Zovirax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Zovirax Duo 50 mg/g +10 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 50 mg/g + 10 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 50 mg aciklovira i 10 mg hidrokortizona
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations), Durham, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Zovirax Duo 50 mg/g +10 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 2 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-651959046-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-651959046
 • Datum autorizacije:
 • 23-03-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krema

aciklovir i hidrokortizon

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Zovirax Duo i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zovirax Duo

Kako primjenjivati Zovirax Duo

Moguće nuspojave

Kako čuvati Zovirax Duo

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Zovirax Duo i za što se koristi

Zovirax Duo sadrži dvije djelatne tvari: aciklovir i hidrokortizon. Aciklovir je antivirusni lijek koji

pomaže u borbi protiv virusa koji uzrokuje herpes. Hidrokortizon je blagi steroid koji smanjuje upalu

povezanu s herpesom.

Zovirax Duo mogu primjenjivati odrasli i adolescenti u dobi od 12 ili više godina.

Zovirax Duo krema koristi se za liječenje ranih znakova i simptoma herpesa na usnama i licu (npr.

trnaca, svrbeža ili crvenila) kako bi se smanjila vjerojatnost da se razviju u mjehuriće na koži.

Čak i ako se herpes razvije u mjehurić na koži, Zovirax Duo će skratiti proces zacjeljivanja za

približno pola dana do jednoga dana u odnosu na kremu koja ne sadrži ove djelatne tvari.

Infekciju uzrokuje virus koji se zove Herpes simplex. Taj virus uzrokuje mjehuriće i ranice

prvenstveno na usnama, ali ponekad i na drugim dijelovima lica. Herpes se može razviti kada je

imunološki sustav tijela oslabljen, npr. kada ste prehlaĎeni ili imate neku drugu infekciju. Pojavu

herpesa mogu potaknuti i stres, jaka sunčeva svjetlost, niske temperature ili mjesečnica.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 10 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zovirax Duo

Nemojte primjenjivati Zovirax Duo

ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir, hidrokortizon ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.)

ni za jednu drugu kožnu infekciju osim herpesa

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

10 dana.

H A L M E D

12 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Koristite Zovirax Duo samo za herpes na usnama i licu.

Obratite se svom liječniku ako imate težak oblik herpesa koji se neprekidno vraća, kako bi on

provjerio imate li nekih drugih podležećih zdravstvenih tegoba.

Nemojte primjenjivati Zovirax Duo:

-

na oku, u unutrašnjosti usta ili nosa ili na spolnim organima

-

za liječenje genitalnog herpesa

-

ako Vam imunološki sustav ne radi pravilno (npr. ako ste primili presadak koštane srži ili ako

imate HIV)

-

s oblogama kao što su obični flasteri ili flasteri za herpes

Operite ruke prije i nakon nanošenja kreme kako ne bi došlo do pogoršanja herpesa ili prijenosa

infekcije na druge osobe.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Ne primjenjujte kremu dulje od 5 dana.

Djeca

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlaĎoj od 12 godina jer nije poznato je li ona za njih djelotvorna i je li

za njih sigurno da ju primjenjuju.

Drugi lijekovi i Zovirax Duo

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nije poznato mogu li na učinak lijeka Zovirax Duo utjecati drugi lijekovi koji se primjenjuju

istodobno s lijekom Zovirax Duo.

Zovirax Duo s hranom i pićem

Nemojte nanositi kremu neposredno prije jela jer biste je tada mogli polizati.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Ovaj se lijek ne smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja, osim ako Vaš liječnik ne smatra da

moguće koristi nadmašuju mogućnost pojave nepoznatih rizika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena lijeka Zovirax Duo ne utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Zovirax Duo sadrži propilenglikol i cetilni i stearilni alkohol

Propilenglikol može izazvati nadraženost kože. Cetilni i stearilni alkohol može uzrokovati lokalne

kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

H A L M E D

12 - 02 - 2018

O D O B R E N O

3.

Kako primjenjivati Zovirax Duo

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni

Samo za vanjsku primjenu.

Odrasli i djeca u dobi od 12 ili više godina

Nanesite kremu pet puta na dan tijekom 5 dana (tj. približno svaka 3 – 4 sata dok ste budni).

Preporučuje se započeti liječenje što je prije moguće, po mogućnosti odmah nakon pojave prvih

znakova ili simptoma (npr. trnaca, crvenila ili svrbeža).

Ne primjenjujte kremu dulje od 5 dana. Ako Vam simptomi potraju dulje od 10 dana, obratite se svom

liječniku.

Način primjene

Operite ruke prije i nakon nanošenja kreme kako ne bi došlo do pogoršanja herpesa ili prijenosa

infekcije na druge osobe.

Ako se razvije ranica, nemojte je dirati više nego što je potrebno, kako se infekcija ne bi proširila na

druge dijelove tijela ili na oči.

Ako primijenite više lijeka Zovirax Duo nego što ste trebali

Ako slučajno primijenite previše kreme ili je progutate, nije vjerojatno da će nastupiti bilo kakvi štetni

učinci. MeĎutim, ako progutate veliku količinu kreme, javite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Zovirax Duo

Ako propustite dozu, primijenite je kad se sjetite i zatim nastavite s primjenom kao i dotad.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite primjenjivati ovaj lijek i odmah se obratite svom liječniku ako se pojavi bilo koji od

sljedećih simptoma alergijske reakcije (vrlo rijetka nuspojava: može se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

-

oticanje lica, jezika ili grla, koje može otežati gutanje ili disanje

-

koprivnjača

Nuspojave u nastavku navedene su prema vjerojatnosti pojavljivanja:

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba:

-

suhoća ili ljuštenje kože

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba:

-

ponekad se odmah nakon nanošenja kreme mogu javiti prolazno žarenje, trnci ili peckanje

-

svrbež

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba:

-

crvenilo kože

H A L M E D

12 - 02 - 2018

O D O B R E N O

-

promjena boje kože

-

lokaliziran osip ili nadraženost kože praćena svrbežom i žarenjem na mjestu nanošenja kreme

Nepoznato

-

zamućen vid

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Zovirax Duo?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i tubi iza oznake

“EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja tube: 3 mjeseca.

Nemojte primijeniti lijek ako primijetite da su se promijenili izgled i/ili tekstura kreme.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zovirax Duo sadrži?

Djelatne tvari su aciklovir i hidrokortizon. Jedan gram kreme sadrži 50 mg aciklovira i 10 mg

hidrokortizona.

Drugi sastojci su tekući parafin, propilenglikol, izopropilmiristat, natrijev laurilsulfat, cetilni i

stearilni alkohol, bijeli vazelin, poloksamer 188, citratna kiselina hidrat, natrijev hidroksid,

kloridna kiselina i pročišćena voda.

Kako Zovirax Duo izgleda i sadržaj pakiranja

Jedna tuba sadrži 2 g Zovirax Duo kreme. Zovirax Duo je bijela krema.

Tuba je načinjena od polietilenskog i aluminijskog laminata ili aluminija.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited,

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo

H A L M E D

12 - 02 - 2018

O D O B R E N O

ProizvoĎač:

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

Ujedinjeno Kraljevstvo

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

GlaxoSmithKline d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15

10 020 Zagreb

Tel.: 01 6051999

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Belgija, Češka Republika, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Ujedinjeno Kraljevstvo:

Zovirax Duo

Danska, Finska, Španjolska, Švedska: Zoviduo

Austrija: Activir Duo

Francuska: Xerclear

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2018.

H A L M E D

12 - 02 - 2018

O D O B R E N O