Homeoptic  eye drops, solution

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
BOIRON
Դոզան:
eye drops, solution
Ապրանքի ամփոփագիր:
Homeoptic, eye drops, solution x 10,
Լիցենզավորման համարը:
20150295
Հաստատման ամսաթիվը:
2015-09-02

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ