Strepsils

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Strepsils 0,6 mg/1,2 mg/100 mg pastile s vitaminom C i okusom naranče
 • Doziranje:
 • 0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • pastila
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola i 100,0 mg askorbatne kiseline (u obliku askorbatne kiseline i natrijevog askorbata)
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Strepsils 0,6 mg/1,2 mg/100 mg pastile s vitaminom C i okusom naranče
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 24 pastile u blisteru, u kutiji [HR-H-236659255-01] Urbroj: 381-12-01/30-16-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-236659255
 • Datum autorizacije:
 • 24-10-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Strepsils 0,6 mg/1,2 mg/100 mg pastile s vitaminom C i okusom naranče

amilmetakrezol

2,4-diklorbenzilni alkohol

askorbatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče i za što se koriste?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče?

Kako uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što su Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče i za što se koriste?

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče sadrže tri djelatne tvari - amilmetakrezol, 2,4-

diklorbenzilni alkohol i vitamin C.

Amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol su antiseptici koji imaju blago djelovanje kojim suzbijaju

bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela.

Vitamin C pomaže nadoknaditi razinu vitamina C u organizmu, budući da se smatra da se za vrijeme

infekcije razine vitamina C smanjuju.

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija

usne šupljine i ždrijela u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina. Polagano otapanje pastile u

ustima

omogućuje

djelovanje

djelatnih

tvari

području

infekcije

pomaže

podmazivanju

umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom

naranče?

Nemojte uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

- djeca mlađa od 6 godina.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils pastile s vitaminom C i okusom

naranče.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Lijek sadrži 0,97 g glukoze i 1,44 g saharoze u jednoj pastili. O tome treba voditi računa u bolesnika

sa šećernom bolesti (dijabetesom).

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja

ovog lijeka.

Lijek sadrži boje Sunset Yellow (E110) i Ponceau 4R (E124) koje mogu uzrokovati alergijske

reakcije.

Djeca

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nisu poznate značajne interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim

razdobljima ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče sadrže boje Sunset Yellow (E110) i Ponceau

4R (E124)

koje mogu uzrokovati alergijske reakcije.

Jedna pastila sadrži 0,97 g glukoze i 1,44 g saharoze.

3.

Kako uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš

liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca starija od 6 godina:

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 12 pastila tijekom 24 sata. Nemojte

prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

Starije osobe

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Ako uzmete više Strepsils pastila s vitaminom C i okusom naranče nego što ste trebali

Veća količina lijeka može izazvati nelagodu u želucu i crijevima. U tom slučaju prestanite uzimati

ovaj lijek.

Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Može uzrokovati alergijske reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče sadrže?

Djelatne tvari su 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola i 100,0 mg askorbatne

kiseline u obliku askorbatne kiseline i natrijevog askorbata.

Pomoćne tvari su aroma crvene naranče, levomentol, propilenglikol, boja Sunset Yellow (E110), boja

Ponceau 4R (E124), tartaratna kiselina, tekuća glukoza i tekuća saharoza.

Kako Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče izgledaju i sadržaj pakiranja?

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče su narančaste, okrugle pastile karakterističnog okusa

naranče sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

Proizvođač

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane Road, Nottingham NG90 2DB, Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek

izdaje

recepta,

ljekarni

specijaliziranim

prodavaonicama

promet

malo

lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2016.

H A L M E D

24-10-2016

O D O B R E N O