Zovirax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Zovirax 50 mg/g krema
 • Doziranje:
 • 50 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • krema
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g kreme sadrži 50 mg aciklovira
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Glaxo Operations UK Limited, Barnard Castle, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Zovirax 50 mg/g krema
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 2 g kreme u tubi, u kutiji [HR-H-668826615-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-668826615
 • Datum autorizacije:
 • 29-12-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Zovirax 50 mg/g krema

aciklovir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži

Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije

nakon 10 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Zovirax krema i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zovirax kremu?

Kako primjenjivati Zovirax kremu?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Zovirax kremu?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Zovirax krema i za što se koristi?

Zovirax krema je namijenjena liječenju „groznice“ (infekcija usana i lica uzrokovanih

virusom Herpes simplex). Djelatna tvar je aciklovir pripada skupini antivirusnih lijekova.

Kremu je potrebno primijeniti na prve znakove nastanka infekcije (npr. peckanje, svrbež).

Krema se takoĎer može upotrebljavati kako bi se ubrzao oporavak već postojeće „groznice“.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

10 dana.

2. Što morate znati prije nego što počnete primjenjivati Zovirax kremu?

Nemojte primjenjivati Zovirax kremu :

ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir, propilenglikol ili neki drugi sastojak ovog

lijeka (naveden u dijelu 6.)

za bilo koju drugu infekciju kože osim herpesa simpleksa usana i lica

za liječenje genitalnog herpesa

u unutrašnjosti usta ili nosa

za liječenje afti ili čireva u ustima

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

u očima ili genitalnim područjima

Ako niste sigurni obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije primjene Zovirax

kreme.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Zovirax kremu.

Uvijek perite ruke prije i poslije primjene Zovirax kreme

Ne dotičite oči prije nego operete ruke nakon primjene.

Ako Vam slučajno krema dospije u oko, operite temeljito s toplom vodom

posavjetujte se s liječnikom ako ste zabrinuti

Nemojte

progutati

kremu.

Ukoliko

slučajno

progutate

malo

kreme,

malo

vjerojatno da će to uzrokovati neki utjecaj na zdravlje, ali posavjetujte se s liječnikom

ako ste zabrinuti.

Izbjegavajte dirati inficirano područje kako biste spriječili prenošenje ili pogoršane

infekcije.

Ako vam je liječnik rekao da imate oslabljen imunološki sustav (npr. ako ste imali

transplantaciju koštane srži ili bolujete od AIDS-a), posavjetujte se s njim prije

početka liječenja bilo kakve infekcije. Primjena Zovirax kreme ne preporučuje se u

osoba s oslabljenim imunitetom.

Ako sumnjate da imate infekciju, posavjetujte se s liječnikom

Ako infekcija postane veoma teška, posavjetujte se s liječnikom

Obratite se Vašem liječniku prije primjene lijeka ako istodobno uzimate neki drugi

lijek.

Zovirax krema može uzrokovati nadražaj kože.

Drugi lijekovi i Zovirax krema

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite

se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena Zovirax kreme smije se razmotriti samo kad potencijalna korist nadmašuje

moguće rizike.

Zovirax krema sadrži propilenglikol i cetilni i stearilni alkohol

Zovirax krema sadrži 400 mg propilenglikola te 6,75 g cetilnog i stearilnog alkohola po 1 g

kreme.

Propilenglikol može nadražiti kožu. Cetilni i stearilni alkohol može uzrokovati lokalne kožne

reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

3. Kako primjenjivati Zovirax kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Način primjene kreme:

Zovirax krema namijenjena je za vanjsku uporabu (na kožu)

Zovirax krema nije namijenjena za primjenu u unutrašnjosti usta, očima ili u genitalnom

području.

Primjena kreme (odrasli i djeca):

Nanesite dovoljno kreme da prekrijete inficirano područje, uključujući i vanjske

rubove mjehurića

Primjeniti za pojave prvih znakova infekcije (peckanje i svrbež)

Količina kreme u ovom pakiranju dovoljna je za liječenje jedne infekcije (svrbež i

pečenje). Krema se takoĎer može primjenjivati za vrijeme faze mjehurića

Primjenjivati na inficirano područje 5 puta dnevno kroz 4 dana (npr. približno svaka 4

sata dok ste budni). Ako inficirano područje nije zacijelilo nakon tog vremena, možete

koristiti kremu do najviše ukupno 10 dana

Primjenjujte kremu najmanje 4 dana da bi osigurali ubrzano liječenje

Ako infekcija nije zacijelila nakon 10 dana, ili ako se pogoršala, javite se liječniku

Nemojte davati svoju Zovirax kremu drugima, čak i kada su njihovi simptomi jednaki

kao i Vaši

Ne koristite više od preporučene doze

Ako ste primijenite više Zovirax kreme nego što ste trebali

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku ako ste primjenili previše Zovirax kreme .

Zovirax krema je namijenjena isključivo za primjenu na kožu, ako ste slučajno progutali

kremu, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Zovirax kremu

Ako ste zaboravili primijeniti Zovirax kremu , primjenite ju čim se sjetite.

Nemojte primijeniti dvostruku količinu kreme kako biste nadoknadili zaboravljenu količinu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Zovirax krema može izazvati nuspojave, iako se one neće pojaviti

kod svakoga.

Sljedeće nuspojave mogu se javiti pri primjeni ovog lijeka:

Alergijske reakcije (vrlo rijetke, javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika)

Ako imate alergijsku reakciju, odmah prestanite primjenjivati Zovirax kremu i obratite se

Vašem liječniku. Znakovi alergijske reakcije mogu biti:

osip, svrbež ili koprivnjača na koži

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

oticanje lica, usana, jezika, lica i očnih kapaka

nedostatak zraka, piskanje pri disanju ili poteškoće pri disanju

neobjašnjena vrućica i osjećaj nesvjestice, osobito pri ustajanju

Ostale nuspojave koje se mogu javiti:

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)

prolazno pečenje ili žarenje nakon primjene kreme

blago sušenje ili ljuštenje kože

svrbež

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)

crvenilo kože

kontaktni osip na koži

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Zovirax kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Rok valjanosti lijeka nakon prvog otvaranja: 10 dana

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza

oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne odlagati u hladnjak.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju

okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zovirax krema sadrži?

Djelatna tvar je 50 mg/g aciklovir

Pomoćne tvari su dimetikon, popilenglikol, poloksamer 407, cetilni i stearilni alkohol, natrij

laurilsulfat, bijeli vazelin, tekući parafin, arlacel 165 (glicerolmonostearat, makrogolstearat

100) i pročišćena voda.

Kako Zovirax krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Zovirax krema je dostupna u tubi od 2 g, u kutiji.

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

GlaxoSmithKline d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15

10 020 Zagreb

Proizvođač

Glaxo Operations UK Ltd,

Harmire Road, Barnard Castle,

Durham, DL 12 8DT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2017.

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O