Vagifem

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Vagifem 10 mikrograma tablete za rodnicu
 • Doziranje:
 • 10 mikrograma
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta za rodnicu
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta za rodnicu sadrži: estradiol hemihidrat što je ekvivalentno 10 mikrograma estradiola
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Danska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Vagifem 10 mikrograma tablete za rodnicu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 18 tableta u aplikatorima, u blisteru, u kutiji [HR-H-793020012-01]; 24 tablete u aplikatorima, u blisteru, u kutiji [HR-H-793020012-02] Urbroj: 381-12-01/38-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-793020012
 • Datum autorizacije:
 • 24-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnicu

Vagifem 10 mikrograma tablete za rodnicu

estradiol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Vagifem

i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Vagifem

Kako primjenjivati Vagifem

Moguće nuspojave

Kako čuvati Vagifem

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Vagifem

i za što se koristi

Vagifem sadrţi estradiol

Estradiol je ţenski spolni hormon.

Pripada skupini hormona zvanih estrogeni.

Potpuno je isti kao i estradiol koji nastaje u jajnicima ţena.

Vagifem pripada skupini lijekova zvanih lokalno hormonsko nadomjesno liječenje (HNL).

Koristi se za ublaţavanje simptoma menopauze u rodnici kao što su suhoća ili iritacija. Takvo je

stanje u medicinskoj terminologiji poznato kao ‘vaginalna atrofija’. Uzrokovano je padom razine

estrogena u tijelu, što se prirodno događa nakon menopauze.

Vagifem djeluje na način da zamjenjuje estrogen, koji se normalno proizvodi u jajnicima ţena.

Umeće se u rodnicu, dakle hormon se otpušta tamo gdje je potrebno. To moţe ublaţiti nelagodu u

rodnici.

Iskustvo u liječenju ţena starijih od 65 godina ograničeno je.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Vagifem

Povijest bolesti i redoviti kontrolni pregledi

Primjena HNL-a povezana je s rizicima koji se moraju uzeti u obzir kod odlučivanja da li započeti s

uzimanjem, odnosno da li nastaviti s uzimanjem HNL-a.

Prije nego počnete uzimati (ili ponovno uzimati) HNL, liječnik će Vas pitati o osobnoj povijesti

bolesti te o povijesti bolesti članova Vaše obitelji. Liječnik moţe odlučiti da Vam napravi fizikalni

pregled. To moţe uključivati pregled dojki i/ili ginekološki pregled, ako je potrebno.

Odlazite na redovne preglede dojki kako Vam je preporučio Vaš liječnik.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Nemojte primjenjivati Vagifem:

Ako se nešto od dolje navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni vezano uz bilo što dolje navedeno,

porazgovarajte sa svojim liječnikom prije primjene lijeka Vagifem.

Nemojte primjenjivati Vagifem ako

ste alergični (preosjetljivi) na estradiol ili neki drugi sastojak lijeka Vagifem (naveden u dijelu

6. ʻSadrţaj pakiranja i druge informacijeʼ)

imate, sumnja se da imate ili ste ikad imali rak dojke

imate, sumnja se da imate ili ste ikad imali rak koji je osjetljiv na estrogen, primjerice rak

sluznice maternice (endometrija)

imate bilo kakvo nerazjašnjeno krvarenje iz rodnice

imate pretjerano zadebljanje sluznice maternice (hiperplaziju endometrija), a niste zbog toga

liječeni

imate ili ste ikad imali krvni ugrušak u venama (tromboza), primjerice u nogama (duboka

venska tromboza) ili plućima (plućna embolija)

imate poremećaj zgrušavanja krvi (kao što je nedostatak proteina C, proteina S ili

antitrombina)

imate ili ste nedavno imali bolest prouzrokovanu krvnim ugrušcima u arterijama, kao što su

srčani udar, moždani udar ili angina

imate ili ste ikad imali bolest jetre i testovi funkcije jetre se nisu vratili u normalu

imate rijetki poremećaj krvi koji se zove porfirija, a koji se prenosi unutar obitelji (nasljeđuje).

Ako se bilo koje od gore navedenih stanja pojavi po prvi puta tijekom primjene lijeka Vagifem,

smjesta prekinite s primjenom i odmah se posavjetujte s liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Recite liječniku ako imate ili ste ikad imali neki od dolje navedenih problema prije nego započnete s

liječenjem. Ako je tako, trebate češće posjetiti liječnika radi kontrolnih pregleda. Vagifem se, za

razliku od sistemskih estrogena, primjenjuje lokalno u rodnicu te je apsorpcija u krv vrlo niska. Stoga

je manje vjerojatno da će se dolje navedena stanja pogoršati ili ponovno pojaviti tijekom terapije

lijekom Vagifem.

astma

epilepsija

šećerna bolest

ţučni kamenci

povišeni krvni tlak

migrene ili jake glavobolje

poremećaj jetre, kao što je dobroćudni tumor jetre

rast sluznice maternice izvan maternice (endometrioza) ili pretjeran rast sluznice maternice u

povijesti bolesti (hiperplazija endometrija)

bolest koja zahvaća bubnjić i sluh (otoskleroza)

bolest imunološkog sustava koja zahvaća mnoge organe u tijelu (sistemski eritemski lupus,

SLE)

povećani rizik pojave raka osjetljivog na estrogen (imate majku, sestru ili baku koje su imale

rak dojke)

povećani rizik pojave krvnih ugrušaka (vidjeti ‘Krvni ugrušci u venama (tromboza)’)

fibroidi u maternici

jako povećana razina masnoća (triglicerida) u krvi

zadrţavanje tekućine u tijelu zbog problema sa srcem ili bubrezima.

Prestanite primjenjivati Vagifem i odmah posjetite liječnika

Ako primijetite bilo što od navedenog tijekom primjene HNL-a:

glavobolja poput migrene koja se pojavila po prvi puta

ţuta boja koţe ili bjeloočnica (ţutica). To mogu biti znakovi bolesti jetre

pojava znatnog porasta krvnog tlaka (simptomi mogu biti glavobolja, umor, omaglica)

bilo koje od stanja navedeno u dijelu ‘Nemojte primjenjivati Vagifem’

ako zatrudnite

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

ako primijetite znakove krvnog ugruška, kao što je:

bolno oticanje i crvenilo nogu

iznenadna bol u prsima

poteškoće s disanjem.

Za više informacija, vidjeti ‘Krvni ugrušci u venama (tromboza)’.

Dolje navedeni rizici povezani su s primjenom pripravaka HNL-a koji cirkuliraju u krvi. Nije poznato

kako su ovi rizici povezani s pripravcima za lokalnu primjenu kao što je Vagifem.

HNL i rak

Pretjerano zadebljanje sluznice maternice (hiperplazija endometrija) i rak sluznice maternice

(rak endometrija)

Uzimanje tableta HNL-a sa samim estrogenom tijekom duljeg razdoblja moţe povećati rizik od raka

sluznice maternice (endometrija). Nije sigurno da li dugotrajna (dulje od godine dana) ili opetovana

primjena pripravaka estrogena primijenjenih lokalno u rodnicu predstavlja sličan rizik.

Vagifem ima jako malu sistemsku apsorpciju na početku liječenja stoga nije potrebno dodavati

progestagen.

Ako se javi probojno krvarenje ili točkasto krvarenje, to je obično nešto zbog čega ne trebate

brinuti, ali dogovorite pregled kod liječnika. To moţe biti znak zadebljanja endometrija.

Usporedba

U ţena u dobi od 50 do 65 godina koje još uvijek imaju maternicu i koje ne uzimaju HNL, u prosječno

njih 5 na 1000 bit će dijagnosticiran rak endometrija.

U ţena u dobi od 50 do 65 godina koje još uvijek imaju maternicu i uzimaju HNL sa samim

estrogenom, rak endometrija bit će dijagnosticiran u 10 do 60 ţena na 1000 (tj. između 5 i 55 dodatnih

slučajeva), ovisno o dozi i trajanju liječenja.

Rak dojke

Dokazi ukazuju na povećani rizik od raka dojke u ţena koje uzimaju kombinaciju estrogen-

progestagen, a vjerojatno i HNL sa samim estrogenom. Taj povećani rizik ovisi o tome koliko dugo

uzimate HNL. Povećani rizik uočava se unutar nekoliko godina, ali se vraća u normalu unutar

nekoliko (najviše 5) godina nakon prestanka liječenja.

U ţena kojima je odstranjena maternica i koje uzimaju HNL sa samim estrogenom tijekom 5 godina,

dokazan je malo povećani rizik ili nije bilo povećanog rizika od raka dojke.

Usporedba

U ţena u dobi od 50 do 79 godina koje ne uzimaju HNL, u prosječno njih 9 do 17 na 1000 bit će

dijagnosticiran rak dojke tijekom 5 godina. U ţena u dobi od 50 do 79 godina koje uzimaju HNL s

kombinacijom estrogen-progestagen tijekom 5 godina, bit će 13 do 23 slučajeva na 1000 korisnica (tj.

4 do 6 dodatnih slučajeva).

Redovito pregledavajte dojke. Posjetite liječnika ako primijetite bilo kakve promjene kao što su:

jamice na koţi

promjene na bradavicama

bilo kakve kvrţice koje moţete vidjeti ili osjetiti.

Dodatno savjetujemo da se uključite u programe mamografije kada Vam budu ponuđeni. Prilikom

obavljanja pretrage vaţno je da obavijestite medicinsku sestru/zdravstvenog radnika koji provodi

snimanje rendgenskim zrakama da koristite HNL budući da ti lijekovi mogu povećati gustoću tkiva

Vaših dojki, a to moţe utjecati na ishod mamograma. Kada je gustoća tkiva dojke povećana,

mamografija moţda neće otkriti sve kvrţice.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Rak jajnika

Rak jajnika pojavljuje se rijetko – mnogo rjeđe od raka dojke. Uporaba HNL-a koji sadrţi samo

estrogen ili kombinaciju estrogena i progestagena povezuje se s blago povećanim rizikom od nastanka

raka jajnika.

Usporedba

Rizik od nastanka raka jajnika ovisi o dobi. Na primjer, u ţena u dobi od 50 do 54 godine koje ne

uzimaju HNL, otprilike dvjema ţenama od 2000 bit će dijagnosticiran rak jajnika u razdoblju od

5 godina. U ţena koje uzimaju HNL 5 godina, bit će otprilike 3 slučaja na 2000 korisnica (tj. otprilike

jedan dodatni slučaj).

Utjecaj HNL-a na srce i krvotok

Krvni ugrušci u venama (tromboza)

Rizik od krvnih ugrušaka u venama veći je otprilike 1,3 do 3 puta u ţena koje uzimaju HNL, u

usporedbi s onima koje ga ne uzimaju, osobito u prvoj godini uzimanja.

Krvni ugrušci mogu biti ozbiljni i ako jedan dođe u pluća, moţe uzrokovati bol u prsima, nedostatak

zraka, nesvjesticu ili čak i smrt.

Veća je vjerojatnost da dobijete krvni ugrušak u venama kako postajete stariji i ako se bilo što od

navedenog odnosi na Vas. Obavijestite liječnika ako se bilo koja od ovih situacija odnosi na Vas:

ne moţete hodati dulje vrijeme zbog veće operacije, ozljede ili bolesti (vidjeti također dio 3,

Ako morate ići na operaciju)

imate iznimno povećanu tjelesnu teţinu (ITM>30 kg/m

imate bilo koji problem sa zgrušavanjem krvi zbog čega trebate dugotrajno liječenje s lijekom

za sprječavanje krvnih ugrušaka

bilo tko iz Vaše uţe obitelji imao je krvne ugruške u nogama, plućima ili u drugom organu

imate sistemski eritemski lupus (SLE)

imate rak.

Za znakove krvnog ugruška vidjeti ‘Prestanite primjenjivati Vagifem i odmah posjetite liječnika’.

Usporedba

U ţena u njihovim pedesetim godinama koje ne uzimaju HNL, očekuje se da će prosječno njih 4 do 7

na 1000 dobiti krvni ugrušak u venama tijekom 5 godina.

U ţena u njihovim pedesetim godinama koje su uzimale HNL s kombinacijom estrogen-progestagen

tijekom 5 godina, bit će 9 do 12 slučajeva na 1000 korisnica (tj. 5 dodatnih slučajeva).

U ţena u njihovim pedesetim godinama kojima je odstranjena maternica i koje uzimaju HNL sa

samim estrogenom tijekom 5 godina, bit će 5 do 8 slučajeva na 1000 korisnica (tj. 1 dodatni slučaj).

Srčana bolest (srčani udar)

Nema dokaza da će HNL spriječiti srčani udar.

Ţene starije od 60 godina koje uzimaju HNL s kombinacijom estrogen-progestagen imaju nešto veću

vjerojatnost da će dobiti srčanu bolest nego ţene koje ne uzimaju HNL.

U ţena kojima je odstranjena maternica i koje uzimaju terapiju sa samim estrogenom nema povećanog

rizika za razvoj srčane bolesti.

Moždani udar

Rizik od moţdanog udara je oko 1,5 puta veći u ţena koje uzimaju HNL u usporedbi s onima koje ga

ne uzimaju. Broj dodatnih slučajeva moţdanog udara zbog uzimanja HNL-a povećat će se s dobi.

Usporedba

U ţena u njihovim pedesetim godinama koje ne uzimaju HNL, očekuje se da će njih prosječno 8 na

1000 imati moţdani udar tijekom 5 godina. U ţena u njihovim pedesetim godinama koje uzimaju HNL

bit će 11 slučajeva na 1000 korisnica (tj. 3 dodatna slučaja) tijekom 5 godina.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Ostala stanja

HNL neće spriječiti gubitak pamćenja. Postoje neki dokazi povećanog rizika od gubitka pamćenja u

ţena koje počinju uzimati HNL nakon 65. godine. Posavjetujte se s liječnikom.

Drugi lijekovi i Vagifem

Neki lijekovi mogu ometati učinak lijeka Vagifem. To moţe dovesti do neredovitog krvarenja.

To se odnosi na sljedeće lijekove:

lijekovi za epilepsiju (kao što su fenobarbital, fenitoin i karbamazepin);

lijekovi za tuberkulozu (kao što su rifampicin, rifabutin);

lijekovi za HIV infekciju (kao što su nevirapin, efavirenz, ritonavir i nelfinavir);

biljni pripravci koji sadrţe gospinu travu (Hypericum perforatum)

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,

uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, biljne lijekove ili druge prirodne pripravke. Ipak, nije

vjerojatno da će Vagifem imati utjecaja na druge lijekove. To je stoga što se Vagifem koristi za

lokalno liječenje u rodnici te sadrţi vrlo nisku dozu estradiola.

Trudnoća i dojenje

Vagifem je namijenjen primjeni samo u ţena u postmenopauzi. Ako zatrudnite, prestanite s primjenom

lijeka Vagifem i obratite se svom liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema poznatog učinka.

3.

Kako primjenjivati Vagifem

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena ovog lijeka

Liječenje lijekom Vagifem moţete započeti bilo kojeg dana koji je najbolji za Vas.

Umetnite tabletu u rodnicu uz pomoć aplikatora.

U ‘UPUTAMA ZA UPORABU’ na kraju ove upute o lijeku pojašnjeno je kako to učiniti. Paţljivo

pročitajte upute prije nego što počnete koristiti Vagifem.

Koliko lijeka primijeniti

Primijenite jednu tabletu za rodnicu svakoga dana tijekom prva 2 tjedna.

Potom primjenjujte jednu tabletu za rodnicu dvaput tjedno. Između pojedinačnih doza treba

proći 3 ili 4 dana.

Opće informacije o liječenju simptoma menopauze

Pri uzimanju lijekova za liječenje bilo kojih simptoma menopauze preporučuje se uzimati

najniţu učinkovitu dozu i to kroz najkraće vrijeme.

S liječenjem trebate nastaviti samo dok korist nadmašuje rizik. Razgovarajte o tome s

liječnikom.

Ako primijenite više lijeka Vagifem nego što ste trebali

Ako ste primijenili više lijeka Vagifem nego što ste trebali, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Vagifem je namijenjen lokalnoj primjeni u rodnici. Doza estradiola tako je niska da bi se tek

primjenom većeg broja tableta doza pribliţila onoj koja se uobičajeno primjenjuje u liječenju

koje se uzima kroz usta.

Ako ste zaboravili primijeniti Vagifem

Ako ste zaboravili primijeniti dozu, primijenite lijek čim se sjetite.

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Ako prestanete primjenjivati Vagifem

Nemojte prestati primjenjivati Vagifem bez da porazgovarate sa svojim liječnikom. Liječnik će Vam

pojasniti učinke prestanka liječenja. On/ona će s Vama razgovarati i o drugim mogućnostima liječenja.

Ako morate ići na operaciju

Sljedeće informacije odnose se na lijekove iz skupine HNL-a koji cirkuliraju u krvi. Nije poznato kako

se to odraţava na lokalno primijenjene lijekove kao što je Vagifem.

Ako morate ići na operaciju, recite kirurgu da primjenjujete Vagifem. Moţda ćete morati prekinuti

primjenu lijeka Vagifem otprilike 4 do 6 tjedana prije operacije kako bi se smanjio rizik od krvnog

ugruška (vidjeti dio 2, Krvni ugrušci u venama). Upitajte Vašeg liječnika kada ponovno moţete

započeti s primjenom lijeka Vagifem.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Sljedeće bolesti prijavljene su češće u ţena koje uzimaju HNL u usporedbi sa ţenama koje ne uzimaju

HNL:

rak dojke;

pretjeran rast ili rak sluznice maternice (hiperplazija endometrija ili rak);

rak jajnika;

krvni ugrušci u venama nogu ili pluća (venska tromboembolija);

srčana bolest;

moţdani udar;

vjerojatan gubitak pamćenja ako se s HNL započne nakon 65. godine;

Za više informacija o ovim nuspojavama, vidjeti dio 2.

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

glavobolja

bol u trbuhu

krvarenje iz rodnice, iscjedak iz rodnice ili nelagoda u rodnici.

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

genitalna gljivična infekcija

osjećaj slabosti (mučnina)

osip

povećanje tjelesne teţine

valovi vrućine

povećanje krvnog tlaka.

Vrlo rijetke: mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba

proljev

zadrţavanje tekućine

pogoršanje migrene

generalizirane reakcije preosjetljivosti (primjerice, anafilaktička reakcija/šok).

Sljedeće nuspojave mogu se javiti kod sistemskog liječenja estrogenima:

bolest ţučnog mjehura

razni poremećaji koţe:

mrlje na koţi, osobito na licu ili vratu poznate kao „trudničke pjege“ (kloazma)

bolni, crveni čvorići na koţi (nodozni eritem)

osip kruţnog oblika s crvenim središtem ili čirevi (multiformni eritem).

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Vagifem

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne odlagati u hladnjak.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza ʻRok

valjanostiʼ. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Ovaj lijek moţe predstavljati rizik za vodena staništa.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vagifem sadrži

Djelatna tvar je estradiol 10 mikrograma (u obliku estradiol hemihidrata). Jedna tableta za

rodnicu sadrţi 10 mikrograma estradiola (u obliku estradiol hemihidrata).

Drugi sastojci su: hipromeloza, laktoza hidrat, kukuruzni škrob i magnezijev stearat.

Film-ovojnica sadrţi: hipromelozu i makrogol 6000.

Kako Vagifem izgleda i sadržaj pakiranja

Svaka bijela tableta za rodnicu nalazi se u aplikatoru koji je namijenjen jednokratnoj upotrebi.

Na Vagifem tabletama je na jednoj strani utisnuto NOVO 278.

Veličine pakiranja:

18 tableta za rodnicu u aplikatorima.

24 tablete za rodnicu u aplikatorima.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 17

10 020 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01/6651-900

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2017.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Agencije za lijekove i

medicinske proizvode na www.halmed.hr

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

UPUTE ZA UPORABU

Kako primjenjivati Vagifem

Odvojite jedno blister pakiranje.

Otvorite ga na jednom kraju kako je prikazano na slici.

Oprezno umetnite aplikator u rodnicu.

Prestanite kada osjetite otpor (8 – 10 cm).

Lagano pritisnite potisni gumb dok ne škljocne kako biste oslobodili tabletu.

Tableta će odmah prionuti na stijenku rodnice.

Neće ispasti ako ustanete ili zakoračite.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Izvucite aplikator i odbacite ga.

© 2015

Novo Nordisk A/S

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O