Սպեման Ն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սպեման Ն դեղահատեր

Հիմալայա Դրագ Քոմպանի - վիտանիա քնաբեր, աստերականտա երկարատերև, հազար վայրի, թավշյա ունդեր, խճանկարային ոսկի, արգիրեա գեղեցիկ, տատաշ փռվող, լեպտադենիա ցանցային, պարմելիա մարգարիտային - դեղահատեր - 65մգ+ 32մգ+ 16մգ+ 16մգ+ 16մգ+ 32մգ+ 32մգ+ 32մգ+ 16մգ - վերարտադրված դեղ, պարզ ընթացակարգ

Սպեման ֆորտե Ն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սպեման ֆորտե Ն դեղահատեր

Հիմալայա Դրագ Քոմպանի - վիտանիա քնաբեր, աստերականտա երկարատերև, հազար վայրի, թավշյա ունդեր, խճանկարային ոսկի, արգիրեա գեղեցիկ, տատաշ փռվող, լեպտադենիա ցանցային, ռաուվոլֆիա օձային, պարմելիա մարգարիտային - դեղահատեր - 39մգ+ 19մգ+ 10մգ+ 10մգ+ 10մգ+ 19մգ+ 19մգ+ 19մգ+ 18,75մգ+ 10մգ - վերարտադրված դեղ,պարզ ընթացակարգ