resultatet af hudtesten.

Sportsudøvere, som tager Aerinaze, kan få positive dopingprøver.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Aerinaze

Fortæl altid lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette er især vigtigt, hvis du tager:

digitalis, et lægemiddel til behandling af visse hjertesygdomme

lægemidler for blodtrykket (f.eks. methyldopa, mecamylamin, reserpin, veratrum alkaloider og

guanetidin

dekongestanter, der gives via næse eller mund (f.eks. phenylpropanolamin, phenylephedrin,

ephedrin, oxymetazolin, naphazolin)

slankepiller (appetitnedsættende)

amfetaminer

lægemidler mod migræne, f.eks. sekalealkaloider (såsom dihydroergotamin, ergotamin eller

methylergometrin)

lægemidler mod Parkinsons sygdom eller for ufrivillig barnløshed f.eks. bromocriptin,

cabergolin, lisurid og pergolid

syreneutraliserende midler mod fordøjelsesbesvær eller maveproblemer

et lægemiddel kaldet kaolin mod diarré

tricykliske antidepressiva (f.eks. nortriptylin), antihistaminer (f.eks. cetirizin, fexofenadin)

Brug af Aerinaze sammen med alkohol

Tal med lægen, apoteket eller sundhedspersonalet om, hvorvidt du kan drikke alkohol, når du tager

Aerinaze. Det frarådes at drikke alkohol under behandling med Aerinaze.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge, apoteket eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Aerinaze, hvis du er gravid.

Nedsat mælkeproduktion hos ammende mødre er blevet set med pseudoephedrinsulfat, som er en

bestanddel af Aerinaze. Både desloratadin og pseudoephedrinsulfat udskilles i modermælk. Du bør

ikke tage Aerinaze, hvis du ammer.

Frugtbarhed

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på mandlig/kvindelig frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosis forventes det ikke, at dette lægemiddel vil påvirke din evne til at køre bil

eller arbejde med maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, bør man ikke indlade

sig på aktiviteter, der kræver mental skarphed såsom at køre bil eller betjene maskiner indtil din

reaktion på dette lægemiddel er etableret.

3.

Sådan skal du tage Aerinaze

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning.

Er du i tvivl så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet.

Brug til børn og unge i alderen 12 år og ældre

Den anbefalede dosis er én tablet to gange daglig med et glas vand med eller uden mad.

Lægemidlet er til oral anvendelse. Slug tabletten hel; tabletten må ikke knuses, deles eller tygges, før

den sluges.

Tag ikke flere tabletter end anbefalet på etiketten. Tag ikke tabletter oftere end anbefalet.

Tag ikke dette lægemiddel i mere end 10 dage i træk, med mindre lægen siger det.

Hvis du har taget for mange Aerinaze tabletter

Kontakt straks lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du har taget for mange Aerinaze-

tabletter.

Hvis du har glemt at tage Aerinaze

Hvis du glemmer at tage din dosis til tiden, så tag den så hurtigt som muligt og fortsæt med din

sædvanlige dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Aerinaze

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

følgende bivirkninger er set i kliniske undersøgelser:

Almindelige bivirkninger: følgende kan berøre op til 1 ud af 10 personer

hurtige hjerteslag

rastløshed med øget

kropsbevægelse

tørhed i munden

svimmelhed

ømhed i hals/svælg

nedsat appetit

forstoppelse

træthed

hovedpine

søvnproblemer

nervøsitet

sløvhed

Ikke almindelige bivirkninger: følgende kan berøre op til 1 ud af 100 personer

hamrende eller uregelmæssigt

hjerteslag

øget kropsbevægelse

rødmen

hedeture

forvirring

sløret syn

tørre øjne

næseblod

irriteret næse

betændelse i næsen

løbende næse

betændelse i sinus

tør hals

mavesmerter

maveinfluenza

utilpashed (kvalme)

unormal afføring

smertefuld eller vanskelig

vandladning

sukker i urinen

øget blodsukker

tørst

vandladningsbesvær

ændring i

vandladningshyppighed

kløe

kulderystelser

nedsat lugtesans

unormal leverfunktionstest

oprevethed

angst

irritabilitet

Meget sjældne bivirkninger: følgende øvrige bivirkninger, der er indberettet under markedsføringen af

desloratadin, kan berøre op til 1 ud af 10.000 personer

svære allergiske reaktioner

(vejrtrækningsbesvær, hiven

efter vejret, kløe, udslæt og

hævelse)

udslæt

opkastning

diarré

hallucinationer

muskelsmerter

krampetrækninger

leverbetændelse

unormal leverfunktionstest

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

unormal adfærd

vægtforøgelse, øget appetit

aggression

ændringer i måden hjertet slår

Tilfælde af alvorlige hudreaktioner, inklusive tegn og symptomer såsom feber, rødme i huden eller

mange små bumser (pustler), er indberettet med pseudoephedrin-holdige lægemidler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på den ydre karton og blister efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aerinaze indeholder:

Aktive stoffer: desloratadin og pseudoephedrinsulfat

Hver tablet indeholder 2,5 mg desloratadin og 120 mg pseudoephedrinsulfat

Øvrige indholdsstoffer:

-

Indholdsstoffer i det blå lag til umiddelbar udløsning: majsstivelse, mikrokrystallinsk

cellulose, edetatdinatrium, citronsyre, stearinsyre og farvestof (Indigo Carmin E132,

Aluminium lake).

-

Indholdsstoffer i det hvide lag til modificeret udløsning: hypromellose 2208,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon K30, silicadioxid og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Aerinaze er en blå og hvid oval tolagstablet med ”D12” præget i det blå lag.

Aerinaze-tabletter er pakket som 2, 4, 7, 10, 14 eller 20 tabletter i perforeret enkeltdosisblister

bestående af laminat blisterfilm og folielåg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Fremstiller:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel : 0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel :

0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888-5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel:

0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 214465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel.: + 40 21 529 2900

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om Aerinaze på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.