Sinecod

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Sinecod 7,5 mg/5 ml sirup
 • Doziranje:
 • 7,5 mg/5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • sirup
 • Sastav:
 • Urbroj: 5 ml sirupa sadrži 7,5 mg butamiratcitrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Novartis Consumer Health GmbH, München, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Sinecod 7,5 mg/5 ml sirup
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 200 ml sirupa u boci i odmjerna čašica, u kutiji [HR-H-699164552-01] Urbroj: 381-12-01/14-16-20

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-699164552
 • Datum autorizacije:
 • 20-10-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Sinecod 7,5 mg/5 ml sirup

butamiratcitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestite liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Sinecod sirup

i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Sinecod sirup?

Kako uzimati Sinecod sirup?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Sinecod sirup?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Sinecod sirup i za što se koristi?

Sinecod sirup sadrži djelatnu tvar butamiratcitrat, koja pripada skupini lijekova za liječenje kašlja

koji se zovu antitusici.

Sinecod sirup se koristi za liječenje simptoma kašlja različitog porijekla.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzmati Sinecod sirup?

Nemojte uzimati Sinecod sirup:

ako ste alergični na butamirat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sinecod sirup.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako kašalj potraje dulje od 7 dana.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 3 godine.

Drugi lijekovi i Sinecod sirup

Budući da ovaj lijek koči refleks kašlja, mora se izbjegavati istodobna uporaba s lijekovima za

iskašljavanje (ekspektoransima) jer to može uzrokovati zadržavanja sluzi u Vašem dišnom

sustavu i time povećati rizik od stezanja i infekcije dišnih puteva.

H A L M E D

20-10-2016

O D O B R E N O

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjenu ovog lijeka potrebno je izbjegavati tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom ostatka

trudnoće, lijek se smije primijeniti samo ako je neophodno.

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko, stoga se posavjetujte s liječnikom koji će

pažljivo razmotriti korist liječenja za Vas te moguće rizike za dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Sinecod sirup, u rijetkim slučajevima, u nekih ljudi može izazvati izrazitu pospanost. U tom

slučaju morate biti oprezni prilikom upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Sinecod sirup sadrži:

sorbitol (E420): ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s

liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

etanol: ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

3.

Kako uzimati Sinecod sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena u djece i adolescenata:

Djeca od 3 do 6 godina starosti: 5 ml 3 puta dnevno.

Djeca od 6 do 12 godina starosti: 10 ml 3 puta dnevno.

Djeca starija od 12 godina (adolescenti): 15 ml 3 puta dnevno.

Odrasli:

15 ml 4 puta dnevno.

Ovaj lijek se primjenjuje kroz usta. Isperite i posušite odmjernu čašicu nakon svake uporabe i

između različitih korisnika.

Ako uzmete više Sinecod sirupa nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika. Mogu se pojaviti

simptomi kao što su izrazita pospanost, mučnina, povraćanje, proljev, omaglica i pad krvnog

tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti Sinecod sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

H A L M E D

20-10-2016

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih

nuspojava:

izrazita pospanost;

mučnina i proljev;

koprivnjača.

Ove nuspojave bi se trebale povući nakon smanjenja doze ili prestanka uzimanja lijeka.

Ako se ne povuku, prestanite uzimati Sinecod sirup

i potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Sinecod sirup?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 30

Nikada nemojte vraćati ostatak sirupa iz čašice natrag u bocu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sinecod sirup sadrži?

Djelatna tvar je butamiratcitrat.

5 ml sirupa sadržava 7,5 mg butamiratcitrata.

Pomoćne tvari su sorbitol, tekući, nekristalizirajući (E420); glicerol (E422); saharinnatrij;

benzoatna kiselina (E210); vanilin; etanol (96%-tni); natrijev hidroksid (30%-tni); voda,

pročišćena.

Kako Sinecod sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Sinecod sirup je bistra, bezbojna do smećkastožuta tekućina, s aromom vanilije, slatka i blago

gorka.

200 ml sirupa u smeđoj staklenoj boci sa zaštitnim poklopcem i plastičnom odmjernom čašicom

smještenom na čepu, u kutiji.

H A L M E D

20-10-2016

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited,

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač:

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

GlaxoSmithKline d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15

10 020 Zagreb

Tel.: 01 6051999

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u listopadu 2016.

H A L M E D

20-10-2016

O D O B R E N O