Դ-ԱԼ պրիկ-տեստ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Դ-ԱԼ պրիկ-տեստ

Սեվաֆարմա ա.ս. - i-ծաղկափոշի - 1000jsk/1000pnu (1-խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i(1000 jsk/մլ) - arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, 2-գարնանային ծառերի խառնուրդ (1000 jsk/մլ) - alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, 3-աշնանային ծաղկափոշու խառնուրդ (1000 pnu/մլ) - artemisia absinthium, artemisia vulgaris, solidago canadensis, 4- ամբրոսիա (1000 jsk/մլ) - ambrosia artemisiifolia, 5- ամբրոսիա (1000 pnu/մլ) - ambrosia artemisiifolia), ii - լուծույթ մաշկի պրիկ տեստի - i-ծաղկափոշի - 1000jsk/1000pnu (1-խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i (1000 jsk/մլ) - arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca

Հ-ԱԼ թերապևտիկ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հ-ԱԼ թերապևտիկ

Սեվաֆարմա ա.ս. - i-ծաղկափոշի - 1, 10, 100, 1000, 10000 jsk /1, 10, 100, 1000, 10000 pnu (1- խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i(1-10000 jsk/մլ) - arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, 2- գարնանային ծառերի խառնուրդ (1-10000 jsk/մլ) - alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, 3-աշնանային ծաղկափոշու խառնուրդ (1-10000 pnu/մլ) - artemisia absinthium, artemisia vulgaris, solidago canadensis, 4- ամբրոսիա (1-10000 jsk/մլ) - ambrosia artemisiifolia, 5 - կաթիլներ ներքին ընդունման - i-ծաղկափոշի - 1, 10, 100, 1000, 10000 jsk/1, 10, 100, 1000, 10000 pnu (1- խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i (1-10000 jsk/մլ) - arrhen

Կորտեքսին 5մգ դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Կորտեքսին 5մգ դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի

«Գերոֆարմ» ՍՊԸ - խոշոր եղջրավորների գլխուղեղի կեղևի պոլիպեպտիդներ - դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի - 5մգ - նոր ակտիվ նյութ պարունակող դեղ

Կորտեքսին 10մգ դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Կորտեքսին 10մգ դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի

«Գերոֆարմ» ՍՊԸ - խոշոր եղջրավորների գլխուղեղի կեղևի պոլիպեպտիդներ - դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի - 10մգ - նոր ակտիվ նյութ պարունակող դեղ

Լինկաս օշարակ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Լինկաս օշարակ

Հերբիոն Պակիստան Պվտ. ՍՊԸ - ադատոդա անոթային, մատուտակ հարթ, պղպեղ երկարավուն, մանուշակ բուրավետ, զոպա դեղատու, խոլնջան, ցորեն լայնատերև, տուղտ դեղատու, ունաբ սովորական, իշնոտոտ տերևակից - օշարակ - 60մգ/մլ+ 7,5մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 2,5մգ/մլ+ 5մգ/մլ+ 5մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 10մգ/մլ - բուսական ծագման դեղ

Լինկաս օշարակ առանց շաքարի օշարակ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Լինկաս օշարակ առանց շաքարի օշարակ

Հերբիոն Պակիստան Պվտ. ՍՊԸ - ադատոդա անոթային, մատուտակ հարթ, պղպեղ երկարավուն, մանուշակ բուրավետ, զոպա դեղատու, խոլնջան, ցորեն լայնատերև, տուղտ դեղատու, ունաբ սովորական, իշնոտոտ տերևակից - օշարակ - 60մգ/մլ+ 7,5մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 2,5մգ/մլ+ 5մգ/մլ+ 5մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 10մգ/մլ+ 10մգ/մլ - բուսական ծագման դեղ

Լինկաս Պլյուս Էքսպեկտորանտ օշարակ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Լինկաս Պլյուս Էքսպեկտորանտ օշարակ

Հերբիոն Պակիստան Պվտ. ՍՊԸ - մորմ դեղնապտուղ, ադատոդա անոթային, մատուտակ հարթ, ռեհան, կորդիա լայնատերև, պղպեղ երկարավուն, տուղտ դեղատու, բադիան սրբազան - օշարակ - 30մգ/10մլ+ 70մգ/10մլ+ 15մգ/10մլ+ 30մգ/10մլ+ 10մգ/10մլ+ 10մգ/10մլ+ 15մգ/10մլ+ 50մգ/10մլ - բուսական ծագման դեղ

Կորտեքսին դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Կորտեքսին դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի

«Գերոֆարմ» ՍՊԸ - խոշոր եղջրավորների գլխուղեղի կեղևի պոլիպեպտիդներ - դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի - 10մգ - նոր ակտիվ նյութ պարունակող դեղ

Կորտեքսին դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Կորտեքսին դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի

«Գերոֆարմ» ՍՊԸ - խոշոր եղջրավորների գլխուղեղի կեղևի պոլիպեպտիդներ - դեղափոշի լիոֆիլացված մ/մ ներարկման լուծույթի - 5մգ - նոր ակտիվ նյութ պարունակող դեղ