DOTAREM 0,5 mmol/ml solution for injection in vials

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

buyitnow

PIL PIL (PIL)

03-10-2018

SPC SPC (SPC)

03-10-2018

MAH:
Guerbet
dosage:
0,5 mmol/ml solution for injection in vials
leaflet_short:
DOTAREM, 0.5 mmol/ml solution for injection in vials; x 1 x 5 ml; x 10 ml; x 15 ml; x 20 ml; x 60 ml;
authorization_number:
20140141
authorization_date:
2015-06-16

search_alerts

view_documents_history

share_this_information