Lamisil 250 mg tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lamisil 250 mg tablete

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb, hrvatska - terbinafinklorid - tableta - 250 mg - urbroj: jedna tableta sadrži 250 mg terbinafina (u obliku terbinafinklorida)

Lioresal 10 mg tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lioresal 10 mg tablete

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb, hrvatska - baklofen - tableta - 10 mg - urbroj: jedna tableta sadrži 10 mg baklofena

Lioresal 25 mg tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lioresal 25 mg tablete

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb, hrvatska - baklofen - tableta - 25 mg - urbroj: jedna tableta sadrži 25 mg baklofena

Lescol XL 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lescol xl 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb, hrvatska - fluvastatinnatrij - tableta s produljenim oslobađanjem - 80 mg - urbroj: jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 84,24 mg fluvastatinnatrija što odgovara 80 mg fluvastatina u obliku slobodne kiseline

Diovan 160 mg filmom obložene tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

diovan 160 mg filmom obložene tablete

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb - valsartanum - filmom obložena tableta - 160 mg - urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 160 mg valsartana

Diovan 320 mg filmom obložene tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

diovan 320 mg filmom obložene tablete

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb - valsartanum - filmom obložena tableta - 320 mg - urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 320 mg valsartana

Lescol 40 mg tvrde kapsule Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

lescol 40 mg tvrde kapsule

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb - fluvastatinum - kapsula, tvrda - 40 mg - urbroj: jedna kapsula sadrži 42,12 mg fluvastatinnatrija što odgovara 40 mg fluvastatina u obliku slobodne kiseline

Sandostatin 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

sandostatin 0,1 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb - octreotidum - otopina za injekciju/infuziju - 0,1 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine sadrži 0,1 mg oktreotida u obliku oktreotidacetata

Sandostatin 0,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

sandostatin 0,5 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

novartis hrvatska d.o.o., radnička cesta 37b, zagreb - octreotidum - otopina za injekciju/infuziju - 0,5 mg/ml - urbroj: 1 ml otopine sadrži 0,5 mg oktreotida u obliku oktreotidacetata