Դեքսամեթազոն-Աստերիա Ինջ. 5մգ/մլ

Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

active_ingredient:
դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոնի դինատրիում ֆոսֆատ)
MAH:
Հանկուկ Կորուս Ֆարմ Քո.
INN:
dexamethasone (dexamethasone Dmitry phosphate)
dosage:
5մգ/մլ
pharmaceutical_form:
լուծույթ ներարկման
prescription_type:
Դեղատոմսով

documents_in_other_languages

SPC SPC - անգլերեն

18-07-2015

similar_products

search_alerts

share_this_information