Oxaliplatin CSC 5 mg/ml powder for solution for infusion

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

PIL PIL (PIL)

09-10-2014

SPC SPC (SPC)

09-10-2014

MAH:
GP Pharm, S.A.
ATC_code:
L01XA3
dosage:
5 mg/ml powder for solution for infusion
leaflet_short:
Oxaliplatin CSC, 5 mg/ml powder for solution for infusion - 1 x 50 mg ; 1 x 100 mg
authorization_number:
20120495
authorization_date:
2014-09-25

similar_products

search_alerts

view_documents_history

share_this_information