Symbicort

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Symbicort 160 mikrograma/ 4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
 • Doziranje:
 • 160 mikrograma/ 4,5 mikrograma
 • Farmaceutski oblik:
 • stlačeni inhalat, suspenzija
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna doza po potisku sadrži: 160 mikrograma budezonida po potisku i 4,5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata po potisku
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • AstraZeneca Dunkerque Production, Dunkerque, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Symbicort 160 mikrograma/ 4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 inhalator sa 120 doza, u kutiji [HR-H-446429052-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-446429052
 • Datum autorizacije:
 • 18-04-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Symbicort 160 mikrograma/4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Symbicort i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Symbicort

Kako primjenjivati Symbicort

Moguće nuspojave

Kako čuvati Symbicort

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Symbicort i za što se koristi

Symbicort je inhalator koji se koristi za liječenje simptoma kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB) u

odraslih u dobi od 18 i više godina. KOPB je dugotrajna bolest dišnih putova u plućima, koju često uzrokuje

pušenje cigareta. Symbicort sadrži dva različita lijeka: budezonid i formoterolfumarat dihidrat.

Budezonid pripada skupini lijekova koji se nazivaju ''kortikosteroidi''. Djeluje na način da smanjuje i

sprječava oticanje i upalu u Vašim plućima.

Formoterolfumarat dihidrat pripada skupini lijekova koji se nazivaju "dugodjelujući agonisti beta

adrenoreceptora" ili "bronhodilatatori". Djeluje na način da opušta mišićje dišnih putova, čime Vam

pomaže da lakše dišete.

Nemojte koristiti ovaj lijek kao inhalator za neposredno ublažavanje simptoma.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Symbicort

Nemojte primjenjivati Symbicort:

ako ste alergični na budezonid, formoterol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Symbicort ako:

bolujete od šećerne bolesti.

imate infekciju pluća.

imate visoki krvni tlak ili ste ikada imali probleme sa srcem (uključujući i neravnomjerne otkucaje

srca, vrlo brz puls, suženje arterija ili zatajenje srca).

imate tegobe vezane uz štitnjaču ili nadbubrežne žlijezde.

imate nisku razinu kalija u krvi.

imate teške probleme s jetrom.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Djeca i adolescenti

Symbicort se ne preporučuje u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina.

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Symbicort

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti

bilo koje druge lijekove.

Posebno obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

beta-blokatore (kao što su atenolol ili propranolol za liječenje visokog krvnog tlaka), što uključuje i

kapi za oči (poput timolola za liječenje glaukoma).

lijekove za liječenje ubrzanih ili neravnomjernih otkucaja srca (poput kinidina).

lijekove poput digoksina, koji se često koristi za liječenje zatajenja srca.

diuretike, poznate i kao ‘tablete za vodu’ (poput furosemida). Oni se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka.

steroide predviĎene za uzimanje kroz usta (poput prednizolona).

ksantine (kao što su teofilin ili aminofilin). Ovi lijekovi se često koriste za liječenje kopb-a ili astme.

druge bronhodilatatore (kao što je salbutamol).

tricikličke antidepresive (kao što je amitriptilin) i antidepresiv nefazodon.

fenotiazine (kao što su klorpromazin i proklorperazin).

lijekove nazvane ‘inhibitorima hiv-proteaze’ (poput ritonavira), za liječenje infekcije virusom koji

izaziva imunodeficijenciju u ljudi (hiv; od engl. human immunodeficiency virus).

lijekove za suzbijanje infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol,

klaritromicin i telitromicin).

lijekove za liječenje parkinsonove bolesti (poput levo-dope).

lijekove za liječenje problema sa štitnjačom (poput levo-tiroksina).

Ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uporabe lijeka Symbicort

porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

TakoĎer obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko ćete morati biti uvedeni u opću anesteziju zbog

kirurškog ili stomatološkog zahvata.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili planirate imati dijete, porazgovarajte sa svojim liječnikom prije uporabe lijeka

Symbicort – nemojte uzimati Symbicort, osim ako Vam tako nije rekao Vaš liječnik.

Zatrudnite li tijekom uporabe lijeka Symbicort, lijek nemojte prestati uzimati, ali odmah

porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Ako dojite, porazgovarajte sa svojim liječnikom prije uporabe lijeka Symbicort.

Upravljanje vozilima i strojevima

Symbicort ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, te rukovanja alatima ili

strojevima.

3.

Kako primjenjivati Symbicort

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Važno je da Symbicort uzimate svakodnevno, čak i ako trenutno nemate simptome KOPB-a.

Uobičajena doza je 2 inhalacije dvaput dnevno. Symbicort se ne preporučuje u djece i adolescenata mlaĎih

od 18 godina.

Ukoliko za liječenje Vašeg KOPB-a uzimate steroidne tablete, Vaš liječnik može smanjiti broj tableta koje

uzimate, kad jednom počnete uzimati Symbicort. Ukoliko uzimate oralne steroidne tablete dulje vrijeme, Vaš

liječnik će možda htjeti provjeriti Vaše nalaze krvi s vremena na vrijeme. Prilikom smanjivanja uzimanja

oralnih steroidnih tableta, mogli biste se osjećati općenito loše, iako bi moglo doći do poboljšanja Vaših

simptoma u prsima. Mogli biste osjetiti simptome poput začepljenog nosa ili curenja nosa, slabosti ili bolova

u zglobovima ili mišićima, te osipa (ekcema). Ukoliko Vam bilo koji od ovih simptoma smeta, ili ukoliko se

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

pojave simptomi poput glavobolje, umora, mučnine ili povraćanja, molimo odmah se javite svom liječniku.

Možda ćete morati uzeti drugi lijek ukoliko se pojave simptomi alergije ili artritisa. Morate razgovarati sa

svojim liječnikom ako niste sigurni trebate li nastaviti uzimati Symbicort.

Vaš liječnik će razmotriti uvoĎenje dodatnih steroidnih tableta u Vaš uobičajen režim liječenja za vrijeme

razdoblja stresa (npr. kada imate infekciju u prsima ili prije operacije).

Važne informacije o Vašim simptomima KOPB-a

Osjećate li da tijekom razdoblja uzimanja lijeka Symbicort ostajete bez zraka ili Vam u prsima

zviždi

morate nastaviti uzimati Symbicort, ali se čim prije obratite svom liječniku, jer je moguće da Vam je

potrebno dodatno liječenje.

Odmah se obratite svom liječniku ako:

Sve teže dišete ili se često noću budite uz osjećaj nedostatka zraka.

Ujutro počinjete osjećati stezanje u prsima ili stezanje u prsima potraje dulje nego obično

Ovi znakovi mogu upućivati na to da nad Vašim KOPB-om nije uspostavljena primjerena kontrola te

da Vam je neodgodivo potrebno drugačije ili dodatno liječenje

Vaš liječnik može propisati i druge bronhodilatatore, na primjer antikolinergike (kao što je tiotropij ili

ipratropij bromid) za Vaš KOPB.

Informacije o lijeku Symbicort

Prije nego počnete uzimati Symbicort, izvadite ga iz omota od folije. Bacite omot zajedno s tvari za

isušivanje koja se nalazi unutar omota. Ako je tvar za isušivanje iscurila iz svog pakiranja, nemojte

koristiti inhalator.

Nakon što izvadite inhalator iz omota, trebate ga upotrijebiti unutar 3 mjeseca. Napišite rok valjanosti (3

mjeseca od datuma otvaranja omota) na naljepnicu inhalatora kako biste znali kada prestati koristiti

inhalator.

Dijelovi Vašeg inhalatora prikazani su na slici. Inhalator ćete dobiti sastavljen. Nemojte ga rastavljati.

Ako se spremnik olabavi, vratite ga natrag u inhalator i nastavite koristiti inhalator.

Priprema inhalatora Symbicort

Vaš inhalator morate pripremiti za uporabu u sljedećim situacijama:

Ako koristite svoj novi Symbicort prvi put.

Ako niste koristili inhalator duže od 7 dana.

Ako Vam je inhalator ispao.

Kako biste inhalator pripremili za uporabu, slijedite donje upute:

Dobro protresite inhalator tijekom najmanje 5 sekundi kako biste promiješali sadržaj spremnika s

aerosolom.

Skinite poklopac za nastavak za usta nježnim pritiskom na izbočine sa strane. Traka na poklopcu za

nastavak za usta ostat će pričvršćena za inhalator.

Držite inhalator uspravno. Zatim pritisnite brojač (na vrhu inhalatora) kako biste ispustili potisak u zrak.

Možete koristiti jednu ili obje ruke, kako je prikazano na slikama.

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Maknite prst(e) s brojača.

Pričekajte 10 sekundi, dobro protresite i ponovite korake 3 i 4.

Vaš inhalator je sada spreman za uporabu.

Kako udahnuti lijek

Svaki put kada trebate uzeti dozu lijeka, slijedite donje upute:

Dobro protresite inhalator tijekom najmanje 5 sekundi kako biste promiješali sadržaj spremnika s

aerosolom.

Skinite poklopac za nastavak za usta nježnim pritiskom na izbočine sa strane. Provjerite da nastavak za

usta nije začepljen.

Držite inhalator uspravno (koristeći jednu ili obje ruke). Lagano izdahnite.

Nastavak za usta nježno postavite izmeĎu zubi. Zatvorite usne.

Počnite udisati na usta polako i duboko. Čvrsto pritisnite brojač (na vrhu

inhalatora) kako biste ispustili potisak. Nastavite udisati još kratko vrijeme

nakon što ste pritisnuli brojač. Udisanje istodobno s pritiskom na brojač

osigurava dospijeće lijeka u Vaša pluća.

Zadržite dah 10 sekundi ili do granice neugode.

Prije nego izdahnete, maknite prst s brojača i maknite inhalator iz usta. Držite inhalator uspravno.

Zatim polako izdahnite. Za uzimanje druge doze, dobro protresite inhalator tijekom najmanje 5 sekundi i

ponovite korake 3 do 7.

Vratite poklopac za nastavak za usta.

Nakon svoje dnevne jutarnje i večernje doze isperite usta vodom i ispljunite.

Njegovatelji moraju osigurati da bolesnici kojima je propisan Symbicort primjenjuju ispravnu tehniku

inhalacije. Uporaba s komorom za inhalaciju još nije ispitana.

Čišćenje inhalatora Symbicort

Obrišite nastavak za usta iznutra i izvana suhim rupčićem najmanje jedanput tjedno.

Nemojte koristiti vodu ili tekućine i nemojte vaditi spremnik iz inhalatora.

Kako ću znati kada moram zamijeniti svoj inhalator?

Brojač na vrhu inhalatora Vam pokazuje koliko je potisaka (doza) ostalo u inhalatoru. Početni broj iznosi

120 potisaka kada je inhalator pun.

Svaki put kada primijenite dozu ili ispustite potisak u zrak, strelica na brojaču pomiče se prema nuli

(‘0’).

Kada strelica prvi put uĎe u žuto polje, znači da Vam je preostalo još oko 20 potisaka.

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Kada strelica dospije na ‘0’, morate prestati koristiti Vaš inhalator. Možda će se činiti da Vaš inhalator

nije prazan te da i dalje pravilno radi. MeĎutim, nećete dobiti točnu količinu lijeka ako ga nastavite

koristiti.

Ako primijenite više lijeka Symbicort nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Symbicort nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet.

Mogu se javiti sljedeći učinci: drhtanje, glavobolja ili ubrzani otkucaji srca.

Ako ste zaboravili primijeniti Symbicort

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. No, ako se bliži vrijeme kada biste po rasporedu

trebali uzeti sljedeću dozu, zaboravljenu dozu preskočite.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Symbicort

Prije nego prestanete uzimati Symbicort, trebate porazgovarati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Ako

prestanete uzimati Symbicort, znakovi i simptomi Vašeg KOPB-a mogu se pogoršati.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo što od dolje navedenog, odmah prestanite uzimati Symbicort i odmah se obratite

svom liječniku:

Oticanje lica, posebno oko usta (jezik i/ili grlo i/ili otežano gutanje) ili koprivnjaču popraćenu otežanim

disanjem (angioedem) i/ili iznenadan osjećaj da ćete se onesvijestiti. To može značiti da imate alergijsku

reakciju. Ona se javlja rijetko, u manje od 1 na 1000 osoba.

Iznenadna akutna pojava „zviždanja u prsima“ ili nedostatka zraka odmah nakon korištenja inhalatora.

Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prestanite koristiti svoj inhalator Symbicort i

upotrijebite svoj inhalator za neposredno ublažavanje simptoma (reliever). Odmah kontaktirajte svog

liječnika, budući da ćete možda morati promijeniti terapiju. Ovo se dogaĎa vrlo rijetko, u manje od 1 na

10 000 ljudi.

Druge moguće nuspojave:

Česte (mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba)

Palpitacije (osjećaj lupanja srca), drhtavica ili tresavica. Dogode li se ove nuspojave, one su obično blage

i obično nestaju s daljnjim uzimanjem lijeka Symbicort.

Kandidijaza (gljivična infekcija) usne šupljine. Ta pojava manje je vjerojatna ukoliko nakon svake

uporabe lijeka Symbicort usta isperete vodom.

Blaga grlobolja, kašalj i promuklost.

Glavobolja.

Upala pluća (infekcija pluća) u bolesnika s KOPB-om

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Obavijestite svog liječnika ako se pri primjeni lijeka Symbicort pojavi bilo koja od sljedećih nuspojava -

može se raditi o simptomima infekcije pluća:

vrućica ili zimica

pojačano lučenje sluzi, promjena boje sluzi

pojačan kašalj ili otežano disanje

Manje česte (mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba)

Osjećaj nemira, nervoze ili uznemirenosti.

Poremećaj spavanja.

Omaglica.

Mučnina.

Ubrzani otkucaji srca.

Pojava modrica na koži.

Grčevi u mišićima.

Zamućen vid.

Rijetke (mogu se javiti u najviše 1 na 1 000 osoba)

Osip, svrbež.

Bronhospazam (stezanje mišića dišnih putova, što uzrokuje "zviždanje u prsima"). Ako zviždanje

uslijedi naglo nakon uporabe lijeka Symbicort, prestanite ga koristiti i odmah porazgovarajte sa svojim

liječnikom.

Niska razina kalija u krvi.

Neravnomjerni otkucaji srca.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba)

Depresija.

Promjene ponašanja, pogotovo u djece.

Bol ili stezanje u prsima (angina pektoris).

Povećanje količine šećera (glukoze) u krvi.

Promjene okusa, poput neugodnog okusa u ustima.

Promjene krvnog tlaka.

Inhalacijski kortikosteroidi mogu utjecati na normalno stvaranje steroidnih hormona u Vašem tijelu, osobito

ukoliko ih uzimate u visokim dozama kroz dulje vrijeme. Učinci uključuju:

promjene u mineralnoj gustoći kostiju (smanjenje gustoće kostiju)

mrenu (zamućenje očne leće)

glaukom (porast očnoga tlaka)

usporavanje brzine rasta u djece i adolescenata

učinak na nadbubrežnu žlijezdu (malu žlijezdu smještenu neposredno pokraj bubrega).

Vjerojatnost nastanka ovih učinaka je puno manja uz primjenu inhalacijskih kortikosteroida nego uz

primjenu kortikosteroida u obliku tableta.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Symbicort

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici, kutiji ili omotu

iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Kao i kod većine inhalacijskih lijekova u spremniku pod pritiskom, terapijski učinak ovog lijeka može

biti smanjen kada je spremnik hladan. Za najbolje rezultate, ovaj lijek treba držati na sobnoj temperaturi

prije primjene. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Zaštitite od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti.

Nakon što izvadite inhalator iz omota od folije, trebate ga upotrijebiti unutar 3 mjeseca. Napišite rok

valjanosti (3 mjeseca od datuma otvaranja omota) na naljepnicu inhalatora kako biste znali kada prestati

koristiti inhalator.

Nakon primjene uvijek vratite poklopac za nastavak za usta i čvrsto ga gurnite na mjesto.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Upozorenje: Spremnik sadrži stlačenu tekućinu. Ne izlažite ga temperaturama iznad 50 °C. Ne bušite

spremnik. Spremnik se ne smije lomiti, bušiti ili paliti, čak ni kada se čini prazan.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Symbicort sadrži

Djelatne tvari su budezonid i formoterolfumarat dihidrat. Svaki potisak (doza) sadrži 160 mikrograma

budezonida i 4,5 mikrograma formoterolfumarata dihidrata.

Pomoćne tvari su apafluran (HFA 227), povidon i Makrogol. Ovaj inhalator ne sadrži CFC.

Kako Symbicort izgleda i sadržaj pakiranja

Symbicort je inhalator u kojem se nalazi Vaš lijek. Stlačeni spremnik s pričvršćenim pokazivačem doze, koji

sadrži bijelu suspenziju za inhalaciju. Spremnik je uložen u crveni plastični aktivator čiji su sastavni dio

bijeli plastični nastavak za usta i integrirani sivi plastični zaštitni poklopac. Svaki inhalator

sadrži120 potisaka (doza), nakon prvotne pripreme inhalatora. Svaki inhalator se nalazi u zasebnom omotu

od folije koji sadrži tvar za isušivanje.

Symbicort 160 mikrograma/4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija

(budezonid/formoterolfumarat dihidrat) dostupan je u pakiranju koje sadrži jedan inhalator.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca d.o.o.,

Radnička cesta 80,

10 000 Zagreb,

Hrvatska

ProizvoĎač

AstraZeneca Dunkerque Production

224 Avenue de la Dordogne

59640 Dunkerque

Francuska

Ovaj lijek je odobren u zemljama članicama EEZ pod sljedećim nazivima:

Država

Trgovački naziv i jačina

Austrija

Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation

Druckgasinhalation, Suspension

Belgija

Symbicort 160 microgram /4,5 microgram/inhalatie, aërosol, suspensie

Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension

pour inhalation en flacon pressurisé

Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation,

Druckgasinhalation, Suspension

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Bugarska

Симбикорт 160 микрограма /4,5 микрограма/впръскване

Суспензия под налягане за инхалация

Hrvatska

Symbicort 160 mikrograma /4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat,

suspenzija

Cipar

Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό

Češka

Symbicort 160 mikrogramů /4,5 mikrogramů

Danska

Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation

Estonija

Symbicort

Finska

Symbicort 160 mikrog /4.5 mikrog/inhalaatio

Francuska

Symbicort 200 micro grammes /6 micro grammes par inhalation

Njemačka

Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm pro Inhalation

Druckgasinhalation, Suspension

Grčka

Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό

MaĎarska

Symbicort 4,5 mikrogramm /160 mikrogramm túlnyomásos inhalációs

szuszpenzió

Island

Symbicort 160 míkrógrömm /4,5 míkrógrömm/ inhalation

Irska

Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation

Italija

Symbicort 160 microgrammi /4,5 microgrammi/erogazione, sospensione

pressurizzata per inalazione

Latvija

Symbicort 160 mikrogrami /4.5 mikrogrami/ inhalācijā, izsmidzinājumā,

aerosols inhalācijām zem spiediena

Litva

Symbicort 160 mikrogramo /4,5 mikrogramo/išpurškime suslėgtoji

įkvepiamoji suspensija

Luksemburg

Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension

pour inhalation en flacon pressurisé

Malta

Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation

Nizozemska

Symbicort 200/6, 200 microgram /6 microgram/inhalatie

Norveška

Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/ inhalasjon

Poljska

Symbicort

Portugal

Symbicort 160 microgramas /4,5 microgramas/inalação

Suspensão pressurizada para inalação

Rumunjska

Symbicort 160 micrograme /4.5 micrograme/inhalaţie,

suspensie de

inhalat presurizată

Slovačka

Symbicort 160 mikrogamov /4,5 mikrogamov/inhalačná dávka

Slovenija

Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrograma na vdih, inhalacijska

suspenzija pod tlakom

Španjolska

Symbicort 160 microgramos /4,5 microgramos/inhalación suspensión para

inhalación en envase a presión

Švedska

Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation

Ujedinjeno Kraljevstvo

Symbicort 200 micrograms/6 micrograms per actuation pressurised

inhalation, suspension

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2017.

H A L M E D

28 - 10 - 2017

O D O B R E N O