Velafax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Velafax 75 mg tablete
 • Doziranje:
 • 75 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksinklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Velafax 75 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Urbroj: 381-12-01/30-15-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-010889204
 • Datum autorizacije:
 • 16-02-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Velafax 37,5 mg tablete

Velafax 75 mg tablete

venlafaksin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Velafax tablete i za što se koriste

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Velafax tablete

3. Kako uzimati Velafax tablete

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Velafax tablete

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Velafax tablete i za što se koriste

Djelatna tvar Velafax

tableta je venlafaksin. Velafax tablete pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju

antidepresivi.

Velafax tablete se koriste za liječenje depresije u odraslih. Depresija je klinička bolest. Ako ste slabo

raspoloženi, tužni, bezvoljni i pojačano umorni, ne možete dobro spavati ili uživati u životu kako ste

navikli, Velafax tablete Vam mogu pomoći da se osjećate bolje.

Vaš liječnik Vam može nastaviti davati Velafax tablete i onda kada se počnete osjećati bolje da bi

spriječio vraćanje simptoma depresije i kako ne bi u budućnosti opet bili depresivni.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Velafax

tablete

Nemojte uzimati Velafax tablete

ako ste alergični na venlafaksin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (navedenu dijelu 6.)

ako uzimate, ili ste u zadnja dva tjedna uzimali bilo koji lijek iz skupine ireverzibilnih inhibitora

monoaminooksidaze (MAOI), za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti jer istodobno može

imati ozbiljne i po život opasne posljedice. Također, ako morate uzimati MAOI, to možete učiniti

tek 7 dana nakon što ste prestali uzimati Velafax tablete (pogledajte dijelove "Drugi lijekovi i

Velafax" i "Serotoninski sindrom").

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Velafax tablete i ako se bilo što od navedenog

odnosi na Vas:

ako uzimate druge lijekove koji u kombinaciji s Velafax tabletama mogu povećati

rizik od razvoja serotoninskog sindroma (pogledajte dio " Drugi lijekovi i Velafax")

ako imate ili ste imali povišen krvni tlak

ako imate ili ste imali problema sa srcem

ako imate ili ste imali epileptičke napadaje, grčeve ili konvulzije

ako imate ili ste imali niske vrijednosti natrija u krvi (hiponatremija)

ako Vi, ili netko iz Vaše obitelji, bolujete ili ste bolovali od manije ili bipolarnog

poremećaja (osjećaj pretjerane uzbuđenosti ili euforije)

ako imate probleme s očima, kao što je povišen očni tlak (glaukom)

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

ako ste skloni nastanku modrica (podljeva) ili imate sklonost krvarenju, ili koristite lijekove koji

mogu povećati rizik od krvarenja (kao npr. varfarin koji se koristi za sprečavanje nastanka krvnih

ugrušaka)

ako imate ili ste imali sklonost agresivnom ponašanju

ako imate visoke vrijednosti masnoća (kolesterola) u krvi ili se vrijednosti kolesterola povećaju

ako imate šećernu bolest.

Velafax tablete mogu uzrokovati nemir ili nesposobnost mirnog sjedenja ili stajanja tijekom prvih

nekoliko tjedana liječenja. Morate obavijestiti svog liječnika ako Vam se to dogodi.

Ako se bilo koje od ovih stanja odnosi na Vas, obratite se svom liječniku prije nego uzmete Velafax

tablete.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje, katkad možda razmišljate o samoubojstvu ili

samoozljeđivanju. Takva se stanja mogu pogoršati na početku liječenja antidepresivima jer je tim

lijekovima potrebno neko vrijeme da počnu djelovati. Obično su potrebna oko dva tjedna za početak

djelovanja lijeka, a ponekad i više. Vjerojatno ste skloniji takvom razmišljanju u sljedećim slučajevima:

ako ste prethodno pomišljali na samoubojstvo ili samoozljeđivanje.

ako ste mlada odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećan rizik od suicidalnih

misli u psihički oboljelih osoba mlađih od 25 godina koje su liječene antidepresivima.

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u bolnicu.

Možda će Vam pomoći ako kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da patite

od anksioznog poremećaja i zamolite ih da pročitaju ovu uputu o lijeku. Možete ih zamoliti da

Vam kažu misle li da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršala te jesu li zabrinuti zbog promjena u Vašem

ponašanju.

Suha usta

Pojava suhoće u ustima opisana je u 10 % bolesnika koji su uzimali venlafaksin. To može povećati rizik

od nastanka karijesa, stoga morate posebno paziti na higijenu zubi i usne šupljine.

Djeca i adolescenti

Velafax tablete se obično ne primjenjuju za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18

godina . U

pojedinim slučajevima liječnik može propisati Velafax tablete osobi mlađoj od 18 godina ako je to iz

drugih razloga opravdano. Ako je Vaš liječnik odredio liječenje Velafax tabletama osobi mlađoj od 18

godina, zatražite od liječnika da Vam detaljno obrazloži svoju odluku i pitajte sve što Vas zanima i brine

u vezi s tim.

Uočeno je da djeca i adolescenti do 18

godina koji se liječe antidepresivima, imaju povećani rizik od

nastanka nuspojava kao što su: suicidalno ponašanje (pokušaj suicida i suicidalne mis1i) kao i izraženo

neprijateljsko ponašanje (izražena agresivnost, protivljenje i bijes). Ako se liječnik ipak, u slučaju

kliničke potrebe, odluči za terapiju Velafax tabletama djeteta ili adolescenta do 18

godina,

važno je pratiti bolesnika i bez odlaganja javiti se svom liječniku ako primijetite ili sumnjate da su se

pojavili navedeni simptomi.

Nema podataka o dugotrajnoj primjeni venlafaksina kod djece i adolescenata, a koji se odnose na rast,

razvoj, sazrijevanje te razvoj kognitivnih funkcija i ponašanje.

Drugi lijekovi i Velafax tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Vaš će liječnik odlučiti o uzimanju Velafax tableta s drugim lijekovima.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Nemojte početi ili prestati uzimati druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, kao ni

prirodne ili biljne pripravke bez da o tome prethodno ne razgovarate sa svojim liječnikom ili ljekarnikom,

posebno:

inhibitore monoaminooksidaza (pogledajte dio „Što morate znati prije nego počnete uzimati

Velafax tablete“)

triptane (lijekovi protiv migrene)

druge lijekove za liječenje depresije, primjerice inhibitori ponovne pohrane serotonina i

noradrenalina, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, triciklički antidepresivi ili

lijekovi koji sadrže litij

lijekove koji sadrže antibiotik linezolid (za liječenje infekcija)

lijekove koji sadrže moklobemid, reverzibilni inhibitor monoaminooksidaza (za liječenje

depresije)

lijekove koji sadrže sibutramin (za smanjenje tjelesne težine)

lijekove koji sadrže tramadol (lijekovi protiv bolova)

pripravke koji sadrže gospinu travu (lat.

Hypericum perforatum,

prirodni ili biljni pripravak za

liječenje blažih oblika depresije)

pripravke koji sadrže triptofan (za liječenje poremećaja spavanja i depresije)

jer se prilikom istodobne primjene gore navedenih lijekova i Velafaxa može razviti po život opasno stanje

zvano serotoninski sindrom. Serotoninski sindrom može se manifestirati kao kombinacija sljedećih

znakova i simptoma: nemir, halucinacije, gubitak koordinacije, ubrzani otkucaji srca, povišena tjelesna

temperatura, nagle promjene krvnog tlaka, presnažne refleksne reakcije, proljev, koma, mučnina,

povraćanje.

U slučaju sumnje na serotoninski sindrom, odmah se javite svom liječniku ili u hitnu službu najbliže

bolnice.

Sljedeći se lijekovi također moraju primjenjivati s oprezom zbog mogućih interakcija s Velafax

tabletama. Posebno je važno da liječnika ili ljekarnika obavijestite uzimate li lijekove koji sadrže:

ketokonazol (lijek protiv gljivičnih oboljenja – antifungalni lijek)

haloperidol ili risperidon (za liječenje psihijatrijskih poremećaja)

metoprolol (beta-blokator za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanih tegoba)

Velafax tablete s hranom, pićem i alkoholom

Izbjegavajte alkohol za vrijeme uzimanja Velafax

tableta.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet.

Ako uzimate Velafax tablete i saznate da ste trudni, o tome odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste žena u dobi kad je moguće zanijeti trebali biste koristiti kontracepciju za vrijeme liječenja

Velafax

tabletama.

Velafax

tablete ne treba uzimati tijekom trudnoće osim ako je to neophodno. Velafax tablete smijete

uzimati tek nakon što ste sa svojim liječnikom razgovarali o mogućim prednostima za Vas i mogućim

rizicima za Vaše nerođeno dijete. Prekid terapije Velafax

tabletama treba biti postepen.

Ako se Velafax

tablete uzimaju do poroda ili kratko prije poroda, treba imati na umu pojavu reakcije

ustezanja u novorođenčeta. Simptomi reakcije ustezanja mogu se pojaviti unutar prva 24 sata po porodu i

kod novorođenčeta se mogu iskazati u obliku prekomjernog plakanja, nepravilnog hranjenja ili spavanja,

povraćanja, plavičaste boje kože te osjećaja vrućine ili hladnoće, otežanog disanja, ukočenosti ili

opuštenosti mišića, apatije, drhtavice ili grčeva. Ako Vaše dijete ima te simptome, obratite se svom

liječniku i/ili primalji koji će Vam dati odgovarajući savjet.

Postoje dokazi koji ukazuju da se venlafaksin (djelatna tvar Velafax

tableta) izlučuje u majčino mlijeko te

postoji rizik od utjecaja na dijete. Stoga trebate sa svojim liječnikom razmotriti prestanak dojenja ili

prestanak uzimanja Velafax

tableta.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguće nuspojave Velafax tableta uključuju smetenost, omaglicu i

zamućen vid. Stoga nemojte

upravljati vozilima i strojevima ako primijetite ove nuspojave, odnosno sve dok ne vidite kako lijek utječe

na Vas.

3. Kako uzimati Velafax tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će odrediti koju dozu

Velafax

tableta ćete uzimati i koliko često.

Uobičajena doza Velafax

tableta je jedna tableta od 37,5 mg dva puta dnevno. Jednu tabletu uzmite

ujutro, a jednu navečer.

U slučaju da je potrebno liječnik Vam može povećati dozu na jednu tabletu od 75 mg dva puta dnevno. U

pojedinim slučajevima kada se radi o teškoj depresiji i/ili kad je potrebno liječenje provoditi u bolnici,

doza se kroz nekoliko dana može povećavati do najviše 375 mg na dan. Dozu lijeka će liječnik potom

postepeno smanjivati u skladu s Vašim stanjem.

Primjena kod bolesnika s bolestima jetre ili bubrega

Ako imate poteškoća s jetrom ili bubrezima, porazgovarajte s Vašim liječnikom obzirom da će Vam

možda biti propisana drugačija doza.

Primjena kod djece

Ne preporuča se primjena ovog lijeka kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina osim ako liječnik ne

procijeni da je nužna primjena ovog lijeka.

Način uzimanja

Uzimajte Velafax tablete uz obrok u približno isto vrijeme svaki dan. Tabletu progutajte cijelu s

tekućinom.

Vaš liječnik će htjeti u nekim slučajevima pratiti Vaš krvni tlak i otkucaje srca osobito ako Vam je

propisao veću dozu Velafax

tableta (više od 200 mg na dan).

Nemojte prestati uzimati Velafax tablete bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom (pogledajte dio

„Ako prestanete uzimati Velafax tablete“).

Kada će liječenje početi djelovati?

Možda ćete morati uzimati Velafax

tablete do 2 tjedna prije nego što ćete se početi osjećati bolje.

Vaš liječnik će htjeti pažljivo pratiti vaš napredak tijekom ovog razdoblja.

Morate nastaviti uzimati Velafax

tablete kako bi Vam pomogle u ozdravljenju.

Posjetite svog liječnika prije nego Vam ponestane tableta.

Čak i kad se počnete osjećati bolje, nastavite uzimati svoje tablete. Možda ćete ih trebati uzimati

kako biste se i dalje dobro osjećali.

Misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju mogu biti dio vaše bolesti i čak se mogu javiti ili pojačati kad

se počnete osjećati bolje. One će se povući s nastavkom Vašeg liječenja. Odmah recite svom liječniku ako

imate bilo kakvih uznemirujućih misli ili iskustava.

Ako uzmete više Velafax tableta nego što ste trebali

Previše tableta odjednom može biti opasno. Ako ste uzeli previše tableta odmah se obratite svom

liječniku ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnice.

Simptomi predoziranja uključuju ubrzane otkucaje srca, promjene stanja svijesti (od pospanosti do kome),

zamućen vid, napadaje, konvulzije ili povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti Velafax tablete

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Ne brinite. Ako ste zaboravili uzeti svoj lijek, zaboravljenu dozu uzmite čim se sjetite. Međutim, ako je

već vrijeme kada biste trebali uzeti sljedeću dozu, preskočite onu zaboravljenu i uzmite iduću propisanu

dozu u uobičajeno vrijeme. Ne povećavajte dozu kako biste nadoknadili onu zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Velafax tablete

Nemojte prekidati uzimanje Velafax

tableta i ne mijenjajte dozu lijeka bez savjetovanja s Vašim

liječnikom, čak i ako se osjećate bolje. Ako Vaš liječnik smatra da ne trebate više uzimati tablete uputit će

Vas kako da postepeno smanjujete dozu prije potpunog prekida uzimanja lijeka. Ako se Velafax

tablete

prestanu uzimati naglo ili se doza smanjuje prebrzo, mogu Vam se javiti sljedeći simptomi: umor,

omaglica, ošamućenost, glavobolja, pospanost, noćne more, suhoća usta, gubitak apetita, mučnina,

proljev, nervoza, uznemirenost, smetenost, zujanje u ušima, trnci ili rijetko osjećaj električnog šoka,

slabost, znojenje, napadaji ili simptomi slični gripi.

Vaš će Vas liječnik savjetovati kako postepeno prekinuti liječenje Velafax

tabletama. Pojavi li se neki od

simptoma posavjetujte se s liječnikom.

Recite svom liječniku ako ste uzeli sve svoje tablete i dalje se ne osjećate dobro, ili se osjećate lošije.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah kontaktirajte svog liječnika ili potražite liječničku pomoć u slučaju da se pojavi neki od

sljedećih simptoma:

misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju

stezanje u prsnom košu, piskanje, otežano gutanje ili disanje, oticanje lica, grla, šaka ili stopala

osjećaj nervoze ili tjeskobe, omaglica, osjećaj pulsiranja, naglo crvenilo kože i/ili osjećaj topline

jak osip, svrbež ili koprivnjača (izdignute crvene ili blijede otekline na koži, često popraćene

svrbežom) ili pojava crvene pjege ili kružne mrlje često sa mjehurićem u sredini na trupu, vrijed

u ustima, grlu, nosu, spolovilu, crvene i otečene oči pošto to mogu biti simptomi teških kožnih po

život opasnih reakcija (Stevens-Johnson-ovog sindroma i toksične epidermalne nekrolize)

problemi sa srcem, kao što je brz i nepravilan rad srca, povećani krvni tlak

problemi s očima, kao što je zamućen vid, proširene zjenice

povišena tjelesna temperatura i ukočenost mišića, smetenost ili uznemirenost, pojačano znojenje,

odnosno ako primijetite trzanje mišića koje ne možete kontrolirati, to mogu biti simptomi

ozbiljnog poremećaja poznatog kao neuroleptički maligni sindrom

nemir, halucinacije, gubitak koordinacije, ubrzani otkucaji srca, povišena tjelesna temperatura,

nagle promjene krvnog tlaka, presnažne refleksne reakcije, proljev, koma, mučnina, povraćanje to

mogu biti simptomi ozbiljnog poremećaja poznatog kao serotoninski sindrom

Druge moguće nuspojave:

Vrlo česte

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

omaglica, mučnina, glavobolja, pojačano znojenje (uključujući noćno znojenje), suha usta

Česte

(mogu se javiti u 1 na 10 osoba)

povraćanje, smanjeni apetit, zatvor, proljev

povišene vrijednosti kolesterola u serumu

konfuzija, gubitak vlastitog identiteta i vlastite osobnosti (depersonalizacija), abnormalni snovi,

nervoza, nesanica

izrazita pospanost, povećan tonus muskulature, nevoljno drhtanje, osjećaj trnjenja ili bockanja

poremećaj mokrenja

poremećaj menstrualnog ciklusa povezan s pojačanim neredovitim krvarenjem, smanjen

seksualni nagon, abnormalna ejakulacija/orgazam (kod muškaraca), izostanak orgazma, erektilna

disfunkcija (impotencija)

poremećaj vida, proširenje zjenica, poremećaj akomodacije

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

zijevanje, umor, zimica

visoki krvni tlak, proširenje krvnih žila (uglavnom navale vrućine), lupanje srca

Manje česte

(mogu se javiti u 1 na 100 osoba)

dobivanje na tjelesnoj težini, gubitak tjelesne težine

škripanje zubima

podlijevi krvi, krvarenje u probavnom sustavu

halucinacije, apatija (bezvoljnost, ravnodušnost), trzaji tijela, uznemirenost, poremećaj

koordinacije i ravnoteže

zadržavanje urina

pojačana osjetljivost kože na svjetlost, opadanje kose

poremećaj osjeta okusa, zujanje u ušima

nesigurnost pri stajanju zbog pada krvnog tlaka (osobito u starijih bolesnika), gubitak svijesti,

povećanje broja otkucaja srca

abnormalni orgazam (kod žena)

Rijetke

(mogu se javiti u 1 na 1000 osoba)

napadaji, manija

Nepoznate

(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

krvarenje u sluznicama, produljeno vrijeme krvarenja, smanjeni broj krvnih stanica

poremećene vrijednosti testova jetrene funkcije, snižene razine natrija u krvi

hepatitis (upala jetre)

pretjerana sekrecija antidiuretskog hormona, povišene vrijednosti prolaktina (hormon koji potiče

stvaranje majčinog mlijeka)

ekstrapiramidni poremećaji (nevoljni pokreti tijela)

povišeni očni pritisak (glaukom zatvorenog kuta)

vrtoglavica, nizak krvni tlak, poremećaj srčanog ritma

kašalj, piskanje, nedostatak zraka i povišena tjelesna temperatura, što su simptomi upale pluća

povezane s porastom broja bijelih krvnih stanica (plućna eozinofilija)

upala gušterače (pankreatitis)

neobjašnjena bol u mišićima, osjetljivost ili slabost mišića (rabdomioliza)

Recite svom liječniku ili ljekarniku da uzimate Velafax

tablete prije uzimanja bilo kojeg drugog lijeka, ili

ukoliko ostanete trudni, ili budete primljeni u bolnicu na liječenje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Fax: + 385 (0)1 4884 119

Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Velafax tablete

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25 °C.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Velafax tablete sadrže

Djelatna tvar Velafax

tableta je venlafaksin

Jedna Velafax 37,5 mg tableta sadrži 37,5 mg venlafaksina u obliku venlafaksinklorida.

Jedna Velafax 75 mg tableta sadrži 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksinklorida.

Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, žuti željezov oksid (E172), natrijev

škroboglikolat, talk, koloidni (bezvodni) silicijev dioksid, magnezijev stearat.

Kako Velafax tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Velafax 37,5 mg tablete su žute do svijetlo žute, ovalne tablete s razdjelnom crtom s obje strane.

Velafax 75 mg tablete su žute do svijetlo žute, okrugle tablete s otisnutim "PLIVA" na jednoj strani i

razdjelnom crtom na drugoj.

Razdjelna crta ne služi dijeljenju tableta na jednake polovice.

Velafax 37,5 mg tablete i Velafax 75 mg tablete dostupne su u pakiranjima od 28 i 30 tableta u blisteru, u

kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2015.

H A L M E D

16 - 02 - 2015

O D O B R E N O