Դ-ԱԼ պրիկ-տեստ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Դ-ԱԼ պրիկ-տեստ

Սեվաֆարմա ա.ս. - i-ծաղկափոշի - 1000jsk/1000pnu (1-խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i(1000 jsk/մլ) - arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, 2-գարնանային ծառերի խառնուրդ (1000 jsk/մլ) - alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, 3-աշնանային ծաղկափոշու խառնուրդ (1000 pnu/մլ) - artemisia absinthium, artemisia vulgaris, solidago canadensis, 4- ամբրոսիա (1000 jsk/մլ) - ambrosia artemisiifolia, 5- ամբրոսիա (1000 pnu/մլ) - ambrosia artemisiifolia), ii - լուծույթ մաշկի պրիկ տեստի - i-ծաղկափոշի - 1000jsk/1000pnu (1-խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i (1000 jsk/մլ) - arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca

Լինեքս ֆորտե 2x10^9 դեղապատիճներ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Լինեքս ֆորտե 2x10^9 դեղապատիճներ

Լեկ Ֆարմասյութիքալս դ.դ. - լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (lactobacillus acidophilus, bifidobacterium animalis subsp. lactis) - դեղապատիճներ - 2x10^9 - կենսաբանական ծագման դեղ, պարզ ընթացակարգ

Լինեքս ֆորտե դեղապատիճներ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Լինեքս ֆորտե դեղապատիճներ

Լեկ Ֆարմասյուտիկալս դ.դ. - լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (lactobacillus acidophilus, bifidobacterium animalis subsp. lactis) - դեղապատիճներ - 2x10^9 - կենսաբանական դեղ

Հ-ԱԼ թերապևտիկ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հ-ԱԼ թերապևտիկ

Սեվաֆարմա ա.ս. - i-ծաղկափոշի - 1, 10, 100, 1000, 10000 jsk /1, 10, 100, 1000, 10000 pnu (1- խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i(1-10000 jsk/մլ) - arrhenatherum elatius, dactylis glomerata, festuca sp., lolium sp., phleum pratense, secale cereale, 2- գարնանային ծառերի խառնուրդ (1-10000 jsk/մլ) - alnus glutinosa, betula pendula, carpinus betulus, corylus avellana, 3-աշնանային ծաղկափոշու խառնուրդ (1-10000 pnu/մլ) - artemisia absinthium, artemisia vulgaris, solidago canadensis, 4- ամբրոսիա (1-10000 jsk/մլ) - ambrosia artemisiifolia, 5 - կաթիլներ ներքին ընդունման - i-ծաղկափոշի - 1, 10, 100, 1000, 10000 jsk/1, 10, 100, 1000, 10000 pnu (1- խոտերի ծաղկափոշու խառնուրդ i (1-10000 jsk/մլ) - arrhen

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման

Էս.Սի Բիոտեհնոս Ս.Ա. - մանր ծովային ձկների կենսակտիվ խտանյութ - լուծույթ ներարկման - 0,1մլ/մլ - օրիգինալ (կենսաբանական ծագման) դեղ

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման

Էս.Սի Բիոտեհնոս Ս.Ա. - մանր ծովային ձկների կենսակտիվ խտանյութ - լուծույթ ներարկման - 0,1մլ/մլ - օրիգինալ (կենսաբանական ծագման) դեղ

Ադենոպրոսին մոմիկներ ուղիղաղիքային Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ադենոպրոսին մոմիկներ ուղիղաղիքային

Ֆարմապրիմ ՍՌԼ - ադենոպրոսինի ակտիվ համալիր - մոմիկներ ուղիղաղիքային - 150մգ - օրիգինալ դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման

Էս.Սի Բիոտեհնոս Ս.Ա. - մանր ծովային ձկների կենսակտիվ խտանյութ - լուծույթ ներարկման - 0,1մլ/մլ - օրիգինալ դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ալֆլուտոպ լուծույթ ներարկման

Էս.Սի Բիոտեհնոս Ս.Ա. - մանր ծովային ձկների կենսակտիվ խտանյութ - լուծույթ ներարկման - 0,1մլ/մլ - օրիգինալ դեղի հաջորդ դեղաչափ

Ջենե-35 ԵԴ դեղահատեր թաղանթապատ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ջենե-35 ԵԴ դեղահատեր թաղանթապատ

Էրիս Ֆարմասյուտիկալս (Ավստրալիա)Պտի ՍՊԸ - ցիպրոտերոն (ցիպրոտերոնի ացետատ), էթինիլէստրադիոլ, ii դեղահատ՝ ինակտիվ - դեղահատեր թաղանթապատ - 2մգ+ 0.035մգ - վերարտադրված դեղ