Berberis-Homaccord oral drops, solution

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Դոզան:
oral drops, solution
Ապրանքի ամփոփագիր:
Berberis-Homaccord, oral drops, solution - 30ml
Լիցենզավորման համարը:
20150338
Հաստատման ամսաթիվը:
2015-10-21

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ