Teotard

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Teotard 350 mg kapsule s produljenim oslobađanjem
 • Doziranje:
 • 350 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna kapsula s produljenim oslobađanjem sadrži 350 mg teofilina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Teotard 350 mg kapsule s produljenim oslobađanjem
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 40 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-561139174-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-561139174
 • Datum autorizacije:
 • 30-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Teotard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem

Teotard 350 mg kapsule s produljenim oslobađanjem

teofilin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Teotard i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Teotard?

Kako uzimati Teotard?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Teotard?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Teotard i za što se koristi?

Teotard je lijek koji širi bronhe (bronhodilatator), a sadrži djelatnu tvar teofilin.

Lijek je namijenjen za liječenje svih oblika astme u djece i odraslih, kroničnog opstruktivnog

bronhitisa, plućnog emfizema (abnormalno povećanje veličine zračnih prostora u plućima), plućne

hipertenzije (povećanje krvnog tlaka u plućnim arterijama) i kod kroničnog plućnog srca (povećanje

desne klijetke srca).

Ovaj lijek se ne smije koristiti kao prvi lijek izbora u liječenju astme kod djece.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Teotard?

Nemojte uzimati Teotard

ako ste alergični na teofilin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

ako ste prije kratkog vremena imali akutni infarkt srčanog mišića (srčani udar),

ako imate akutne poremećaje srčanog ritma (akutna tahiaritmija),

ako ste preosjetljivi na ksantinske pripravke (npr. kofein, teobromin, pentoksifilin).

Teofilin se ne smije primjenjivati u djece mlaĎe od 6 mjeseci.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Teotard.

Prije početka liječenja Teotardom obavijestite liječnika ako se liječite zbog:

srčanog popuštanja,

visokog krvnog tlaka,

nestabilne angine pektoris (bol u prsima) ili drugih bolesti srca,

epilepsije,

peptičkog ulkusa (čira/vrijeda na želucu ili dvanaesniku),

poremećaja u radu štitnjače (hipertireoze),

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

poremećaja u radu jetre (osobito ciroze) ili

poremećaja u radu bubrega.

Prije početka liječenja Teotardom obavijestite liječnika ako imate:

hipertofičnu opstruktivnu kardiomiopatiju (stanje u kojem je dio srčanog mišića zadebljan),

porfiriju,

smanjenu koncentraciju kisika u krvi (hipoksemiju),

dugotrajno povišenu tjelesnu temperaturu, jer povišena tjelesna temperatura može utjecati na

izlučivanje teofilina iz organizma pa će možda biti potrebno prilagoditi dozu,

pneumoniju,

virusnu infekciju (osobito gripu),

ako ste ranije imali čir/vrijed na probavnim organima ili

ako uzimate druge lijekove (vidjeti „Drugi lijekovi i Teotard“)

Ako imate bilo koju od navedenih bolesti i stariji ste od 60 godina, liječnik će Vas tijekom liječenja

brižno nadzirati i po potrebi smanjiti doze Teotarda.

Upozorite liječnika ako ste počeli uzimati ili prestali uzimati druge lijekove, ako ste počeli ili prestali

pušiti ili ste promijenili način prehrane. U svim navedenim slučajevima doziranje Teotarda treba

prilagoditi.

Drugi lijekovi i Teotard

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Tijekom liječenja Teotardom ne preporučuje se uzimanje teofilinu srodnih lijekova (npr. kofein,

teobromin, pentoksifilin) jer te tvari mogu povećati stimulativni učinak teofilina na središnji živčani

sustav.

Djelovanje teofilina može biti pojačano tijekom istodobne primjene sljedećih lijekova:

lijekovi za liječenje gihta (alopurinol, probenecid)

lijekovi za liječenje čira na želucu ili dvanaesniku (cimetidin, ranitidin)

antibiotici (ciprofloksacin, fluorokinoloni, imipenem, linkomicin, makrolidi)

lijek za liječenje alkoholizma (disulfiram)

lijek za liječenje boli i upale (fenilbutazon)

lijekovi za liječenje depresije (fluvoksamin, viloksazin)

lijek za izlučivanje mokraće (furosemid)

lijek za liječenje herpesa, leukemije (alfa interferon)

lijek za liječenje tuberkuloze (izoniazid)

lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka (antagonisti kalcija, propranolol)

lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma (meksiletin)

lijek protiv bolova i za snižavanje povišene tjelesne temperature (paracetamol)

lijekovi za sprečavanje trudnoće (oralni kontraceptivi)

lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma (propafenon)

lijekovi koji potiču središnji živčani sustav (takrin)

lijek protiv crijevnih parazita (tiabendazol)

lijek protiv zgrušavanja krvi (tiklopidin)

cjepivo protiv gripe

Liječnik će u bolesnika koji se istodobno liječe teofilinom i s jednim ili više iznad navedenih lijekova

pratiti koncentraciju teofilina u serumu i, po potrebi, smanjiti dozu.

Djelovanje teofilina može biti smanjeno tijekom istodobne primjene sljedećih lijekova:

lijekovi protiv epilepsije (npr. fenitoin, karbamazepin, primidon),

lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (barbiturati, osobito fenobarbital i pentobarbital),

lijek za liječenje problema sa srcem ili astmom (izoproterenol)

lijek za liječenje bolesti povezanih s kiselinom u želucu (magnezijev hidroksid)

lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma (moricizin)

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

lijek za liječenje tuberkuloze (rifampicin)

lijek za liječenje virusnih bolesti (ritonavir) ili

lijek za liječenje uloga ili gihta (sulfinpirazon)

Liječnik će u bolesnika koji se istodobno liječe teofilinom i s jednim ili više gore navedenih lijekova,

pratiti koncentraciju teofilina u serumu i, po potrebi, povećati dozu.

Učinak teofilina može biti smanjen i u pušača.

Teofilin može povećati učinak stimulatora beta-receptora, diuretika i rezerpina.

Teofilin može smanjiti učinak adenozina, litijevog karbonata i blokatora beta-receptora.

Treba izbjegavati istodobno liječenje teofilinom i blokatorima beta-receptora, jer oni mogu poništiti

učinak teofilina.

Prije moguće operacije za koju je potrebna opća anestezija upozorite liječnika ili medicinsku sestru da

uzimate teofilin, jer anestezija halotanom može prouzročiti ozbiljne poremećaje srčanog ritma.

Teotard s hranom, pićem i alkoholom

Tijekom liječenja Teotardom ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića i istodobno uživanje

većih količina pića i namirnica koje sadržavaju ksantine (npr. kava, čaj, kakao, čokolada, kola i slična

pića, energetska pića) jer te tvari mogu povećati stimulativni učinak teofilina na središnji živčani

sustav.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Teofilin prolazi kroz posteljicu i izlučuje se u majčino mlijeko.

Trudnice i dojilje smiju uzimati ovaj lijek samo ako je nužno potrebno. O liječenju u trudnoći i

tijekom dojenja odlučit će liječnik.

Dojilje moraju pažljivo promatrati dijete. Ako postane preosjetljivo, razdražljivo ili ne može spavati,

obavezno se treba posavjetovati s liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da ovaj lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Djeca

Teotard nije primjeren za liječenje djece koja su mlaĎa od 6 godina ili lakša od 20 kg.

Primjena u starijih bolesnika

Ako ste stariji od 60 godina, liječnik će Vas pomnije nadzirati za vrijeme liječenja te smanjiti dozu

Teotarda, ako je to potrebno.

3.

Kako uzimati Teotard?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doza teofilina odreĎuje se na temelju kliničkog učinka, koncentracije teofilina u serumu i eventualnih

nuspojava. Terapijska koncentracija teofilina u serumu odreĎuje se u laboratoriju. Liječnik će Vas

tijekom liječenja povremeno uputiti na pretragu krvi i provjeriti koncentraciju teofilina u serumu.

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Uobičajena doza za odrasle i mlade teže od 40 kg iznosi 350 mg teofilina dvaput na dan.

Primjena u djece i adolescenata

Uobičajena doza za djecu stariju od 6 godina i težu od 20 kg, mlade i vrlo mršave odrasle bolesnike je

200 mg dvaput na dan.

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece mlaĎe od 6 godina. Za primjenu u djece mlaĎe od 6 godina

prikladniji su drugi oblici doziranja.

Način primjene

Lijek uzmite nakon jela s većom količinom tekućine.

Ne žvačite kapsulu, već je progutajte cijelu.

Preporučuje se uzimanje prve doze Teotarda navečer, prije spavanja.

Trajanje liječenja odredit će liječnik.

Ako uzmete više Teotarda nego što ste trebali

Prevelike doze mogu uzrokovati mučninu, povraćanje, glavobolju, nesanicu, ubrzano kucanje srca i

lupanje srca. U većini slučajeva uglavnom je dovoljno da liječnik smanji dozu ili privremeno ukine

uzimanje teofilina.

Nakon uzimanja većeg broja kapsula odjednom mogu se pojaviti nemir, drhtanje odnosno trešnja ruku

(tremor), delirij, a može doći i do poremećaja srčanog ritma, naglog sniženja krvnog tlaka i mišićnih

grčeva.

Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka, o tome odmah obavijestite liječnika ili se uputite u najbliži

bolnički odjel hitne pomoći.

Ako ste zaboravili uzeti Teotard

Ako ste zaboravili uzeti lijek u predviĎeno vrijeme, uzmite ga čim se sjetite. Ako se već približilo

vrijeme za sljedeću dozu, uzmite je u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste

nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Teotard

Važno je da tablete Teotard uzimate sve dok se ne završi predviĎeno trajanje liječenja. Nemojte ih

prestati uzimati samo zato što se osjećate bolje. Ako prerano prestanete uzimati lijek, bolest bi se

mogla ponovno pojaviti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Na početku liječenja mogu se javiti vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) koje

su obično blage i uglavnom prolazne. Te nuspojave uključuju:

glavobolja,

uznemirenost,

razdražljivost,

vrtoglavica,

nesanica,

bolovi u trbuhu,

mučnina,

povraćanje,

proljev i

alergijske reakcije

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba) su:

alergijske reakcije

Kada su koncentracije teofilina u serumu veće od terapijskih (u osjetljivih bolesnika može i ranije),

mogu se pojaviti sljedeće vrlo česte nuspojave:

smetnje spavanja,

izlučivanje veće količine mokraće,

ponavljajuće povraćanje,

drhtanje ruku (tremor),

povišenje tjelesne temperature,

delirij,

lupanje srca i/ili neugodan osjećaj rada srca (palpitacije),

poremećaji srčanog ritma (tahiaritmija),

bol u prsima,

naglo sniženje krvnog tlaka i

grčevi u mišićima.

Tijekom liječenja teofilinom vrlo često može doći do smanjenja koncentracija kalija u serumu

(hipokalemija), kao i povećanja koncentracija kalcija, šećera i urata u serumu (hiperkalcemija,

hiperglikemija, hiperuricemija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Teotard?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Teotard sadrži?

Djelatna tvar je teofilin. Jedna kapsula s produljenim oslobaĎanjem sadrži 200 mg ili 350 mg

teofilina.

Drugi sastojci u jezgri kapsule su: povidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, trietilcitrat,

amonio-metakrilat kopolimer vrste A, amonio-metakrilat kopolimer vrste B i talk. Drugi sastojci

u ovojnici kapsule su: želatina, titanijev dioksid (E171), kinolin žuta boja (E104) i plava boja

(E132).

Kako Teotard izgleda i sadržaj pakiranja?

Tijelo kapsule s produljenim oslobaĎanjem je prozirno, zeleno, a kapica je neprozirna, zelene boje. Sadržaj

kapsule su pelete bijele boje.

Teotard je dostupan u blisterima po 10 kapsula s produljenim oslobaĎanjem, a svaka kutija sadrži

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O

ukupno 40 kapsula s produljenim oslobaĎanjem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

30 - 06 - 2017

O D O B R E N O