Tritace

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Tritace 10 mg tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadržava 10 mg ramiprila
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • sanofi-aventis S.p.A., Scoppito (L'Aquila), Italija; Sanofi Winthrop Industrie, Quetigny, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Tritace 10 mg tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-569874847-01]; 90 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-569874847-02] Urbroj: 381-12-01/30-15-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-569874847
 • Datum autorizacije:
 • 16-01-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tritace 1,25 mg tablete

Tritace 2,5 mg tablete

Tritace 5 mg tablete

Tritace 10 mg tablete

ramipril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Tritace i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Tritace?

Kako uzimati Tritace?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Tritace?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Tritace i za što se koristi?

Tritace sadrži djelatnu tvar ramipril i pripada skupini lijekova koja se naziva ACE inhibitori (inhibitori

angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Tritace djeluje tako što:

smanjuje proizvodnju tvari u Vašem tijelu koje bi mogle povisiti krvni tlak

opušta i proširuje Vaše krvne žile

olakšava srcu da pumpa krv po Vašem tijelu

Tritace se može koristiti za:

liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija)

smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

smanjenje rizika ili odgađanje pogoršanja problema s bubrezima (bez obzira imate li dijabetes ili

liječenje srca koje ne može osigurati dovoljno krvi ostatku tijela (zatajenje srca)

terapiju nakon srčanog udara (infarkt miokarda), sa srčanim zatajenjem

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Tritace?

Nemojte uzimati Tritace

ako ste alergični na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.).

Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana,

lica, grla ili jezika;

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju – angioedem; znaci ove reakcije uključuju svrbež,

koprivnjaču (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje

oko očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju;

ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi; ovisno o korištenom aparatu, Tritace

možda nije pogodan za Vas;

ako imate problema s bubrezima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne

arterije);

tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti ispod dio 'Trudnoća i dojenje');

ako imate abnormalno nizak ili nestabilan krvni tlak (Vaš liječnik treba donijeti tu ocjenu);

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog

tlaka koji sadrži aliskiren

Nemojte uzimati Tritace ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte

s Vašim liječnikom prije uzimanja Tritacea.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tritace:

ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima

ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog

znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika (tablete za mokrenje) ili

zbog dijalize)

ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzitizacija)

ako trebate primiti anestetik; to se odnosi na operaciju ili zahvat na zubima, pri čemu ćete možda

trebati prekinuti liječenje Tritaceom jedan dan prije; upitajte liječnika za savjet

ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga)

ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može

provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, naročito ako ste stariji

ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili

DPP-IV inhibitori (vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin) jer oni mogu povećati rizik od nastanka

angioedema, ozbiljne alergijske reakcije

ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što je skleroderma ili sistemski

lupus erythematodes

ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti svoga liječnika; Tritace se ne

preporuča u prva 3 mjeseca trudnoće, a može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu nakon 3 mjeseca

trudnoće (vidjeti dio 'Trudnoća i dojenje').

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog

tlaka:

- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,

telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

- aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi

u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Tritace“.

Djeca i adolescenti

Tritace se

preporuča djeci

adolescentima

mlađim

godina, jer sigurnost

primjene

djelotvornost Tritacea u djece nisu još ustanovljeni.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s liječnikom prije

uzimanja Tritacea.

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Tritace

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. Naime, Tritace može utjecati na učinak drugih lijekova te također drugi lijekovi mogu

utjecati na učinak Tritacea.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak

Tritacea:

lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,

indometacin i acetilsalicilatna kiselina)

lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin,

noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati

vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s Tritaceom:

lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen,

indometacin i acetilsalicilatna kiselina)

lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)

lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin

diuretici (lijekovi za mokrenje), kao što je furosemid

lijekovi koji mogu povisiti razinu kalija u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid,

kalijeve soli i heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)

steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon

alopurinol (koristi se za sniženje koncentracije urične kiseline)

prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom)

temsirolimus (za liječenje raka)

sirolimus, everolimus (za spriječavanje odbacivanje presatka)

vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2)

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza ako uzimate

neki

blokator angiotenzin

receptora

(ARB)

ili aliskiren (vidjeti također informacije

naslovima “Nemojte uzimati Tritace ” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Molimo Vas da obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Tritace može

utjecati na njihov učinak:

lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji

se uzimaju kroz usta i inzulin; Tritace može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa

je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi, ako uzimate Tritace;

litij (za liječenje mentalnih problema); Tritace može povisiti koncentraciju litija u krvi, stoga je

potrebno da Vaš liječnik pažljivo prati koncentraciju litija.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom

prije nego primijenite Tritace.

Tritace s hranom i pićem

uzimanje alkohola s Tritaceom može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko

smijete popiti dok uzimate Tritace, razgovarajte s Vašim liječnikom, s obzirom da lijekovi za

snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju);

Tritace se može uzimati neovisno o obroku (vidjeti dio 3. „Način primjene“).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

Trudnoća

Ne biste trebali uzimati Tritace u prvih 12 tjedana trudnoće, a uopće se ne smije uzimati nakon 13-tog

tjedna jer korištenje tijekom trudnoće može biti potencijalno štetno za dijete. Ako zatrudnite dok

uzimate Tritace, odmah obavijestite svog liječnika. Prije planirane trudnoće potrebno je prijeći na

odgovarajuće alternativno liječenje.

Dojenje

Ne biste trebali uzimati Tritace ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme korištenja Tritacea možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na

početku liječenja ili kad uzmete veću dozu Tritacea. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili

koristiti alate i strojeve.

3.

Kako uzimati Tritace?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ili ljekarnikim ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti?

Liječenje visokog krvnog tlaka

uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput dnevno

liječnik će Vam prilagoditi dozu koju uzimate, dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog tlaka

najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg

ako već uzimate diuretike (lijekove za mokrenje), liječnik će možda morati smanjiti količinu ili

prekinuti uzimanje diuretika prije početka liječenja Tritaceom

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

uobičajena početna doza je 2,5 mg jedanput dnevno

liječnik može kasnije odlučiti da bi trebali povećati dozu koju uzimate

uobičajena doza je 10 mg jedanput dnevno

Liječenje u svrhu smanjenja ili odgađanja pogoršanja problema s bubrezima

početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput dnevno

liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate

uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jedanput dnevno

Liječenje zatajenja srca

uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput dnevno

liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate

najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno)

Liječenje nakon srčanog udara

uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno

liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate

najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg (poželjno je lijek uzimati dvaput dnevno)

Starije osobe

Liječnik će Vam smanjiti početnu dozu te će postupnije prilagođavati Vašu terapiju.

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

Način primjene

Lijek uzmite kroz usta u isto vrijeme svakog dana.

Tablete progutajte cijele, s tekućinom.

Nemojte drobiti ili žvakati tablete.

Tritace možete uzeti neovisno o obroku.

Ako uzmete više Tritacea nego što ste trebali

Obavijestite liječnika ili otiđite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u

bolnicu, neka Vas poveze neko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakovanje lijeka, da

liječnik može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Tritace

ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja,

nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimati Tritace i odmah se obratite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih

nuspojava – možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska skrb:

oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip - to mogu biti znaci

teške alergijske reakcije na Tritace;

teške kožne reakcije, uključujući osip, ranice (ulceracije) u ustima, pogoršanje postojećih kožnih

bolesti, crvenilo, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom,

toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme)

Odmah obavijestite liječnika, ako osjetite nešto od sljedećeg:

ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili

ozbiljnije probleme, kao što su srčani i moždani udar;

zadihanost ili kašalj (to mogu biti znaci problema s plućima);

ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, krvarite duže od uobičajenog, da se javljaju

znakovi krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži ili infekcije češće nego što je to

uobičajeno, zatim, bolno grlo i groznica, osjećaj umora, nesvjestica, omaglica ili blijeda koža (ovo

mogu biti znaci problema s krvi ili koštanom srži);

jaki bolovi u trbuhu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa – upala

gušterače);

groznica, zimica, umor, gubitak apetita, bol u trbuhu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) - to

mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitits (upala jetre) ili oštećenje jetre.

Ostale nuspojave

Obavijestite svog liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

Često

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)

glavobolja ili osjećaj umora

omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze Tritacea)

nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog sjedanja ili ustajanja

suhi, nadražujući kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, nedostatak zraka

bol u želucu ili crijevima, proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje

osip na koži, s ili bez ispupčenja dijelova kože

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

bol u prsima

grčevi ili bol u mišićima

povišena razina kalija u krvi (vidljiva krvnim pretragama)

Manje često

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)

problemi s ravnotežom (vrtoglavica)

svrbež i neobični osjećaji na koži, kao što su utrnulost, trnci, bockanje, žarenje ili mravinjanje

(parestezija)

gubitak ili poremećaj okusa

problemi sa spavanjem

osjećaj depresije, tjeskobe, povećane nervoze ili nemira

začepljen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme

nateknuće u trbuhu (intestinalni angioedem), uočljivo po simptomima kao što su bol u trbuhu,

povraćanje i proljev

žgaravica, zatvor ili suha usta

povećano izlučivanje tekućine (urin) tijekom dana

znojenje jače od uobičajenog

gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

nateknute ruke i noge (to mogu biti znaci da zadržavate više vode nego je uobičajeno)

crvenilo uz osjećaj vrućine

zamagljen vid

bol u zglobovima

groznica

seksualna impotencija u muškaraca, smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena

povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) uočen tijekom provođenja krvnih

pretraga

krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

osjećaj nesigurnosti ili zbunjenosti

crven i otečen jezik

teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama

problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)

kožni osip ili pojava modrica na koži

pojava točaka na koži i hladnoća u udovima

crvene, natečene oči koje svrbe ili suze

poremećaj sluha i zvonjava u ušima

osjećaj slabosti

krvne pretrage pokazuju smanjen broj crvenih ili bijelih krvnih stanica, trombocita ili smanjenu

koncentraciju hemoglobina

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10000 bolesnika)

povećana osjetljivost na sunce (fotoosjetljivost)

Ostale prijavljene nuspojave

Obavijestite svog liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

teškoće u koncentraciji

natečena usta

krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica

krvne pretrage pokazuju manju razinu natrija u krvi od uobičajene

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se

ugrijete (Raynaudov fenomen)

povećanje grudi u muškaraca

usporena ili narušena sposobnost reakcije

osjećaj vrućine

poremećaj njuha

gubitak kose

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Tritace?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece

.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza „Rok

valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tritace sadrži?

Djelatna tvar je ramipril.

Tablete

1,25 mg:

Jedna tableta sadrži 1,25 mg ramiprila.

2,5 mg:

Jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.

5 mg:

Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila.

10 mg:

Jedna tableta sadrži 10 mg ramiprila.

Pomoćne tvari u tabletama su:

1,25 mg i 10 mg tablete:

hipromeloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza,

natrijev stearilfumarat

2,5 mg tablete:

hipromeloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza, natrijev

stearilfumarat, žuti željezov oksid (E172)

5 mg tablete:

hipromeloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza, natrijev

stearilfumarat, crveni željezov oksid (E172)

Kako Tritace izgleda i sadržaj pakiranja?

Tritace 1,25 mg:

Bijele do bjelkaste, ovalne tablete s razdjelnim urezom, s utisnutim brojem 1.25 i logom kompanije na

jednoj strani te brojem 1.25 i oznakom "HMN" na drugoj strani.

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O

Razdjelni urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja, a ne da bi se lijek

podijelio u jednake doze.

Tritace 2,5 mg:

Žućkaste do žute, ovalne tablete s razdjelnim urezom, s utisnutim brojem 2.5 i logom kompanije na

jednoj strani te brojem 2.5 i oznakom "HMR" na drugoj strani.

Tableta se može razdijeliti u jednake polovice.

Tritace 5 mg:

Blijedo crvene, ovalne tablete s razdjelnim urezom, s utisnutim brojem 5 i logom

kompanije na jednoj

strani te brojem 5 i oznakom "HMP" na drugoj strani.

Tableta se može razdijeliti u jednake polovice.

Tritace 10 mg:

Bijele do bjelkaste, ovalne tablete s razdjelnim urezom, s utisnutom oznakom "HMO/HMO" na jednoj

strani.

Tableta se može razdijeliti u jednake polovice.

Tritace tablete dostupne su u pakiranjima od 28 i 90 tableta u PVC/Al blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

Proizvođač

Tritace 1,25 mg

Sanofi S.p.A.

Strada Statale 17, km 22, 67019 Scoppito (AQ)

Italija

Tritace 2,5 mg, 5 mg i 10 mg

Sanofi S.p.A.

Strada Statale 17, km 22, 67019 Scoppito (AQ)

Italija

Delpharm Dijon

6, boulevard de l'Europe, 21800 Quetigny

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2016.

H A L M E D

12-04-2016

O D O B R E N O