Strepsils

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Strepsils 0,6 mg/1,2 mg pastile bez šećera s okusom jagode
 • Doziranje:
 • 0,6 mg + 1,2 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola i 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Strepsils 0,6 mg/1,2 mg pastile bez šećera s okusom jagode
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 24 pastile u blisteru, u kutiji [HR-H-332522488-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-332522488
 • Datum autorizacije:
 • 24-10-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Strepsils 0,6 mg/1,2 mg pastile bez šećera s okusom jagode

amilmetakrezol

2,4-diklorbenzilni alkohol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Strepsils pastile bez šećera

s okusom jagode i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode?

Kako uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Strepsils pastile bez šećera

s okusom jagode i za što se koriste?

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode sadrže dvije djelatne tvari - amilmetakrezol i 2,4-

diklorbenzilni alkohol.

Amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol su antiseptici koji imaju blago djelovanje kojim suzbijaju

bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela.

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode

namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija usne

šupljine i ždrijela u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina. Polagano otapanje pastile u

ustima

omogućuje

djelovanje

djelatnih

tvari

području

infekcije

pomaže

podmazivanju

umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode prikladne su za primjenu u osoba koje boluju od šećerne

bolesti (dijabetesa).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile

bez šećera

s okusom jagode?

Nemojte uzimati Strepsils pastile

bez šećera s okusom jagode:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

- djeca mlađa od 6 godina.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils pastile bez šećera s okusom

jagode.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

Djeca

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Strepsils pastile

bez šećera s okusom jagode

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nisu poznate značajne interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim

razdobljima ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode sadrže izomalt i maltitol.

Izomalt i maltitol mogu imati blagi laksativni učinak. Kalorijska vrijednost maltitola i izomalta je 2,3

kcal/g.

3.

Kako uzimati Strepsils pastile

bez šećera s okusom jagode?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 6 godina:

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 12 pastila tijekom 24 sata. Nemojte

prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

Starije osobe

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Ako uzmete više Strepsils pastila bez šećera s okusom jagode nego što ste trebali

Veća količina lijeka može izazvati nelagodu u želucu i crijevima. U tom slučaju prestanite uzimati

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

ovaj lijek.

Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Može uzrokovati alergijske reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode sadrže?

Djelatne tvari su 0,6 mg amilmetakrezola i 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola.

Pomoćne tvari su aroma jagode (sadrži propilenglikol E1520), boja Pink Antho P-WS (E163),

saharinnatrij (E954), tartaratna kiselina, izomalt (E953) i tekući maltitol (E965).

Kako Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode izgledaju i sadržaj pakiranja?

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode su r

užičaste, okrugle

pastile karakterističnog okusa

jagode, sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Proizvođač

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane Road, Nottingham NG90 2DB, Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek

izdaje

recepta,

ljekarni

specijaliziranim

prodavaonicama

promet

malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2016.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O