Strepsils

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Strepsils Plus 0,6 mg/1,2 mg/10 mg pastile
 • Doziranje:
 • 0,6 mg + 1,2 mg + 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola i 10,0 mg lidokainklorida
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Strepsils Plus 0,6 mg/1,2 mg/10 mg pastile
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 24 pastile u blisteru, u kutiji [HR-H-924504952-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-924504952
 • Datum autorizacije:
 • 24-10-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Strepsils Plus 0,6 mg/1,2 mg/10 mg pastile

amilmetakrezol

2,4-diklorbenzilni alkohol

lidokainklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš

liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon

3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Strepsils Plus pastile i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils Plus pastile?

Kako uzimati Strepsils Plus pastile?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Strepsils Plus pastile?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Strepsils Plus pastile i za što se koriste?

Strepsils

Plus

pastile

sadrže

djelatne

tvari

amilmetakrezol,

2,4-diklorbenzilni

alkohol

lidokainaklorid.

Amilmetakrezol

2,4-diklorbenzilni

alkohol

antiseptici

koji

imaju

blago

djelovanje

kojim

suzbijaju bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela. Lidokainklorid je lokalni anestetik

koji brzo ublažava grlobolju.

Strepsils Plus pastile namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija usne šupljine i ždrijela,

uključujući jaku grlobolju u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina. Polagano otapanje pastile u

ustima

omogućuje

djelovanje

djelatnih

tvari

području

infekcije

pomaže

podmazivanju

umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils Plus pastile?

Nemojte uzimati Strepsils Plus pastile:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

- djeca mlađa od 12 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils Plus pastile.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju (kilu na želucu) ponekad može doći do pogoršanja ovih

simptoma nakon uzimanja ulja paprene metvice, te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu

ovog lijeka.

Lijek sadrži 0,98 g glukoze i 1,52 g saharoze u jednoj pastili. O tome treba voditi računa u

bolesnika sa šećernom bolesti (dijabetesom).

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja

ovog lijeka.

Djeca

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Strepsils Plus pastile

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Nisu poznate značajne interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim

razdobljima ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Jedna Strepsils Plus pastila sadrži 0,98 g glukoze i 1,52 g saharoze

3. Kako uzimati Strepsils Plus pastile?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 8 pastila tijekom 24 sata.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

Starije osobe

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više Strepsils Plus pastila nego što ste trebali

Veća

količina

lijeka

može

izazvati

prekomjerni

gubitak

osjeta

(anesteziju)

gornjem

dijelu

probavnog trakta. Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Strepsils Plus pastile

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom Strepsils Plus pastila, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Može uzrokovati alergijske reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Strepsils Plus pastile?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Strepsils Plus pastile sadrže?

Djelatne

tvari

amilmetakrezola,

2,4-diklorbenzilnog

alkohola

10,0

lidokainklorida.

Pomoćne tvari su tartaratna kiselina, saharinnatrij, levomentol, eterično ulje paprene metvice,

eterično ulje zvjezdastog anisa, boja Quinoline Yellow (E104), boja Indigo Carmine (E132), tekuća

saharoza i tekuća glukoza.

Kako Strepsils Plus pastile izgledaju i sadržaj pakiranja?

Strepsils Plus pastile su blijedo plavo-zelene, okrugle pastile, sa zaštitnim znakom utisnutim na obje

strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

Proizvođač

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane Road, Nottingham NG90 2DB, Ujedinjeno Kraljevstvo

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2016

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O