Zalmoxis

Glavna informacija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Zalmoxis
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • Transplantacija hematopoetskih matičnih stanica
 • Terapijske indikacije:
 • Zalmoksis je indiciran kao dodatna terapija u haploidentical hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) odraslih bolesnika s visokog rizika hematoloških malignih bolesti.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002801
 • Datum autorizacije:
 • 18-08-2016
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002801
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/454627/2016

EMEA/H/C/002801

EPAR, sažetak za javnost

Zalmoxis

Alogene T-stanice genetski modificirane retrovirusnim vektorom koji kodira

skraćeni oblik ljudskog receptora za faktor rasta živaca niskog afiniteta

(ΔLNGFR) i timidin kinazu virusa herpes simplex tip 1 (HSV-TK Mut2).

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) za lijek Zalmoxis.

Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek kako bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za

njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Zalmoxis.

Praktične informacije o primjeni lijeka Zalmoxis bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno

obratiti se svom liječniku ili ljekarniku.

Što je Zalmoxis i za što se koristi?

Zalmoxis je lijek koji se primjenjuje kao pomoćno liječenje u odraslih osoba nakon transplantacije

hematopoetskih matičnih stanica (HSCT, transplantacija stanica koje se mogu razviti u različite tipove

krvnih stanica) od djelomično podudarnog donora (tvz. haploidentična transplantacija). Zalmoxis se

primjenjuje u bolesnika podvrgnutih haploidentičnom HSCT-u jer imaju ozbiljan rak krvi, kao što je

leukemija ili limfom. Bolesnik prije podvrgavanja HSCT-u prima terapiju radi uklanjanja postojećih

stanica iz koštane srži, uključujući stanice raka i stanice imunološkog sustava. Zalmoxis se primjenjuje

kako bi se obnovio bolesnikov imunološki sustav nakon transplantacije.

Zalmoxis je vrsta lijeka za naprednu terapiju koji se naziva „lijek za terapiju somatskim stanicama”.

Riječ je o vrsti lijeka koji sadrži stanice ili tkiva koja su izmijenjena kako bi se mogla koristiti za

liječenje, dijagnostiku ili sprječavanje bolesti. Zalmoxis sadrži genetski modificirane T-stanice (vrstu

bijelih krvnih stanica)

. U proizvodnji lijeka Zalmoxis T-stanice donora odvajaju se od ostalih

transplantiranih stanica. Nakon toga se te T-stanice genetski modificiraju kako bi uključivale „gen

samoubojicu”.

Alogene T-stanice genetski modificirane retrovirusnim vektorom koji kodira skraćeni oblik ljudskog receptora za faktor

rasta živaca niskog afiniteta (ΔLNGFR) i timidin kinazu virusa herpes simplex tip 1 (HSV-TK Mut2).

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Stranica 2/3

Budući da je broj bolesnika koji su podvrgnuti haploidentičnom HSCT-u nizak, lijek Zalmoxis se od 20.

listopada 2003. označuje kao lijek za liječenje rijetkih bolesti.

Kako se Zalmoxis koristi?

Lijek Zalmoxis izdaje se samo na liječnički recept, a liječenje mora biti pod nadzorom liječnika s

iskustvom u liječenju raka krvi HSCT-om.

Lijek Zalmoxis priprema se za primjenu u određenog bolesnika. Primjenjuje se između 21. i 49. dana

nakon transplantacije, ali samo ako ona već nije dovela do obnove bolesnikova imunološkog sustava i

ako bolesnik nije razvio reakciju presatka protiv primatelja (kada transplantirane stanice napadaju

tijelo).

Zalmoxis se primjenjuje kao intravenska infuzija (drip) u trajanju od 20 do 60 minuta svakoga mjeseca

do najviše četiri puta sve dok cirkulirajuće T-stanice ne dosegnu određenu razinu. Doza lijeka Zalmoxis

ovisi o tjelesnoj težini bolesnika.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kako djeluje Zalmoxis?

Kada se primjenjuje nakon transplantacije, Zalmoxis pomaže bolesnicima da ojačaju imunološki

sustav, čime im pomaže u zaštiti od upala. Međutim, T-stanice u lijeku Zalmoxis ponekad mogu

napasti bolesnikovo tijelo uzrokujući reakciju presatka protiv primatelja. T-stanice iz lijeka Zalmoxis

imaju „gen samoubojicu”, što ih čini osjetljivima na lijekove ganciklovir i valganciklovir. Ako bolesnik

razvije reakciju presatka protiv primatelja, za liječenje bolesti i sprječavanje njezina daljnjeg razvoja

upotrebljavaju se ganciklovir ili valganciklovir, koji su namijenjeni uništavanju T-stanica s „genom

samoubojicom”.

Koje su koristi lijeka Zalmoxis utvrđene u ispitivanjima?

Lijek Zalmoxis ispitivan je u okviru jednog glavnog ispitivanja koje je uključivalo 30 bolesnika koji su

bili podvrgnuti HSCT-u zbog ozbiljnog raka krvi. U tom ispitivanju lijek Zalmoxis nije uspoređen ni s

jednom drugom terapijom. Glavno mjerilo djelotvornosti bila je obnova imunološkog sustava mjerena

razinom T-stanica u krvi. U 77 % oboljelih koji su primali lijek Zalmoxis (23 od 30) došlo je do obnove

imunološkog sustava. Reakcija presatka protiv primatelja pojavila se u 10 bolesnika kojima je tada dan

ganciklovir i valganciklovir kao monoterapija ili ti lijekovi u kombinaciji s nekim drugim lijekovima. Svih

10 bolesnika oporavilo se od reakcije presatka protiv primatelja.

Podaci iz glavnog ispitivanja također su kombinirani s podacima iz drugog ispitivanja koje je u tijeku te

je stopa preživljenja 37 bolesnika liječenih lijekom Zalmoxis (23 iz glavnog ispitivanja i 14 iz ispitivanja

u tijeku) uspoređena sa stopom preživljenja iz baze podataka koja obuhvaća 140 bolesnika koji su u

prošlosti podvrgnuti HSCT-u. Stopa preživljenja bolesnika koji su primili lijek Zalmoxis nakon godine

dana bila je 51 %, dok je u bolesnika koji ga nisu primili iznosila od 34 do 40 %.

Koji su rizici povezani s lijekom Zalmoxis?

Najčešća nuspojava lijeka Zalmoxis (može se javiti u više od 1 na 10 osoba) je reakcija presatka protiv

primatelja (u slučaju kada se bolest razvije unutar otprilike 100 dana od transplantacije). Pri primjeni

lijeka Zalmoxis ta se nuspojava može liječiti ganciklovirom ili valganciklovirom.

Zalmoxis

EMA/454627/2016

Stranica 3/3

Zalmoxis se ne smije primjenjivati u bolesnika čiji imunološki sustav nije obnovljen. Ne smije se

primjenjivati niti u bolesnika koji su već razvili reakciju presatka protiv primatelja koja zahtijeva

liječenje.

Potpuni popis svih ograničenja i nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Zalmoxis potražite u uputi o

lijeku.

Zašto je lijek Zalmoxis odobren?

Pokazalo se da lijek Zalmoxis pomaže u obnovi imunološkog sustava bolesnika podvrgnutih HSCT-u

zbog ozbiljnog raka krvi koji imaju ograničene mogućnosti liječenja i lošu prognozu. Sigurnosni profil

lijeka Zalmoxis smatra se prihvatljivim. Glavni rizik predstavlja reakcija presatka protiv primatelja, no

ona se može uspješno liječiti ganciklovirom ili valgancikolvirom, koji uništavaju T-stanice iz lijeka

Zalmoxis.

Iako je potrebno više podataka kako bi se odredio stupanj koristi, Odbor za lijekove za humanu

uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od lijeka Zalmoxis nadmašuju s njim povezane rizike

te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Za lijek Zalmoxis izdano je „uvjetno odobrenje”. To znači da se očekuju dodatni podaci o lijeku koje

tvrtka mora dostaviti. Svake godine Europska agencija za lijekove pregledava sve nove informacije

koje postanu dostupne te se ovaj sažetak po potrebi ažurira.

Koje se još informacije očekuju o lijeku Zalmoxis?

Budući da je za lijek Zalmoxis izdano uvjetno odobrenje, tvrtka koja ga stavlja u promet pružit će

rezultate ispitivanja bolesnika s visoko rizičnom akutnom leukemijom koje je u tijeku. U ispitivanju će

se usporediti haploidentičan HSCT nakon kojeg slijedi liječenje lijekom Zalmoxis s haploidentičnim

HSCT-om koji sadrži T-stanice nakon kojeg slijedi liječenje ciklofosfamidom (lijekom za sprečavanje

reakcije presatka protiv primatelja) i haploidentičnim HSCT-om bez T-stanica.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Zalmoxis?

Tvrtka koja stavlja u promet lijek Zalmoxis pružit će edukativne materijale za zdravstvene radnike koji

sadržavaju detaljne informacije o rizicima, uključujući reakciju presatka protiv primatelja, i o

ispravnom načinu primjene lijeka. Tvrtka će također putem registra prikupljati podatke od svih

bolesnika liječenih lijekom Zalmoxis te će pratiti njihov napredak nakon liječenja kako bi se proučila

dugoročna sigurnost i djelotvornost lijeka.

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Zalmoxis nalaze se također u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o

lijeku.

Ostale informacije o lijeku Zalmoxis

Cjeloviti EPAR za lijek Zalmoxis nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom

Zalmoxis pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), odnosno obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

Sažetak mišljenja Odbora za lijekove za rijetke bolesti o lijeku Zalmoxis možete naći na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Zalmoxis 5-20 x 10

6

stanica/ml disperzija za infuziju

Alogene T-stanice genetski modificirane retrovirusnim vektorom koji kodira skraćeni oblik ljudskog

receptora za faktor rasta živaca niskog afiniteta (ΔLNGFR) i timidin kinazu virusa

herpes simplex

1 (HSV-TK Mut2)

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih

informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja

nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili liječniku s iskustvom u liječenju raka krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili liječnika s iskustvom u

liječenju raka krvi. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Zalmoxis i za što se koristi

Što morate znati prije nego Vam se da Zalmoxis

Kako se daje Zalmoxis

Moguće nuspojave

Kako čuvati Zalmoxis

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE ZALMOXIS I ZA ŠTO SE KORISTI

Zalmoxis se sastoji od bijelih krvnih stanica zvanih T-stanice, koje se dobivaju od donora. Te stanice

će biti genetski modificirane uvođenjem gena „samoubojice“ (HSV-TK Mut2) u njihov genetski kod

koji se kasnije može aktivirati u slučaju reakcije presatka protiv primatelja. To će osigurati da stanice

budu eliminirane prije nego uzrokuju štetu stanicama bolesnika.

Zalmoxis je namijenjen odraslima s određenim vrstama raka krvi poznatima kao hematološke

zloćudne bolesti visokog rizika. Primjenjuje se nakon haploidentične transplantacije koštane srži

(transplantacija hematopoetskih stanica). „Haploidentične“ znači da su stanice dobivene od donora čije

se tkivo djelomično podudara s tkivom bolesnika. Zalmoxis se primjenjuje u svrhu sprečavanja

komplikacija transplantacija s nepotpunim podudaranjem, poznatim kao „reakcija presatka protiv

primatelja“, gdje stanice donora napadaju stanice bolesnika.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO VAM SE DA ZALMOXIS

Nemojte primjenjivati Zalmoxis:

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako je prije infuzije vrijednost limfocita CD3+ u vašim pretragama jednaka ili veća od 100 po

μl.

ako bolujete od reakcije presatka protiv primatelja, koja zahtijeva primjenu lijekova za supresiju

imunološkog sustava.

Upozorenja i mjere opreza

Zalmoxis je isključivo lijek za određenog bolesnika i ne smije se ni pod kojim uvjetima primjenjivati u

drugih bolesnika.

Vaš liječnik će pozorno nadzirati terapiju. Prije primjene Zalmoxisa važno je liječnika obavijestiti o

sljedećem:

bolujete li od infekcija koje zahtijevaju primjenu ganciklovira (GCV) ili valganciklovira (VCV)

(antivirotika) za vrijeme infuzije. U tom slučaju liječenje Zalmoxisom potrebno je odgoditi 24

sata nakon kraja antivirusne terapije.

bolujete li od reakcije presatka protiv primatelja, koja zahtijeva primjenu lijekova za supresiju

imunološkog sustava.

ako uzimate lijekove za supresiju imunološkog sustava ili primjenjujete G-CSF (koji stimulira

koštanu srž na proizvodnju krvnih stanica) nakon obavljene transplantacije matičnih stanica. U

tom slučaju Zalmoxis je moguće primijeniti nakon odgovarajućeg vremena ispiranja (vrijeme

potrebno za uklanjanje lijeka iz organizma).

ako ste prethodno već iskusili neku nuspojavu nakon primjene Zalmoxisa te se ista nije povukla

unutar 30 dana od njenog javljanja.

Kada se Zalmoxis ne može primijeniti

U nekim slučajevima možda nećete moći primiti infuziju Zalmoxisa prema dogovorenom rasporedu.

Do toga može doći zbog problema u proizvodnji.

U takvim slučajevima Vaš će liječnik o tome biti informiran i može smatrati da je ipak bolje

primijeniti liječenje ili odabrati zamjensko liječenje za Vas.

Djeca i adolescenti

Trenutno nema dostupnih podataka za ovu skupinu bolesnika. Primjena Zalmoxisa se ne preporučuje

djeci i adolescentima mlađima od 18 godina.

Drugi lijekovi i Zalmoxis

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Sigurna primjena Zalmoxisa za vrijeme trudnoće i dojenja nije dokazana.

Zalmoxis se ne smije primjenjivati u trudnica i žena koje doje.

Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom i do 6 mjeseci nakon

liječenja Zalmoxisom.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Zalmoxis ne bi trebao imati nikakav utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Ipak, trebali biste obratiti pažnju na svoje cjelokupno stanje ukoliko biste željeli obavljati radnje koje

zahtijevaju prosuđivanje te korištenje motoričkih ili kognitivnih vještina.

Zalmoxis sadrži natrij

Zalmoxis, 5-20 x 10

stanica/ml stanična disperzija za infuziju sadrži 13,3 mmol (305,63 mg) natrija

po dozi. To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

3.

KAKO SE DAJE ZALMOXIS

Zalmoxis se može propisati i primijeniti samo u bolnici od strane liječnika ili medicinske sestre koja je

prošla obuku za primjenu ovog lijeka. Praktične informacije o rukovanju i primjeni Zalmoxisa za

liječnika ili medicinsku sestru pronaći ćete na kraju ove upute o lijeku.

Zalmoxis je proizveden isključivo za Vas te njegova primjena nije moguća u drugih bolesnika.

Količina stanica koju je potrebno primijeniti ovisi o Vašoj tjelesnoj težini. Doza odgovara 1 ± 0,2 x

stanica/kg.

Zalmoxis se daje intravenski (u venu) u obliku infuzije (kapanjem) tijekom približno 20-60 minuta

između 21.-49. dana od transplantacije. Dodatne infuzije daju se jednom mjesečno, najviše 4 mjeseca.

Odluku o daljnjem nastavku s liječenjem donosi Vaš liječnik ovisno o Vašem imunološkom sustavu.

Ako primite više lijeka Zalmoxis nego što ste trebali

S obzirom da ovaj lijek propisuje liječnik, svaka doza pripremljena je isključivo za Vas i svaki

pripravak čini jednu dozu. Nije vjerojatno da ćete primiti previše lijeka.

Ako ste zaboravili primijeniti Zalmoxis

Ovaj lijek propisuje liječnik te se daje u bolnici pod strogim nadzorom prema unaprijed utvrđenom

rasporedu, tako da ne biste zaboravili sljedeću dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Neke od

ovih nuspojava mogu biti ozbiljne i mogu dovesti do hospitalizacije.

Ako imate pitanja o simptomima ili nuspojavama ili ako Vas bilo koji simptomi zabrinjavaju

odmah razgovarajte s liječnikom.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Akutna reakcija presatka protiv primatelja (komplikacija koja se može javiti nakon transplantacije

matičnih stanica ili koštane srži pri kojoj netom transplantirane donorske stanice napadaju tijelo

bolesnika).

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Post-transplantacijski limfoproliferativni poremećaj (povećanje broja bijelih krvnih stanica u

krvi nakon transplantacije)

Kronična reakcija presatka protiv primatelja (komplikacija koja se može javiti nakon

transplantacije matičnih stanica ili koštane srži pri kojoj netom transplantirane donorske stanice

napadaju tijelo bolesnika)

Intestinalno krvarenje (krvarenje u crijevima)

Zatajenje jetre (oštećenje funkcije jetre)

Febrilna neutropenija (vrućica povezana sa smanjenjem broja bijelih krvnih stanica)

Smanjen hemoglobin (smanjen broj crvenih krvnih stanica)

Smanjen broj trombocita (smanjenje broja trombocita u krvi)

Bronhitis (infekcija pluća)

Vrućica

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću

nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ČUVATI ZALMOXIS

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spremniku. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u pari tekućeg dušika.

Infuzijska otopina mora se primijeniti odmah nakon odmrzavanja. Maksimalno vrijeme proteklo od

odmrzavanja do infuzije je 2 sata pri sobnoj temperaturi (15 °C–30 °C).

Pakiranje se pregledava radi eventualnih nepravilnosti na vanjskoj kutiji, a naljepnica radi provjere

podudarnosti podataka između bolesnika i donora.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti kao biološki opasan materijal koji sadrži

genetski modificirane organizme te u skladu s lokalnim propisima.

Osoblje bolnice odgovorno je za pravilno čuvanje lijeka prije i tijekom korištenja, kao i za pravilno

zbrinjavanje.

6.

SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Zalmoxis

sadrži

Djelatna se tvar

sastoji od alogenih T-stanica genetski modificiranih retrovirusnim vektorom koji

kodira skraćeni oblik ljudskog receptora za faktor rasta živaca niskog afiniteta (ΔLNGFR) i timidin

kinazu virusa

herpes simplex

tip 1 (HSV-TK Mut2).

Svaka vrećica sadrži volumen od 10-100 ml smrznute disperzije u koncentraciji 5-20 x 10

stanica/ml.

Drugi

sastojci

su natrijev klorid, ljudski serumski albumin i dimetilsulfoksid (vidjeti dio 2).

Kako Zalmoxis izgleda i sadržaj pakiranja

Zalmoxis je stanična disperzija za infuziju koja izgleda kao neprozirna, bjelkasta, smrznuta disperzija

stanica.

Zalmoxis se isporučuje kao jedna doza za liječenje pojedinog bolesnika u krio-vrećicama od

etilenvinilacetata od 50-500 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

MolMed SpA

Via Olgettina 58

20132 Milano

Italija

Tel +39-02-212771

Fax +39-02-21277220

info@molmed.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Ovom lijeku izdano je „uvjetno odobrenje“. To znači da će biti dostavljeno još dodatnih podataka o

ovome lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku

te će se ova uputa ažurirati prema potrebi.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o

rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Praktične informacije za medicinske ili zdravstvene radnike o rukovanju i primjeni Zalmoxisa.

Zalmoxis se mora primjenjivati pod nadzorom liječnika s iskustvom u transplantaciji hematopoetskih

matičnih stanica zbog hematoloških zloćudnih bolesti.

Važno je da pročitate čitav sadržaj u vezi postupanja s lijekom prije same primjene Zalmoxisa.

Doza i tijek liječenja

Jedna vrećica sadrži donorske T-stanice genetski modificirane kako bi eksprimirale HSV-TK i

ΔLNGFR u koncentraciji od 5-20 x 10

stanica/ml.

Tijek liječenja čine maksimalno četiri infuzije u intervalima od približno jednog mjeseca. Odluka o

nastavku s novom terapijom ovisi o statusu imunološke rekonstitucije bolesnika koja je postignuta

kada je broj cirkulirajućih T-limfocita jednak ili veći od 100 po µl.

Upute za rukovanje

Prije rukovanja ili primjene Zalmoxisa

Zalmoxis se isporučuje izravno medicinskoj ustanovi u kojoj će se primijeniti infuzija. Isporuka

se vrši u pari tekućeg dušika. Vrećica se nalazi u drugoj vrećici (intermedijarni spremnik), a ona

se nalazi u aluminijskoj kutiji (vanjski spremnik). Cijelo pakiranje zaštićeno je unutar

spremnika tekućeg dušika koji je izrađen tako da održava odgovarajuću temperaturu tijekom

transporta i čuvanja do same primjene infuzije. Ako se lijek ne priprema odmah za infuziju,

premjestite vrećicu u paru tekućeg dušika. Nemojte ozračivati.

Zalmoxis se dobiva iz ljudske krvi određenog donora i sastoji se od genetski modificiranih

stanica. Donori se testiraju na prenosive infektivne agense u skladu s primjenjivim lokalnim

propisima. Ipak, rizik prenošenja infektivnih virusa na zdravstvene radnike ne može se u

potpunosti isključiti. U skladu s time, zdravstveni radnici moraju poduzeti odgovarajuće mjere

opreza (npr. nositi rukavice i zaštitne naočale) prilikom rukovanja Zalmoxisom.

Vanjsko i intermedijarno pakiranje potrebno je provjeriti kako bi se potvrdilo da se radi o

odgovarajućem lijeku i da naljepnica koja se nalazi na gornjoj strani kutije te na intermedijarnoj

vrećici odgovara određenom bolesniku.

Što provjeriti prije infuzije

Uvjerite se da je nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet dostavio certifikat o analizi,

koji sadrži identifikatore bolesnika, rok valjanosti i odobrenje za infuziju.

Provjerite odgovara li identitet bolesnika ključnim i jedinstvenim podacima o bolesniku

navedenima na vrećici Zalmoxisa i na certifikatu o analizi.

Jednom kada je bolesnik spreman za infuziju provjerite je li vrećica Zalmoxisa čitava i

neoštećena. Vrećica mora izgledati kao neprozirna, bjelkasta, smrznuta disperzija stanica. Ako

na vrećici ima jasnih pukotina ili se ne čini netaknuta, nemojte koristiti lijek.

Vrećicu stavite u dva plastična omota (dvostruki omot) kako bi se izbjegao njen direktni doticaj

s vodom.

Pridržavajući gornju stranu vrećice s omotom izvan vode, stavite je u vodenu kupelj temperature

37 ± 1 °C, pritom pazeći da voda ne bi ulazila kroz zapečaćeni dio. Ako dođe do istjecanja

tijekom odmrzavanja, lijek nemojte koristiti.

Primjena

Nakon što se u potpunosti odmrzne, izvadite vrećicu Zalmoxisa iz dvostrukog omota, osušite je

i dezinficirajte njen vanjski dio.

Krenite s infuzijom što je prije moguće, izbjegavajući držanje vrećice u vodenoj kupelji nakon

odmrzavanja.

Mora se infundirati čitav volumen vrećice. Preporučeno vrijeme infuzije je oko 20-60 minuta.

Nakon infuzije

Na kraju infuzije isperite vrećicu 2 ili 3 puta fiziološkom otopinom primjenom sterilne tehnike

kako bi se Zalmoxis potpuno primijenio.

Po završetku ispiranja, naljepnicu s podacima o određenom bolesniku koja se nalazi na vrećici

potrebno je skinuti i zalijepiti u karton tog bolesnika.

Krio-vrećica kao i neiskorišteni lijek ili otpadni materijal sadrže genetski modificirane

organizme te ih je potrebno zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima.

Nemojte infundirati Zalmoxis ako:

Niste primili certifikat o analizi.

Certifikat o analizi nosi oznaku da je odbijen.

Rok valjanosti je prošao.

Jedinstveni podaci o bolesniku koji se nalaze na vrećici za infuziju ne odgovaraju podacima

naručenog bolesnikua.

Integritet lijeka je narušen na bilo koji način.

Rok valjanosti i posebne mjere opreza u vezi čuvanja

Zalmoxis ima rok valjanosti od 18 mjeseci kada se čuva u pari tekućeg dušika.

Zalmoxis se mora upotrijebiti odmah nakon što ga se izvadi iz spremnika za dostavu. Ukoliko je

nećete odmah koristiti, vrećicu Zalmoxisa premjestite iz spremnika za dostavu u paru tekućeg

dušika.

Rok valjanosti nakon odmrzavanja je 2 sata.

PRILOG IV.

ZAKLJUČCI EUROPSKE AGENCIJE ZA LIJEKOVE O IZDAVANJU UVJETNOG

ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Zaključci Europske agencije za lijekove o sljedećem:

Uvjetno odobrenje za stavljanje gotovog lijeka u promet

Nakon razmatranja zahtjeva, mišljenje je CHMP (Povjerenstvo za humane lijekove) da je omjer rizika

i koristi povoljan te se može preporučiti izdavanje uvjetnog odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u

promet, a što je dodatno objašnjeno u Europskom javnom izvješću o ocjeni lijeka.

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety