Հերբիոն ջղախոտի օշարակ օշարակ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հերբիոն ջղախոտի օշարակ օշարակ

ԿՌԿԱ դ.դ. - ջղախոտ նշտարաձևի ջրային հեղուկ հանուկ, փիփերտ անտառայինի ծաղիկների ջրային հեղուկ հանուկ, ասկորբինաթթու - օշարակ - 1250մգ/5մլ+ 1250մգ/5մլ+ 65մգ/5մլ - բուսական ծագման դեղ

Վիբուրկոլ մոմիկներ ուղիղաղիքային Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Վիբուրկոլ մոմիկներ ուղիղաղիքային

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - մահամորմ բելադոնա d2, կալցիումի կարբոնատ Հահնեմանի d8, երիցուկ դեղատու d1, ջղախոտ մեծ d3, քնախոտ մարգագետնյա d2 - մոմիկներ ուղիղաղիքային - 1.1մգ+ 4.4մգ+ 1.1մգ+ 1.1մգ+ 2.2մգ - հոմեոպաթային դեղ