Voda za injekcije

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Voda za injekcije Alkaloid 5 ml otapalo za parenteralnu uporabu
 • Doziranje:
 • 5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otapalo za parenteralnu uporabu
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna ampula sadrži 5 ml vode za injekcije
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Voda za injekcije Alkaloid 5 ml otapalo za parenteralnu uporabu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 ampula s 5 ml vode za injekciju, uložene u plastični uložak, u kutiji [HR-H-183868180-01] Urbroj: 381-12-01/38-16-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-183868180
 • Datum autorizacije:
 • 02-09-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

VODA ZA INJEKCIJE ALKALOID 5 ml otapalo za parenteralnu uporabu

voda za injekcije

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Voda za injekcije Alkaloid i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Vodu za injekcije Alkaloid?

Kako primjenjivati Vodu za injekcije Alkaloid?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Vodu za injekcije Alkaloid?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Voda za injekcije Alkaloid i za što se koristi?

Voda za injekcije Alkaloid namijenjena je za otapanje i razrjeđivanje lijekova koji se trebaju dati

parenteralno (putem injekcije i/ili infuzije) u mišić/ u venu/ potkožno.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Vodu za injekcije Alkaloid?

Nemojte primjenjivati samu Vodu za injekcije Alkaloid

. Liječnik će odlučiti o odgovarajućem

dodanom lijeku prije primjene bolesniku, a stručno medicinsko osoblje će uvijek pomiješati Vodu za

injekcije Alkaloid s nekim lijekom prije nego što je primite. U uputi o lijeku koji treba dodati u Vodu

za injekcije Alkaloid bit će navedeno smijete li primiti taj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego počnete primati

Vodu za

injekcije Alkaloid.

Voda za injekcije Alkaloid je hipotonična otopina s niskim sadržajem soli te se ne smije samostalno

primijeniti zbog mogućeg raspadanja i gubitka crvenih krvnih stanica (hemolize). Do hemolize može

doći i nakon injekcije/infuzije velikog volumena hipotonične otopine u kojoj je voda za injekcije

korištena kao sredstvo za razrjeđivanje.

Ako se voda za injekcije koristi za razrjeđivanje hipertonične otopine (otopine s visokim sadržajem

soli), liječnik će pripremiti odgovarajuće razrjeđenje kako bi otopina bila gotovo izotonična (približno

iste koncentracije tvari kao i Vaša krv).

Kod primjene velikih volumena vode za injekcije liječnik će redovito nadzirati ravnotežu elektrolita u

Vašoj krvi.

Kao i s drugim lijekovima koji se primjenjuju putem injekcije ili infuzije, u slučaju neodgovarajućeg

rukovanja lijekom ili čuvanja lijeka, moguće su infekcije krvotoka uzrokovane onečišćenom vodom za

injekcije.

H A L M E D

02-09-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Voda za injekcije Alkaloid

Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove

.

Liječnik će razmotriti moguće interakcije između različitih lijekova koji se istovremeno dodaju u vodu

za injekcije.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku

za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Rizik za Vašu trudnoću, Vaše nerođeno dijete ili tijekom dojenja ovisit će o tome koje lijekove

primate pomiješane s Vodom za injekcije Alkaloid.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da Voda za injekcije Alkaloid utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Utjecaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima ovisit će o tome koje lijekove

primate pomiješane s Vodom za injekcije Alkaloid. Liječnik će Vas savjetovati o mogućim utjecajima

pojedinih lijekova.

3.

Kako primjenjivati Vodu za injekcije Alkaloid?

Vodu za injekcije Alkaloid dat će Vam liječnik ili medicinska sestra.

Liječnik će odlučiti kada i koliko vode za injekcije se daje, ovisno o svojstvima i uputama za lijek koji

treba dodati. To će ovisiti o Vašoj dobi, tjelesnoj težini, kliničkim i laboratorijskim nalazima kao i o

razlogu liječenja (te o nekom drugom liječenju koje se provodi istovremeno).

Otopina se smije primijeniti samo ako je bistra, ako ne sadrži vidljive čestice i ako ampula nije oštećena.

Ako dobijete više Vode za injekcije Alkaloid nego što ste trebali

Ako ste dobili previše Vode za injekcije Alkaloid, to može dovesti do hemolize (stanje kada crvene

krvne stanice upiju vodu i zbog toga se raspadnu).

Lijekovi koji su pomiješani s Vodom za injekcije Alkaloid mogu također izazvati različite simptome

ako se daju u prevelikim količinama. U tome slučaju, znaci i simptomi predoziranja ovisit će o vrsti

lijeka koji je pomiješan s Vodom za injekcije Alkaloid.

Ako primite više Vode za injekcije Alkaloid nego što ste trebali, liječnik će prekinuti primjenu lijeka i

ako je potrebno, primijeniti odgovarajuće liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku,

ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Može se pojaviti pucanje crvenih krvnih stanica (hemoliza) ako primite samu Vodu za injekcije

Alkaloid ili veliku količinu hipotonične otopine u kojoj je Voda za injekcije Alkaloid korištena za

razrjeđivanje.

Druge nuspojave koje se mogu pojaviti tijekom primjene ovisit će o lijeku dodanom u vodu za

injekcije.

H A L M E D

02-09-2016

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Vodu za injekcije Alkaloid?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako otopina nije bistra i sadrži vidljive čestice te ako je ampula

oštećena na bilo koji način.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Voda za injekcije Alkaloid sadrži?

Djelatna tvar je voda za injekcije

Jedna ampula sadrži 5 ml vode za injekcije.

Drugi sastojci su: nema drugih sastojaka.

Kako Voda za injekcije Alkaloid izgleda i sadržaj pakiranja?

Bistra, bezbojna tekućina.

Kutija sadrži 50 ampula (od bezbojnog hidrolitičkog stakla vrste I, CBR-FC) od 5 ml s 5 ml vode za

injekcije (uložene u plastični uložak, 10 uložaka s 5 ampula), u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alkaloid d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226 F

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 63 11 920

Fax: +385 1 63 11 922

e-mail:

alkaloid@alkaloid.hr

Proizvođač:

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2016.

H A L M E D

02-09-2016

O D O B R E N O

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio is voluntarily recalling four lots of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething liquids to the consumer level. During a routine inspection by the U.S. Food and Drug Administration, the products were found to contain microbial contaminants Pseudomonas Brenneri, Pseudomonas Fluroescens and Burkholderia Multivorans.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-5-2018

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA approved a supplemental New Animal Drug Application submitted by AquaBounty Technologies, Inc. The supplemental NADA requested FDA approval to raise AquAdvantage Salmon at a land-based contained facility near Albany, Indiana.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.