Viranti

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Viranti 5% štapić za kožu
 • Doziranje:
 • 5%
 • Farmaceutski oblik:
 • štapić za kožu
 • Sastav:
 • Urbroj: štapić za kožu od 3 g sadrži 150 mg aciklovira (koncentracija 5% w/w), a 1 g štapića za kožu sadrži 50 mg aciklovira
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., Schio (Vicenza), Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Viranti 5% štapić za kožu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 štapić za kožu, u kutiji [HR-H-511720383-01] Urbroj: 381-12-01/14-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-511720383
 • Datum autorizacije:
 • 10-03-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Viranti 5% štapić za kožu

aciklovir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Viranti i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Viranti

Kako primjenjivati Viranti

Moguće nuspojave

Kako čuvati Viranti

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Viranti i za što se koristi

Viranti je namijenjen za liječenje „groznice“ (infekcija usana i lica uzrokovanih herpes simpleks virusom).

Djelatna tvar je aciklovir koji pripada skupini antivirusnih lijekova. Primijenite s prvim znakovima nastanka

„groznice“ (kao što su peckanje i svrbež). Može se također upotrebljavati kako bi se ubrzalo zacjeljivanje

već postojeće „groznice“.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Viranti

Nemojte primjenjivati

Viranti

ako ste alergični na aciklovir, valaciklovir ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6.)

u unutrašnjosti usta

za liječenje čireva u ustima

u očima ili genitalnim područjima.

Upozorenja i mjere opreza

Izbjegavajte dirati inficirano područje kako biste spriječili prenošenje ili pogoršanje infekcije.

Ako Vam je liječnik rekao da imate oslabljen imunološki sustav, posavjetujte se s njim prije početka

liječenja bilo kakve infekcije.

Ako niste sigurni imate li „groznicu“, posavjetujte se s liječnikom.

Ako simptomi postanu veoma teški, posavjetujte se s liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Viranti sadrži ricinusovo ulje

koje može uzrokovati kožne reakcije.

Viranti sadrži butilhidroksitoluen

koji može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis)

ili iritacije očiju i sluznica.

H A L M E D

10 - 03 - 2015

O D O B R E N O

3.

Kako primjenjivati Viranti

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prilagođeno za sve uzraste:

Primijenite za pojave prvih znakova „groznice“ (poput peckanja i svrbeži).

Primijenite obilato na zahvaćeno područje 5 puta na dan.

Nastavite liječenje tijekom 4 dana. Ako „groznica“ ne zacijeli do tada, možete nastaviti primjenjivati

štapić za kožu do ukupno 10 dana.

Liječite „groznicu“ najmanje 4 dana da bi osigurali ubrzano liječenje.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, učinite to čim se sjetite i nastavite kao dosad.

Ako „groznica“ nije zacijelila nakon 10 dana, ili ako se pogoršala, javite se liječniku.

Nemojte davati svoj Viranti drugima, čak i kada su njihovi simptomi jednaki kao i Vaši.

Količina u štapiću za kožu u ovom pakiranju dovoljna je za liječenje jedne infekcije. U slučaju budućih

infekcija liječenje započnite kod pojave prvih znakova (poput peckanja i svrbeži). Liječenje također

može započeti za vrijeme faze mjehurića.

Ne koristite više od preporučene doze.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite primijenjivati lijeka i recite svom liječniku ako osjetite:

reakcije slične alergijskima, npr. oticanje usana, lica i očnih kapaka.

Slijedeće nuspojave se također mogu javiti:

- prolazno pečenje ili žarenje nakon primjene. Ovo će brzo prestati.

- crvenilo, svrbež ili blago sušenje ili ljuštenje kože, osip, svrbež ili koprivnjača.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V*. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Viranti

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i štapiću iza oznake

valjanosti

. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

10 - 03 - 2015

O D O B R E N O

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Viranti sadrži

Djelatna tvar je aciklovir.

Drugi sastojci su: ricinusovo ulje, polusintetički gliceridi, karnauba vosak, pčelinji vosak,

oktildodekanol, bijeli parafin, aroma vanilije, butilhidroksitoluen (E321).

Kako Viranti izgleda i sadržaj pakiranja

Viranti 5% štapić za kožu je cilindrična, bijela do svijetlo žuta masa, blago parfimirana.

Nalazi se u polistirenskom štapiću s odvijačem od acetalne smole i zatvoren kapicom.

Pakiranje

: 1 štapić za kožu u kartonskoj kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Alvogen IPCo S.à.r.l

5 Rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg

Luksemburg

Proizvođač

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. SELLA SRL

Via Vicenza, 67

36015 SCHIO (Vicenza)

Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaS d.o.o.,

Radnička cesta 47,

10000 Zagreb

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod sljedećim

nazivima:

Portugal (PT)

Viranti 5% vara cutânea

Bugarska (BG)

Виранти 5% пръчица за кожа

Mađarska (HU)

Viranti 50 mg/g külsőleges gyógyszeres rúd

Hrvatska (HR)

Viranti 5% štapić za kožu

Island (IS)

Viranti 5 % húðstifti

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u ožujku 2015.

H A L M E D

10 - 03 - 2015

O D O B R E N O