Ադվանտան կիթ արտաքին կիրառման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ադվանտան կիթ արտաքին կիրառման

Բայեր Հելթքեյր Մանուֆակտուրինգ Ս.ռ.լ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոնի ացեպոնատ) - կիթ արտաքին կիրառման - 1մգ/գ - օրիգինալ դեղ

Ադվանտան նրբաքսուք արտաքին կիրառման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ադվանտան նրբաքսուք արտաքին կիրառման

Բայեր Հելթքեյր Մանուֆակտուրինգ Ս.ռ.լ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոնի ացեպոնատ) - նրբաքսուք արտաքին կիրառման - 1մգ/գ - օրիգինալ դեղ

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի

Պֆայզեր Մանուֆակտուրինգ Բելգիա Ն.Վ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի - 500մգ - օրիգինալ դեղ

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի

Պֆայզեր Մանուֆակտուրինգ Բելգիա Ն.Վ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի - 1000մգ - օրիգինալ դեղ

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի

Պֆայզեր Մանուֆակտուրինգ Բելգիա Ն.Վ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի - 250մգ - օրիգինալ դեղ

Մեթիպրեդ դեղափոշի ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Մեթիպրեդ դեղափոշի ներարկման լուծույթի

Օրիոն Քորփորեյշն - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի ներարկման լուծույթի - 250մգ - վերարտադրված դեղ

Մեթիպրեդ դեղափոշի ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Մեթիպրեդ դեղափոշի ներարկման լուծույթի

Օրիոն Քորփորեյշն - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի ներարկման լուծույթի - 1000մգ - վերարտադրված դեղ

Ադվանտան քսուք արտաքին կիրառման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ադվանտան քսուք արտաքին կիրառման

Բայեր Հելթքեյր Մանուֆակտուրինգ Ս.ռ.լ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոնի ացեպոնատ) - քսուք արտաքին կիրառման - 1մգ/գ - օրիգինալ դեղ

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի

Պֆայզեր Մանուֆակտուրինգ Բելգիա Ն.Վ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի - 250մգ - օրիգինալ դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոլու-Մեդրոլ դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի

Պֆայզեր Մանուֆակտուրինգ Բելգիա Ն.Վ. - մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) - դեղափոշի լիոֆիլիզացված մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի - 500մգ - օրիգինալ դեղի հաջորդ դեղաչափ