Dopamin Admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

dopamin admeda 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju

medicuspharma d.o.o., rokov perivoj 6/a, zagreb - dopaminklorid - koncentrat za otopinu za infuziju - 200 mg/10 ml - urbroj: 1 ampula koncentrata za otopinu za infuziju sadrži 200 mg dopaminklorida; 1 ml koncentrata za otopinu za infuziju sadrži 20 mg dopaminklorida

Dopamin Admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

dopamin admeda 50 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju

medicuspharma d.o.o., rokov perivoj 6/a, zagreb - dopaminklorid - koncentrat za otopinu za infuziju - 50 mg/5 ml - urbroj: 1 ampula koncentrata za otopinu za infuziju sadrži 50 mg dopaminklorida; 1 ml koncentrata za otopinu za infuziju sadrži 10 mg dopaminklorida

Busulfan Fresenius Kabi Europska Unija - hrvatski - EMA (European Medicines Agency)

busulfan fresenius kabi

fresenius kabi deutschland gmbh - busulfan - transplantacija hematopoetskih matičnih stanica - alkilsulfonati - busulfan fresenius kabi slijedi ciklofosfamid (bucy2) je indiciran kao uređaj tretman prije konvencionalne matičnih hematopoetskih stanica (hpct) u odraslih bolesnika kada kombinacija se smatra najbolje dostupne opcije. Бусульфан Фрезениус Каби zatim ciklofosfamid (bucy4) ili мелфалан (bumel) prikazan je kao tretman klima pred konvencionalnim гемопоэтических прогениторных stanica za transplantaciju mali pacijenti.

Sulfasalazin Krka EN 500 mg želučanootporne tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

sulfasalazin krka en 500 mg želučanootporne tablete

krka - farma d.o.o., radnička cesta 48, zagreb, hrvatska - sulfasalazin - želučanootporna tableta - urbroj: jedna želučanootporna tableta sadrži 500 mg sulfasalazina

SULFAGUANIDIN Hrvatska - hrvatski - Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za Veterinarstvo i sigurnost hrane

sulfaguanidin

genera d.d., svetonedeljska 2, kalinovica, 10436 rakov potok, hrvatska - sulfaguanidin - tableta - teladi, ždrebadi, janjadi, prasadi i pasa

SULFAGUANIDIN PET tablete Hrvatska - hrvatski - Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za Veterinarstvo i sigurnost hrane

sulfaguanidin pet tablete

genera d.d., kalinovica, rakov potok, hrvatska - sulfaguanidin - tableta - pasa tjelesne mase ≥ 10 kg