Levofloxacin Accord 500 mg film - coated tablets 

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
Accord Healtcare Ltd.
ATC կոդը:
J01MA12
Դոզան:
500 mg film - coated tablets 
Ապրանքի ամփոփագիր:
Levofloxacin Accord, 500 mg film - coated tablets x1;x2;x5;x7;x10;x30;x50;x200x500;
Լիցենզավորման համարը:
20110532
Հաստատման ամսաթիվը:
2014-08-20

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Նմանատիպ ապրանքներ

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ