Բիոմետրոսանիտ դեղահատեր ներարգանդային Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բիոմետրոսանիտ դեղահատեր ներարգանդային

Ֆիրմա “ԲիոՔիմՖարմ ՍՊԸ“ - ֆուրազոլիդոն, նիստատին, մետրոնիդազոլ - դեղահատեր ներարգանդային - 1200մգ+ 720000ՄՄ+ 600մգ - անասնաբուժական դեղ

Ֆուրազոլիդոն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ֆուրազոլիդոն դեղահատեր

«Բորիսովյան բուժպատրաստուկների գործարան» ԲԲԸ - ֆուրազոլիդոն - դեղահատեր - 50մգ - վերարտադրված դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Մետրոֆուլին ԲՔՖ դեղափոշի ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Մետրոֆուլին ԲՔՖ դեղափոշի ներքին ընդունման

Ֆիրմա “ԲիոՔիմՖարմ ՍՊԸ“ - մետրոնիդազոլ, օքսիտետրացիկլինի հիդրոքլորիդ, ֆուրազոլիդոն - դեղափոշի ներքին ընդունման - 110մգ+ 25մգ+ 10մգ - անասնաբուժական դեղ

Ֆուրասոլ դեղափոշի արտաքին կիրառման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ֆուրասոլ դեղափոշի արտաքին կիրառման լուծույթի

Օլաինֆարմ ԲԸ - ֆուրազիդին (ֆուրազիդին կալիում) - դեղափոշի արտաքին կիրառման լուծույթի - 100մգ - վերարտադրված դեղ և հաջորդ թողարկման ձև

Ֆուրասոլ դեղափոշի արտաքին կիրառման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ֆուրասոլ դեղափոշի արտաքին կիրառման լուծույթի

oլաինֆարմ ԲԸ - ֆուրազիդին (ֆուրազիդին կալիում) - դեղափոշի արտաքին կիրառման լուծույթի - 100մգ - օրիգինալ դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ և թողարկման ձև