Մաքսիդեքս

Մաքսիդեքս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: դեքսամեթազոն
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 1մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Վիգամօքս

Վիգամօքս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (լուծույթ) - 5մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Վիգամօքս

Վիգամօքս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կոուվրեուր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (լուծույթ) - 5մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Ազոպտ

Ազոպտ

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կոուվրեուր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: բրինզոլամիդ
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 10մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Ազոպտ

Ազոպտ

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կոուվրեուր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: բրինզոլամիդ
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ - 10մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Բետօպտիկ Ս

Բետօպտիկ Ս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: բետաքսոլոլ (բետաքսոլոլի հիդրոքլորիդ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 2,5մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Նեվանակ

Նեվանակ

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: նեպաֆենակ
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 1մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Դուոտրավ

Դուոտրավ

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: տրավոպրոստ, թիմոլոլ (թիմոլոլի մալեատ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (լուծույթ) - 40մկգ/մլ+5մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տոբրեքս

Տոբրեքս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: տոբրամիցին
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (լուծույթ) - 3մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տոբրադեքս

Տոբրադեքս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: տոբրամիցին, դեքսամեթազոն
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 3մգ/մլ+1մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տոբրադեքս

Տոբրադեքս

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: տոբրամիցին, դեքսամեթազոն
Այլ տեղեկություններ: ակնաքսուք - 3մգ/գ+1մգ/գ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Վիգադեքսա

Վիգադեքսա

Շուկայի կողմից: Նովարտիս Բիոսենսիաս Ս.Ա.
Ակտիվ բաղադրիչ: մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոնի ֆոսֆատ (դեքսամեթազոն նատրիում ֆոսֆատ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (լուծույթ) - 5մգ/մլ+1մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Մաքսիտրոլ

Մաքսիտրոլ

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: դեքսամեթազոն, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 1մգ/մլ+3,5ՄՄ/մլ+6ՄՄ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տրավատան

Տրավատան

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: տրավոպրոստ
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (լուծույթ) - 40մկգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Ազարգա

Ազարգա

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: բրինզոլամիդ, թիմոլոլ (թիմոլոլի մալեատ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ (դեղակախույթ) - 10մգ/մլ+5մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

ՍԻՄԲՐԻՆԶԱ

ՍԻՄԲՐԻՆԶԱ

Շուկայի կողմից: Ս.Ա. Ալկոն-Կուվրոր Ն.Վ.
Ակտիվ բաղադրիչ: բրինզոլամիդ, բրիմոնիդին (բրիմոնիդինի տարտրատ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ, դեղակախույթ - 10մգ/մլ+2մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Կապրոֆեր

Կապրոֆեր

Շուկայի կողմից: ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա.Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ
Ակտիվ բաղադրիչ: երկաթի քլորիդ(III), էպսիլոն-ամինակապրոաթթու
Այլ տեղեկություններ: լուծույթ - 947մգ/մլ+24մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Կոնտրոլոկ

Կոնտրոլոկ

Շուկայի կողմից: Տակեդա ԳմբՀ
Ակտիվ բաղադրիչ: պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլի նատրիումական սեսկվիհիդրատ)
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր աղելույծ - 20մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տրոմբոպոլ Պոլֆարմա

Տրոմբոպոլ Պոլֆարմա

Շուկայի կողմից: Պոլֆարմա դեղագործական գործարան Ս.Ա.
Ակտիվ բաղադրիչ: ացետիլսալիցիլաթթու
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր աղելույծ թաղանթապատ - 75մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տրոմբոպոլ Պոլֆարմա

Տրոմբոպոլ Պոլֆարմա

Շուկայի կողմից: Պոլֆարմա դեղագործական գործարան Ս.Ա.
Ակտիվ բաղադրիչ: ացետիլսալիցիլաթթու
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր աղելույծ թաղանթապատ - 150մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Տերմիկոն

Տերմիկոն

Շուկայի կողմից: Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա ԲԲԸ
Ակտիվ բաղադրիչ: տերբինաֆին (տերբինաֆինի հիդրոքլորիդ)
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր - 250մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Օմեպրազոլ 20մգ աղելույծ դեղապատիճներ

Օմեպրազոլ 20մգ աղելույծ դեղապատիճներ

Շուկայի կողմից: Մեդիկամեն Բիոտեխ ՍՊԸ
Ակտիվ բաղադրիչ: օմեպրազոլ
Այլ տեղեկություններ: դեղապատիճներ աղելույծ - 20մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Միդօպտիկ

Միդօպտիկ

Շուկայի կողմից: Լիկվոր ՓԲԸ
Ակտիվ բաղադրիչ: ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ)
Այլ տեղեկություններ: ակնակաթիլներ - 25մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Մեզիմ ֆորտե 25000 դեղապատիճներ

Մեզիմ ֆորտե 25000 դեղապատիճներ

Շուկայի կողմից: Բեռլին-Քեմի Ա.Գ.
Ակտիվ բաղադրիչ: պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ)
Այլ տեղեկություններ: դեղապատիճներ կոշտ աղելույծ - 25000ԱՄ+ոչ պակաս քան 22500ԱՄ+ոչ պակաս քան 1250ԱՄ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Մեզիմ ֆորտե 10000 դեղապատիճներ

Մեզիմ ֆորտե 10000 դեղապատիճներ

Շուկայի կողմից: Բեռլին-Քեմի Ա.Գ.
Ակտիվ բաղադրիչ: պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ)
Այլ տեղեկություններ: դեղապատիճներ կոշտ աղելույծ - 10000ԱՄ+ոչ պակաս քան 9000ԱՄ+ոչ պակաս քան 500ԱՄ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Բիոմետրոսանիտ

Բիոմետրոսանիտ

Շուկայի կողմից: Ֆիրմա “ԲիոՔիմՖարմ ՍՊԸ“
Ակտիվ բաղադրիչ: ֆուրազոլիդոն, նիստատին, մետրոնիդազոլ
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր ներարգանդային - 1200մգ+720000ՄՄ+600մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Սինաֆլան

Սինաֆլան

Շուկայի կողմից: Նիժֆարմ ԲԸ
Ակտիվ բաղադրիչ: ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ
Այլ տեղեկություններ: քսուք - 0,25մգ/գ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Միտոմիցին 10մգ դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի կամ ներկիստոզային օգտագործման

Միտոմիցին 10մգ դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի կամ ներկիստոզային օգտագործման

Շուկայի կողմից: Ակորդ Հելթքեյր Լիմիտեդ
Ակտիվ բաղադրիչ: միտոմիցին
Այլ տեղեկություններ: դեղափոշի ներարկման և/կամ կաթիլաներարկման լուծույթի - 10մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Դվելլա

Դվելլա

Շուկայի կողմից: Լաբորատորիոս Լեոն Ֆարմա Ս.Ա.
Ակտիվ բաղադրիչ: ուլիպրիստալ (ուլիպրիստալի ացետատ)
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր - 30մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Բերոտեկ Ն

Բերոտեկ Ն

Շուկայի կողմից: Բերինգեր Ինգելհայմ Ֆարմա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ
Ակտիվ բաղադրիչ: ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի հիդրոբրոմիդ)
Այլ տեղեկություններ: լուծույթ շնչառման - 100մկգ/դեղաչափ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Սիբազոն

Սիբազոն

Շուկայի կողմից: «ԽԴՁ «Զդորովյե նարոդու» ՍՊԸ
Ակտիվ բաղադրիչ: դիազեպամ
Այլ տեղեկություններ: լուծույթ ներարկման - 5մգ/մլ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia

Ապո-Կլոպիդոգրել

Ապո-Կլոպիդոգրել

Շուկայի կողմից: Ապոտեքս Ինկ.
Ակտիվ բաղադրիչ: կլոպիդոգրել (կլոպիդոգրելի բիսուլֆատ)
Այլ տեղեկություններ: դեղահատեր - 75մգ

Հասանելի է: Հայաստան
Լեզու: հայերեն
Աղբյուրը: Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում - Armenia