Midazolam hameln 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam hameln 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

hameln pharma gmbh, inselstrasse 1, hameln, njemačka - midazolamklorid - otopina za injekciju / infuziju - urbroj: 1 ml otopine sadrži 1,11 mg midazolamklorida što odgovara 1 mg midazolama svaka ampula/bočica od 2 ml, 5 ml, 10 ml ili 50 ml sadrži 2 mg, 5 mg, 10 mg ili 50 mg midazolama

Midazolam hameln 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam hameln 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

hameln pharma gmbh, inselstrasse 1, hameln, njemačka - midazolamklorid - otopina za injekciju / infuziju - urbroj: 1 ml otopine sadrži 2,22 mg midazolamklorida što odgovara 2 mg midazolama svaka ampula/bočica od 5 ml, 25 ml ili 50 ml sadrži 10 mg, 50 mg ili 100 mg midazolama

Midazolam hameln 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam hameln 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

hameln pharma gmbh, inselstrasse 1, hameln, njemačka - midazolamklorid - otopina za injekciju / infuziju - urbroj: 1 ml otopine sadrži 5,56 mg midazolamklorida što odgovara 5 mg midazolama svaka ampula od 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml ili 18 ml sadrži 5 mg, 10 mg, 15 mg, 25 mg, 50 mg ili 90 mg midazolama

Midazolam B. Braun 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam b. braun 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

b. braun adria d.o.o., hondlova 2/9, zagreb, hrvatska - midazolamklorid - otopina za injekciju / infuziju - 5 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine sadrži 5 mg midazolama u obliku 5,56 mg midazolamklorida

Midazolam B. Braun 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam b. braun 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

b. braun adria d.o.o., hondlova 2/9, zagreb, hrvatska - midazolamklorid - otopina za injekciju / infuziju - 1 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine sadrži 1 mg midazolama u obliku 1,112 mg midazolamklorida

Midazolam Kalceks 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam kalceks 5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

as kalceks, krustpils iela 71e, riga, latvija - midazolamklorid - otopina za injekciju/infuziju - 5 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine sadrži 5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida)

Midazolam Kalceks 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

midazolam kalceks 1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

as kalceks, krustpils iela 71e, riga, latvija - midazolamklorid - otopina za injekciju / infuziju - urbroj: 1 ml otopine sadrži 1 mg midazolama (u obliku midazolamklorida)

MIDAZOLAM PANPHARMA 1mg/ml Rastvor za injekciju Crna Gora - hrvatski - CInMED-Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

midazolam panpharma 1mg/ml rastvor za injekciju

"farmont m.p." druŠtvo sa ograniČenom odgovornoŠĆu za proizvodnju, promet roba i usluga, export-import podgorica - midazolam - rastvor za injekciju - 1mg/ml