Vectormune ND

Glavna informacija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Vectormune ND
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Pileće, embrionirana jaja
 • Područje terapije:
 • Imunološka sredstva za Aves, virusna vakcina za domaće ptice
 • Terapijske indikacije:
 • Za aktivne imunizacije 18 dana-starog эмбрионами kokošjih jaja ili dnevne pilića za smanjenje smrtnosti i kliničkih znakova, uzrokovane virusa Ньюкаслской bolesti i smanjiti smrtnost, klinički simptomi i lezije uzrokovane Марека bolesti zaraze s фенотипом "вирулентный".

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/003829
 • Datum autorizacije:
 • 08-09-2015
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/003829
 • Zadnje ažuriranje:
 • 14-05-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/464718/2015

EMEA/V/C/003829

EPAR, sažetak za javnost

Vectormune ND

Cjepivo protiv newcastleske bolesti i Marekove bolesti (živo rekombinirano)

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda

Vectormune ND. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) da

bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka

nije davati praktične savjete o primjeni VMP-a Vectormune ND.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Vectormune ND vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati

u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti veterinaru ili ljekarniku.

Što je Vectormune ND i za što se koristi?

Vectormune ND veterinarsko je cjepivo koje se koristi za zaštitu pilića protiv newcastleske bolesti i

Marekove bolesti.

Newcastleska bolest virusna je infekcija pilića koja uzrokuje dahtanje i kašalj, znakove nervoze

(padanje krila, zaokretanje glave i vrata, kruženje i paralizu), oticanje tkiva oko očiju i vrata,

zelenkasti vodenasti proljev i smanjenu nesivost.

Marekova bolest herpesvirusna je infekcija pilića koja može uzrokovati paralizu krila i nogu te uzrokuje

tumore raznih organa. Pilići dobivaju infekciju u ranoj dobi udisanjem peruti (ljuskica kože) koja

sadržava virus i može biti zarazna i nekoliko mjeseci nakon što se oljušti s kože. Ptice zaražene

virusom Marekove bolesti mogu biti prijenosnici i nositelji virusa cijeli život. Cjepivo štiti protiv vrste

virusa Marekove bolesti koji može prouzročiti vidljivu infekciju.

Djelatna je tvar VMP-a Vectormune ND herpesvirus purana (rHVT/ND) koji ne uzrokuje bolest u pilića i

modificiran je tako da može proizvesti i jedan od proteina iz soja virusa newcastleske bolesti (lentogeni

soj virusa D-26).

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Stranica 2/3

Kako se Vectormune ND koristi?

Vectormune ND dostupan je kao suspenzija i otapalo za pripremu suspenzije za injekciju i izdaje se

samo na veterinarski recept. Cjepivo se može dati pilićima starima jedan dan kao jednokratna injekcija

pod kožu ili izravno u jaja stara 18 dana koja sadržavaju zametke (neizvaljene piliće u razvoju). U

slučaju newcastleske bolesti zaštita počinje u dobi od 3 tjedna i traje do dobi od 9 tjedana u brojlera

(tovnih pilića) i 18 tjedana u nesilica (kokoši uzgajanih za proizvodnju jaja). U slučaju Marekove bolesti

zaštita počinje u dobi od tjedan dana i traje tijekom razdoblja rizika od infekcije virusom Marekove

bolesti.

Kako djeluje Vectormune ND?

Cjepiva djeluju „učeći” imunosni sustav (prirodnu obranu tijela) kako se obraniti od bolesti. Modificirani

herpesvirus purana u VMP-u Vectormune ND blisko je srodan herpesvirusu Marekove bolesti te će

također proizvesti fuzijski protein koji čini dio vanjske ovojnice virusa newcastleske bolesti. Kada se

Vectormune ND da pilićima, imunosni sustav životinje prepoznaje virus kao „strano tijelo” i protiv

njega proizvodi antitijela. Ako životinje u budućnosti budu izložene sličnom virusu i/ili virusu koji

oslobađa slični fuzijski protein, imunosni sustav moći će brže odgovoriti. To će pomoći u zaštiti pilića od

newcastleske bolesti i Marekove bolesti.

Koje su koristi od VMP-a Vectormune ND utvrđene u ispitivanjima?

Kako bi se ocijenili učinci cjepiva, provedena su dva terenska ispitivanja među otprilike 120 000

brojlera. Budući da nije bilo prirodnog izbijanja newcastleske i Marekove bolesti, pilići su izloženi

infekciji u laboratoriju.

U prvom terenskom ispitivanju skupina jaja starih 18 dana sa zametcima i skupina pilića starih jedan

dan cijepljene su VMP-om Vectormune ND. Pilići stari pet tjedana koji su se razvili iz cijepljenih jaja

izloženi su virusu newcastleske bolesti i 91 % cijepljenih pilića bilo je zaštićeno, dok necijepljena

skupina nije bila zaštićena. Pilići stari pet tjedana koji su se razvili iz pilića cijepljenih u dobi od jednog

dana izloženi su virusu newcastleske bolesti i 81 % cijepljenih pilića bilo je zaštićeno, dok necijepljena

skupina nije bila zaštićena. Pilići stari devet dana koji su se razvili iz cijepljenih jaja izloženi su virusu

Marekove bolesti i 88 % njih bilo je zaštićeno, u usporedbi s 9 – 12 % u necijepljenoj skupini. Brojleri

stari devet dana koji su se razvili iz pilića cijepljenih u dobi od jednog dana izloženi su virusu Marekove

bolesti. Vectormune ND osigurao je zaštitu u 90 % pilića, u usporedbi s 9 – 12 % u necijepljenoj

skupini.

U drugom terenskom ispitivanju skupina jaja starih 18 dana sa zametcima i skupina pilića starih jedan

dan cijepljeni su VMP-om Vectormune ND. Pilići stari četiri tjedna koji su se razvili iz skupine pilića

cijepljenih u dobi od jednog dana izloženi su virusu newcastleske bolesti. Vectormune ND osigurao je

zaštitu u 95 % pilića, u usporedbi s 0 – 10 % u necijepljenoj skupini. Pilići stari četiri tjedna koji su se

razvili iz cijepljenih jaja izloženi su virusu newcastleske bolesti. Vectormune ND osigurao je zaštitu u

86 % pilića, u usporedbi s 0 – 10 % u necijepljenoj skupini. Brojleri stari devet dana koji su se razvili iz

cijepljenih jaja izloženi su virusu Marekove bolesti i 85 % njih bilo je zaštićeno, u usporedbi s 9 % u

necijepljenoj skupini. Brojleri stari devet dana koji su se razvili iz skupine pilića cijepljenih u dobi od

jednog dana izloženi su virusu Marekove bolesti i 82 % njih bilo je zaštićeno, u usporedbi s 12 % u

necijepljenoj skupini.

U trećem terenskom ispitivanju oko 10 000 nesilica u dobi od jednog dana cijepljeno je VMP-om

Vectormune ND i sličan broj njih samo cjepivom protiv newcastleske bolesti. U uzorcima uzetima iz

obje skupine 35., 66., 102. i 118. dana, tj. na kraju ispitivanja, nije bilo znakova izbijanja Marekove

bolesti ni newcastleske bolesti. U okviru tog ispitivanja, 22 pilića cijepljena VMP-om Vectormune ND u

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Stranica 3/3

dobi od jednog dana izložena su u laboratoriju soju virusa newcastleske bolesti 21. dana. Nisu imali

nikakvih kliničkih znakova do dva tjedna nakon izlaganja virusu, dok je svih 12 pilića iz usporedne

skupine koji nisu bili cijepljeni uginulo.

Koji su rizici povezani s VMP-om Vectormune ND?

Budući da je Vectormune ND živo cjepivo, soj cjepiva dobiva se iz cijepljenih ptica i može se proširiti na

purane. Ispitivanja sigurne primjene pokazala su da je soj siguran u purana. No potrebno je pridržavati

se mjera opreza kako bi se izbjegao izravan ili neizravan kontakt cijepljenih pilića i purana.

Nema poznatih nuspojava prilikom primjene VMP-a Vectormune ND. Potpuni popis ograničenja

potražite u uputi o lijeku.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

U sažetku opisa svojstava i u uputi o VMP-u Vectormune ND nalaze se sigurnosne informacije,

uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se veterinari te vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju

pridržavati.

Budući da se cjepivo drži u tekućem dušiku, važno je da njime uvijek rukuje odgovarajuće

osposobljeno osoblje u dobro prozračenom prostoru te da se prilikom pripreme cjepiva provode mjere

opreza. Dodatne informacije potražite u sažetku opisa svojstava.

Koje je razdoblje karencije u životinja koje se koriste za proizvodnju

hrane?

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći od primjene VMP-a do klanja životinje i korištenja mesa

za prehranu ljudi. To je također vrijeme koje treba proći nakon primjene VMP-a prije nego što ljudi

smiju konzumirati jaja dotične životinje.

Razdoblje karencije za meso i jaja pilića liječenih VMP-om Vectormune ND iznosi „nula” dana, drugim

riječima, nema obaveznog razdoblja čekanja.

Zašto je Vectormune ND odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a

Vectormune ND nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u

Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u Vectormune ND

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Vectormune ND na snazi

u Europskoj uniji od 8. rujna 2015.

Cjeloviti EPAR za VMP Vectormune ND nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne

informacije o terapiji VMP-om Vectormune ND vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o

VMP-u, odnosno trebaju se obratiti veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u siječnju 2018.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP:

Vectormune ND suspenzija i otapalo za suspenziju za injekciju za piliće

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač koji je odgovoran za puštanje serije u promet:

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

1107 Budimpešta

Szállás u. 5.

MAĐARSKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Vectormune ND suspenzija i otapalo za suspenziju za injekciju za piliće

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Stanično vezani živi rekombinantni herpesvirus purana (rHVT/ND)

izražen kao fuzijski protein lentogenog soja virusa D-26 newcastleske bolesti: 2.500-8.000 PFU*/doza

* PFU: eng.

plaque forming units

– jedinice koje tvore plakove.

Žućkasto-narančasta, poluprozirna, zamrznuta suspenzija.

Otapalo je bistra, crvena otopina.

4.

INDIKACIJA(E)

Aktivna imunizacija 18 dana starih embrioniranih kokošjih jaja ili jednodnevnih pilića u svrhu

smanjenja mortaliteta i kliničkih znakova uzrokovanih virusom newcastleske bolesti te u svrhu

smanjenja mortaliteta, kliničkih znakova i lezija uzrokovanih virusom Marekove bolesti “virulentnogˮ

fenotipa.

Nastanak imunosti na newcastlesku bolest kod brojlera i nesilica: 3 tjedna starosti.

Trajanje imunosti na newcastlesku bolest kod brojlera: 9 tjedana starosti.

Trajanje imunosti na newcastlesku bolest kod nesilica: 18 tjedana starosti.

Nastanak imunosti protiv Marekove bolesti kod brojlera i nesilica: 1 tjedan starosti.

Trajanje imunosti kod brojlera i nesilica: jedno cijepljenje dostatno je za zaštitu u razdoblju rizika od

infekcije Marekovom bolesti.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

Ako primijetite bilo kakve nuspojave, čak i one koje nisu već navedene u ovoj uputi o VMP ili mislite

da VMP nije djelovao, obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići ili embrionirana kokošja jaja.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

In-ovo

Jedna doza od 0,05 ml injektira se u svako 18 dana staro embrionirano kokošje jaje za uzgoj tovnih

pilića (brojlera). Za

in-ovo

primjenu može se koristiti automatski aplikator za injiciranje

in-ovo

Subkutana primjena:

Jedna injekcija od 0,2 ml po piliću primjenjuje se kod brojlera i nesilica u dobi od jednog dana.

Cjepivo se može injektirati automatskom špricom.

Tablica pregleda mogućnosti razrjeđivanja za različite sadržaje pakiranja:

Za primjenu in-ovo:

Sadržaj pakiranja ampula cjepiva

(broj ampula cjepiva pomnožen s

brojem potrebnih doza)

Sadržaj pakiranja

otapala

(ml)

Volumen jedne

doze

(ml)

2 x 2.000

0,05

1 x 4.000

0,05

2 x 4.000

0,05

4 x 4.000

0,05

Brzina automatskog injektiranja je najmanje 2.500 jaja po satu; stoga se preporučuje sadržaj pakiranja

otapala od najmanje 400 ml ili više za pripremu i injektiranje duže od 10 minuta. Oprema za

in-ovo

primjenu mora biti kalibrirana kako bi se osiguralo da je na svako jaje primijenjena doza od 0,05 ml.

Sadržaj pakiranja otapala manji od 400 ml ne preporučuje se za primjenu

in-ovo

, jer možda neće biti

dovoljan za pripremu stroja i injektiranje duže od 10 minuta. Sadržaj pakiranja od 200 ml može se

primjenjivati za ručno cijepljenje.

Za subkutanu primjenu:

Sadržaj pakiranja ampula cjepiva

(broj ampula cjepiva pomnožen s

brojem potrebnih doza)

Sadržaj pakiranja

otapala

(ml)

Volumen jedne doze

(ml)

1 x 1.000

0,20

1 x 2.000

0,20

2 x 2.000

0,20

1 x 4.000

0,20

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prilikom svake primjene treba poštivati pravila aseptičnog postupka.

Upoznajte se sa svim sigurnosnim mjerama i mjerama opreza za rukovanje tekućim dušikom kako

biste spriječili ozljede.

Priprema suspenzije cjepiva za injekciju:

Nakon

usklađivanja

veličine

doze

cjepiva

veličinom

otapala,

brzo

izvadite

točan

broj

potrebnih ampula iz spremnika s tekućim dušikom.

Uvucite 2 ml otapala u špricu od 5 ml.

Brzo odmrznite sadržaj ampula laganim miješanjem u vodi pri temperaturi od 27–39 °C.

Čim se potpuno odmrznu, otvorite ampule držeći ih na udaljenosti dužine ruke kako biste

spriječili rizik od ozljede u slučaju da ampula pukne.

Kad je ampula otvorena, polako uvlačite sadržaj u sterilnu špricu od 5 ml, koja već sadrži 2 ml

otapala, koristeći se iglom promjera najmanje 18 G.

Premjestite suspenziju u vrećicu s otapalom. Razrijeđeno cjepivo, pripremljeno na opisani

način, promiješajte laganim pokretima.

Povucite dio razrijeđenog cjepiva u špricu kako biste isprali ampulu. Uklonite isprani materijal

iz ampule i lagano ga injektirajte u vrećicu s otapalom. Ponovite jednom ili dva puta.

Razrijeđeno cjepivo, pripremljeno na opisani način, miješa se laganim pokretima kako bi se

pripremilo za uporabu.

Ponovite radnje pod točkama 2-7 za odgovarajući broj ampula koje treba odmrznuti.

Odmah primijenite cjepivo. Redovito i polako miješajte kako bi se osigurala jednolična suspenzija

stanica i upotrijebite u razdoblju od najduže 2 sata. Treba osigurati da se suspenzija cjepiva miješa

redovito i pažljivo tijekom cijepljenja, kako bi se zajamčilo da suspenzija cjepiva ostane homogena i

da se daje točan titar cjepnog virusa (npr. kada se upotrebljavaju automatski strojni aplikatori za

injiciranje

in-ovo

ili tijekom dugotrajnih cijepljenja).

Ne koristite Vectormune ND ako primijetite vidljive znakove neprihvatljive promjene boje u bočici.

Bacite sve ampule koje su slučajno odmrznute. Ni pod kojim okolnostima ih nemojte ponovno

zamrzavati.

Nemojte ponovno koristiti otvorene spremnike razrijeđenog cjepiva.

10.

KARENCIJA(E)

0 dana.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Suspenzija:

Čuvati i prevoziti zamrznuto u tekućem dušiku (-196

Razina tekućeg dušika u spremnicima s tekućim dušikom mora se redovito provjeravati, a spremnike se

mora nadopunjavati po potrebi.

Otapalo:

Čuvati na temperaturi ispod 25

Ne zamrzavati.

Ne koristite ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka valjanosti koji je naznačen na

naljepnici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan toga mjeseca.

Rok valjanosti poslije rekonstitucije prema uputama: 2 sata.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Cijepite samo zdrave piliće.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Cijepljeni pilići mogu izlučivati cjepni soj. Došlo je do polaganog širenja na purane, što nije bilo

vidljivo nakon 35 dana, ali je bilo vidljivo nakon 42 dana praćenja kontakta. Treba poduzeti posebne

mjere opreza kako bi se spriječilo širenje cjepnog soja na purane.

Nije zabilježeno širenje među pilićima.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama

Sa spremnicima tekućeg dušika i ampulama s cjepivom treba rukovati samo odgovarajuće obučeno

osoblje.

Prilikom rukovanja veterinarsko-medicinskim proizvodom, prije izvlačenja iz tekućeg dušika, tijekom

odmrzavanja ampula i njihovog otvaranja, treba nositi osobnu zaštitnu opremu koja se sastoji od

zaštitnih rukavica, naočala i čizama.

Zamrznute staklene ampule mogu eksplodirati prilikom naglih promjena temperature. Skladištiti i

koristiti tekući kisik samo u suhim, dobro prozračenim prostorijama. Udisanje tekućeg kisika je

opasno.

Osoblje uključeno u tretiranje cijepljenih ptica treba se pridržavati higijenskih načela i biti osobito

oprezno pri rukovanju sa steljom cijepljenih pilića.

Nesenje:

Ne koristiti kod nesilica i tijekom 4 tjedna prije početka razdoblja nesenja.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Dostupni su podaci o sigurnosti i djelotvornosti koji pokazuju kako se ovo cjepivo može miješati i

primijeniti, s Cevac Transmune,

in-ovo

ili potkožnim cijepljenjem kod brojlera. Miješanje proizvoda

štiti od virusa newcastleske bolesti, virusa Marekove bolesti “virulentnogˮ fenotipa i virusa zarazne

bolesti burze. Sigurnost i djelotvornost pomiješanih cjepiva, ne razlikuju se od opisanog kada se

cjepiva zasebno primjenjuju. Prije upotrebe pročitajte i informacije o Cevac Transmune.

In-ovo:

Jedna doza od 0,05 ml injektira se u 18 dana staro embrionirano kokošje jaje, za uzgoj tovnih pilića

(brojlera).

Dozu cjepiva i sterilnog otapala odredite prema donjoj tablici.

Vectormune ND

Cevac Transmune

Sterilno otapalo

2 x 2.000 doza

2 x 2.000 doza

200 ml

1 x 4.000 doza

1 x 4.000 doza

200 ml

2 x 4.000 doza

2 x 4.000 doza

400 ml

4 x 4.000 doza

4 x 4.000 doza

800 ml

Potkožna primjena:

Jedna injekcija od 0,2 ml po piliću primjenjuje se kod brojlera u dobi od jednog dana.

Dozu cjepiva i sterilnog otapala odredite prema donjoj tablici.

Vectormune ND

Cevac Transmune

Sterilno otapalo

2 x 1.000 doza

1 x 2.000 doza

400 ml

1 x 2.000 doza

1 x 2.000 doza

400 ml

2 x 2.000 doza

2 x 2.000 doza

800 ml

1 x 4.000 doza

1 x 4.000 doza

800 ml

Uvucite 2 ml sterilnog otapala u špricu od 5 ml, a zatim u nju uvucite otopljeni sadržaj ampule

Vectromune ND.

Uvucite 2 ml sterilnog otapala u drugu špricu od 5 ml, a zatim u njoj otopite sadržaj ampule Cevac

Transmune.

Prebacite otopljena cjepiva u vrećicu otapala i pomiješajte laganim miješanjem.

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo

kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom, osim za Cevac Transmune (gdje je u prometu).

Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-

medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

Inkompatibilnosti:

Ne smije se miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom, uz iznimku Cevac

Transmune (gdje je u prometu) i otapalom dostavljenim za uporabu zajedno s veterinarsko-

medicinskim proizvodom.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati veterinarsko-medicinske proizvode koji vam više nisu potrebni. Te

mjere pomažu u zaštiti okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su na internetskoj stranici

Europske agencije za lijekove (http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Staklene ampule koje sadrže 1.000, 2.000 ili 4.000 doza cjepiva. Pet ampula po držaču.

Držači s ampulama čuvaju se u spremniku s tekućim dušikom.

Vrećica od polivinilklorida koja sadrži 200 ml otapala u pojedinačnom paketiću.

Vrećica od polivinilklorida koja sadrži 400 ml otapala u pojedinačnom paketiću.

Vrećica od polivinilklorida koja sadrži 800 ml otapala u pojedinačnom paketiću.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

ZOO HOBBY d.o.o.

Vranjički put 19

21000 Split

HRVATSKA

Tel.: +385 1 2411876

Fax.: +385 1 2411876