Tantum Verde 3 mg pastile

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna
 • Doziranje:
 • 3 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna pastila sadrži 3 mg benzidaminklorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francuska; ACRAF S.p.A., Ancona, Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 pastila u omotu, u kutiji [HR-H-453885733-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-06

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-453885733
 • Datum autorizacije:
 • 23-01-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna

benzidaminklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3

dana (ne uzimajte lijek duže od 7 dana).

Lijek se ne preporuča za djecu do 6 godina starosti.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna?

Kako uzimati Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna?

Sadržaj pakiranja i druge informacije?

1.

Što su Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna i za što se koriste?

Ovaj lijek sadrži benzidaminklorid i koristi se za lokalno liječenje simptoma boli i nadražaja u usnoj

šupljini i ždrijelu u odraslih i djece iznad 6 godina starosti.

Ako se bol u ustima ili grlu unutar 3 dana od početka primjene lijeka ne ublaži ili ako se pogorša,

morate potražiti savjet svog liječnika ili stomatologa.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Tantum Verde 3mg pastile s okusom limuna?

Nemojte uzimati Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna:

ako ste alergični na benzidaminklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tantum Verde pastile:

ako bolujete od astme, jer ovaj lijek može kod Vas uzrokovati sužavanje dišnih puteva.

ako ste preosjetljivi na salicilatnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove (vrstu

lijekova koji se koriste najčešće za liječenje boli npr.

salicilatna kiselina, ibuprofen, diklofenak

sl.). U tom slučaju se primjena ovog lijeka ne preporučuje.

ako se nakon primjene pastila unutar 3 dana bol u ustima ili grlu ne ublaži ili se pogorša, ako

osjetite zimicu ili imate druge simptome, morate potražiti savjet svog liječnika ili stomatologa.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije preporučen za primjenu kod djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

H A L M E D

23-01-2017

O D O B R E N O

druge lijekove, uključujući i lijekove bez recepta.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne preporuča se primjena Tantum Verde

pastila tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena lijeka u preporučenim dozama ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa

strojevima.

Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna sadrže aspartam i izomalt

Sladilo aspartam je izvor fenilalanina. Može biti štetan u osoba s fenilketonurijom.

U sastavu pastila je izomalt. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih

šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj Uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je

Odrasli i djeca iznad 6 godina starosti:

tri puta dnevno po jedna pastila. Ne uzimajte više od tri pastile na dan.

Djeca od 6 do 11 godina starosti:

lijek se mora primjenjivati uz nadzor odrasle osobe.

Djeca do 6 godina starosti:

lijek se ne preporuča za djecu ispod 6 godina, zbog mogućnosti gutanja pastila.

Trajanje liječenja

Liječenje ne smije trajati duže od 7 dana.

Ako se nakon tri dana primjene lijeka Vaši simptomi ne ublaže ili ako se pogoršaju, potrebno je

potražiti pomoć liječnika ili stomatologa.

Način primjene

: za usta i ždrijelo.

Pastilu treba polagano otopiti u ustima. Nemojte gutati ni žvakati pastilu.

Ako uzmete više Tantum Verde 3 mg pastila s okusom limuna nego što ste trebali

U slučaju gutanja/slučajnog uzimanja Tantum Verde pastila u dozi većoj od propisane, odmah

potražite pomoć liječnika ili se uputite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite i ovu uputu o lijeku.

Kod djece su vrlo rijetko, nakon gutanja benzidamina, u dozama oko 100 puta višim od preporučene

doze,

zabilježeni

simptomi

predoziranja

(uzbuđenost,

konvulzije,

znojenje,

ataksija,

tremor

povraćanje).

U slučaju da do predoziranja dođe potrebno je isprazniti sadržaj želuca izazivanjem povraćanja ili

ispiranjem želuca. Također je potrebno osigurati odgovarajuću nadoknadu tekućine.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

H A L M E D

23-01-2017

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah se javite Vašem liječniku, ukoliko se pojave simptomi navedeni u nastavku:

ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktički šok), čiji znakovi mogu uključivati otežano disanje,

bol ili stezanje u prsištu, i/ili osjećaj omaglice/nesvjestice, težak svrbež kože ili uzdignute

kvržice na koži, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, koji bi mogli biti životno ugrožavajući.

Također su zabilježene sljedeće nuspojave:

Manje često

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

preosjetljivost kože na sunčevo svjetlo (uzrokuje osip i opekline od sunca).

Rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

osjećaj pečenja i suhoća u ustima. Ako Vam se to dogodi, pokušajte smanjiti taj učinak

ispijajući čašu vode,

Vrlo rijetko

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

otežano disanje (laringospazam).

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

lokalni gubitak osjeta sluznice usne šupljine,

reakcije preosjetljivosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25ºC, u originalnom pakiranju.

Sačuvajte kutijicu i uputu o lijeku, kako bi Vam podaci o lijeku uvijek bili dostupni.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Taj datum

vrijedi za neotvoreno i pravilno čuvano pakiranje lijeka. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan

navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna sadrže?

Djelatna tvar je benzidaminklorid. Jedna Tantum Verde 3 mg pastila s okusom limuna sadrži 3

mg benzidaminklorida

Pomoćne tvari: aspartam (E951); izomalt (E953); citratna kiselina hidrat; aroma limuna; aroma

paprene metvice; boje kinolin žuta (E104) i indigotin (E 132).

H A L M E D

23-01-2017

O D O B R E N O

Kako Tantum Verde 3 mg pastile s okusom limuna izgledaju i sadržaj pakiranja?

Pastile su prozirno svijetlo zelene boje, četvrtastog oblika s udubljenjem u sredini i karakterističnim

okusom limuna.

Jedno originalno pakiranje Tantum Verde 3 mg pastila s okusom limuna sadrži 20 (2x10) pastila.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

:

Clinres Nova d.o.o.

Kneza Višeslava 11

10 000 Zagreb

Proizvođači:

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona

Italija

Pierre Fabre Medicament Production

Site Diététique et Pharmacie

Zone Industrielle de la Coudette

32290 Aignan

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u siječnju 2017.

H A L M E D

23-01-2017

O D O B R E N O

26-7-2018

Subsidie voor duurzame zorg

Subsidie voor duurzame zorg

Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-7-2018

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat d...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-7-2018

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

De mens centraal in onderhandelaarsakkoord GGZ Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-7-2018

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren. Daarnaast zetten partijen hun handtekening onder het verder ontwikkelen van  goede zorg en vervoer voor deze groep mensen en gaan ze intens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-6-2018

Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

De Commissie Sorgdrager heeft een grondige analyse gemaakt van de wijze waarop de fipronilcrisis is afgehandeld en spreekt alle relevante actoren –het bedrijfsleven, de toezichthouders en departementen– aan op hun functioneren. Het beeld dat het rapport schetst is niet fraai. De pluimveehouders die nog steeds met de gevolgen van de crisis kampen, voelen het als geen ander.  De aanbevelingen om de voedselveiligheid verder te versterken worden opgevolgd. Dat schrijven de ministers Bruno Bruins en Carola Sc...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.