Telfast

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Telfast 120 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 120 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida, što odgovara količini od 112 mg feksofenadina
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie, Compiegne, Francuska; Sanofi - Synthelabo Limited, New

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Telfast 120 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-450430371-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-450430371
 • Datum autorizacije:
 • 24-07-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacija za korisnika

Telfast 120 mg filmom obložene tablete

feksofenadinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i

ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Telfast i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Telfast

Kako uzimati Telfast

Moguće nuspojave

Kako čuvati Telfast

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Telfast i za što se koristi

Telfast sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik.

Telfast 120 mg mogu uzimati odrasli i adolescenti od 12 godina nadalje za ublažavanje

simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje,

osjećaj svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i

suzenje očiju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Telfast

Nemojte uzimati Telfast

ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Telfast

ako imate problema s jetrom ili bubrezima

ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest, s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati

ubrzane ili nepravilne srčane otkucaje

ako ste starije dobi.

Ako se bilo što od ovdje navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja

Telfasta obratite se svome liječniku.

Drugi lijekovi i Telfast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij, mogu

utjecati na djelovanje Telfasta smanjujući količinu apsorbiranog lijeka. Preporučuje se

napraviti razmak od oko 2 sata između uzimanja Telfasta i sredstva protiv loše probave.

H A L M E D

24 - 07 - 2015

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ne

uzimajte Telfast ako ste trudni, osim ako nije neophodno.

Telfast se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatan utjecaj Telfasta na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Ipak, prije

nego probate voziti ili upravljati strojevima, morate provjeriti da u vašem slučaju Telfast ne

uzrokuje pospanost ili omaglicu.

3. Kako uzimati Telfast

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca od 12 godina nadalje

Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno.

Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.

Ako uzmete više Telfasta nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svojeg liječnika ili najbližu službu hitne

pomoći. Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti Telfast

Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme, kako Vam je propisao liječnik.

Ako prestanete uzimati Telfast

Obavijestite Vašeg liječnika ako želite prestati uzimati Telfast prije završetka terapije. Ako

prestanete uzimati Telfast prije vremena, simptomi se mogu vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Telfast i odmah se obratite liječniku

, ako iskusite nuspojave kao što su

oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje, jer to mogu biti znakovi ozbiljne

alergijske reakcije.

Česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): glavobolja, omamljenost,

mučnina i omaglica.

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): umor, pospanost.

Ostale nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih

podataka)

problemi sa spavanjem (nesanica),

poremećaji spavanja,

loši snovi,

nervoza,

H A L M E D

24 - 07 - 2015

O D O B R E N O

brzi ili nepravilni srčani otkucaji,

proljev,

kožni osip i svrbež,

koprivnjača,

ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla,

crvenilo praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i poteškoće s disanjem.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Telfast

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru

iza „Rok valjanosti ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada

nemojte

nikakve

lijekove

bacati

otpadne

vode

kućni

otpad.

Pitajte

svog

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju

okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Telfast 120 mg sadrži

Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete:

mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, umrežena

karmelozanatrij, magnezijev stearat.

Film ovojnica:

hipromeloza, povidon, titanijev dioksid (E171), bezvodni koloidni silicijev

dioksid, makrogol 400, željezov oksid (E172).

Kako Telfast 120 mg izgleda i sadržaj pakiranja

Telfast 120 mg filmom obložene tablete su boje breskve, oblika kapsule s oznakama „012

“ na

jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.

Pakiranje sadrži 30 tableta u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Heinzelova 70

10000 Zagreb

Proizvođač

Sanofi-Synthelabo Ltd

Edgefield Avenue, Fawdon

Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear,

NE3 3TT, Velika Britanija

H A L M E D

24 - 07 - 2015

O D O B R E N O

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel,

37100 Tours

Francuska

Sanofi Winthrop Industrie

56, route de Choisy-au-Bac,

60205 Compiègne

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2015.

H A L M E D

24 - 07 - 2015

O D O B R E N O