Mannitol Baxter 10% solution for infusion

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Изпълнителна агенция по лекарствата

buyitnow

PIL PIL (PIL)
10-01-2022
SPC SPC (SPC)
08-06-2017

active_ingredient:

Маннитол

MAH:

Бакстер България ЕООД

ATC_code:

B05BC1

INN:

Mannitol

dosage:

10% solution for infusion

leaflet_short:

Mannitol BAXTER 10%, solution for infusion 250 ml x 1 x 30 x 36; 500ml x 1 x 20 x 24;

authorization_date:

2015-01-23