Torecan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Torecan 6,5 mg čepići
 • Doziranje:
 • 6,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • čepić
 • Sastav:
 • Urbroj: svaki čepić sadrži 6,5 mg tietilperazina u obliku tietilperazinmaleata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Torecan 6,5 mg čepići
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 6 čepića u stripu, u kutiji [HR-H-191041280-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-191041280
 • Datum autorizacije:
 • 20-07-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Torecan 6,5 mg čepići

tietilperazin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Torecan i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Torecan?

Kako uzimati Torecan?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Torecan?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Torecan i za što se koristi?

Torecan spada u skupinu lijekova koji se nazivaju fenotiazini. Lijek djeluje na strukture u produženoj

moždini koji reguliraju fiziološke procese povezane s povraćanjem. Na taj način koči reakciju

organizma na podražaje koji potiču mučninu i povraćanje.

Lijek se koristi za liječenje povraćanja kod sljedećih stanja:

nakon kemoterapije malignih bolesti,

nakon terapije zračenjem,

nakon uzimanja nekih lijekova koji mogu izazvati povraćanje,

nakon kirurških zahvata.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Torecan?

Nemojte uzimati Torecan:

ako ste alergični na tietilperazin, fenotiazine ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.),

kod teških poremećaja svijesti ili drugih znakova poremećenog rada središnjeg živčanog

sustava,

ako imate vrlo nizak krvni tlak,

ako ste trudni ili dojite.

Torecan se ne smije davati djeci mlađoj od 15 godina te djeci i mladeži sa simptomima koji su slični

akutnoj teškoj bolesti mozga s istodobnim oštećenjem jetre (Reyov sindrom).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Torecan:

ako imate teškoće s niskim krvnim tlakom,

ako ste trudni i imate poseban oblik povišenoga krvnog tlaka s istodobnim oteklinama

ekstremiteta (preeklampsiju),

ako imate bolest jetre,

ako ste ikada imali teškoće s nehotičnim tjelesnim pokretima uvjetovanim bolešću,

ako uzimate lijek koji se zove bromokriptin.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

Isto kao i ostali lijekovi protiv povraćanja i Torecan može prikriti znakove nekih bolesti probavnog

sustava i središnjega živčanog sustava ili nuspojave drugih lijekova.

Torecan kao predstavnik fenotiazina može prouzročiti skupinu simptoma – maligni neuroleptički

sindrom koji uključuje vrućicu, otvrdnuće mišića, promijenjeno psihičko stanje te kolebanje krvnog

tlaka. U tom slučaju liječenje morate odmah prekinuti i što prije obavijestiti svog liječnika.

Budući da se u starijih osoba nakon duljeg liječenja mogu pojaviti nehotični tjelesni pokreti, liječenje

ne smije trajati više od dva mjeseca.

Djeca i adolescenti

Torecan se ne smije davati djeci mlađoj od 15 godina.

Drugi lijekovi i Torecan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Pri istodobnom uzimanju Torecana s nekim drugim lijekovima može doći do međusobnog djelovanja,

zbog čega se može smanjiti ili povećati učinak jednog ili drugog lijeka.

Posebno morate upozoriti liječnika kada uzimate sljedeće lijekove:

lijekove koji djeluju na središnji živčani sustav (lijekove za uspavljivanje, opioidne lijekove

protiv bolova, lijekove za smirivanje, lijekove protiv depresije),

lijekove koji koče izlučivanje nekih hormona (bromokriptin),

lijekove protiv raka (prokarbazin).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Postoje samo ograničeni podaci o tietilperazinu u trudnica. Ispitivanja na životinjama nisu dovoljna da

bi se isključio teratogeni učinak tietilperazina budući da su dva opservacijska ispitivanja pronašla

moguću povezanost. Kao mjera opreza, Torecan se ne smije primjenjivati u trudnoći.

Dojenje

Fenotiazini se izlučuju u majčino mlijeko, stoga se Torecan ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Liječenje tietilperazinom nije imalo utjecaj na plodnost mužjaka štakora. Učinci na stope gravidnosti u

ženki štakora zabilježeni su samo u dozama višima od preporučenih, što ukazuje na malen značaj kod

kliničke primjene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Budući da Torecan može znatno smanjiti Vaše sposobnosti za upravljanje vozilima i strojevima,

naročito ako ga uzimate zajedno s alkoholom, lijekovima za smirivanje ili uspavljivanje, tijekom

liječenja savjetuje se oprez pri upravljanju motornim vozilima ili strojevima.

3.

Kako uzimati Torecan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza jest jedan čepić dnevno. Liječnik Vam dnevnu dozu može povećati na dva ili tri

čepića.

Trajanje liječenja ovisno je o tijeku uzročne bolesti. Vaš će liječnik odlučiti koliko vremena ćete

uzimati lijek.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

Smatrate li da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Torecan se ne smije davati djeci mlađoj od 15 godina.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

Nisu provedena ispitivanja u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

U bolesnika s oštećenom jetrom mora se kontrolirati funkcija jetre prilikom uzimanja Torecana u

visokim dozama ili uzimanja kroz dulje vremensko razdoblje.

Stariji

Torecan se mora uzimati s oprezom u starijih bolesnika (75 godina i stariji).

Ako uzmete više Torecana nego što ste trebali

Prevelike doze mogu prouzročiti suhoću usta, omaglicu, smetenost, nehotične pokrete i nesvjesticu

zbog sniženja krvnog tlaka. Kod težeg oblika predoziranja mogu se dodatno pojaviti jaki poremećaji

svijesti, konvulzije i drugi znakovi poremećenog rada središnjeg živčanog sustava.

Odmah recite svom liječniku ili drugom medicinskom osoblju ako razvijete bilo koje od navedenih

znakova.

Ako ste zaboravili uzeti Torecan

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Nastavite s uobičajenim režimom doziranja tako da pravodobno uzmete sljedeću predviđenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Manje česte

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

glavobolja, omaglica, pospanost, nemir.

Rijetke

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

povećanje dojki u muškaraca (nakon dugotrajnijeg uzimanja)

teške konvulzije i drugi znakovi poremećaja središnjega živčanog sustava (otvrdnuo i savijen

vrat, opće otvrdnuće, nehotične pokrete očnih jabučica i grimase lica)

U starijih se osoba mogu nakon duljeg uzimanja pojaviti nehotični tjelesni pokreti. Te smetnje

obično nestanu nakon prekida liječenja ili smanjenjem doze.

zamućenje očne leće (nakon dugotrajnijeg uzimanja)

nakupljanje tjelesne tekućine s oteklinama ekstremiteta i lica te smanjenje krvnog tlaka

suha usta, gubitak apetita.

Vrlo rijetke

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

:

bol u živcu lica (trigeminalni živac)

ubrzani otkucaji srca

žutica.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Torecan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog nakon Rok valjanosti. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Torecan sadrži?

Djelatna tvar je tietilperazin. Svaki čepić sadrži 6,5 mg tietilperazina u obliku

tietilperazinmaleata.

Pomoćne tvari su laktoza hidrat i tvrda mast.

Kako Torecan izgleda i sadržaj pakiranja?

Čepići su bijeli do lagano žuti.

Pakiranje sadrži 6 čepića s po 6,5 mg tietilperazina u strip aluminijskoj foliji, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2016.

H A L M E D

20-07-2016

O D O B R E N O