PROTUTIJELA I REAGENSI U IMUNOHISTOKEMIJI

PROTUTIJELA I REAGENSI U IMUNOHISTOKEMIJI

Proizvođač ili nositelj: TAMIKO INSTRUMENTS d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

IN VITRO DIJAGNOSTIKA RECIPE

IN VITRO DIJAGNOSTIKA RECIPE

Proizvođač ili nositelj: SHIMADZU d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

SD AIc Care

SD AIc Care

Proizvođač ili nositelj: SALVUS d.o.o., Donja Stubica
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

SCLAVO REAGENSI, KONTROLE I KALIBRATORI

SCLAVO REAGENSI, KONTROLE I KALIBRATORI

Proizvođač ili nositelj: MES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

RAL UREĐAJ ZA BOJENJE

RAL UREĐAJ ZA BOJENJE

Proizvođač ili nositelj: MES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

RAL REAGENSI, KONTROLE I KALIBRATORI

RAL REAGENSI, KONTROLE I KALIBRATORI

Proizvođač ili nositelj: MES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

BTA STAT

BTA STAT

Proizvođač ili nositelj: MES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

SUSTAVI ZA KLINIČKU KEMIJU

SUSTAVI ZA KLINIČKU KEMIJU

Proizvođač ili nositelj: MEDI-LAB d.o.o., Split
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

MIKROSKOPSKA STAKLA

MIKROSKOPSKA STAKLA

Proizvođač ili nositelj: COPAN ZAGREB d.o.o., Velika Gorica
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

THUNDERBOLT AUTOMATED ELISA PROCESSOR

THUNDERBOLT AUTOMATED ELISA PROCESSOR

Proizvođač ili nositelj: BIOMEDICA DIJAGNOSTIKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

STA COMPACT MAXI

STA COMPACT MAXI

Proizvođač ili nositelj: BIOMEDICA DIJAGNOSTIKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

TESTOVI NA KOLONAMA

TESTOVI NA KOLONAMA

Proizvođač ili nositelj: BIOMAX d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

REAGENSI, KONTROLE I KALIBRATORI ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE HORMONA

REAGENSI, KONTROLE I KALIBRATORI ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE HORMONA

Proizvođač ili nositelj: BECKMAN COULTER d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

CELL-DYN

CELL-DYN

Proizvođač ili nositelj: ABBOTT LABORATORIES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

B-ANALYST S1 SYSTEM

B-ANALYST S1 SYSTEM

Proizvođač ili nositelj: A. MENARINI DIJAGNOSTIKA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

SD LIPIDOCARE SUSTAV ZA ODREĐIVANJE LIPIDA U KRVI  I SD LIPIDOCARE TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE LIPIDA U KRVI

SD LIPIDOCARE SUSTAV ZA ODREĐIVANJE LIPIDA U KRVI I SD LIPIDOCARE TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE LIPIDA U KRVI

Proizvođač ili nositelj: SALVUS d.o.o., Donja Stubica
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

TRUEBALANCE TEST TRAKE

TRUEBALANCE TEST TRAKE

Proizvođač ili nositelj: PLIVA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

CERA STAT 2000 ANALIZATOR, TEST KIT I KONTROLNE OTOPINE

CERA STAT 2000 ANALIZATOR, TEST KIT I KONTROLNE OTOPINE

Proizvođač ili nositelj: HO- LA SAVJETOVANJE d.o.o, Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

ARCHITECT

ARCHITECT

Proizvođač ili nositelj: ABBOTT LABORATORIES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

MENDOR DISCREET APARAT

MENDOR DISCREET APARAT

Proizvođač ili nositelj: A. MENARINI DIJAGNOSTIKA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

MENDOR DISCREET - TEST TRAKE

MENDOR DISCREET - TEST TRAKE

Proizvođač ili nositelj: A. MENARINI DIJAGNOSTIKA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

MENDOR DISCREET - KONTROLNA OTOPINA

MENDOR DISCREET - KONTROLNA OTOPINA

Proizvođač ili nositelj: A. MENARINI DIJAGNOSTIKA HRVATSKA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

PRISM

PRISM

Proizvođač ili nositelj: ABBOTT LABORATORIES d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

KOŠTANI VOSAK CERA OSSA

KOŠTANI VOSAK CERA OSSA

Proizvođač ili nositelj: STIV TRADE d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

KIRURŠKI RESORPTIVNI KONAC

KIRURŠKI RESORPTIVNI KONAC

Proizvođač ili nositelj: STIV TRADE d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

KIRURŠKI NERESORPTIVNI KONAC

KIRURŠKI NERESORPTIVNI KONAC

Proizvođač ili nositelj: STIV TRADE d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

SUPLASYN® m.d BRIZGALICA a 0,7 mg/0,7 ml

SUPLASYN® m.d BRIZGALICA a 0,7 mg/0,7 ml

Proizvođač ili nositelj: STADA d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

Visian Implantable Collamer leće za kratkovidnost i dalekovidnost, Visian Implantable Collamer leće za kratkovidnost i dalekovid

Visian Implantable Collamer leće za kratkovidnost i dalekovidnost, Visian Implantable Collamer leće za kratkovidnost i dalekovid

Proizvođač ili nositelj: RETINA-ORL CENTAR ZAGREB d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

SCULPTRA

SCULPTRA

Proizvođač ili nositelj: PHARMASWISS d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

RESORPTIVNI KIRURŠKI KONCI ATRAMAT

RESORPTIVNI KIRURŠKI KONCI ATRAMAT

Proizvođač ili nositelj: NOVAMED d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

VENTRIKULARNI I PERITONEALNI KATETERI ARES™

VENTRIKULARNI I PERITONEALNI KATETERI ARES™

Proizvođač ili nositelj: MEDIC d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia

NAVI-STAR®, REF-STAR™, NOGA-STAR™ i NMARQ™

NAVI-STAR®, REF-STAR™, NOGA-STAR™ i NMARQ™

Proizvođač ili nositelj: JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o., Zagreb
Aktivni sastojci:

Na raspolaganju u: Hrvatska
Jezik: hrvatski
Izvor: HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia