Glucophage 500 mg film - coated tablets

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
MERCK SANTE S.A.S.
ATC կոդը:
A10BA2
Դոզան:
500 mg film - coated tablets
Ապրանքի ամփոփագիր:
Glucophage, 500 mg film-coated tablets blisters x (1x100); x 9; x20; x21; x30; x40; x50; x56; x60; x84; x90; x100; x120; x200; x500; x600; x1000; bottles x 21; x 30; x 40; x 50; x 60; x 100; x 120; x 300; x 400;x 500; x 600; x 1000
Լիցենզավորման համարը:
20100242
Հաստատման ամսաթիվը:
2015-10-09

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Նմանատիպ ապրանքներ

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ