Trevicta (previously Paliperidone Janssen)

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Trevicta (previously Paliperidone Janssen)
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Trevicta (previously Paliperidone Janssen)
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Psycholeptics
 • Područje terapije:
 • Shizofrenija
 • Terapijske indikacije:
 • Treviska, 3-mjesečna injekcija, indicirana je za liječenje shizofrenije u odraslih bolesnika koji su klinički stabilni na 1 mjesečni paliperidon palmitatni injekcijski proizvod.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/004066
 • Datum autorizacije:
 • 05-12-2014
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/004066
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/278749/2016

EMEA/H/C/004066

EPAR, sažetak za javnost

Trevicta

paliperidon

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Trevicta.

Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za

njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o načinu korištenja lijeka Trevicta.

Praktične informacije o korištenju lijeka Trevicta pročitajte u uputi o lijeku, odnosno obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

Što je Trevicta i za što se koristi?

Trevicta je antipsihotik koji se primjenjuje u terapiji održavanja u liječenju shizofrenije u odraslih

osoba čija je bolest stabilizirana putem liječenja injekcijama paliperidona koje se daju jedanput

mjesečno. Simptomi shizofrenije su neorganizirano razmišljanje i govor, halucinacije (bolesnici čuju ili

vide nešto čega nema), sumnjičavost i deluzije (pogrešna vjerovanja).

Lijek Trevicta sadrži djelatnu tvar paliperidon.

Kako se Trevicta koristi?

Lijek Trevicta dostupan je u obliku suspenzije za injekciju s produljenim otpuštanjem u napunjenim

štrcaljkama (od 175 mg, 263 mg, 350 mg i 525 mg). „Produljeno otpuštanje” znači da se djelatna tvar

paliperidon otpušta polako tijekom nekoliko mjeseci nakon injiciranja. Lijek se izdaje se samo na

liječnički recept.

Lijek Trevicta daje zdravstveni djelatnik. Lijek se daje svaka tri mjeseca polaganim ubrizgavanjem u

gornji dio ramena (deltoidni mišić) ili u stražnjicu. Doza lijeka Trevicta je 3,5 puta veća od mjesečne

doze injekcija paliperidona koju je bolesnik prethodno primao.

Za dodatne informacije o korištenju lijeka Trevicta pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka (također

dio EPAR-a).

Prethodno poznat pod nazivom Paliperidone Janssen.

Trevicta0F

EMA/278749/2016

Stranica 2/3

Kako djeluje Trevicta?

Djelatna tvar ovog lijeka, paliperidon, je antipsihotik. Paliperidon je aktivan proizvod razgradnje

(metabolit) risperidona, drugog antipsihotika koji se koristio za liječenje shizofrenije od 1990-ih.

Paliperidon se u mozgu veže na nekoliko različitih receptora na površini živčanih stanica. To ometa

signale koje prenose „neurotransmiteri” između moždanih stanica, tvari kojima se živčane stanice

koriste radi komunikacije sa susjednim stanicama. Paliperidon djeluje uglavnom tako da onemogućuje

djelovanje receptora za neurotransmitere dopamin i 5-hidroksitriptamin (također poznat pod nazivom

serotonin). Onemogućivanjem djelovanja tih receptora, paliperidon pomaže u normalizaciji moždane

aktivnosti i ublažavanju simptoma bolesti.

Paliperidon je odobren u Europskoj uniji (EU) od 2007. pod nazivom Invega za peroralnu primjenu u

liječenju shizofrenije. Odobren je i pod nazivom Xeplion od 2011., i to za primjenu u injekcijama za

terapiju održavanja u liječenju shizofrenije koje se daju na mjesečnoj osnovi. U lijekovima Trevicta i

Xeplion paliperidon se vezivao na masnu kiselinu koja omogućuje polagano otpuštanje nakon

injiciranja. To omogućuje dugo djelovanje lijeka.

Koje su koristi lijeka Trevicta utvrđene u ispitivanjima?

Provedena su dva ispitivanja lijeka Trevicta u kojima se lijek davao svaka tri mjeseca. U jednom od tih

ispitivanja (koje je uključivalo 1 016 bolesnika), lijek Trevicta pokazao se jednako djelotvornim kao i

mjesečne injekcije paliperidona u sprječavanju relapsa shizofrenije. U drugom ispitivanju (koje je

uključivalo 305 bolesnika), lijek Trevicta pokazao se djelotvornijim od placeba (prividno liječenje), pri

čemu je u 9 % bolesnika koji su primili lijek došlo do relapsa bolesti u usporedbi s 29 % u bolesnika

koji su primili placebo.

Budući da je primjena paliperidona u injekcijama koje se daju na mjesečnoj osnovi već odobrena u

EU-u u obliku lijeka Xeplion, tvrtka je, kako bi dokazala korist od primjene lijeka Trevicta, koristila i

podatke o lijeku Xeplion.

Koji su rizici povezani s lijekom Trevicta?

Najčešće su nuspojave lijeka Trevicta (zabilježene u najmanje 5 na 100 bolesnika) nesanica (teškoće

sa spavanjem), glavobolja, anksioznost, infekcije gornjeg respiratornog trakta (poput prehlade),

reakcije na mjestu injekcije i povećanje tjelesne težine.

Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Trevicta potražite u uputi o lijeku.

Lijek Trevicta ne smije se davati osobama koje su preosjetljive (alergične) na paliperidon ili bilo koji

drugi sastojak lijeka ili risperidon.

Zašto je lijek Trevicta odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji ocijenio je da su injekcije paliperidona

djelotvorne u liječenju simptoma shizofrenije. Lijek Trevicta, koji se daje injekcijom svaka tri mjeseca,

djelotvorniji je od placeba i jednako je djelotvoran kao mjesečne injekcije paliperidona u sprječavanju

relapsa shizofrenije. Očekuje se da će injiciranje svaka tri mjeseca bolesnicima biti prihvatljivije te da

će to utjecati na to da će se oni u većoj mjeri pridržavati liječenja. Isto tako, nisu se pojavili novi

razlozi za zabrinutost u vezi s ovom formulacijom, u usporedbi s već poznatim sigurnosnim profilom

paliperidona. Odbor je stoga odlučio da koristi od lijeka Trevicta nadmašuju s njim povezane rizike te

je preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Trevicta0F

EMA/278749/2016

Stranica 3/3

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Trevicta?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Trevicta. Na

temelju tog plana, u sažetku opisa svojstava lijeka, kao i u uputi o lijeku za lijek Trevicta nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Dodatne informacije možete pronaći u sažetku plana upravljanja rizikom

Ostale informacije o lijeku Trevicta

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Paliperidone Janssen na

snazi u Europskoj uniji od 5. prosinca 2014. Odobrenje se temeljilo na odobrenju izdanom za lijek

Xeplion 2011. godine („informirani pristanak”). Naziv lijeka promijenjen je u Trevicta 26. svibnja 2016.

Cjeloviti EPAR kao i sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Trevicta nalaze se na internetskim

stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Više informacija o terapiji lijekom Trevicta pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), ili

se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je sažetak posljednji put ažuriran u 05.2016.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

TREVICTA 175 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

TREVICTA 263 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

TREVICTA 350 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

TREVICTA 525 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem

paliperidon

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je TREVICTA i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek TREVICTA

Kako primjenjivati lijek TREVICTA

Moguće nuspojave

Kako čuvati lijek TREVICTA

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je TREVICTA i za što se koristi

TREVICTA sadrži djelatnu tvar paliperidon koja pripada skupini antipsihotičkih lijekova i namijenjen

je za terapiju održavanja kod simptoma shizofrenije u odraslih bolesnika.

Ako ste imali dobar odgovor na liječenje paliperidonpalmitatom u obliku injekcije primijenjene

jednom mjesečno, Vaš liječnik može započeti s primjenom lijeka TREVICTA.

Shizofrenija je bolest s „pozitivnim“ i „negativnim“ simptomima. Pozitivno znači da su pretjerano

izraženi simptomi koji normalno nisu prisutni. Na primjer, osoba koja boluje od shizofrenije može čuti

glasove ili vidjeti stvari koje nisu prisutne (to su halucinacije), vjerovati u stvari koje nisu istinite (to

su deluzije), ili biti neobično sumnjičava prema drugima. Negativno znači izostanak ponašanja i

osjećaja koji su normalno prisutni. Na primjer, osoba koja boluje od shizofrenije može se činiti

povučenom i ne iskazivati nikakve emocionalne reakcije, ili može imati poteškoća da se jasno i

logično izrazi. Osobe koje boluju od ove bolesti također mogu biti depresivne, tjeskobne, napete ili

osjećati krivnju.

TREVICTA može pomoći ublažiti simptome Vaše bolesti i spriječiti povratak simptoma.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek TREVICTA

Nemojte primjenjivati lijek TREVICTA

ako ste alergični na paliperidon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

ako ste alergični na druge antipsihotičke lijekove koji sadrže tvar risperidon.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite lijek TREVICTA.

Ovaj lijek nije ispitivan u starijih bolesnika s demencijom. Međutim, stariji bolesnici s demencijom

koji se liječe s drugim sličnim lijekovima mogu imati povećan rizik od moždanog udara ili smrti

(vidjeti dio 4).

Svi lijekovi imaju nuspojave, a neke od nuspojava ovog lijeka mogu pogoršati simptome drugih

bolesti. Stoga je važno da sa svojim liječnikom porazgovarate o sljedećim bolestima koje se možda

mogu pogoršati tijekom liječenja ovim lijekom:

ako imate Parkinsonovu bolest

ako ste bolovali od bolesti čiji simptomi uključuju visoku temperaturu i ukočenost mišića

(poznate i pod nazivom maligni neuroleptički sindrom)

ako ste ikada doživjeli trzanje mišića ili nevoljne pokrete lica, jezika ili drugih djelova tijela

koje ne možete kontrolirati (tardivna diskinezija)

ako znate da ste ikada u prošlosti imali nisku razinu bijelih krvnih stanica (koja je mogla biti

uzrokovana drugim lijekovima ili na nju nisu utjecali drugi lijekovi)

ako imate šećernu bolest ili sklonost za šećernu bolest

ako ste imali rak dojke ili tumor hipofize u Vašem mozgu

ako bolujete od srčane bolesti ili uzimate lijekove za srce zbog kojih ste skloni niskom krvnom

tlaku

ako imate nizak krvni tlak kada se iznenada ustanete ili sjednete

ako ste imali epileptičke napadaje

ako imate poteškoće s bubrezima

ako imate poteškoće s jetrom

ako imate produljenu i/ili bolnu erekciju

ako imate poteškoća s kontrolom tjelesne temperature ili pregrijavanjem

ako imate abnormalno visoku razinu hormona prolaktina u krvi ili potencijalno imate o

prolaktinu ovisan tumor

ako ste Vi ili netko u Vašoj obitelji imali krvne ugruške, jer su antipsihotici povezani s

nastankom krvnih ugrušaka.

Ako imate neko od navedenih stanja, recite to svojem liječniku, jer će Vam možda htjeti prilagoditi

dozu ili Vas neko vrijeme nadzirati.

Budući da je u bolesnika koji uzimaju ovaj lijek vrlo rijetko zabilježen opasno nizak broj određene

vrste bijelih krvnih stanica koja je potrebna za borbu protv infekcije, Vaš liječnik može provjeriti broj

bijelih krvnih stanica.

Čak i ako ste prethodno podnosili oralni paliperidon ili risperidon, alergijske reakcije se rijetko

javljaju nakon primanja injekcija lijeka TREVICTA. Odmah zatražite medicinsku pomoć ako Vam se

pojavi osip, oticanje grla, svrbež ili problemi s disanjem, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske

reakcije.

Ovaj lijek može uzrokovati povećanje težine. Značajno povećanje težine može štetno djelovati na

Vaše zdravlje. Liječnik Vam redovito mora mjeriti tjelesnu težinu.

Budući da je u bolesnika koji uzimaju ovaj lijek zabilježena šećerna bolest ili pogoršanje već postojeće

šećerne bolesti, liječnik treba pratiti znakove koji upućuju na visoki šećer u krvi. U bolesnika s već

postojećom šećernom bolesti, glukozu u krvi treba redovito nadzirati.

Budući da ovaj lijek može smanjiti nagon na povraćanje, postoji mogućnost da prikrije normalan

odgovor organizma na unos otrovnih tvari ili druge bolesti.

Tijekom operacije oka zbog zamućenja leće (katarakta), zjenica (crni krug u sredini oka) se možda

neće proširiti onoliko koliko je potrebno. Također šarenica (obojeni dio oka) može postati mekana

tijekom operacije te dovesti do oštećenja oka. Ukoliko imate u planu operaciju oka, svakako

obavijestite svoga liječnika oftalmologa da uzimate ovaj lijek.

Djeca i adolescenti

Ne primjenjujte ovaj lijek u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Nije poznato je li lijek siguran i

djelotvoran u tih bolesnika.

Drugi lijekovi i TREVICTA

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Uzimanje ovog lijeka s karbamazepinom (antiepileptik i stabilizator raspoloženja) može zahtjevati

promjenu doze ovog lijeka.

Budući da ovaj lijek prvenstveno djeluje u mozgu, primjena drugih lijekova koji djeluju u mozgu

može izazvati prekomjerno izražene nuspojave poput pospanosti ili druge učinke na mozak poput

drugih psihijatrijskih lijekova, opioida, antihistaminika i lijekova za spavanje.

Budući da ovaj lijek može sniziti krvni tlak, potreban je oprez kad se primjenjuje zajedno s drugim

lijekovima koji snižavaju krvni tlak.

Ovaj lijek može umanjiti djelovanje lijekova protiv Parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu

(npr. levodope).

Ovaj lijek može uzrokovati abnormalnost elektrokardiograma (EKG-a), koja se očituje produženim

vremenom provođenja električnog impulsa kroz neke dijelove srca (naziva se „produljenje QT

intervala“). Takav učinak imaju i neki lijekovi za liječenje nepravilnog srčanog ritma, za liječenje

infekcija te drugi antipsihotici.

Ako ste skloni nastanku epileptičkih napadaja, ovaj lijek može povećati vjerojatnost da ih dobijete.

Takav učinak imaju i neki lijekovi za liječenje depresije, za liječenje infekcija te drugi antipsihotici.

TREVICTA i alkohol

Alkohol treba izbjegavati.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne smijete uzimati ovaj lijek u trudnoći

ako o tome niste razgovarali sa svojim liječnikom. Sljedeći simptomi mogu se javiti u novorođenčadi

čije su majke uzimale paliperidon u posljednjem tromjesečju (posljednja tri mjeseca trudnoće):

drhtavica, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, problemi s disanjem i poteškoće pri

hranjenju. Ako kod djeteta primijetite pojavu bilo kojeg od ovih simptoma, potražite medicinsku

pomoć za Vaše dijete.

Ovaj se lijek kroz majčino mlijeko može prenijeti s majke na dojenče i naštetiti mu. Stoga ne smijete

dojiti dok primate ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom liječenja ovim lijekom mogu se javiti omaglica, ekstremno jaki umor i problemi s vidom

(vidjeti dio 4). To treba uzeti u obzir pri aktivnostima u kojima je potrebna potpuna budnost, npr. u

vožnji ili upravljanju strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka TREVICTA

U uobičajenom rasponu doza, ovaj lijek sadrži manje od 1 mmola natrija (23 mg) po dozi, odnosno

sadrži zanemarivu količinu natrija.

3.

Kako primjenjivati lijek TREVICTA

Ovaj lijek primijenit će Vam liječnik ili drugi zdravstveni radnik. Liječnik će Vam reći kada trebate

primiti sljedeću injekciju. Važno je da ne propustite zakazanu dozu. Ako ne možete doći u dogovoreno

vrijeme, svakako odmah nazovite liječnika da što prije ugovorite novi termin.

Injekciju lijeka TREVICTA primit ćete u nadlakticu ili stražnjicu jednom u svaka 3 mjeseca.

Ovisno o simptomima, liječnik Vam kod sljedeće zakazane injekcije može povisiti ili sniziti količinu

lijeka koju primate.

Bolesnici s problemima s bubrezima

Ako imate blago oštećenje bubrega liječnik će odrediti odgovarajuću dozu lijeka TREVICTA na

temelju doze paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne injekcije koju ste prethodno primali. Ako

imate umjereno ili teško oštećenje bubrega, ne biste smjeli dobivati ovaj lijek.

Starije osobe

Liječnik će Vam odrediti dozu ovog lijeka ako imate smanjenu funkciju bubrega.

Ako primite više lijeka TREVICTA nego što ste trebali

Ovaj ćete lijek primiti pod medicinskim nadzorom; stoga je malo vjerojatno da ćete dobiti preveliku

dozu.

Bolesnici koji prime previše paliperidona mogu imati sljedeće simptome:

omamljenost ili sedacija, ubrzano kucanje srca, nizak krvni tlak, abnormalni nalaz EKG-a (električno

snimanje rada srca) te spore ili abnormalne pokrete lica, tijela, ruku ili nogu.

Ako prestanete primjenjivati lijek TREVICTA

Ako prestanete primati injekcije, simptomi shizofrenije mogu se pogoršati. Ne smijete prestati koristiti

ovaj lijek osim ako Vam to nije rekao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite liječnika ako:

se pojave krvni ugrušci u venama, naročito u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i

crvenilo noge), koji mogu putovati kroz krvne žile prema plućima i uzrokovati bol u prsnom

košu i teškoće s disanjem. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah potražite savjet

liječnika

imate demenciju (senilnost) i osjetite iznenadnu promjenu u mentalnom stanju ili iznenadnu

slabost ili obamrlost lica, ruku ili nogu, naročito jedne strane, ili nerazumljivo pričate, čak i

kratko vrijeme. Ovo mogu biti znakovi moždanog udara

osjetite vrućicu, ukočenost mišića, znojenje ili smanjenu razinu svijesti (poremećaj koji se

naziva „neuroleptički maligni sindrom”). Može biti potrebna neodgodiva medicinska pomoć

ste muškarac i osjećate produljenu i bolnu erekciju. To se zove prijapizam. Može biti potrebna

neodgodiva medicinska pomoć

osjetite nevoljne ritmičke pokrete jezika, usta i lica. Može biti potreban prekid terapije

paliperidonom

doživite tešku alergijsku reakciju čija su obilježja vrućica, oticanje usta, lica, usana ili jezika,

nedostatak zraka, svrbež, osip kože te ponekad pad krvnog tlaka (može se razviti u anafilaktičku

reakciju). Čak i ako ste prethodno podnosili oralni risperidon ili oralni paliperidon, rijetke

alergijske reakcije javile su se nakon primjene injekcije paliperidona

planirate operaciju oka, svakako obavijestite svoga liječnika oftalmologa da uzimate ovaj lijek.

Tijekom operacije na oku zbog zamućenja leće (katarakta), šarenica (obojeni dio oka) može

postati mekana tijekom operacije (poznato kao „sindrom meke šarenice“) što može dovesti do

oštećenja oka

ste svijesni da imate opasno nizak broj određene vrste bijelih krvnih stanica koja je potrebna za

borbu protiv infekcije u krvi.

Mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Vrlo česte nuspojave: mogu se pojaviti u više od 1 na 10 osoba

poteškoće s uspavljivanjem ili održavanjem sna

Česte nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 10 osoba

uobičajeni simptomi prehlade, infekcija mokraćnih puteva, osjećaj kao da imate gripu

TREVICTA može podići razinu hormona koji se zove „prolaktin“, što se može vidjeti u krvnim

pretragama (što može ili ne mora uzrokovati simptome). Kada se pojave simptomi visokog

prolaktina, oni mogu uključiti: (u muškaraca) oticanje dojki, poteškoće s postizanjem ili

održavanjem erekcija ili druge spolne disfunkcije; (u žena) nelagodu u dojkama, curenje mlijeka

iz dojki, propuštanje menstruacije ili druge probleme s ciklusom.

visok šećer u krvi, porast težine, gubitak težine, smanjen tek

razdražljivost, depresija, tjeskoba

osjećaj nemira

parkinsonizam: ovo stanje može uključiti sporost pri kretanju ili oštećeno kretanje, osjećaj

krutosti ili stegnutosti mišića (što uzrokuje nevoljne pokrete), a ponekad i „zamrzavanje“

pokreta te ponovno pokretanje. Ostali znakovi parkinsonizma uključuju spori hod uz povlačenje

nogu, nevoljno drhtanje u mirovanju, pojačano lučenje sline i/ili slinjenje i gubitak izraza lica.

nemir, osjećaj pospanosti ili smanjena pozornost

distonija: ovo stanje uključuje spore ili kontinuirane nevoljne mišićne kontrakcije. Iako može

uključiti bilo koji dio tijela (te može dovesti do nenormalnog držanja), distonija često uključuje

mišiće lica, uz nenormalne pokrete očiju, usta, jezika ili čeljusti.

omaglica

diskinezija: ovo stanje uključuje nevoljne mišićne pokrete te može uključiti ponavljajuće

pokrete s povećanim mišićnim tonusom, grčevite pokrete ili trzaje.

tremor (drhtanje)

glavobolja

brzi otkucaji srca

visoki krvni tlak

kašalj, začepljen nos

bol u trbuhu, povraćanje, mučnina, zatvor, proljev, probavne tegobe, zubobolja

povišene jetrene transaminaze u krvi

bol u kostima ili mišićima, bol u leđima, bol u zglobovima

izostanak menstruacije, curenje mlijeka iz dojki

vrućica, slabost, umor

reakcija na mjestu injekcije, uključujući svrbež, bol ili oticanje

Manje česte nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 100 osoba

upala pluća, infekcija prsnog koša (bronhitis), infekcija dišnih puteva, infekcija sinusa, infekcija

mokraćnog mjehura, infekcija uha, upala krajnika, gljivična infekcija noktiju, infekcija kože

smanjen broj bijelih krvnih stanica, smanjen broj vrste bijelih krvnih stanica koje pomažu u

borbi protiv infekcije, smanjen broj trombocita (krvne stanice koje pomažu pri zaustavljanju

krvarenja), anemija

alergijska reakcija

šećerna bolest ili pogoršanje postojeće šećerne bolesti, povišen inzulin (hormon koji kontrolira

razinu šećera u krvi) u krvi

pojačan tek

gubitak teka koji za posljedicu ima pothranjenost i nisku tjelesnu težinu

visoki trigliceridi u krvi (masnoća), povišen kolesterol u krvi

poremećaj spavanja, ushićeno raspoloženje (manija), smanjena spolna želja, nervoza, noćne

more

tardivna diskinezija (trzajni pokreti lica, jezika ili drugih dijelova tijela koje ne možete

kontrolirati). Odmah obavijestite liječnika ako osjetite nevoljne ritmične pokrete jezika, usta ili

lica. Može biti potreban prestanak uzimanja ovog lijeka

nesvjestica, nestrpljiva potreba za pokretanjem dijelova tijela, omaglica nakon ustajanja,

poremećaj pažnje, problemi s govorom, gubitak ili nenormalan osjet okusa, smanjen osjećaj

kože na bol i dodir, osjećaj trnaca, bockanja ili obamrlosti kože

zamagljen vid, infekcija oka ili „crveno oko“, suho oko

osjećaj vrtnje (vertigo), zvonjenje u ušima, bol u uhu

prekid provođenja između gornjih i donjih dijelova srca, abnormalno električno provođenje u

srcu, produljenje srčanog QT intervala, brzi otkucaji srca nakon ustajanja, spori otkucaji srca,

abnormalan električni zapis srca (elektrokardiogram ili EKG), treperenje ili osjećaj lupanja u

prsnom košu (palpitacije)

nizak krvni tlak, nizak krvni tlak nakon ustajanja (kao posljedica toga, neki ljudi koji uzimaju

ovaj lijek mogu osjećati nesvjesticu, omaglicu ili se mogu onesvijestiti nakon što iznenada

ustanu ili sjednu)

nedostatak zraka, začepljenje dišnih puteva, zviždanje pri disanju, grlobolja, krvarenje iz nosa

nelagoda u trbuhu, infekcija želuca ili crijeva, otežano gutanje, suha usta, prekomjerno izlaženje

zraka ili vjetrovi

povišen GGT (jetreni enzim koji se zove gama-glutamiltransferaza) u krvi, povišeni jetreni

enzimi u krvi

koprivnjača, svrbež, osip, gubitak kose, ekcem, suha koža, crvenilo kože, akne

povišen CPK (kreatin fosfokinaza) u krvi, enzim koji se ponekad oslobađa prilikom pucanja

mišića

mišićni grčevi, ukočenost zglobova, mišićna slabost, bol u vratu

inkontinencija (gubitak kontrole) mokraće, učestalo mokrenje, bol pri mokrenju

erektilni poremećaj, poremećaj ejakulacije, izostanak menstruacije ili drugi problemi s ciklusom

(u žena), razvoj dojki u muškaraca, spolna disfunkcija, bol dojki

oticanje lica, usta, očiju ili usana, oticanje tijela, ruku i nogu

povišenje tjelesne temperature

promjena načina hoda

bol u prsnom košu, nelagoda u prsnom košu, loše osjećanje

otvrdnuće kože

Rijetke nuspojave: mogu se pojaviti u do 1 na 1000 osoba

infekcija oka

upala kože uzrokovana grinjama, nakupina gnoja ispod kože

povišenje broja eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica) u krvi

neprimjereno lučenje hormona koji kontrolira volumen mokraće

šećer u mokraći

po život opasne komplikacije nekontrolirane šećerne bolesti

nizak šećer u krvi

prekomjerno pijenje vode

smetenost

nedostatak emocija

nemogućnost postizanja orgazma

maligni neuroleptički sindrom (smetenost, smanjenje ili gubitak svijesti, visoka vrućica i teška

ukočenost mišića), problem s krvnim žilama u mozgu, ukljućujući iznenadan gubitak dotoka

krvi u mozak (moždani udar ili „mali“ moždani udar), neodgovaranje na podražaje, gubitak

svijesti, niska razina svijesti, konvulzije (napadaji), poremećaj ravnoteže

nenormalna koordinacija

glaukom (povišen tlak u očnoj jabučici)

problemi s pokretanjem očiju, okretanje očiju, preosjetljivost očiju na svjetlost, pojačano

stvaranje suza, crvenilo očiju

atrijska fibrilacija (nenormalan srčani ritam), nepravilni otkucaji srca

krvni ugrušci u venama naročito u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo noge).

Ako primjetite bilo koji od ovih simptoma odmah potražite medicinsku pomoć

navale crvenila

poteškoće s disanjem tijekom spavanja (apneja tijekom spavanja)

začepljenost pluća

zvuk pucketanja u plućima

upala gušterače, otečen jezik, inkontinencija stolice, vrlo tvrda stolica

ispucale usne

kožni osip povezan s lijekom, zadebljavanje kože, perut

oticanje zglobova

nemogućnost mokrenja

nelagoda u dojkama, povećanje žlijezdi u dojkama, povećanje dojki

iscjedak iz rodnice

vrlo niska tjelesna temperatura, zimica, osjećaj žeđi

simptomi ustezanja lijeka

nakupljanje gnoja uzrokovano infekcijom na mjestu primjene injekcije, duboka infekcija kože,

cista na mjestu injekcije, modrica na mjestu injekcije

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

opasno nizak broj određene vrste bijelih krvnih stanica, koje su u krvi potrebne za obranu od

infekcije

teška alergijska reakcija koju karakterizira vrućica, otečena usta, lice, usne ili jezik, nedostatak

zraka, svrbež, kožni osip i ponekad pad krvnog tlaka

opasno prekomjerni unos vode

koma radi nekontrolirane šećerne bolesti

tresenje glave

krvni ugrušci u plućima koji mogu uzrokovati bol u prsnom košu i otežano disanje. Ako

primijetite bilo koji od ovih simptoma odmah potražite medicinsku pomoć

brzo, plitko disanje, upala pluća uzrokovana udisanjem hrane, problemi s glasom

smanjenje kisika u dijelovima tijela (zbog smanjenja protoka krvi)

blokada crijeva, nedostatak pokretanja mišića crijeva što uzrokuje blokadu

žuta boja kože i očiju (žutica)

ozbiljna alergijska reakcija praćena oticanjem, koja može uključiti grlo i dovesti do otežanog

disanja

promjena boje kože, perutava koža ili vlasište koje svrbi

nenormalno držanje

novorođenčad koju su rodile majke koje su uzimale lijek TREVICTA tijekom trudnoće mogu

doživjeti nuspojave na lijek i/ili simptome ustezanja, kao što su razdražljivost, spore ili

neprekidne mišićne kontrakcije, tresenje, pospanost, problemi s disanjem ili hranjenjem

prijapizam (produljena erekcija penisa koja može zahtijevati operativni zahvat)

sniženje tjelesne temperature

odumiranje stanica kože na mjestu injekcije, čir na mjestu injekcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati lijek TREVICTA

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što TREVICTA sadrži

Djelatna tvar je paliperidon.

Jedna TREVICTA 175 mg napunjena štrcaljka sadrži 273 mg paliperidonpalmitata.

Jedna TREVICTA 263 mg napunjena štrcaljka sadrži 410 mg paliperidonpalmitata.

Jedna TREVICTA 350 mg napunjena štrcaljka sadrži 546 mg paliperidonpalmitata.

Jedna TREVICTA 525 mg napunjena štrcaljka sadrži 819 mg paliperidonpalmitata.

Drugi sastojci su:

polisorbat 20

polietilenglikol 4000

citratna kiselina hidrat

natrijev dihidrogenfosfat hidrat

natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

voda za injekcije

Kako TREVICTA izgleda i sadržaj pakiranja

TREVICTA je bijela do gotovo bijela suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem u

napunjenoj štrcaljki koju će Vaš liječnik ili medicinska sestra snažno protresti kako bi ju

resuspendirali prije primjene u obliku injekcije.

Jedno pakiranje sadrži 1 napunjenu štrcaljku i 2 igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

Proizvođač

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88

България

”Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.:+359 2 489 9400

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel:+420 227 012 227

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel. :+36 1 884 2858

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137-955-955

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal

Tel.: + 372 617 7410

Norge

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 –237 6000

France

JANSSEN-CILAG

Tel: 0800 25 50 75 / + 33 1 55 00 40 03

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA,

Tel: +351 21 43 68 835

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: + 386 1401 18 30

Ísland

JANSSEN-CILAG

C/o Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: +39 02/2510.1

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Tel: +371 6789 3561

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu

Informacije namijenjene liječnicima ili zdravstvenim radnicima

Sljedeće informacije namijenjene su samo liječnicima ili zdravstvenim radnicima koji ih moraju

pročitati zajedno sa potpunim informacijama o propisivanju lijeka (sažetak opisa svojstava

lijeka).

Primijeniti svaka 3 mjeseca

Štrcaljku snažno protresti najmanje 15 sekundi

Isključivo za intramuskularnu injekciju. Ne smije se primijeniti nijednim drugim putem.

Važno

Pročitajte cijelu uputu prije uporabe. Kako bi se osigurala uspješna primjena lijeka TREVICTA

potrebno je obratiti pažnju na ove Upute za uporabu korak-po-korak.

Lijek TREVICTA treba primijeniti zdravstveni radnik kao jednokratnu injekciju. Doza se NE SMIJE

podijeliti u višestruke injekcije.

Lijek TREVICTA je namijenjen isključivo za intramuskularnu primjenu. Injicirajte polako, duboko u

mišić, pazeći da izbjegnete injiciranje u krvnu žilu.

Doziranje

Lijek TREVICTA treba primijeniti jednom u svaka 3 mjeseca.

Priprema

Odlijepite naljepnicu sa štrcaljke i stavite ju u bolesnikov karton.

TREVICTA zahtijeva dulje i snažnije protresanje od paliperidonpalmitata u obliku 1-mjesečne

injekcije. Snažno protresite štrcaljku s vrhom štrcaljke okrenutim prema gore, tijekom najmanje

15 sekundi unutar 5 minuta prije primjene (vidjeti korak 2).

Odabir sigurnosne igle tankih stijenki

Sigurnosne igle tankih stijenki (eng. thin wall TW) su dizajnirane za uporabu s lijekom TREVICTA.

Važno je korisiti isključivo igle koje se nalaze u TREVICTA pakiranju.

MJESECA

MJESECA

Sadržaj dozirnog pakiranja

Odabir igle određen je mjestom primjene injekcije i bolesnikovom težinom.

Ako se primjenjuje injekcija u deltoidni mišić

Ako bolesnik ima:

Manje od 90 kg

ružičasti vrh

90 kg ili više

žuti vrh

Ako se primjenjuje injekcija u glutealni mišić

Neovisno o tjelesnoj težini bolesnika:

žuti vrh

Neiskorištenu iglu odmah bacite u spremnik za oštar otpad. Nemojte

čuvati za buduću primjenu.

Odaberite iglu

1

Prijeđite na sljedeći korak odmah

nakon protresanja. Ako prođe više

od 5 minuta prije injekcije,

snažno protresite, s vrhom

štrcaljke okrenutim prema gore,

ponovo tijekom najmanje

15 sekundi kako biste resuspendirali

lijek.

SNAŽNO PROTRESITE najmanje

15 sekundi

S vrhom igle okrenutim prema

gore, SNAŽNO PROTRESITE s

labavim ručnim zglobom najmanje

15 sekundi kako bi postigli

homogenu suspenziju.

NAPOMENA: Ovaj lijek zahtijeva

dulje i snažnije protresanje od

paliperidonpalmitata u obliku 1-

mjesečne injekcije.

Pripremite injekciju

2

Provjerite suspenziju

Nakon protresanja štrcaljke tijekom najmanje 15 sekundi, provjerite izgled suspenzije u prozorčiću za

pregled suspenzije.

Suspenzija treba izgledati jednolično i biti mliječno bijele boje.

Isto tako normalno je vidjeti male mjehuriće zraka.

Otvorite vrećicu s iglom i odstranite čep

Prvo otvorite vrećicu s iglom otvarajući omot do polovice. Odložite na čistu površinu.

Zatim, držeći štrcaljku uspravno, odvrnite i povucite gumeni čep kako biste ga uklonili.

Čvrsto držite vrećicu s iglom

Omot igle i plastični spremnik presavinite prema natrag. Zatim, čvrsto uhvatite pokrov igle kroz

vrećicu, kao što je prikazano.

Pričvrstite iglu

S drugom rukom, držite štrcaljku na luer spoju i pričvrstite ju na sigurnosnu iglu nježnim pokretom

zakrećući u smjeru kazaljke na satu.

Nemojte ukloniti vrećicu sve dok štrcaljka i igla nisu sigurno pričvršćene.

Uklonite pokrov igle

Povucite pokrov igle s igle pravocrtnim pokretom.

Nemojte savijati pokrov jer to može olabaviti iglu sa štrcaljke.

Uklonite mjehuriće zraka

Držite uspravno štrcaljku i lagano ju udarite kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh.

Polako i pažljivo pritisnite klip prema gore kako biste uklonili zrak.

Injicirajte dozu

Polako injicirajte cijeli sadržaj štrcaljke intramuskularno, duboko u odabrani deltoidni ili glutealni

mišić.

Ne primjenjujte niti jednim drugim putem.

Zaštitite iglu

Nakon završetka injiciranja, uz pomoć Vašeg palca ili ravne površine učvrstite iglu u sigurnosni

mehanizam. Igla je učvršćena kada se čuje zvuk „klik”.

Injicirajte

3

Nakon injekcije

4

KLIK!

Deltoidni

mišić

Ružičasti

Žuti vrh

Glutealni

mišić

Žuti vrh

Prikladno zbrinite

Zbrinite štrcaljku i neiskorištenu iglu u spremnik za oštar otpad.

Sigurnosne igle tankih stijenki su dizajnirane specifično za primjenu s

lijekom TREVICTA. Neiskorištenu iglu treba baciti, a ne spremiti za

buduću uporabu.