Պոլիդեքսա ֆենիլէֆրինով

Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

active_ingredient:
նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն մետասուլֆոբենզոատի նատրիումական աղ), ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ)
MAH:
Լաբորատուար ՍՈՖԱՐՏԵՔՍ
INN:
German (German sulphate), politics B (politics B-sulfate), dexamethasone (dexamethasone locality sodium salt), fenilafrina (feni
dosage:
6500ՄՄ/մլ+10000ՄՄ/մլ+0,25մգ/մլ+2,5մգ/մլ
pharmaceutical_form:
ցողաշիթ քթի
prescription_type:
Դեղատոմսով

documents_in_other_languages

SPC SPC - անգլերեն

15-07-2014

PIL PIL - ռուսերեն

15-07-2014

similar_products

search_alerts

share_this_information