Ատրոպինի սուլֆատ լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ատրոպինի սուլֆատ լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման

Դեղագործական Ընկերություն "Զդորովյե" ՍՊԸ - ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) - լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման - 1մգ/մլ - վերարտադրված դեղ

Ատրոպինի սուլֆատ լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ատրոպինի սուլֆատ լուծույթ ներարկման

Դեղագործական Ընկերություն "Զդորովյե" ՍՊԸ - ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) - լուծույթ ներարկման - 1մգ/մլ - վերարտադրված դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Սումատրիպտան Կանոն դեղահատեր թաղանթապատ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սումատրիպտան Կանոն դեղահատեր թաղանթապատ

Կանոնֆարմա պրոդակշն ՓԲԸ - սումատրիպտան (սումատրիպտանի սուկցինատ) - դեղահատեր թաղանթապատ - 100մգ - վերարտադրված դեղ

Սումատրիպտան Կանոն դեղահատեր թաղանթապատ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սումատրիպտան Կանոն դեղահատեր թաղանթապատ

Կանոնֆարմա պրոդակշն ՓԲԸ - սումատրիպտան (սումատրիպտանի սուկցինատ) - դեղահատեր թաղանթապատ - 50մգ - վերարտադրված դեղ

Սումատրիպտան դեղահատեր թաղանթապատ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սումատրիպտան դեղահատեր թաղանթապատ

«Բորիսովյան բուժպատրաստուկների գործարան» ԲԲԸ - սումատրիպտան (սումատրիպտանի սուկցինատ) - դեղահատեր թաղանթապատ - 100մգ - վերարտադրված դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

ՄԻԳՐԱԼԳԻՆ դեղահատեր թաղանթապատ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

ՄԻԳՐԱԼԳԻՆ դեղահատեր թաղանթապատ

ԳՄ Ֆարմասյուտիկալս ՍՊԸ - սումատրիպտան (սումատրիպտանի սուկցինատ) - դեղահատեր թաղանթապատ - 100մգ - վերարտադրված դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ