Sevorane

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Sevorane para inhalata, tekućina
 • Doziranje:
 • 250 ml/bočici
 • Farmaceutski oblik:
 • para inhalata, tekućina
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna bočica sadrži 250 ml sevoflurana
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Aesica Queenborough Limited, Queenborough, Kent, Velika Britanija; AbbVie S.r.L., Campoverde di Aprilia (LT), Italija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Sevorane para inhalata, tekućina
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 250 ml tekućine u bočici, u kutiji [HR-H-229793516-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-12

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-229793516
 • Datum autorizacije:
 • 26-06-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Sevorane para inhalata, tekućina

sevofluran

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego primite ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.

Što je Sevorane i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego primite Sevorane

3.

Kako primjenjivati Sevorane

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Sevorane

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sevorane i za što se koristi

Sevorane sadrži sevofluran koji pripada skupini lijekova poznatoj kao opći anestetici. Djeluje tako

da privremeno smanji aktivnost središnjeg živčanog sustava. Na taj način uzrokuje potpuni gubitak

osjeta, uključujući i gubitak svijesti, što omogućava provođenje operacije bez boli.

On je inhalacijski anestetik (primjenjuje se kao para koju udišete), a koristi se za uvođenje i

održavanje dubokog bezbolnog sna (opća anestezija) kod odraslih i djece tijekom operacije.

2. Što morate znati prije nego primite Sevorane

Sevofluran Vam smije primijeniti samo osoba osposobljena za davanje opće anestezije.

Nemojte primjenjivati Sevorane

ako ste alergični na sevofluran ili neki drugi anestetik

ako ste imali neobjašnjene jetrene poteškoće praćene žuticom, vrućicom i povećanim brojem

određenih vrsta bijelih krvnih stanica povezane s primjenom sevoflurana

ako ste Vi ili netko iz Vaše obitelji imali stanje tijekom operacije koje se naziva maligna

hipertermija (nagli porast temperature tijela)

ako Vam je prethodno rečeno da ne smijete primiti opću anesteziju

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primite Sevorane.

Recite vašem odjelnom liječniku, kirurgu ili anesteziologu:

ako ste prije bili podvrgnuti općoj anesteziji, pogotovo nedavno, jer neki anestetici ponekad

mogu uzrokovati poteškoće s jetrom što može dovesti do žutice

ako patite od bilo koje bolesti koja nije povezana s vašom operacijom kao što su poteškoće s

bubrezima, srcem ili mozgom, snažne glavobolje, mučnina, povraćanje ili neuromuskularna

bolest (stanje koje zahvaća mišiće, npr. Duchenne-ova mišićna distrofija)

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

ako patite od bilo kakvog poremećaja mitohondrija, bolesti jetre (rizik oštećenja jetre je

povećan pri izlaganju ovoj vrsti anestetika), bubrega, neuromuskularne bolesti (posebice

Duchenne-ove mišićne distrofije), Pompeove bolesti, ako imate nizak krvni tlak, koronarnu

arterijsku bolest, povećan rizik od povišenja tlaka unutar lubanje, napadaja

ako ste ikada imali produženje QT intervala (produženje specifičnog intervala na EKG-u) ili

torsade de pointes (poremećaj srčanog ritma, u iznimnim slučajevima fatalni) jer su navedeni

zabilježeni s primjenom sevoflurana

Drugi lijekovi i Sevorane

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Također obavijestite Vašeg odjelnog liječnika, kirurga ili anesteziologa ako uzimate neki od

sljedećih lijekova:

beta blokatore, antagoniste kalcija ili verapamil (primjenjuju se za liječenje visokog krvnog

tlaka i određenih srčanih stanja)

izoniazid (antibiotik koji se primjenjuje za liječenje tuberkuloze)

gospinu travu (biljni lijek za liječenje depresije)

dekongestiv efedrin (primjenjuje se kod prehlade, smanjuje neprohodnost i vodenasti iscjedak

iz nosa)

ne-selektivne inhibitore monoaminooksidaze (lijekovi za liječenje depresije). Liječenje je

potrebno prekinuti dva tjedna prije operacije.

lijekovi koji se koriste za opuštenja mišića (sukcinilkolin)

simpatomimetike (izoprenalin, adrenalin, noradrenalin, amfetamin)

Trudnoća i dojenje

Kao i s drugim lijekovima, važno jer reći Vašem odjelnom liječniku, kirurgu ili anesteziologu koje

lijekove uzimate, ako ste trudni, možete ostati trudni ili ako dojite. Sevofluran se smije koristiti za

vrijeme trudnoće samo ako je izričito neophodan.

Nije poznato prenosi li se sevofluran u majčino mlijeko, stoga je potreban oprez kod primjene za

vrijeme dojenja. Preporučuje se prestanak dojenja na 48 sati nakon primanja Sevorana, a mlijeko

proizvedeno za to vrijeme mora se baciti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima može biti smanjena kroz neko vrijeme.

Ne smijete voziti dok Vam liječnik ne savjetuje suprotno.

3. Kako primjenjivati Sevorane

Vaš anesteziolog će odlučiti o dozi Sevorana koju ćete primiti, a ovisit će o Vašoj dobi, težini i

vrsti zahvata kojem ste podvrgnuti.

Sevorane je anestetski plin koji se udiše (inhalacijski). Sevorane tekućina se pretvara u plin u

raspršivaču. Povremeno se od bolesnika traži da udišu Sevorane kroz masku, ali obično prime

injekciju drugog anestetika da ih uspava prije nego prime Sevorane. Sevorane ima ugodan miris i

zaspat ćete brzo i bez problema.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Važno je konzultirati svog liječnika ili anesteziologa ako se ne osjećate dobro.

Učestalost nuspojava određuje se na sljedeći način:

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Vrlo česte: javljaju se kod više od 1 na 10 osoba

Česte: javljaju se kod manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 osoba

Manje česte: javljaju se kod manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 osoba

Nepoznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

Sljedeće nuspojave Sevoranea su ozbiljne i tijekom operacije će biti zbrinute, ukoliko je to potrebo,

od strane kirurga ili anesteziologa. Ako Vam se neka od tih nuspojava javi nakon operacije, odmah

zatražite medicinsku pomoć. Radi se o sljedećim nuspojavama:

alergijske reakcije sa simptomima poput osipa, oticanja lica, piskanja pri disanju

nagli porast tjelesne temperature (maligna hipertermija)

usporen rad srca (bradikardija)

piskanje pri disanju i nedostatak zraka

srčani poremećaj (kompletni AV blok- potpuni blok provođenja signala između pretklijetke

i klijetke u srcu)

stezanje mišića grla (spazam grla)

Zabilježene su i sljedeće nuspojave prilikom primjene Sevoranea:

Vrlo česte

Uznemirenost (agitacija)

Usporen rad srca (bradikardija)

Snižen krvni tlak (hipotenzija)

Kašalj

Mučnina i povraćanje

Česte

Izrazita pospanost (somnolencija)

Omaglica

Glavobolja

Ubrzan rad srca (tahikardija)

Povišen krvni tlak (hipertenzija)

Poremećaj disanja

Stezanje mišića grla (spazam grla)

Jače izlučivanje sline (hipersekrecija sline)

Zimica

Vrućica

Smanjenje tjelesne temperature (hipotermija)

Abnormalne razine šećera u krvi

Abnormalni testovi funkcije jetre

Abnormalan broj bijelih krvnih stanica

Povišena razina fluorida u krvi (vraća se na normalu kroz 48 sati)

Manje česte

Potpuni blok provođenja signala između pretklijetke i klijetke u srcu (potpuni AV blok)

Nuspojave čija se učestalost ne može odrediti uključuju anafilaktičku reakciju, anafilaktoidnu

reakciju, reakcije preosjetljivosti, konvulzije, distoniju (nevoljno trzaje, grčenje ili pomicanje

mišića), zastoj srca, spazam bronha, otežano disanje, piskanje, hepatitis, zatajenje i nekrozu jetre,

kontaktni dermatitis, osip, svrbež, oticanje lica, urtikariju (koprivnjaču), nelagodu u prsnom košu,

malignu hipertermiju, delirij te produženje QT-intervala povezano s

torsade de pointes

Nakon primitka Sevorana

Doći ćete svijesti ili se probuditi tijekom nekoliko minuta. Djeca osobito mogu biti nemirna

prilikom buđenja. Recite vašem liječniku ili anesteziologu ukoliko trebate lijekove protiv bolova.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

osjetite

bilo

koje

neobične

neočekivane

simptome

nakon

podvrgavanja

anesteziji

Sevoranom odmah to priopćite svom liječniku ili anesteziologu.

Ukoliko imate nekih pitanja o Sevoranu koja nisu odgovorena u ovoj uputi pitajte svog odjelnog

liječnika ili anesteziologa.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Sevorane

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C u dobro zatvorenom spremniku. Nemojte držati u zamrzivaču.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sevorane sadrži

Sevorane se u potpunosti sastoji od djelatne tvari sevofluran.

Kako Sevorane izgleda i sadržaj pakiranja

Sevorane je bistra, bezbojna tekućina koja se isporučuje u polietilenskim smeđim bocama od 250

ml, a smije ga primjenjivati samo kvalificirani anesteziolog.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

AbbVie d.o.o.

Strojarska cesta 20

10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Proizvođač

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Velika Britanija

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 SNC

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2015.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

……………………[po perforaciji odvojiti od upute za bolesnika]……………………...

Ove su informacije namijenjene isključivo medicinskom i zdravstvenom osoblju.

Sastav i opis

Sevorane je nezapaljivi, tekući anestetik koji se primjenjuje inhalacijom. Fluoridni je derivat metil

izopropil

etera,

kemijski

određen

fluorometil-2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etil

eter,

molekulskom masom od 200,05.

Fizikalna i kemijska svojstva Sevorana:

vrelište pri 760 mmHg

58,6°C

specifična težina pri 20°C

1,520–1,525

Tlak para, mmHg

157 pri 20°C

197 pri 25°C

317 pri 36°C

Koeficijenti razdvajanja faza pri 37°C:

voda/plin

0,36

krv/plin

0,63–0,69

maslinovo ulje/plin

47,2–53,9

mozak/plin

1,15

Komponenta/plin koeficijenti razdvajanja faza (srednja vrijednost) pri 25°C za polimere koji se

obično koriste u medicini:

provodljiva guma

14,0

butil guma

polivinilklorid

17,4

polietilen

Indikacije:

Uvođenje i održavanje opće anestezije u odraslih bolesnika i djece pri bolničkim i

ambulantnim kirurškim zahvatima.

Doziranje i način primjene:

Premedikacija

mora

odabrati

prema

individualnim

potrebama

bolesnika

prema

procjeni

anesteziologa.

Kirurška anestezija

Potrebno je

koristiti

posebno

kalibrirane raspršivače

sevofluran

kako

mogla

točno

kontrolirati količina primijenjenog anestetika.

Minimalne alveolarne koncentracije (MAC) za sevofluran se smanjuju s dobi bolesnika i dodatkom

dušikova oksida. U tablici su navedene prosječne vrijednosti MAC za različite dobne skupine.

Vrijednosti minimalne alveolarne koncentracije (MAC) za odrasle i djecu prema dobi

Dob bolesnika (godine)

Sevofluran u smjesi s kisikom

Sevofluran u smjesi sa 65%

N

2

O/ 35% O

2

0-1 mjesec*

3,3%

2,0%**

1-<6 mjeseci

3,0%

6 mjeseci -<3 godine

2,8%

3–12

2,5%

2,6%

1,4%

2,1%

1,1%

1,7%

0,9%

1,4%

0,7%

* Novorođenčad pune gestacijske dobi. MAC u nedonoščadi nije određen.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

** U djece od 1 – <3 godine sevofluran je korišten u smjesi sa 60% N

O/ 40% O

Uvođenje u anesteziju

Doza se mora odrediti individualno i titrirati do željenog učinka ovisno o bolesnikovoj dobi i

kliničkom stanju. Prije inhalacije sevoflurana može se dati barbiturat kratkotrajna djelovanja ili

neki drugi intravenski lijek za uvođenje u anesteziju. Za uvođenje u anesteziju sevofluran se može

primijeniti

kisikom

smjesi

kisikom/dušikovim

oksidom.

odraslih

udisanjem

koncentracija sevoflurana do 5% obično postiže kirurška anestezija u manje od 2 minute. U djece

se udisanjem koncentracija sevoflurana do 7% obično postiže kirurška anestezija u manje od dvije

minute.

uvođenje

anesteziju

bolesnika

premedikacije

primjenjuju

udisajne

koncentracije sevoflurana do 8%.

Održavanje anestezije

Za održavanje kirurške anestezije obično su dovoljne koncentracije sevoflurana od 0,5 do 3% u

smjesi s dušikovim oksidom ili bez njega (vidjeti dio 4.5).

Buđenje iz anestezije

Buđenje iz anestezije izazvane sevofluranom obično je kratkotrajno pa bolesnicima treba ubrzo

nakon prestanka anestezije dati lijekove protiv postoperativnih bolova.

Starije osobe

MAC se smanjuje kako raste dob. Prosječna koncentracija sevoflurana za postizanje MAC kod

osobe u dobi od 80 godina iznosi oko 50% koncentracije potrebne za osobu staru 20 godina.

Pedijatrijska populacija

Vidjeti gornju tablicu za MAC vrijednosti prema dobi za pedijatrijske bolesnike.

Kontraindikacije

-

poznata genetskom sklonost prema malignoj hipertermiji, odnosno sumnja na takvu sklonost

- preosjetljivost na sevofluran ili druge halogenirane inhalacijske anestetike (npr. disfunkcija

jetre/hepatotoksičnost u anamnezi, obično s povišenim jetrenim enzimima, vrućica, leukocitoza i/ili

eozinofilija nepoznatog uzroka, a privremeno povezana s primjenom ovih anestetika)

- kada je kontraindicirana opća anestezija.

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sevofluran može uzrokovati depresiju disanja koju može povećati premedikacija narkoticima ili

drugim lijekovima koji uzrokuju depresiju disanja. Potreban je nadzor funkcije disanja i, po

potrebi, intervencija.

Sevofluran smiju primjenjivati samo osobe osposobljene za davanje opće anestezije. Odmah mora

biti dostupna i oprema za održavanje prohodnosti dišnih puteva, umjetno disanje, davanje kisika i

kardiovaskularno oživljavanje.

Koncentracija sevoflurana koja dolazi iz raspršivača tijekom anestezija mora biti točno poznata. S

obzirom da se hlapivi anestetici razlikuju po svojim fizikalnim svojstvima, smije se koristiti samo

raspršivač posebno kalibriran za sevofluran. Primjena opće anestezije mora biti individualna na

temelju odgovora bolesnika. Stupanj hipotenzije i depresije disanja povećava se s povećanjem

dubine anestezije.

Prijavljeni su izolirani slučajevi produženja QT-intervala, vrlo rijetko povezani s torsade de pointes

iznimnim

slučajevima

fatalni).

Sevofluran

se mora

oprezom

primjenjivati

osjetljivih

bolesnika.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Zabilježeni su izolirani slučajevi ventrikularnih aritmija kod pedijatrijskih bolesnika s Pompeovom

bolesti.

Opća

anestezija,

uključujući

sevofluran,

mora

oprezom

primjenjivati

bolesnika

poremećajima mitohondrija.

Funkcija jetre

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi blage, umjerene i teške

postoperativne disfunkcije jetre ili hepatitisa, s ili bez žutice.

Potrebna je klinička procjena za primjenu sevoflurana kod bolesnika s podležećim stanjima jetre ili

kod onih na terapiji lijekovima za koje je poznato da mogu uzrokovati disfunkciju jetre (vidjeti dio

4.8).

Bolesnici

opetovanom

izlaganju

halogeniranim

ugljikovodičnim

anesteticima,

uključujući

sevofluran, pogotovo u relativno kratkom periodu (manje od 3 mjeseca), mogu imati povećan rizik

od oštećenja jetre.

Maligna hipertermija

U osjetljivih osoba potentni inhalacijski anestetici, uključujući sevofluran, mogu prouzrokovati

hipermetaboličko stanje skeletnog mišićja, što povećava potrebe za kisikom i izaziva pojavu

kliničkog sindroma poznatog kao maligna hipertermija. Na klinički sindrom upućuje hiperkapnija,

a može obuhvaćati mišićnu ukočenost, tahikardiju, tahipneju, cijanozu, aritmije i/ili nestabilan

krvni tlak. Neki od ovih nespecifičnih znakova mogu se pojaviti i pri laganoj anesteziji, akutnoj

hipoksiji, hiperkapniji i hipovolemiji.

kliničkim

ispitivanjima

zabilježen

jedan

slučaj

maligne

hipertermije.

Dodatno,

nakon

stavljanja lijeka u promet zabilježene su prijave maligne hipertermije. Neke od tih prijava imale su

smrtni ishod.

Liječenje maligne hipertermije obuhvaća obustavljanje primjene uzročnih tvari (npr. sevoflurana),

intravensko davanje natrijeva dantrolena (za dodatne informacije pogledajte dostupne podatke za

lijek čija aktivna supstanca je dantrolen) i provođenje drugih potpornih mjera. Te mjere obuhvaćaju

snažne napore da se tjelesna temperatura vrati na normalnu vrijednost, po potrebi potpora disanja i

cirkulacije te upravljanje poremećajima elektrolita, tekućine i acido-bazne ravnoteže. Budući da se

bubrežno zatajenje može pojaviti kao kasna komplikacija, potrebno je nadzirati i održavati protok

mokraće.

Perioperativna hiperkalemija

Primjena inhalacijskih anestetika povezana je u rijetkim slučajevima s povišenjem razina kalija u

serumu koji su doveli do srčanih aritmija i smrti u djece tijekom postoperativnog razdoblja.

Vjerojatno su najpodložniji bolesnici s latentnom kao i s manifestnom neuromuskularnom bolešću,

posebice bolesnici s Duchenne-ovom mišićnom distrofijom. Istodobna uporaba sukcinilkolina bila

je povezana s većinom ovih slučajeva, ali ne sa svima. Kod ovih bolesnika dokazano je značajno

povećanje koncentracija kreatin kinaze u serumu i, u nekim slučajevima, promjene u urinu u skladu

s mioglobinurijom. Unatoč sličnosti kliničke slike s malignom hipertermijom, niti jedan od ovih

bolesnika nije pokazivao znakove ili simptome rigidnosti mišića ili hipermetaboličkog stanja.

Preporuča se brza i intenzivna terapija hiperkalemije i rezistentnih aritmija, kao i naknadna

procjena latentne neuromuskularne bolesti.

Općenito

Tijekom održavanja anestezije, povećanje koncentracije sevoflurana dovodi do pada krvnog tlaka

ovisno o dozi. Pretjeran pad krvnog tlaka može biti povezan s dubinom anestezije, pa se u tom

slučaju može korigirati smanjenjem koncentracije inhaliranog sevoflurana. S posebnom pažnjom

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

valja

odrediti

dozu

hipovolemičnih,

hipotenzivnih

drugi

način

hemodinamički

kompromitiranih bolesnika npr. ako istodobno uzimaju druge lijekove.

Kao i kod svih anestetika, održavanje hemodinamičke stabilnosti je važno kako bi se izbjegla

ishemija miokarda kod bolesnika s koronarnom arterijskom bolesti.

Oprez

potreban

kada

sevofluran

koristi

anesteziju

tijekom

poroda

zbog

njegovog

relaksirajućeg učinka na maternicu što može povećati rizik od krvarenja iz uterusa (vidjeti 4.6)

Oporavak

nakon

opće

anestezije

mora

pažljivo

procijeniti

prije

otpusta

bolesnika

postanestezijske skrbi. S obzirom na kratkotrajno buđenje iz anestezije izazvane sevofluranom,

bolesnicima ubrzo nakon prestanka anestezije mogu biti potrebni lijekovi protiv postoperativnih

bolova.Iako

oporavak

svijesti

uglavnom

nastupa

unutar

nekoliko

minuta

nakon

primjene

sevoflurana, utjecaj na intelektualne funkcije dva do tri dana nakon anestezije nije ispitivan. Kao

kod svih općih anestetika, male promjene raspoloženja mogu trajati tijekom nekoliko dana nakon

anestezije (vidjeti dio 4.7). Brzo buđenje iz anestezije može biti kod pedijatrijskih bolesnika

povezano s agitacijom i nedostatkom suradljivosti (u oko 25% slučajeva).

Zamjena dehidriranih CO

2

apsorbensa

Zabilježeni su rijetki slučajevi pojave izrazite topline, dima i/ili spontanog zapaljenja u uređaju za

anesteziju za vrijeme istodobne uporabe sevoflurana s dehidriranim CO

apsorbensima, posebno

onima koji sadrže kalijev hidroksid. Neobična odgoda porasta ili neočekivani pad koncentracije

inhaliranog sevoflurana u odnosu na postavke raspršivača mogu biti povezani s prekomjernim

zagrijavanjem spremnika CO

apsorbensa.

Mogu se javiti egzotermičke reakcije, pojačana razgradnja sevoflurana i nastanak razgradnih

produkata kada se CO

absorbens isuši, kao na primjer nakon produljenog perioda cirkuliranja

suhog

plina

kroz

spremnike

apsorbensa.

Razgradni

produkti

sevoflurana

(metanol,

formaldehid, ugljikov monoksid te Spojevi A, B, C i D) su zabilježeni u respiratornom krugu

eksperimentalnog

anestetskog

uređaja

koristeći

apsorbense

maksimalnu

koncentraciju

sevoflurana

(8%)

kroz

duže

vrijeme

sata).

Zabilježene

koncentracije

formaldehida

respiratornom krugu anestezije (koristeći apsorbense koji sadrže natrijev hidroksid) su u skladu s

razinama za koje je poznato da uzrokuju blagu respiratornu iritaciju. Klinička važnost razgradnih

produkata zabilježenih u ovom ekstremnom eksperimentalnom modelu je nepoznata.

Kada liječnik posumnja da bi CO

absorbens mogao biti isušen, isti se mora zamijeniti prije

sljedeće primjene

sevoflurana. Kod

većine

absorbensa isušenje

mora

nužno

pratiti

promjena boje indikatora. Stoga, nepostojanje značajne promjene boje ne treba smatrati potvrdom

odgovarajuće hidracije. CO

, absorbensa se mora redovno mijenjati bez obzira na status indikatora

boje.

Oštećenje funkcije bubrega

Zbog malog broja bolesnika s bubrežnom insuficijencijom (osnovne vrijednosti kreatinina u

serumu iznad 1,5 mg/dl) koji su sudjelovali u studijama, sigurost primjene sevoflurana u tih

bolesnika nije utvrđena. Zbog toga se sevofluran u tih bolesnika mora primjenjivati s oprezom.

Neurokirurgija

Bolesnicima kod kojih postoji opasnost od povišenja intrakranijalnog tlaka (IKT), sevofluran se

mora

davati

oprezom

odgovarajuće

mjere

snižavanje

IKT-a,

što

primjerice

hiperventilacija.

Napadaji

Zabilježeni su rijetki slučajevi napadaja povezani s uporabom sevoflurana (vidjeti u nastavku

Primjena u djece i dio Nuspojave).

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Primjena sevoflurana povezana je s pojavom napadaja kako kod djece i mlađih odraslih osoba tako

i kod starijih s ili bez predisponirajućih faktora rizika. Klinička procjena je nužna prije primjene

sevoflurana kod bolesnika s rizikom od napadaja. Kod djece dubina anestezije se mora ograničiti.

EEG može omogućiti optimizaciju doze sevoflurana i pomoći da se izbjegne nastanak napadaja u

bolesnika s predispozicijom za napadaje.

Pedijatrijska populacija

Primjena sevoflurana povezana je s pojavom napadaja. Mnogi su se javili kod djece i mlađih

odraslih osoba, već od 2 mjeseca starosti, od kojih većina nije imala predisponirajuće faktore

rizika. Klinička procjena je nužna prije primjene sevoflurana kod bolesnika s rizikom od napadaja

(vidjeti gore Napadaji i 4.8).

Zabilježeni su distonički pokreti kod djece (vidjeti dio 4.8).

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Beta-simpatomimetike poput izoprenalina te alfa-

i beta-simpatomimetike poput adrenalina i

noradrenalina se mora primjenjivati s oprezom tijekom narkoze sevofluranom zbog mogućeg rizika

od ventrikularnih aritmija.

Ne-selektivni MAO-inhibitori: Rizik od krize tijekom operacije. Uzimanje se mora obustaviti 2

tjedna prije operacije.

Sevofluran može dovesti do značajne hipotenzije u bolesnika liječenih antagonistima kalcija,

posebno derivatima dihidropiridina.

Potreban je oprez kada se antagonisti kalcija primjenjuju istodobno s inhalacijskim anesteticima

zbog rizika od aditivnog negativnog inotropnog učinka.

Istodobna primjena sukcinilkolina i inhalacijskih anestetika povezana je s rijetkom pojavom

porasta razina kalija u serumu koje mogu dovesti do srčanih aritmija i smrti u pedijatrijskih

bolesnika tijekom postoperativnog razdoblja.

Sevofluran se pokazao sigurnim i učinkovitim kada se primjenjuje istodobno sa širokim rasponom

lijekova koji se uobičajeno primjenjuju u kirurškim situacijama, kao što su centralno djelujući

lijekovi, lijekovi s učinkom na autonomni sustav, relaksansi skeletnih mišića, antimikrobni lijekovi

uključujući aminoglikozide, hormoni i sintetički nadomjesci, krvni derivati i kardiovaskularni

lijekovi uključujući adrenalin.

Adrenalin

Slično izofluranu, sevofluran povećava osjetljivost miokarda na aritmogeni učinak egzogeno

primijenjenog adrenalina.

Indirektni simpatomimetici

Postoji rizik od akutne hipertenzivne epizode pri istodobnoj primjeni sevoflurana i indirektnih

simpatomimetika (amfetamini, efedrin).

Beta blokatori

Sevofluran može povećati negativni inotropni, kronotropni i dromotropni učinak beta blokatora

(blokirajući kardiovaskularne mehanizme kompenzacije).

Verapamil

Zabilježen je poremećaj atrioventrikularne provodljivosti pri istodobnoj primjeni verapamila i

sevoflurana.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Induktori CYP2E1

Lijekovi i spojevi koji pojačavaju aktivnost citokrom P450 izoenzima CYP2E1 (npr. izoniazid i

alkohol) mogu pojačati metabolizam sevoflurana i tako dovesti do značajnog porasta koncentracije

fluorida u plazmi (vidjeti dio 5.2). Istodobna uporaba sevoflurana i izoniazida može pojačati

hepatotoksične učinke izoniazida.

Gospina trava

Kod bolesnika koji su dugo uzimali gospinu travu, prijavljena je teška hipotenzija i odgođeno

buđenje iz anestezije s halogeniranim inhalacijskim anesteticima.

Barbiturati

Primjena sevoflurana je kompatibilna s barbituratima koji se obično koriste u kirurškoj praksi.

Benzodiazepini i opijati

Za benzodiazepine i opijate se očekuje da smanjuju MAC sevoflurana na isti način kao i kod

primjene drugih inhalacijskih anestetika. Primjena sevoflurana je kompatibilna s benzodiazepinima

i opijatima koji se obično koriste u kirurškoj praksi. Opijati (npr. alfentanil i sufentanil) mogu

dovesti do sinergijskog sniženja srčane frekvencije, krvnog tlaka i frekvencije disanja kada se

koriste istodobno sa sevofluranom.

Dušikov oksid

Kao i kod drugih halogeniranih hlapljivih anestetika, MAC sevoflurana se smanjuje istodobnom

primjenom dušikova oksida. Ekvivalent MAC-a se smanjuje otprilike 50% za odrasle i otprilike

25% za pedijatrijske bolesnike (vidjeti dio 4.2).

Neuromuskularni blokatori

Kao i drugi inhalacijski anestetici, sevofluran utječe i na intenzitet i dužinu trajanja neuromusklarne

blokade nedepolarizirajućih mišićnih relaksansa. Kada se koristi kao dodatak alfentanil-N

anesteziji, sevofluran potencira neuromuskularnu blokadu induciranu pankuronijem, vekuronijem

ili atrakurijem. Prilagodba doze navedenih mišićnih relaksansa kada se primjenjuju istodobno sa

sevofluranom

slična

onoj

potrebnoj

izofluranom.

Nije ispitivan

učinak

sevoflurana na

sukcinilkolin i trajanje depolarizirane neuromuskularne blokade.

Smanjenje doze lijekova za neuromuskularnu blokadu tijekom uvođenja u anesteziju može odgoditi

nastanak uvjeta pogodnih za endotrahealnu intubaciju ili neadekvatnu relaksaciju mišića jer je

potencijacija lijekova za neuromuskulanu blokadu zabilježena nekoliko minuta nakon početka

primjene sevoflurana.

Između nedepolarizirajućih lijekova, interakcije vekuronija, pankuronija i atrakurija su istražene. U

nedostatku

specifičnih

smjernica:

endotrahealnu

intubaciju,

smanjivati

dozu

nedepolarizirajućih

mišićnih

relaksansa;

tijekom

održavanja

anestezije

dozu

nedepolarizirajućih mišićnih relaksanaa vjerojatno treba smanjiti u usporedbi s onom za vrijeme

O/opioidne anestezije. Dodatne doze mišićnih relaksansa treba primijeniti ovisno o odgovoru na

živčanu stimulaciju.

Kao i kod drugih anestetika, niže koncentracije sevoflurana mogu biti potrebne nakon primjene

ntravenskog anestetika (npr. propofola).

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća:

Reproduktivna ispitivanja provedena su u štakora i kunića pri dozama do 1 MAC i nisu

dobiveni dokazi o štetnim učincima sevoflurana na plod. Nema prikladnih i dobro kontroliranih

ispitivanja u trudnica, stoga se sevofluran smije koristiti za vrijeme trudnoće samo ako je izričito

indiciran.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Porođaj:

U kliničkom ispitivanju je pokazana sigurnost primjene sevoflurana za majke i djecu

prilikom anestezije kod carskog reza. Sigurnost sevoflurana kod vaginalnog poroda nije pokazana.

Sevofluran, kao i druga inhalacijska sredstva, ima relaksirajući učinak na uterus što može dovesti

do pojačanog krvarenja iz uterusa. Iskustva o primjeni sevoflurana tijekom poroda ograničena su na

malo ispitivanje prilikom carskog reza. Potrebna je klinička procjena primjene sevoflurana za

anesteziju kod poroda.

Dojenje:

Nije poznato izlučuje li se sevofluran ili njegovi metaboliti u majčino mlijeko, stoga je

potreban oprez kod primjene dojiljama. Zbog nedostatka podataka o iskustvu kod dojilja, dojilje je

potrebno savjetovati da izostave dojenje 48 sati nakon primjene sevoflurana i da bace mlijeko

nastalo u tom periodu.

Plodnost:

Reproduktivna ispitivanja provedena su u štakora i kunića pri dozama do 1 MAC i nisu

dobiveni dokazi o poremećaju plodnosti zbog primjene sevoflurana.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Bolesnike se mora upozoriti da tijekom određenog vremena nakon opće anestezije može biti

smanjena

sposobnost

obavljanja

radnji

koje

zahtijevaju

mentalnu

budnost,

npr.

upravljanje

motornim vozilima ili opasnim strojevima (vidjeti dio Mjere opreza).

Nadalje, bolesnike treba upozoriti da ne smiju upravljati motornim vozilima neko vrijeme nakon

anestezije sevofluranom.

Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Poput drugih potentnih inhalacijskih anestetika, i sevofluran može prouzrokovati o dozi ovisnu

kardio-respiratornu depresiju. Većina nuspojava je uglavnom blagog do umjerenog intenziteta i

prolaznog karaktera. Mučnina, povraćanje i delirij česti su u postoperativnom razdoblju, uobičajene

su posljedice kirurškog zahvata i opće anestezije, a može ih prouzrokovati inhalacijski anestetik,

drugi lijekovi koji se daju za vrijeme operacije i poslije nje te bolesnikove reakcije na sam kirurški

zahvat.

Najčešće prijavljene nuspojave su sljedeće:

U odraslih bolesnika: hipotenzija, mučnina i povraćanje

U starijih bolesnika: bradikardija, hipotenzija i mučnina

U pedijatrijskih bolesnika: agitacija, kašalj, mučnina i povraćanje

Sve nuspojave koje su najmanje moguće povezane sa sevofluranom i koje su prijavljene u

kliničkim studijama te nakon stavljanja lijeka u promet, prikazane su u tablici ispod, a prema

MedDRA klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Primijenjeno je sljedeće grupiranje prema

učestalosti: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko

(≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), uključujući izolirane slučajeve. Nuspojave nakon

stavljanja lijeka u promet su prijavljivane spontano iz populacije s nepoznatom stopom izloženosti

lijeku. Zbog toga nije moguće procijeniti stvarnu incidenciju nuspojava i učestalost je nepoznata.

Vrsta, težina i učestalost nuspojava kod bolesnika tretiranih sevofluranom u kliničkim ispitivanjima

usporedive su s nuspojavama kod bolesnika u referentnoj skupini.

Organski sustav

Učestalost

Nuspojava

Poremećaji

imunološkog

sustava

nepoznato

anafilaktička reakcija*

anafilaktoidna reakcija

preosjetljivost*

Psihijatrijski poremećaji

vrlo česte

nepoznato

agitacija

delirij

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Poremećaji živčanog sustava

česte

nepoznato

somnolencija

omaglica

glavobolja

konvulzije

(vidjeti

Mjere

opreza

dolje

Pedijatrijska

populacija)

distonija

Srčani poremećaji

vrlo česte

česte

manje česte

nepoznato

bradikardija

tahikardija

kompletni AV blok

arest

srca**,

produženje

intervala

povezano

torsade

de pointes

Krvožilni poremećaji

vrlo česte

česte

hipotenzija

hipertenzija

Poremećaji

dišnog

sustava,

prsišta i sredoprsja

vrlo česte

česte

nepoznato

kašalj

poremećaj dišnog sustava

laringospazam

bronhospazam

dispneja*

piskanje*

Poremećaji probavnog sustava

vrlo česte

česte

mučnina

povraćanje

hipersekrecija sline

Poremećaji jetre i žuči

nepoznato

hepatitis*

(vidjeti

Mjere

opreza)

zatajenje

jetre*

(vidjeti

Mjere opreza)

nekroza

jetre*

(vidjeti

Mjere opreza)

Poremećaji

kože

potkožnog

tkiva

nepoznato

svrbež

osip*

urtikarija

kontaktni dermatitis*

oticanje lica*

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

česte

nepoznato

zimica

pireksija

maligna

hipertermija*

(vidjeti

dio Mjere opreza)

nelagoda u prsištu*

Pretrage

česte

abnormalna

razina

glukoze

krvi, abnormalan test funkcije

jetre***,

abnormalan

broj

leukocita,

povišena

razina

fluorida**

Ozljede,

trovanja

proceduralne komplikacije

česte

hipotermija

*Vidjeti u nastavku Opis odabranih nuspojava

** Slučajevi aresta srca su vrlo rijetko prijavljivani tijekom primjene sevoflurana

***Povremeni

događaji

prolaznih

promjena

testova

funkcije

jetre

koji

prijavljeni

sevofluranom i referentnom supstancom.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Opis odabranih nuspojava

Prolazno povišenje razina anorganskog fluorida u serumu se može dogoditi tijekom i nakon

anestezije sa sevofluranom. Koncentracije anorganskog fluorida obično dosegnu vršnu razinu

unutar 2 sata od završetka anestezije sevofluranom i vrate se unutar 48 sati na razine prije zahvata.

U kliničkim studijama, povišene koncentracije fluorida nisu bile povezane s oštećenjem funkcije

bubrega.

Postoje rijetke prijave post-operativnog hepatitisa. Dodatno, nakon stavljanja lijeka u promet

rijetko su prijavljivani zatajenje jetre i nekroza jetre povezani s uporabom potentnih inhalacijskih

anestetika, uključujući sevofluran. Ipak, stvarna incidencija i povezanost sevoflurana i tih događaja

ne može se utvrditi sa sigurnošću (vidjeti dio 4.4).

Zabilježene su rijetke prijave preosjetljivosti (uključujući kontaktni dermatitis, osip, dispneju,

piskanje, nelagodu u prsištu, oticanje lica ili anafilaktičku reakciju), posebno u vezi s dugotrajnom

profesionalnom izloženosti inhalacijskim anesteticima, uključujući sevofluran.

U osjetljivih osoba potentni inhalacijski anestetici mogu prouzrokovati hipermetaboličko stanje

skeletnog mišićja, što povećava potrebe za kisikom i izaziva pojavu kliničkog sindroma poznatog

kao maligna hipertermija (vidjeti dio Mjere opreza).

Pedijatrijska populacija

Primjena sevoflurana povezana je s pojavom napadaja. Mnogi su se javili kod djece i mlađih

odraslih osoba, već od 2 mjeseca starosti, od kojh većina nije imala predisponirajuće faktore rizika.

Klinička procjena je nužna prije primjene sevoflurana kod bolesnika s rizikom od napadaja (vidjeti

dio Mjere opreza).

Predoziranje

U slučaju predoziranja moraju se poduzeti ove mjere: obustaviti primjenu sevoflurana, osigurati

prohodnost dišnih puteva i uspostaviti disanje uz potpomognutu ventilaciju s dodatkom kisika te

održavati zadovoljavajuću kardiovaskularnu funkciju.

Farmakodinamička svojstva

U raznih životinjskih vrsta, uključujući i čovjeka, pokazalo se da je sevofluran brzodjelujuće,

nenadražujuće

sredstvo.

Primjena

povezana

glatkim,

brzim

gubitkom

svijesti

tijekom

inhalacijskog uvođenja u anesteziju, te brzim oporavkom nakon prestanka davanja anestezije.

Uvođenje u anesteziju se postiže uz minimalne podražaje ili znakove iritacije gornjih dišnih putova,

bez dokaza o prekomjernom izlučivanju unutar traheobronhalnog stabla i bez stimulacije središnjeg

živčanog sustava. U pedijatrijskim ispitivanjima, uz uvođenje pomoću maske, incidencija kašljanja

je bila statistički značajno manja sa sevofluranom u odnosu na halotan.

Kao i drugi potentni inhalacijski anestetici, sevofluran smanjuje respiratornu funkciju i krvni tlak

na način ovisan o dozi.

I u pasa i u ljudi, adrenalinom induciran aritmogeni prag za sevofluran je bio usporediv s onime za

izofluran, a veći od halotana. Ispitivanja u pasa su pokazala da sevofluran ne smanjuje kolateralnu

perfuziju miokarda. U kliničkim ispitivanjima, incidencija ishemije i infarkta miokarda u bolesnika

s rizikom od pojave ishemije miokarda bila je usporediva za sevofluran i izofluran.

Ispitivanja u životinja su pokazala da je “područni“ protok krvi (npr. jetreni, bubrežni, moždani)

dobro

održan

sevofluran.

ispitivanjima

životinjama

(psi,

kunići)

kliničkim

ispitivanjima,

promjene

neurohemodinamike

(intrakranijalni

tlak,

moždana

cirkulacija/brzina

cirkulacije, moždana metabolička stopa kisika i tlak moždane perfuzije) bile su usporedive za

sevofluran i izofluran. Sevofluran ima minimalni učinak na IKT i održava odgovor na CO

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

Sevofluran ne utječe na koncentracijsku sposobnost u bubrezima,čak i nakon produljene izloženosti

anestetiku, do oko devet sati.

Minimalna alveolarna koncentracija (MAC)

Minimalna alveolarna koncentracija (MAC) je koncentracija pri kojoj se 50% ispitivane populacije

ne pomakne u odgovoru na pojedinačni podražaj zarezivanja kože. Za MAC ekvivalente za

sevofluran u raznim dobnim skupinama, vidjeti dio Doziranje i način primjene.

Utvrđeno je da MAC sevoflurana u kisiku 2,05% za odraslu osobu u dobi od 40 godina. Kao i kod

drugih halogeniranih tvari, MAC opada s dobi i s dodavanjem dušikovog oksida.

Kardiovaskularni učinci

Poput

drugih

inhalacijskih

anestetika,

sevofluran

uzrokuje

dozi

ovisnu

depresiju

kardiovaskularne

funkcije.

jednom

ispitivanju

dobrovoljcima

povišenje

koncentracije

sevoflurana prouzrokovalo je smanjenje srednjeg arterijskog tlaka bez promjene srčane frekvencije.

U tom ispitivanju sevofluran nije utjecao na koncentracije noradrenalina u plazmi.

Učinci na živčani sustav

U kliničkom razvojnom programu nisu zabilježeni napadaji.

U bolesnika s normalnim IKT, sevofluran ima minimalni učinak na IKT i ne mijenja bolesnikovu

reakciju na CO

. Međutim, sigurnost primjene sevoflurana u bolesnika s povišenim IKT nije

istraživana. Zbog toga bolesnicima kod kojih postoji opasnost od povišenja IKT sevofluran se mora

davati s oprezom uz odgovarajuće mjere za snižavanje IKT-a, kao što je primjerice hiperventilacija.

Farmakokinetička svojstva

Topljivost

Zbog slabe topljivosti sevoflurana u krvi njegove alveolarne koncentracije ubrzano rastu nakon

uvođenja i brzo opadaju nakon prekida inhalacije. To je potvrđeno kliničkim ispitivanjem u kojem

su mjerene inhalirane koncentracije i koncentracije na kraju izdisaja (F

i F

). Vrijednost F

(preuzimanje, wash-in) nakon 30 minuta sevoflurana bila je 0,85. Vrijednost F

(ispiranje,

wash-out) nakon 5 minuta bila je 0,15.

Distribucija

Nije ispitan učinak sevoflurana na istiskivanje lijekova s proteina seruma i tkiva. Drugi fluorinirani

hlapivi anestetici su pokazali istiskivanje lijekova s proteina seruma i tkiva

in vitro

, no klinički

značaj ovoga nije poznat. Klinička ispitivanja nisu pokazala neželjene učinke primjene sevoflurana

bolesnicima koji su uzimali lijekove koji se vežu u visokom stupnju i koji imaju mali volumen

distribucije (npr. fenitoin).

Metabolizam

Brza eliminacija sevoflurana putem pluća smanjuje količinu anestetika dostupnu za metabolizam.

U ljudskom se organizmu, posredstvom citokrom P450 izoenzima 2E1, manje od 5% apsorbiranog

sevoflurana metabolizira u heksafluoroizopropanol (HFIP), uz oslobađanje anorganskog fluorida i

ugljikova dioksida (ili fragmenta s jednim ugljikovim atomom). HFIP se potom brzo konjugira s

glukuronskom kiselinom i izlučuje mokraćom. Nisu utvrđeni drugi metabolički putovi sevoflurana.

On je jedini fluorinirani hlapivi anestetik koji se ne metabolizira u trifluoroctenu kiselinu.

Fluoridni ion

koncentracije

fluoridnog

iona

utječu

trajanje

anestezije,

koncentracija

primijenjenog

sevoflurana i sastav smjese plinova za anesteziju.

Barbiturati ne potiču defluorizaciju sevoflurana.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O

U Abbottovom kliničkom programu je oko 7% odraslih kojima je određivana koncentracija

anorganskog fluorida imalo koncentracije veće od 50 μM; kod niti jednog od ovih pojedinaca nije

zabilježen značajan klinički učinak na funkciju bubrega (vidjeti dio Interakcije).

Inkopatibilnosti:

Pohrani li ga se u uobičajeno osvijetljenom prostoru, sevofluran je postojan. U prisutnosti jakih

kiselina, ili pri povišenoj temperaturi, vidljivo se ne razgrađuje. Ne nagriza nehrđajući čelik,

mesing, aluminij, niklani i kromirani mesing, odnosno slitinu bakra i berilija.

Pri doticaju udahnutih anestetika i absorbensa CO

, ostvarenog unutar uređaja za anesteziju, može

doći do kemijske razgradnje. Upotrebljava li ga se sa svježim absorbensima, kako stoji u naputku,

razgradnja sevoflurana svedena je na najmanju moguću mjeru, te je produkte razgradnje ili posve

nemoguće otkriti, ili im je koncentracija toliko niska da su netoksični. Razgradnju sevoflurana i

susljedno stvaranje produkata razgradnje, pospješuju povišena temperatura absorbensa, isušenost

absorbensa

(posebice

onih

koji

sadrže

natrijev

hidroklorid,

npr.

Baralyme

povišena

koncentracija sevoflurana i smanjen protok svježeg plina. Alkalna razgradnja sevoflurana odvija se

na dva načina. Prvi je rezultat gubitka vodikova florida, što ishodi stvaranjem pentafloroizopropanil

florometil etera (PIFE; od engleskog

pentafluoroisopropanyl fluoromethyl ether

), poznatijeg kao

spoj A. Drugi način razgradnje sevoflurana zbiva se samo u prisutnosti isušenog absorbensa CO

dovodi

njegova

razlaganja

heksafloroizopropanol

(HFIP;

engleskog

hexafluoroisopropanol)

i formaldehid. HFIP nije aktivan, niti genotoksičan, brzo se glukuronira i

izluči iz organizma, a toksičnost mu je usporediva s onom sevoflurana. Formaldehid nastaje i

tijekom uobičajenih metaboličkih procesa. Ostvari li doticaj s izrazito isušenim absorbensom,

formaldehid se može dalje razgraditi na metanol i formijat. Ukoliko je temperatura povišena,

prisutnost formijata može doprinijeti stvaranju ugljičnog monoksida. Metanol može reagirati sa

spojem A, i stvoriti metoksi-adicijski produkt, spoj B. Spoj B može dalje gubiti HF, te se stvaraju

spojevi C, D i E. Rabe li se izrazito isušeni absorbensi, posebice oni koji sadrže natrijev hidroklorid

(npr. Baralyme

), može doći do stvaranja formaldehida, metanola, ugljičnog monoksida, spoja A, a

možda i nekog od njegovih produkata razgradnje, dakle spojeva B, C, D i E.

Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Sevofluran se smije primjenjivati samo pomoću isparivača posebno kalibriranih za sevofluran uz

uporabu sustava punjenja projektiranih za primjenu s isparivačima za sevofluran, odnosno drugih

pogodnih sustava punjenja.

Pri primjeni inhalacijskih anestetika ne smije se dopustiti isušivanje apsorbenata CO

. Opisane su

interakcije između nekih halogeniranih anestetika i osušenih apsorbenata CO

uz posljedično

stvaranje ugljikova

monoksida. Da bi se smanjio rizik od stvaranja ugljikova

monoksida u

inhalacijskom sustavu i mogućnost povišenja razina karboksihemoglobina, ne smije se dopustiti

isušivanje apsorbenata CO

. U rijetkim je slučajevima zabilježena pojava prekomjernog stvaranja

topline, dima i/ili plamena u inhalacijskom sustavu tijekom primjene sevoflurana s osušenim

apsorbentima CO

. Ako liječnik posumnja da je apsorbent CO

osušen, treba ga odmah zamijeniti.

H A L M E D

23-03-2016

O D O B R E N O