Vitango

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Vitango filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 200 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg suhog ekstrakta korijena i podanka ružičastog žednjaka (1.5 - 5 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 60 % (m/m)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Vitango filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-770601233-01]; 40 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-770601233-02] Urbroj: 381-12-01/38-16-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-770601233
 • Datum autorizacije:
 • 30-08-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Vitango filmom obložene tablete

suhi ekstrakt korijena i podanka ružičastog žednjaka

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Vitango i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Vitango?

Kako uzimati Vitango?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Vitango?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Vitango i za što se koristi?

Tradicionalni biljni lijek za privremeno ublažavanje simptoma stresa, poput umora i osjećaja

iscrpljenosti, čija se primjena u navedenim stanjima temelji isključivo na iskustvu iz dugotrajne

uporabe.

Ovaj tradicionalni biljni lijek je namijenjen za kratkotrajnu primjenu u odraslih, starijih od 18 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Vitango?

Nemojte uzimati Vitango:

ako ste alergični na ekstrakt ružičastog žednjaka (

Rhodiola rosea

) ili bilo koji drugi sastojak ovog

lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Prije primjene ovog tradicionalnog biljnog lijeka, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

U slučaju da se simptomi pogoršavaju tijekom primjene ovog tradicionalnog biljnog lijeka ili se ne

poboljšavaju nakon 2 tjedna, obratite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena tradicionalnog biljnog lijeka Vitango u djece i adolescenata mlađih od 18

godina.

Drugi lijekovi i Vitango

Nema zabilježenih interakcija s drugim lijekovima.

H A L M E D

30-08-2016

O D O B R E N O

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj tradicionalni biljni lijek.

Primjena ovog tradicionalnog biljnog lijeka u trudnoći i tijekom dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nisu provedena.

3. Kako uzimati Vitango?

Uvijek uzimajte ovaj tradicionalni biljni lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su

Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 1 tableta koja se uzima 1 do 2 puta dnevno, odnosno jedna prije doručka i/ili

jedna prije ručka.

Preporučuje se popiti tabletu sa čašom vode. Lijek je namijenjen je za kratkotrajnu primjenu.

Primjena u djece i adolescenata

Primjena tradicionalnog biljnog lijeka Vitango se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18

godina.

Ako uzmete više Vitanga nego što ste trebali

Nije zabilježen slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Vitango

Nemojte uzeti duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu nego nastavite uzimati lijek u uobičajeno

vrijeme na način kako je navedeno u ovoj uputi.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Nema poznatih nuspojava za Vitango.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Vitango?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

H A L M E D

30-08-2016

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom i unutarnjem

pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vitango sadrži?

Djelatna tvar je ekstrakt (kao suhi ekstrakt) iz

Rhodiola rosea

L., radix et rhizoma (korijen i

podanak ružičastog žednjaka (1.5–5 : 1). Ekstrakcijsko otapalo: etanol 60 %

m/m

Drugi sastojci su: celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; silicijev dioksid,

precipitirani; magnezijev stearat; hipromeloza; stearatna kiselina; željezov oksid, crveni (E 172);

titanijev dioksid (E 171); emulzija protiv pjenjenja (simetikon, metilceluloza, sorbatna kiselina).

Kako Vitango izgleda i sadržaj pakiranja?

Vitango je crvena, okrugla, filmom obložena tableta.

Dimenzije filmom obložene tablete: dužina oko 10 mm, visina oko 5 mm.

Vitango je dostupan u pakiranjima od 20 i 40 filmom obloženih tableta. Na tržištu se ne moraju

nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpen Pharma d.o.o.

Hondlova 2/10

10 000 Zagreb

Hrvatska

Tel: 01 244 6965

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

kolovozu, 2016.

H A L M E D

30-08-2016

O D O B R E N O